Patologija

Literatura TOP LINK

# Naslov
1 Vnetja - razdelitev
881
2 Patologija izpiski (Robbins, Underwood, predavanja) 2017
1612
3 Robbins - vsi povzetki iz knjige
1700
4 Izpiski iz 8. izdaje Robbinsa
2956
5 Nevropatologija - zapiski predavanj izbirnega predmeta
1192
6 Patohistološki preparati
2841
7 Crash course specialna patologija
1846
8 Slike preparatov (2. mikro kolokvij 2013)
2694
9 Slike preparatov (1. mikro kolokvij 2012)
2854
10 Izbrana poglavja iz nevropatologije
2741
11 Mikropatologija - preparati za 3. kolokvij
2436
12 Snov za III. kolokvij
2122
13 Makropatologija - preparati za 2. kolokvij
2853
14 Makropatologija - preparati za 1. kolokvij
2858
15 Povzetek snovi za 1. kolokvij (patohistologija)
2623
16 Zapiski - Endokrini sistem
2311
17 Zapiski - Krvne zile
2276
18 Zapiski - Živčevje
3310
19 Zapiski - Srce
2616
20 Zapiski - Jetra
2356
21 Zapiski - Osnove
3051
22 Mikropreparati - seznam po organskih sistemih
2466
23 Izpiski iz Robbinsa
4581
24 Makropreparati - patologija srca in ožilja
2324
25 Makropreparati - patologija prebavne cevi
2291
26 Makropreparati - patologija limfatičnih organov, kosti in sklepov
1997
27 Makropreparati - patologija sečil in moškega spolovila
2168
28 Mikropatologija - 8.-11. vaja - slike preparatov na steklu
2157
29 Mikropatologija - preparati za 2. kolokvij
2421
30 Mikropatologija - 4.-7. vaja - slike preparatov na steklu
2124
31 Patologija endokrinega sistema (iz Robbinsa)
6463
32 Mikropatologija - preparati za 1. kolokvij
2752
33 Mikropatologija - 1.-3. vaja - slike preparatov na steklu
3215
34 Seznam mikro in makro (SLO)
4586
35 Mikropatologija - seznam preparatov
2545
36 Makropatologija - seznam preparatov
3097
37 Mikropatologija - Seznam preparatov II. in III.
2892
38 Izpiski - Makropatologija - 1. kolokvij
8855
39 Dodatek k navodilom za vaje
4229
40 Robbins - Basic pathology (prevod knjige)
11935
41 Priporočena literatura
3657
42 NMS I - prevod
6613
43 Spisek mikro in makro preparatov
15150
44 Izpiski - genetika in mutacije
6567
45 NMS IV - prevod
6335
46 NMS XIII - prevod
4861

Pisna vprašanja TOP LINK

# Naslov
1 Patologija prebavil-izbirni (pisni izpit)
1233
2 Pisna vprašanja - citopatologija dojke (izbirni)
2021
3 Pisna vprašanja (2011-02-15)
3893
4 Pisna vprašanja (2010-01-18)
4379
5 Bolezni zaradi vplivov dedovanja in okolja - Vprašanja
3111
6 Pisna vprašanja (junij 2009)
3490
7 Seznam vprašanj za pisni izpit
3450
8 Pisna vprašanja (2007-06-11)
3745
9 Pisna vprašanja (2006-04)
5093
10 Pisna vprašanja (2006-06-20)
4494
11 Pisna vprašanja (2006-06-06)
3630
12 Pisni izpit (junij 2004)
4340
13 Pisna vprašanja (jun 2004)
4066
14 Pisni izpit (junij 2003)
4614

Ustna vprašanja TOP LINK

# Naslov
1 Ustni izpit - prof. Fležar Strojan
671
2 Ustna vprašanja - prof. Pižem (13.6.2017)
1635
3 Zbrana ustna vprašanja (2016)
2201
4 Ustna vprašanja - prof. Popović
1677
5 Ustna vprašanja - doc. Jurčič
2061
6 Ustna vprašanja - prof. Popovič
2116
7 Ustna vprašanja - doc. Jeruc
2286
8 Ustna vprašanja - Doc. Jeruc
2147
9 Ustna vprašanja - prof. Zidar
2304
10 Ustna vprašanja - prof. Zidar
2191
11 Ustna vprašanja - doc. Jeruc
2173
12 Ustna vprašanja - prof. Luzar
2485
13 Ustna vprašanja - doc. Vesna Jurčiæ
2288
14 Ustna vprašanja - doc. Pižem
2415
15 Ustna vprašanja - Zidar
2430
16 Ustna vprašanja - doc. Pižem
2253
17 Ustna vprašanja - doc. Pižem
2475
18 Ustna vprašanja - doc.Pižem
2491
19 Ustna vprašanja - prof. Luzar
2251
20 Ustna vprašanja - Cerar
2199
21 Ustna vprašanja - prof. Luzar
2481
22 Ustna vprašanja - prof. Luzar
2246
23 Ustna vprašanja - Prof. Fležar
2551
24 Ustna vprašanja - Prof. Jeruc
2290
25 Ustna vprašanja - prof.Pižem
2188
26 Ustna vprašanja - doc. Pižem
2000
27 Ustna vprašanja - doc. Pižem
2210
28 Ustna vprašanja - doc. Pižem
2323
29 Ustna vprašanja - prof. Gale
2123
30 Ustna vprašanja - prof. Cerar
1504
31 Ustna vprašanja - prof. Fležar
1783
32 Ustna vprašanja - prof. Popovič
1660
33 Ustna vprašanja - prof. Volavšek
1796
34 Ustna vprašanja - prof. Luzar
1598
35 Ustna vprašanja - prof. Popoviæ
1767
36 Ustna vprašanja - prof. Jurčič
1632
37 Ustna vprašanja - prof. Popoviæ
1612
38 Ustna vprašanja - prof. fležar
1699
39 Ustna vprašanja - prof. Gale
2066
40 Ustna vprašanja - prof. Marolt
1633
41 Ustna vprašanja - prof. Gale
1819
42 Ustna vprašanja - Prof. Zidar (DM)
1625
43 Ustna vprašanja - prof. Fležar
1832
44 Ustna vprašanja - doc. Fležar
1760
45 Ustna vprašanja - doc. Luzar
2159
46 Ustna vprašanja - doc. Fležar
2091
47 Ustni izpit - prof. Volavšek
1918
48 Ustna vprašanja - doc. Luzar
1746
49 Ustni izpit - prof. Popovič
1758
50 Ustni izpit - doc.Jeruc
2222
51 Ustni izpit - doc.Jeruc
2226
52 Ustna vprašanja - doc. Jurčič
1801
53 Ustni izpit - doc. Jurčiæ
1901
54 Ustna vprašanja - prof. Popovič (2010-06-08)
1852
55 Ustni izpit - prof. Rott
1810
56 Ustna vprašanja - prof. Fležar
1959
57 Ustna vprašanja - doc. Luzar
1707
58 Ustni izpit - prof. Fležar
1941
59 Ustna vprašanja - prof. Marolt
1604
60 Ustna vprašanja - prof. Luzar
2082
61 Ustni izpit - doc. Jurčiæ
2202
62 Ustna vprašanja - prof. Cerar
1712
63 doc. Ovčakova - Ustna vprašanja (junij 2009)
1881
64 Ustna vprašanja - prof. Marolt (junij 2009)
1677
65 Ustna vprašanja - doc. Ovčak
1591
66 Ustna vprašanje - prof. Marolt (junij 2009)
1741
67 Ustna vprašanja - prof. Marolt (2008)
1547
68 Ustna vprašanja - prof. Zidar (junij 2009)
2053
69 Ustna vprašanja - prof. Ovčak
2753
70 Ustna vprašanja - prof. Popovič
1835
71 Ustna vprašanja - doc. Jurčič (po sklopih)
2720
72 Ustna vprašanja - doc. Jurčič
2154
73 Ustna vprašanja - prof. Volavšek
2044
74 Ustna vprašanja - prof. Popovič
2133
75 Ustna vprašanja - prof. Luzar
2288
76 Ustna vprašanja - prof. Marolt
2128
77 Ustna vprašanja - prof. Cerar
1950
78 Ustna vprašanja - prof. Cerar
1877
79 Ustna vprašanja - prof. Marolt (po temah)
2229
80 Ustna vprašanja - prof. Jurčič
2113
81 Ustna vprašanja - prof. Rott
1965
82 Ustna vprašanja - doc. Jurčič
2018
83 Ustna vprašanja - doc. Luzar
2021
84 Ustna vprašanja - prof. Marolt
1825
85 Ustna vprašanja - doc. Luzar (Zbirka)
2456
86 Ustna vprašanja - doc. Luzar
2044
87 Ustna vprašanja - prof. Cerar
2181
88 Ustna vprašanja - prof. Ovčak
1835
89 Ustna vprašanja - prof. Cerar
2017
90 Ustna vprašanja - prof. Zidar
2301
91 Ustna vprašanja - prof. Gale
2238
92 Ustna vprašanja - doc. Volavšek
2165
93 Ustna vprašanja - doc. Jurčič (po področjih)
2782
94 Ustna vprašanja - prof. Jurčič
2071
95 Ustna vprašanja - prof. Marolt
1945
96 Ustna vprašanja - prof. Cerar
1923
97 Ustna vprašanja - doc. Popovič
1964
98 Ustna vprašanja - prof. Cerar
1770
99 Ustna vprašanja - doc. Popovič
1849
100 Ustna vprašanja - doc. Popovič
2063
101 Ustna vprašanja - doc. Jurčič
1639
102 Ustna vprašanja - doc. Ovčak
1766
103 Ustna vprašanja - doc. Jurčič
1901
104 Ustna vprašanja - doc. Popovič
2095
105 Ustna vprašanja - doc. Ovčak
2082
106 Ustna vprašanja - doc. Popovič
2053
107 Ustna vprašanja - prof. Cerar
1851
108 Ustna vprašanja - prof. Cerar
1847
109 Ustna vprašanja - doc. Volavšek
2259
110 Ustna vprašanja - doc. Popovič
2018
111 Ustna vprašanja - prof. Zidar
1908
112 Ustna vprašanja - doc. Volavšek
1838
113 Ustna vprašanja - prof. Mašera
1619
114 Ustna vprašanja - doc. Jurčič
1808
115 Ustna vprašanja - prof. Mašera
1610
116 Ustna vprašanja - doc. Jurčič
1919
117 Ustna vprašanja - prof. Cerar
1829
118 Ustna vprašanja - prof. Rott (v kompletu)
2168
119 Ustna vprašanja - prof. Cerar
1925
120 Ustna vprašanja - doc. Jurčič
2059
121 Ustna vprašanja - prof. Zidar
2058
122 Ustna vprašanja - prof. Rott
2030
123 Ustna vprašanja - prof. Cerar
1973
124 Ustna vprašanja - prof. Mašera
1770
125 Ustna vprašanja - prof. Cerar
1888
126 Ustna vprašanja - prof. Mašera
1799
127 Ustna vprašanja - prof. Zidar
2037
128 Ustna vprašanja - prof. Luzar
2151
129 Ustna vprašanja - prof. Mašera
1624
130 Ustna vprašanja - prof. Marolt
1793
131 Ustna vprašanja - prof. Popovič
1994
132 Ustna vprašanja - doc. Jurčič
2032
133 Ustna vprašanja - prof. Popovič
1965
134 Ustna vprašanja - prof. Popovič (komplet)
2417
135 Ustna vprašanja - doc. Luzar
1898
136 Ustna vprašanja - prof. Rott
1821
137 Ustna vprašanja - doc. Luzar
2069
138 Ustna vprašanja - prof. Zidar
2010
139 Ustna vprašanja - prof. Jurčič
2346
140 Ustna vprašanja - doc. Jurčič
2099
141 Ustna vprašanja - prof. Cerar II
3136
142 Ustna vprašanja (Ovčak)
2841
143 Ustna vprašanja (Mašera)
3485
144 Ustna vprašanja - prof. Cerar
4457

Kolokviji TOP LINK

# Naslov
1 Kako prepoznati preparate (1. kolokvij)
1634
2 III. kolokvij
1378
3 2. kolokvij
1832
4 1. kolokvij (2013-12-09)
1961
5 Kolokvij (2013-04-15)
1732
6 III. kolokvij - slike
1446
7 2. kolokvij (2013-03-11)
1793
8 1. kolokvij (10.12.2012)
2526
9 2. Kolokvij (2012-03)
2054
10 2. makro kolokvij (2011-05-09)
1977
11 I. kolokvij iz makropatologije (2011-04-11)
2369
12 Zbrana vprašanja 2. kolokvija
2277
13 Zbrana vprašanja 1. kolokvija
2614
14 1.kolokvij iz makropatologije (29.3.2010)
2270
15 III. mikropatoloski kolokvij (11.1.2010)
3424
16 2.kolokvij iz mikropatologije (7.12.2009)
2592
17 1.kolokvij iz makropatologije ( 23.3.2009)
2500
18 Tanatologija - kolokvij (2.3.2009)
2759
19 2.kolokvij iz mikropatologije (1.11.2008)
2593
20 Makropatologija - 2. kolokvij (2008-04-14)
2730
21 Makropatologija - 1. kolokvij (2008-03-17)
3174
22 Makropatologija - 2. kolokvij (2007)
3081
23 Kolokvij - Tanatologija (2006)
3020
24 I. kolokvij iz makropatologije (DM)
3422
25 II. kolokvij iz makropatologije (DM)
3068
26 III. kolokvij iz mikropatologije
3203
27 2. kolokvij iz makropatologije (19.4.05)
3622
28 Kolokvij za makropatologijo (2004)
3630
29 Kolokvij iz tanatologije (2003/04)
3054
30 III. kolokvij iz mikropatologije
3623
31 2. kolokvij za patologijo
4061
32 Kolokvij (11.11.2003)
5315

Seminarji TOP LINK

# Naslov
1 Ploščatocelični karcinom grla in spodnjega dela žrela
1176
2 Vpliv kortikosteridov na jetrno funkcijo (1999)
4192

Povezave TOP LINK

# Naslov
1 Zbirka patohistoloških preparatov
5869
2 Makro preparati (zbrane slike)
5315
3 MPL - Medical Photo Library
6591
4 Strani Inštituta za patologijo
1115
5 Digipato
6382