Patologija

Literatura TOP LINK

# Naslov
1 Vnetja - razdelitev
678
2 Patologija izpiski (Robbins, Underwood, predavanja) 2017
1489
3 Robbins - vsi povzetki iz knjige
1576
4 Izpiski iz 8. izdaje Robbinsa
2778
5 Nevropatologija - zapiski predavanj izbirnega predmeta
1078
6 Patohistološki preparati
2639
7 Crash course specialna patologija
1740
8 Slike preparatov (2. mikro kolokvij 2013)
2615
9 Slike preparatov (1. mikro kolokvij 2012)
2759
10 Izbrana poglavja iz nevropatologije
2657
11 Mikropatologija - preparati za 3. kolokvij
2366
12 Snov za III. kolokvij
2032
13 Makropatologija - preparati za 2. kolokvij
2753
14 Makropatologija - preparati za 1. kolokvij
2775
15 Povzetek snovi za 1. kolokvij (patohistologija)
2545
16 Zapiski - Endokrini sistem
2221
17 Zapiski - Krvne zile
2179
18 Zapiski - Živčevje
3165
19 Zapiski - Srce
2506
20 Zapiski - Jetra
2248
21 Zapiski - Osnove
2936
22 Mikropreparati - seznam po organskih sistemih
2373
23 Izpiski iz Robbinsa
4441
24 Makropreparati - patologija srca in ožilja
2234
25 Makropreparati - patologija prebavne cevi
2202
26 Makropreparati - patologija limfatičnih organov, kosti in sklepov
1918
27 Makropreparati - patologija sečil in moškega spolovila
2091
28 Mikropatologija - 8.-11. vaja - slike preparatov na steklu
2079
29 Mikropatologija - preparati za 2. kolokvij
2339
30 Mikropatologija - 4.-7. vaja - slike preparatov na steklu
2032
31 Patologija endokrinega sistema (iz Robbinsa)
6210
32 Mikropatologija - preparati za 1. kolokvij
2672
33 Mikropatologija - 1.-3. vaja - slike preparatov na steklu
3134
34 Seznam mikro in makro (SLO)
4466
35 Mikropatologija - seznam preparatov
2454
36 Makropatologija - seznam preparatov
2994
37 Mikropatologija - Seznam preparatov II. in III.
2776
38 Izpiski - Makropatologija - 1. kolokvij
8702
39 Dodatek k navodilom za vaje
4125
40 Robbins - Basic pathology (prevod knjige)
11826
41 Priporočena literatura
3540
42 NMS I - prevod
6506
43 Spisek mikro in makro preparatov
14995
44 Izpiski - genetika in mutacije
6411
45 NMS IV - prevod
6188
46 NMS XIII - prevod
4711

Pisna vprašanja TOP LINK

# Naslov
1 Patologija prebavil-izbirni (pisni izpit)
1088
2 Pisna vprašanja - citopatologija dojke (izbirni)
1883
3 Pisna vprašanja (2011-02-15)
3709
4 Pisna vprašanja (2010-01-18)
4197
5 Bolezni zaradi vplivov dedovanja in okolja - Vprašanja
2920
6 Pisna vprašanja (junij 2009)
3327
7 Seznam vprašanj za pisni izpit
3334
8 Pisna vprašanja (2007-06-11)
3587
9 Pisna vprašanja (2006-04)
4863
10 Pisna vprašanja (2006-06-20)
4304
11 Pisna vprašanja (2006-06-06)
3462
12 Pisni izpit (junij 2004)
4169
13 Pisna vprašanja (jun 2004)
3889
14 Pisni izpit (junij 2003)
4478

Ustna vprašanja TOP LINK

# Naslov
1 Ustni izpit - prof. Fležar Strojan
512
2 Ustna vprašanja - prof. Pižem (13.6.2017)
1496
3 Zbrana ustna vprašanja (2016)
2036
4 Ustna vprašanja - prof. Popović
1538
5 Ustna vprašanja - doc. Jurčič
1933
6 Ustna vprašanja - prof. Popovič
1979
7 Ustna vprašanja - doc. Jeruc
2157
8 Ustna vprašanja - Doc. Jeruc
2015
9 Ustna vprašanja - prof. Zidar
2186
10 Ustna vprašanja - prof. Zidar
2069
11 Ustna vprašanja - doc. Jeruc
2057
12 Ustna vprašanja - prof. Luzar
2334
13 Ustna vprašanja - doc. Vesna Jurčiæ
2170
14 Ustna vprašanja - doc. Pižem
2291
15 Ustna vprašanja - Zidar
2305
16 Ustna vprašanja - doc. Pižem
2127
17 Ustna vprašanja - doc. Pižem
2294
18 Ustna vprašanja - doc.Pižem
2331
19 Ustna vprašanja - prof. Luzar
2074
20 Ustna vprašanja - Cerar
2065
21 Ustna vprašanja - prof. Luzar
2353
22 Ustna vprašanja - prof. Luzar
2115
23 Ustna vprašanja - Prof. Fležar
2422
24 Ustna vprašanja - Prof. Jeruc
2164
25 Ustna vprašanja - prof.Pižem
2052
26 Ustna vprašanja - doc. Pižem
1885
27 Ustna vprašanja - doc. Pižem
2094
28 Ustna vprašanja - doc. Pižem
2189
29 Ustna vprašanja - prof. Gale
1998
30 Ustna vprašanja - prof. Cerar
1422
31 Ustna vprašanja - prof. Fležar
1675
32 Ustna vprašanja - prof. Popovič
1565
33 Ustna vprašanja - prof. Volavšek
1726
34 Ustna vprašanja - prof. Luzar
1520
35 Ustna vprašanja - prof. Popoviæ
1686
36 Ustna vprašanja - prof. Jurčič
1542
37 Ustna vprašanja - prof. Popoviæ
1534
38 Ustna vprašanja - prof. fležar
1626
39 Ustna vprašanja - prof. Gale
1987
40 Ustna vprašanja - prof. Marolt
1566
41 Ustna vprašanja - prof. Gale
1721
42 Ustna vprašanja - Prof. Zidar (DM)
1561
43 Ustna vprašanja - prof. Fležar
1752
44 Ustna vprašanja - doc. Fležar
1684
45 Ustna vprašanja - doc. Luzar
2071
46 Ustna vprašanja - doc. Fležar
2008
47 Ustni izpit - prof. Volavšek
1848
48 Ustna vprašanja - doc. Luzar
1659
49 Ustni izpit - prof. Popovič
1691
50 Ustni izpit - doc.Jeruc
2080
51 Ustni izpit - doc.Jeruc
2045
52 Ustna vprašanja - doc. Jurčič
1688
53 Ustni izpit - doc. Jurčiæ
1824
54 Ustna vprašanja - prof. Popovič (2010-06-08)
1788
55 Ustni izpit - prof. Rott
1738
56 Ustna vprašanja - prof. Fležar
1880
57 Ustna vprašanja - doc. Luzar
1628
58 Ustni izpit - prof. Fležar
1846
59 Ustna vprašanja - prof. Marolt
1534
60 Ustna vprašanja - prof. Luzar
2004
61 Ustni izpit - doc. Jurčiæ
2129
62 Ustna vprašanja - prof. Cerar
1627
63 doc. Ovčakova - Ustna vprašanja (junij 2009)
1808
64 Ustna vprašanja - prof. Marolt (junij 2009)
1588
65 Ustna vprašanja - doc. Ovčak
1480
66 Ustna vprašanje - prof. Marolt (junij 2009)
1660
67 Ustna vprašanja - prof. Marolt (2008)
1453
68 Ustna vprašanja - prof. Zidar (junij 2009)
1988
69 Ustna vprašanja - prof. Ovčak
2659
70 Ustna vprašanja - prof. Popovič
1743
71 Ustna vprašanja - doc. Jurčič (po sklopih)
2640
72 Ustna vprašanja - doc. Jurčič
2064
73 Ustna vprašanja - prof. Volavšek
1974
74 Ustna vprašanja - prof. Popovič
2054
75 Ustna vprašanja - prof. Luzar
2220
76 Ustna vprašanja - prof. Marolt
2045
77 Ustna vprašanja - prof. Cerar
1880
78 Ustna vprašanja - prof. Cerar
1778
79 Ustna vprašanja - prof. Marolt (po temah)
2149
80 Ustna vprašanja - prof. Jurčič
2038
81 Ustna vprašanja - prof. Rott
1873
82 Ustna vprašanja - doc. Jurčič
1944
83 Ustna vprašanja - doc. Luzar
1958
84 Ustna vprašanja - prof. Marolt
1750
85 Ustna vprašanja - doc. Luzar (Zbirka)
2386
86 Ustna vprašanja - doc. Luzar
1960
87 Ustna vprašanja - prof. Cerar
2073
88 Ustna vprašanja - prof. Ovčak
1765
89 Ustna vprašanja - prof. Cerar
1933
90 Ustna vprašanja - prof. Zidar
2230
91 Ustna vprašanja - prof. Gale
2165
92 Ustna vprašanja - doc. Volavšek
2096
93 Ustna vprašanja - doc. Jurčič (po področjih)
2711
94 Ustna vprašanja - prof. Jurčič
1979
95 Ustna vprašanja - prof. Marolt
1876
96 Ustna vprašanja - prof. Cerar
1842
97 Ustna vprašanja - doc. Popovič
1890
98 Ustna vprašanja - prof. Cerar
1696
99 Ustna vprašanja - doc. Popovič
1783
100 Ustna vprašanja - doc. Popovič
1983
101 Ustna vprašanja - doc. Jurčič
1575
102 Ustna vprašanja - doc. Ovčak
1693
103 Ustna vprašanja - doc. Jurčič
1815
104 Ustna vprašanja - doc. Ovčak
2017
105 Ustna vprašanja - doc. Popovič
2026
106 Ustna vprašanja - doc. Popovič
1979
107 Ustna vprašanja - prof. Cerar
1777
108 Ustna vprašanja - prof. Cerar
1770
109 Ustna vprašanja - doc. Volavšek
2153
110 Ustna vprašanja - doc. Popovič
1934
111 Ustna vprašanja - prof. Zidar
1837
112 Ustna vprašanja - doc. Volavšek
1771
113 Ustna vprašanja - prof. Mašera
1540
114 Ustna vprašanja - doc. Jurčič
1723
115 Ustna vprašanja - prof. Mašera
1516
116 Ustna vprašanja - doc. Jurčič
1837
117 Ustna vprašanja - prof. Cerar
1729
118 Ustna vprašanja - prof. Rott (v kompletu)
2096
119 Ustna vprašanja - doc. Jurčič
1975
120 Ustna vprašanja - prof. Cerar
1834
121 Ustna vprašanja - prof. Zidar
1980
122 Ustna vprašanja - prof. Cerar
1876
123 Ustna vprašanja - prof. Rott
1955
124 Ustna vprašanja - prof. Mašera
1695
125 Ustna vprašanja - prof. Cerar
1823
126 Ustna vprašanja - prof. Mašera
1714
127 Ustna vprašanja - prof. Zidar
1962
128 Ustna vprašanja - prof. Luzar
2058
129 Ustna vprašanja - prof. Mašera
1550
130 Ustna vprašanja - prof. Marolt
1719
131 Ustna vprašanja - prof. Popovič
1902
132 Ustna vprašanja - doc. Jurčič
1961
133 Ustna vprašanja - prof. Popovič
1885
134 Ustna vprašanja - prof. Popovič (komplet)
2327
135 Ustna vprašanja - doc. Luzar
1827
136 Ustna vprašanja - prof. Rott
1739
137 Ustna vprašanja - doc. Luzar
2002
138 Ustna vprašanja - prof. Zidar
1947
139 Ustna vprašanja - prof. Jurčič
2273
140 Ustna vprašanja - doc. Jurčič
2020
141 Ustna vprašanja - prof. Cerar II
3040
142 Ustna vprašanja (Ovčak)
2765
143 Ustna vprašanja (Mašera)
3412
144 Ustna vprašanja - prof. Cerar
4364

Kolokviji TOP LINK

# Naslov
1 Kako prepoznati preparate (1. kolokvij)
1474
2 III. kolokvij
1282
3 2. kolokvij
1738
4 1. kolokvij (2013-12-09)
1847
5 Kolokvij (2013-04-15)
1652
6 III. kolokvij - slike
1366
7 2. kolokvij (2013-03-11)
1728
8 1. kolokvij (10.12.2012)
2394
9 2. Kolokvij (2012-03)
1983
10 2. makro kolokvij (2011-05-09)
1912
11 I. kolokvij iz makropatologije (2011-04-11)
2309
12 Zbrana vprašanja 2. kolokvija
2208
13 Zbrana vprašanja 1. kolokvija
2535
14 1.kolokvij iz makropatologije (29.3.2010)
2201
15 III. mikropatoloski kolokvij (11.1.2010)
3339
16 2.kolokvij iz mikropatologije (7.12.2009)
2532
17 1.kolokvij iz makropatologije ( 23.3.2009)
2432
18 Tanatologija - kolokvij (2.3.2009)
2667
19 2.kolokvij iz mikropatologije (1.11.2008)
2516
20 Makropatologija - 2. kolokvij (2008-04-14)
2664
21 Makropatologija - 1. kolokvij (2008-03-17)
3102
22 Makropatologija - 2. kolokvij (2007)
2995
23 Kolokvij - Tanatologija (2006)
2955
24 I. kolokvij iz makropatologije (DM)
3356
25 II. kolokvij iz makropatologije (DM)
2977
26 III. kolokvij iz mikropatologije
3123
27 2. kolokvij iz makropatologije (19.4.05)
3527
28 Kolokvij za makropatologijo (2004)
3552
29 Kolokvij iz tanatologije (2003/04)
2967
30 III. kolokvij iz mikropatologije
3542
31 2. kolokvij za patologijo
3950
32 Kolokvij (11.11.2003)
5202

Seminarji TOP LINK

# Naslov
1 Ploščatocelični karcinom grla in spodnjega dela žrela
1095
2 Vpliv kortikosteridov na jetrno funkcijo (1999)
4121

Povezave TOP LINK

# Naslov
1 Zbirka patohistoloških preparatov
5776
2 Makro preparati (zbrane slike)
5213
3 MPL - Medical Photo Library
6507
4 Strani Inštituta za patologijo
1028
5 Digipato
6280