Patologija

Literatura TOP LINK

# Naslov
1 Vnetja - razdelitev
384
2 Patologija izpiski (Robbins, Underwood, predavanja) 2017
1224
3 Robbins - vsi povzetki iz knjige
1366
4 Izpiski iz 8. izdaje Robbinsa
2528
5 Nevropatologija - zapiski predavanj izbirnega predmeta
911
6 Patohistološki preparati
2412
7 Crash course specialna patologija
1613
8 Slike preparatov (2. mikro kolokvij 2013)
2496
9 Slike preparatov (1. mikro kolokvij 2012)
2641
10 Izbrana poglavja iz nevropatologije
2534
11 Mikropatologija - preparati za 3. kolokvij
2263
12 Snov za III. kolokvij
1888
13 Makropatologija - preparati za 2. kolokvij
2634
14 Makropatologija - preparati za 1. kolokvij
2650
15 Povzetek snovi za 1. kolokvij (patohistologija)
2422
16 Zapiski - Endokrini sistem
2074
17 Zapiski - Krvne zile
2023
18 Zapiski - Živčevje
2975
19 Zapiski - Srce
2348
20 Zapiski - Jetra
2070
21 Zapiski - Osnove
2779
22 Mikropreparati - seznam po organskih sistemih
2251
23 Izpiski iz Robbinsa
4287
24 Makropreparati - patologija srca in ožilja
2080
25 Makropreparati - patologija prebavne cevi
2069
26 Makropreparati - patologija limfatičnih organov, kosti in sklepov
1804
27 Makropreparati - patologija sečil in moškega spolovila
1985
28 Mikropatologija - 8.-11. vaja - slike preparatov na steklu
1958
29 Mikropatologija - preparati za 2. kolokvij
2227
30 Mikropatologija - 4.-7. vaja - slike preparatov na steklu
1900
31 Patologija endokrinega sistema (iz Robbinsa)
5866
32 Mikropatologija - preparati za 1. kolokvij
2556
33 Mikropatologija - 1.-3. vaja - slike preparatov na steklu
3005
34 Seznam mikro in makro (SLO)
4277
35 Mikropatologija - seznam preparatov
2307
36 Makropatologija - seznam preparatov
2878
37 Mikropatologija - Seznam preparatov II. in III.
2644
38 Izpiski - Makropatologija - 1. kolokvij
8489
39 Dodatek k navodilom za vaje
3999
40 Robbins - Basic pathology (prevod knjige)
11653
41 Priporočena literatura
3376
42 NMS I - prevod
6311
43 Spisek mikro in makro preparatov
14796
44 Izpiski - genetika in mutacije
6046
45 NMS IV - prevod
5988
46 NMS XIII - prevod
4516

Pisna vprašanja TOP LINK

# Naslov
1 Patologija prebavil-izbirni (pisni izpit)
826
2 Pisna vprašanja - citopatologija dojke (izbirni)
1698
3 Pisna vprašanja (2011-02-15)
3461
4 Pisna vprašanja (2010-01-18)
3933
5 Bolezni zaradi vplivov dedovanja in okolja - Vprašanja
2630
6 Pisna vprašanja (junij 2009)
3101
7 Seznam vprašanj za pisni izpit
3148
8 Pisna vprašanja (2007-06-11)
3355
9 Pisna vprašanja (2006-04)
4562
10 Pisna vprašanja (2006-06-20)
4058
11 Pisna vprašanja (2006-06-06)
3221
12 Pisni izpit (junij 2004)
3958
13 Pisna vprašanja (jun 2004)
3629
14 Pisni izpit (junij 2003)
4295

Ustna vprašanja TOP LINK

# Naslov
1 Ustni izpit - prof. Fležar Strojan
293
2 Ustna vprašanja - prof. Pižem (13.6.2017)
1274
3 Zbrana ustna vprašanja (2016)
1822
4 Ustna vprašanja - prof. Popović
1342
5 Ustna vprašanja - doc. Jurčič
1737
6 Ustna vprašanja - prof. Popovič
1797
7 Ustna vprašanja - doc. Jeruc
1948
8 Ustna vprašanja - Doc. Jeruc
1812
9 Ustna vprašanja - prof. Zidar
1970
10 Ustna vprašanja - prof. Zidar
1893
11 Ustna vprašanja - doc. Jeruc
1893
12 Ustna vprašanja - prof. Luzar
2138
13 Ustna vprašanja - doc. Vesna Jurčiæ
1991
14 Ustna vprašanja - doc. Pižem
2107
15 Ustna vprašanja - Zidar
2130
16 Ustna vprašanja - doc. Pižem
1943
17 Ustna vprašanja - doc. Pižem
2068
18 Ustna vprašanja - doc.Pižem
2154
19 Ustna vprašanja - prof. Luzar
1848
20 Ustna vprašanja - Cerar
1887
21 Ustna vprašanja - prof. Luzar
2179
22 Ustna vprašanja - prof. Luzar
1922
23 Ustna vprašanja - Prof. Fležar
2248
24 Ustna vprašanja - Prof. Jeruc
1991
25 Ustna vprašanja - prof.Pižem
1864
26 Ustna vprašanja - doc. Pižem
1704
27 Ustna vprašanja - doc. Pižem
1935
28 Ustna vprašanja - doc. Pižem
2010
29 Ustna vprašanja - prof. Gale
1833
30 Ustna vprašanja - prof. Cerar
1287
31 Ustna vprašanja - prof. Fležar
1553
32 Ustna vprašanja - prof. Popovič
1443
33 Ustna vprašanja - prof. Volavšek
1606
34 Ustna vprašanja - prof. Luzar
1382
35 Ustna vprašanja - prof. Popoviæ
1550
36 Ustna vprašanja - prof. Jurčič
1418
37 Ustna vprašanja - prof. Popoviæ
1412
38 Ustna vprašanja - prof. fležar
1524
39 Ustna vprašanja - prof. Gale
1887
40 Ustna vprašanja - prof. Marolt
1453
41 Ustna vprašanja - prof. Gale
1595
42 Ustna vprašanja - Prof. Zidar (DM)
1433
43 Ustna vprašanja - prof. Fležar
1642
44 Ustna vprašanja - doc. Fležar
1573
45 Ustna vprašanja - doc. Luzar
1940
46 Ustna vprašanja - doc. Fležar
1917
47 Ustni izpit - prof. Volavšek
1727
48 Ustna vprašanja - doc. Luzar
1530
49 Ustni izpit - prof. Popovič
1563
50 Ustni izpit - doc.Jeruc
1888
51 Ustni izpit - doc.Jeruc
1802
52 Ustna vprašanja - doc. Jurčič
1520
53 Ustni izpit - doc. Jurčiæ
1723
54 Ustna vprašanja - prof. Popovič (2010-06-08)
1675
55 Ustni izpit - prof. Rott
1622
56 Ustna vprašanja - prof. Fležar
1761
57 Ustna vprašanja - doc. Luzar
1508
58 Ustni izpit - prof. Fležar
1713
59 Ustna vprašanja - prof. Marolt
1416
60 Ustna vprašanja - prof. Luzar
1889
61 Ustni izpit - doc. Jurčiæ
2012
62 Ustna vprašanja - prof. Cerar
1504
63 doc. Ovčakova - Ustna vprašanja (junij 2009)
1698
64 Ustna vprašanja - prof. Marolt (junij 2009)
1486
65 Ustna vprašanja - doc. Ovčak
1379
66 Ustna vprašanje - prof. Marolt (junij 2009)
1528
67 Ustna vprašanja - prof. Marolt (2008)
1337
68 Ustna vprašanja - prof. Zidar (junij 2009)
1879
69 Ustna vprašanja - prof. Ovčak
2529
70 Ustna vprašanja - prof. Popovič
1625
71 Ustna vprašanja - doc. Jurčič (po sklopih)
2522
72 Ustna vprašanja - doc. Jurčič
1909
73 Ustna vprašanja - prof. Volavšek
1863
74 Ustna vprašanja - prof. Popovič
1929
75 Ustna vprašanja - prof. Luzar
2104
76 Ustna vprašanja - prof. Marolt
1927
77 Ustna vprašanja - prof. Cerar
1775
78 Ustna vprašanja - prof. Cerar
1646
79 Ustna vprašanja - prof. Marolt (po temah)
2037
80 Ustna vprašanja - prof. Jurčič
1928
81 Ustna vprašanja - prof. Rott
1743
82 Ustna vprašanja - doc. Jurčič
1837
83 Ustna vprašanja - doc. Luzar
1837
84 Ustna vprašanja - prof. Marolt
1637
85 Ustna vprašanja - doc. Luzar (Zbirka)
2282
86 Ustna vprašanja - doc. Luzar
1832
87 Ustna vprašanja - prof. Cerar
1950
88 Ustna vprašanja - prof. Ovčak
1655
89 Ustna vprašanja - prof. Cerar
1815
90 Ustna vprašanja - prof. Zidar
2090
91 Ustna vprašanja - prof. Gale
2054
92 Ustna vprašanja - doc. Volavšek
1944
93 Ustna vprašanja - doc. Jurčič (po področjih)
2573
94 Ustna vprašanja - prof. Jurčič
1845
95 Ustna vprašanja - prof. Marolt
1776
96 Ustna vprašanja - prof. Cerar
1723
97 Ustna vprašanja - doc. Popovič
1784
98 Ustna vprašanja - prof. Cerar
1590
99 Ustna vprašanja - doc. Popovič
1676
100 Ustna vprašanja - doc. Popovič
1857
101 Ustna vprašanja - doc. Jurčič
1455
102 Ustna vprašanja - doc. Ovčak
1569
103 Ustna vprašanja - doc. Jurčič
1694
104 Ustna vprašanja - doc. Ovčak
1906
105 Ustna vprašanja - doc. Popovič
1900
106 Ustna vprašanja - doc. Popovič
1864
107 Ustna vprašanja - prof. Cerar
1654
108 Ustna vprašanja - prof. Cerar
1663
109 Ustna vprašanja - doc. Volavšek
2036
110 Ustna vprašanja - doc. Popovič
1807
111 Ustna vprašanja - prof. Zidar
1728
112 Ustna vprašanja - doc. Volavšek
1660
113 Ustna vprašanja - prof. Mašera
1433
114 Ustna vprašanja - doc. Jurčič
1630
115 Ustna vprašanja - prof. Mašera
1384
116 Ustna vprašanja - doc. Jurčič
1715
117 Ustna vprašanja - prof. Cerar
1580
118 Ustna vprašanja - prof. Rott (v kompletu)
1988
119 Ustna vprašanja - doc. Jurčič
1847
120 Ustna vprašanja - prof. Cerar
1735
121 Ustna vprašanja - prof. Zidar
1843
122 Ustna vprašanja - prof. Cerar
1754
123 Ustna vprašanja - prof. Rott
1845
124 Ustna vprašanja - prof. Mašera
1590
125 Ustna vprašanja - prof. Cerar
1713
126 Ustna vprašanja - prof. Mašera
1595
127 Ustna vprašanja - prof. Zidar
1856
128 Ustna vprašanja - prof. Luzar
1922
129 Ustna vprašanja - prof. Mašera
1444
130 Ustna vprašanja - prof. Marolt
1598
131 Ustna vprašanja - prof. Popovič
1784
132 Ustna vprašanja - doc. Jurčič
1851
133 Ustna vprašanja - prof. Popovič
1779
134 Ustna vprašanja - prof. Popovič (komplet)
2221
135 Ustna vprašanja - doc. Luzar
1712
136 Ustna vprašanja - prof. Rott
1619
137 Ustna vprašanja - doc. Luzar
1877
138 Ustna vprašanja - prof. Zidar
1840
139 Ustna vprašanja - prof. Jurčič
2181
140 Ustna vprašanja - doc. Jurčič
1897
141 Ustna vprašanja - prof. Cerar II
2922
142 Ustna vprašanja (Ovčak)
2649
143 Ustna vprašanja (Mašera)
3297
144 Ustna vprašanja - prof. Cerar
4262

Kolokviji TOP LINK

# Naslov
1 Kako prepoznati preparate (1. kolokvij)
1324
2 III. kolokvij
1118
3 2. kolokvij
1588
4 1. kolokvij (2013-12-09)
1652
5 Kolokvij (2013-04-15)
1537
6 III. kolokvij - slike
1234
7 2. kolokvij (2013-03-11)
1603
8 1. kolokvij (10.12.2012)
2223
9 2. Kolokvij (2012-03)
1867
10 2. makro kolokvij (2011-05-09)
1802
11 I. kolokvij iz makropatologije (2011-04-11)
2205
12 Zbrana vprašanja 2. kolokvija
2100
13 Zbrana vprašanja 1. kolokvija
2424
14 1.kolokvij iz makropatologije (29.3.2010)
2094
15 III. mikropatoloski kolokvij (11.1.2010)
3217
16 2.kolokvij iz mikropatologije (7.12.2009)
2418
17 1.kolokvij iz makropatologije ( 23.3.2009)
2316
18 Tanatologija - kolokvij (2.3.2009)
2549
19 2.kolokvij iz mikropatologije (1.11.2008)
2374
20 Makropatologija - 2. kolokvij (2008-04-14)
2554
21 Makropatologija - 1. kolokvij (2008-03-17)
2979
22 Makropatologija - 2. kolokvij (2007)
2757
23 Kolokvij - Tanatologija (2006)
2839
24 I. kolokvij iz makropatologije (DM)
3246
25 II. kolokvij iz makropatologije (DM)
2852
26 III. kolokvij iz mikropatologije
2985
27 2. kolokvij iz makropatologije (19.4.05)
3410
28 Kolokvij za makropatologijo (2004)
3440
29 Kolokvij iz tanatologije (2003/04)
2852
30 III. kolokvij iz mikropatologije
3418
31 2. kolokvij za patologijo
3792
32 Kolokvij (11.11.2003)
5070

Seminarji TOP LINK

# Naslov
1 Ploščatocelični karcinom grla in spodnjega dela žrela
962
2 Vpliv kortikosteridov na jetrno funkcijo (1999)
3990

Povezave TOP LINK

# Naslov
1 Zbirka patohistoloških preparatov
5665
2 Makro preparati (zbrane slike)
5081
3 MPL - Medical Photo Library
6374
4 Strani Inštituta za patologijo
890
5 Digipato
6104