Patologija

Literatura TOP LINK

# Naslov
1 Vnetja - razdelitev
1450
2 Patologija izpiski (Robbins, Underwood, predavanja) 2017
2191
3 Robbins - vsi povzetki iz knjige
2171
4 Izpiski iz 8. izdaje Robbinsa
3735
5 Nevropatologija - zapiski predavanj izbirnega predmeta
1667
6 Patohistološki preparati
3527
7 Crash course specialna patologija
2280
8 Slike preparatov (2. mikro kolokvij 2013)
3115
9 Slike preparatov (1. mikro kolokvij 2012)
3243
10 Izbrana poglavja iz nevropatologije
3103
11 Mikropatologija - preparati za 3. kolokvij
2805
12 Snov za III. kolokvij
2525
13 Makropatologija - preparati za 2. kolokvij
3233
14 Makropatologija - preparati za 1. kolokvij
3243
15 Povzetek snovi za 1. kolokvij (patohistologija)
2994
16 Zapiski - Endokrini sistem
2714
17 Zapiski - Krvne zile
2704
18 Zapiski - Živčevje
3822
19 Zapiski - Srce
3065
20 Zapiski - Jetra
2794
21 Zapiski - Osnove
3490
22 Mikropreparati - seznam po organskih sistemih
2857
23 Izpiski iz Robbinsa
5067
24 Makropreparati - patologija sečil in moškega spolovila
2540
25 Makropreparati - patologija srca in ožilja
2697
26 Makropreparati - patologija prebavne cevi
2648
27 Makropreparati - patologija limfatičnih organov, kosti in sklepov
2394
28 Mikropatologija - 8.-11. vaja - slike preparatov na steklu
2508
29 Mikropatologija - preparati za 2. kolokvij
2776
30 Patologija endokrinega sistema (iz Robbinsa)
7299
31 Mikropatologija - 4.-7. vaja - slike preparatov na steklu
2496
32 Mikropatologija - preparati za 1. kolokvij
3121
33 Mikropatologija - 1.-3. vaja - slike preparatov na steklu
3564
34 Seznam mikro in makro (SLO)
5079
35 Mikropatologija - seznam preparatov
2964
36 Makropatologija - seznam preparatov
3526
37 Mikropatologija - Seznam preparatov II. in III.
3344
38 Izpiski - Makropatologija - 1. kolokvij
9358
39 Dodatek k navodilom za vaje
4654
40 Robbins - Basic pathology (prevod knjige)
12386
41 Priporočena literatura
4143
42 NMS I - prevod
7066
43 Spisek mikro in makro preparatov
15703
44 NMS IV - prevod
6821
45 NMS XIII - prevod
5334
46 Izpiski - genetika in mutacije
7109

Pisna vprašanja TOP LINK

# Naslov
1 Patologija prebavil-izbirni (pisni izpit)
1981
2 Pisna vprašanja - citopatologija dojke (izbirni)
2590
3 Pisna vprašanja (2011-02-15)
4648
4 Pisna vprašanja (2010-01-18)
5158
5 Bolezni zaradi vplivov dedovanja in okolja - Vprašanja
3845
6 Pisna vprašanja (junij 2009)
4200
7 Seznam vprašanj za pisni izpit
4032
8 Pisna vprašanja (2007-06-11)
4421
9 Pisna vprašanja (2006-04)
5943
10 Pisna vprašanja (2006-06-20)
5222
11 Pisna vprašanja (2006-06-06)
4361
12 Pisni izpit (junij 2004)
5023
13 Pisna vprašanja (jun 2004)
4775
14 Pisni izpit (junij 2003)
5154

Ustna vprašanja TOP LINK

# Naslov
1 Ustni izpit - prof. Fležar Strojan
1264
2 Ustna vprašanja - prof. Pižem (13.6.2017)
2217
3 Zbrana ustna vprašanja (2016)
2786
4 Ustna vprašanja - prof. Popović
2202
5 Ustna vprašanja - doc. Jurčič
2579
6 Ustna vprašanja - prof. Popovič
2656
7 Ustna vprašanja - doc. Jeruc
2817
8 Ustna vprašanja - Doc. Jeruc
2662
9 Ustna vprašanja - prof. Zidar
2827
10 Ustna vprašanja - prof. Zidar
2689
11 Ustna vprašanja - doc. Jeruc
2683
12 Ustna vprašanja - prof. Luzar
3047
13 Ustna vprašanja - doc. Vesna Jurčiæ
2798
14 Ustna vprašanja - doc. Pižem
2984
15 Ustna vprašanja - Zidar
2986
16 Ustna vprašanja - doc. Pižem
2822
17 Ustna vprašanja - doc. Pižem
3182
18 Ustna vprašanja - doc.Pižem
3075
19 Ustna vprašanja - prof. Luzar
2982
20 Ustna vprašanja - prof. Luzar
3034
21 Ustna vprašanja - Cerar
2732
22 Ustna vprašanja - prof. Luzar
2818
23 Ustna vprašanja - Prof. Jeruc
2816
24 Ustna vprašanja - prof.Pižem
2752
25 Ustna vprašanja - Prof. Fležar
3087
26 Ustna vprašanja - doc. Pižem
2752
27 Ustna vprašanja - doc. Pižem
2524
28 Ustna vprašanja - doc. Pižem
2860
29 Ustna vprašanja - prof. Gale
2628
30 Ustna vprašanja - prof. Fležar
2124
31 Ustna vprašanja - prof. Cerar
1830
32 Ustna vprašanja - prof. Jurčič
1939
33 Ustna vprašanja - prof. Popovič
2029
34 Ustna vprašanja - prof. Volavšek
2084
35 Ustna vprašanja - prof. Luzar
2034
36 Ustna vprašanja - prof. Popoviæ
2119
37 Ustna vprašanja - prof. Popoviæ
1931
38 Ustna vprašanja - prof. fležar
2013
39 Ustna vprašanja - prof. Gale
2482
40 Ustna vprašanja - prof. Marolt
1926
41 Ustna vprašanja - prof. Gale
2142
42 Ustna vprašanja - Prof. Zidar (DM)
1926
43 Ustna vprašanja - prof. Fležar
2148
44 Ustna vprašanja - doc. Fležar
2070
45 Ustna vprašanja - doc. Fležar
2476
46 Ustna vprašanja - doc. Luzar
2535
47 Ustni izpit - prof. Volavšek
2196
48 Ustna vprašanja - doc. Luzar
2044
49 Ustni izpit - prof. Popovič
2058
50 Ustni izpit - doc.Jeruc
2715
51 Ustni izpit - doc.Jeruc
2994
52 Ustna vprašanja - doc. Jurčič
2294
53 Ustni izpit - doc. Jurčiæ
2176
54 Ustna vprašanja - prof. Popovič (2010-06-08)
2169
55 Ustni izpit - prof. Rott
2122
56 Ustna vprašanja - doc. Luzar
2000
57 Ustna vprašanja - prof. Fležar
2310
58 Ustni izpit - prof. Fležar
2232
59 Ustna vprašanja - prof. Marolt
1894
60 Ustna vprašanja - prof. Luzar
2389
61 Ustni izpit - doc. Jurčiæ
2523
62 Ustna vprašanja - prof. Cerar
2033
63 doc. Ovčakova - Ustna vprašanja (junij 2009)
2188
64 Ustna vprašanja - prof. Marolt (junij 2009)
1985
65 Ustna vprašanja - prof. Marolt (2008)
1922
66 Ustna vprašanja - prof. Zidar (junij 2009)
2367
67 Ustna vprašanja - doc. Ovčak
1914
68 Ustna vprašanje - prof. Marolt (junij 2009)
2081
69 Ustna vprašanja - prof. Ovčak
3091
70 Ustna vprašanja - prof. Popovič
2149
71 Ustna vprašanja - doc. Jurčič
2509
72 Ustna vprašanja - doc. Jurčič (po sklopih)
3029
73 Ustna vprašanja - prof. Volavšek
2321
74 Ustna vprašanja - prof. Popovič
2467
75 Ustna vprašanja - prof. Luzar
2595
76 Ustna vprašanja - prof. Cerar
2268
77 Ustna vprašanja - prof. Marolt
2502
78 Ustna vprašanja - prof. Cerar
2257
79 Ustna vprašanja - prof. Marolt (po temah)
2540
80 Ustna vprašanja - prof. Jurčič
2418
81 Ustna vprašanja - prof. Rott
2281
82 Ustna vprašanja - doc. Jurčič
2311
83 Ustna vprašanja - doc. Luzar
2303
84 Ustna vprašanja - prof. Marolt
2115
85 Ustna vprašanja - doc. Luzar (Zbirka)
2768
86 Ustna vprašanja - doc. Luzar
2423
87 Ustna vprašanja - prof. Cerar
2555
88 Ustna vprašanja - prof. Ovčak
2126
89 Ustna vprašanja - prof. Cerar
2344
90 Ustna vprašanja - prof. Zidar
2608
91 Ustna vprašanja - prof. Gale
2537
92 Ustna vprašanja - doc. Volavšek
2437
93 Ustna vprašanja - doc. Jurčič (po področjih)
3080
94 Ustna vprašanja - prof. Jurčič
2475
95 Ustna vprašanja - prof. Cerar
2095
96 Ustna vprašanja - prof. Marolt
2217
97 Ustna vprašanja - prof. Cerar
2217
98 Ustna vprašanja - doc. Popovič
2236
99 Ustna vprašanja - doc. Popovič
2331
100 Ustna vprašanja - prof. Cerar
2149
101 Ustna vprašanja - doc. Popovič
2112
102 Ustna vprašanja - doc. Popovič
2415
103 Ustna vprašanja - doc. Jurčič
1921
104 Ustna vprašanja - doc. Ovčak
2080
105 Ustna vprašanja - doc. Popovič
2356
106 Ustna vprašanja - doc. Jurčič
2239
107 Ustna vprašanja - doc. Ovčak
2342
108 Ustna vprašanja - prof. Cerar
2142
109 Ustna vprašanja - doc. Volavšek
2585
110 Ustna vprašanja - doc. Popovič
2328
111 Ustna vprašanja - prof. Zidar
2231
112 Ustna vprašanja - doc. Volavšek
2165
113 Ustna vprašanja - prof. Mašera
1978
114 Ustna vprašanja - doc. Jurčič
2132
115 Ustna vprašanja - prof. Mašera
1983
116 Ustna vprašanja - doc. Jurčič
2238
117 Ustna vprašanja - prof. Cerar
2206
118 Ustna vprašanja - prof. Rott (v kompletu)
2493
119 Ustna vprašanja - prof. Luzar
2482
120 Ustna vprašanja - doc. Jurčič
2388
121 Ustna vprašanja - prof. Rott
2419
122 Ustna vprašanja - prof. Zidar
2398
123 Ustna vprašanja - prof. Cerar
2354
124 Ustna vprašanja - prof. Cerar
2191
125 Ustna vprašanja - prof. Mašera
2025
126 Ustna vprašanja - prof. Mašera
2162
127 Ustna vprašanja - prof. Zidar
2347
128 Ustna vprašanja - prof. Cerar
2234
129 Ustna vprašanja - prof. Mašera
1937
130 Ustna vprašanja - prof. Marolt
2129
131 Ustna vprašanja - prof. Popovič
2339
132 Ustna vprašanja - doc. Jurčič
2341
133 Ustna vprašanja - prof. Popovič
2285
134 Ustna vprašanja - prof. Popovič (komplet)
2682
135 Ustna vprašanja - doc. Luzar
2226
136 Ustna vprašanja - prof. Rott
2109
137 Ustna vprašanja - doc. Luzar
2366
138 Ustna vprašanja - prof. Zidar
2276
139 Ustna vprašanja - prof. Jurčič
2634
140 Ustna vprašanja - doc. Jurčič
2527
141 Ustna vprašanja - prof. Cerar II
3501
142 Ustna vprašanja (Ovčak)
3252
143 Ustna vprašanja (Mašera)
3827
144 Ustna vprašanja - prof. Cerar
4760

Kolokviji TOP LINK

# Naslov
1 Kako prepoznati preparate (1. kolokvij)
1989
2 III. kolokvij
1744
3 2. kolokvij
2194
4 1. kolokvij (2013-12-09)
2343
5 Kolokvij (2013-04-15)
2072
6 III. kolokvij - slike
1757
7 2. kolokvij (2013-03-11)
2080
8 1. kolokvij (10.12.2012)
2891
9 2. Kolokvij (2012-03)
2365
10 2. makro kolokvij (2011-05-09)
2277
11 I. kolokvij iz makropatologije (2011-04-11)
2692
12 Zbrana vprašanja 2. kolokvija
2585
13 Zbrana vprašanja 1. kolokvija
2936
14 1.kolokvij iz makropatologije (29.3.2010)
2544
15 III. mikropatoloski kolokvij (11.1.2010)
3728
16 2.kolokvij iz mikropatologije (7.12.2009)
2886
17 1.kolokvij iz makropatologije ( 23.3.2009)
2813
18 Tanatologija - kolokvij (2.3.2009)
3128
19 2.kolokvij iz mikropatologije (1.11.2008)
2903
20 Makropatologija - 2. kolokvij (2008-04-14)
3033
21 Makropatologija - 1. kolokvij (2008-03-17)
3476
22 Makropatologija - 2. kolokvij (2007)
3372
23 Kolokvij - Tanatologija (2006)
3335
24 I. kolokvij iz makropatologije (DM)
3734
25 II. kolokvij iz makropatologije (DM)
3420
26 III. kolokvij iz mikropatologije
3528
27 2. kolokvij iz makropatologije (19.4.05)
3975
28 Kolokvij za makropatologijo (2004)
3932
29 Kolokvij iz tanatologije (2003/04)
3379
30 III. kolokvij iz mikropatologije
3983
31 2. kolokvij za patologijo
4452
32 Kolokvij (11.11.2003)
5703

Seminarji TOP LINK

# Naslov
1 Ploščatocelični karcinom grla in spodnjega dela žrela
1580
2 Vpliv kortikosteridov na jetrno funkcijo (1999)
4544

Povezave TOP LINK

# Naslov
1 Zbirka patohistoloških preparatov
6235
2 Makro preparati (zbrane slike)
5625
3 MPL - Medical Photo Library
6907
4 Strani Inštituta za patologijo
1448
5 Digipato
6755