Patologija

Literatura TOP LINK

# Naslov
1 Vnetja - razdelitev
575
2 Patologija izpiski (Robbins, Underwood, predavanja) 2017
1407
3 Robbins - vsi povzetki iz knjige
1502
4 Izpiski iz 8. izdaje Robbinsa
2684
5 Nevropatologija - zapiski predavanj izbirnega predmeta
1014
6 Patohistološki preparati
2543
7 Crash course specialna patologija
1689
8 Slike preparatov (2. mikro kolokvij 2013)
2562
9 Slike preparatov (1. mikro kolokvij 2012)
2710
10 Izbrana poglavja iz nevropatologije
2620
11 Mikropatologija - preparati za 3. kolokvij
2337
12 Snov za III. kolokvij
1984
13 Makropatologija - preparati za 2. kolokvij
2719
14 Makropatologija - preparati za 1. kolokvij
2739
15 Povzetek snovi za 1. kolokvij (patohistologija)
2507
16 Zapiski - Endokrini sistem
2172
17 Zapiski - Krvne zile
2115
18 Zapiski - Živčevje
3108
19 Zapiski - Srce
2455
20 Zapiski - Jetra
2203
21 Zapiski - Osnove
2885
22 Mikropreparati - seznam po organskih sistemih
2330
23 Izpiski iz Robbinsa
4375
24 Makropreparati - patologija srca in ožilja
2173
25 Makropreparati - patologija prebavne cevi
2160
26 Makropreparati - patologija limfatičnih organov, kosti in sklepov
1882
27 Makropreparati - patologija sečil in moškega spolovila
2060
28 Mikropatologija - 8.-11. vaja - slike preparatov na steklu
2039
29 Mikropatologija - preparati za 2. kolokvij
2304
30 Mikropatologija - 4.-7. vaja - slike preparatov na steklu
1991
31 Patologija endokrinega sistema (iz Robbinsa)
6101
32 Mikropatologija - preparati za 1. kolokvij
2634
33 Mikropatologija - 1.-3. vaja - slike preparatov na steklu
3103
34 Seznam mikro in makro (SLO)
4405
35 Mikropatologija - seznam preparatov
2404
36 Makropatologija - seznam preparatov
2951
37 Mikropatologija - Seznam preparatov II. in III.
2734
38 Izpiski - Makropatologija - 1. kolokvij
8625
39 Dodatek k navodilom za vaje
4084
40 Robbins - Basic pathology (prevod knjige)
11775
41 Priporočena literatura
3485
42 NMS I - prevod
6451
43 Spisek mikro in makro preparatov
14929
44 Izpiski - genetika in mutacije
6327
45 NMS IV - prevod
6112
46 NMS XIII - prevod
4631

Pisna vprašanja TOP LINK

# Naslov
1 Patologija prebavil-izbirni (pisni izpit)
999
2 Pisna vprašanja - citopatologija dojke (izbirni)
1821
3 Pisna vprašanja (2011-02-15)
3619
4 Pisna vprašanja (2010-01-18)
4116
5 Bolezni zaradi vplivov dedovanja in okolja - Vprašanja
2820
6 Pisna vprašanja (junij 2009)
3253
7 Seznam vprašanj za pisni izpit
3278
8 Pisna vprašanja (2007-06-11)
3520
9 Pisna vprašanja (2006-04)
4773
10 Pisna vprašanja (2006-06-20)
4225
11 Pisna vprašanja (2006-06-06)
3385
12 Pisni izpit (junij 2004)
4101
13 Pisna vprašanja (jun 2004)
3820
14 Pisni izpit (junij 2003)
4416

Ustna vprašanja TOP LINK

# Naslov
1 Ustni izpit - prof. Fležar Strojan
435
2 Ustna vprašanja - prof. Pižem (13.6.2017)
1423
3 Zbrana ustna vprašanja (2016)
1966
4 Ustna vprašanja - prof. Popović
1472
5 Ustna vprašanja - doc. Jurčič
1862
6 Ustna vprašanja - prof. Popovič
1921
7 Ustna vprašanja - doc. Jeruc
2080
8 Ustna vprašanja - Doc. Jeruc
1941
9 Ustna vprašanja - prof. Zidar
2119
10 Ustna vprašanja - prof. Zidar
2013
11 Ustna vprašanja - doc. Jeruc
1998
12 Ustna vprašanja - prof. Luzar
2266
13 Ustna vprašanja - doc. Vesna Jurčiæ
2113
14 Ustna vprašanja - doc. Pižem
2230
15 Ustna vprašanja - Zidar
2242
16 Ustna vprašanja - doc. Pižem
2072
17 Ustna vprašanja - doc. Pižem
2220
18 Ustna vprašanja - doc.Pižem
2274
19 Ustna vprašanja - prof. Luzar
1996
20 Ustna vprašanja - Cerar
2012
21 Ustna vprašanja - prof. Luzar
2292
22 Ustna vprašanja - prof. Luzar
2049
23 Ustna vprašanja - Prof. Fležar
2370
24 Ustna vprašanja - Prof. Jeruc
2102
25 Ustna vprašanja - prof.Pižem
1990
26 Ustna vprašanja - doc. Pižem
1834
27 Ustna vprašanja - doc. Pižem
2039
28 Ustna vprašanja - doc. Pižem
2131
29 Ustna vprašanja - prof. Gale
1948
30 Ustna vprašanja - prof. Cerar
1391
31 Ustna vprašanja - prof. Fležar
1640
32 Ustna vprašanja - prof. Popovič
1526
33 Ustna vprašanja - prof. Volavšek
1690
34 Ustna vprašanja - prof. Luzar
1464
35 Ustna vprašanja - prof. Popoviæ
1647
36 Ustna vprašanja - prof. Jurčič
1505
37 Ustna vprašanja - prof. Popoviæ
1493
38 Ustna vprašanja - prof. fležar
1591
39 Ustna vprašanja - prof. Gale
1951
40 Ustna vprašanja - prof. Marolt
1535
41 Ustna vprašanja - prof. Gale
1680
42 Ustna vprašanja - Prof. Zidar (DM)
1513
43 Ustna vprašanja - prof. Fležar
1717
44 Ustna vprašanja - doc. Fležar
1647
45 Ustna vprašanja - doc. Luzar
2025
46 Ustna vprašanja - doc. Fležar
1976
47 Ustni izpit - prof. Volavšek
1815
48 Ustna vprašanja - doc. Luzar
1623
49 Ustni izpit - prof. Popovič
1648
50 Ustni izpit - doc.Jeruc
2023
51 Ustni izpit - doc.Jeruc
1954
52 Ustna vprašanja - doc. Jurčič
1636
53 Ustni izpit - doc. Jurčiæ
1789
54 Ustna vprašanja - prof. Popovič (2010-06-08)
1748
55 Ustni izpit - prof. Rott
1700
56 Ustna vprašanja - prof. Fležar
1841
57 Ustna vprašanja - doc. Luzar
1592
58 Ustni izpit - prof. Fležar
1799
59 Ustna vprašanja - prof. Marolt
1499
60 Ustna vprašanja - prof. Luzar
1965
61 Ustni izpit - doc. Jurčiæ
2095
62 Ustna vprašanja - prof. Cerar
1586
63 doc. Ovčakova - Ustna vprašanja (junij 2009)
1773
64 Ustna vprašanja - prof. Marolt (junij 2009)
1557
65 Ustna vprašanja - doc. Ovčak
1448
66 Ustna vprašanje - prof. Marolt (junij 2009)
1613
67 Ustna vprašanja - prof. Marolt (2008)
1413
68 Ustna vprašanja - prof. Zidar (junij 2009)
1950
69 Ustna vprašanja - prof. Ovčak
2608
70 Ustna vprašanja - prof. Popovič
1704
71 Ustna vprašanja - doc. Jurčič (po sklopih)
2602
72 Ustna vprašanja - doc. Jurčič
2031
73 Ustna vprašanja - prof. Volavšek
1941
74 Ustna vprašanja - prof. Popovič
2014
75 Ustna vprašanja - prof. Luzar
2184
76 Ustna vprašanja - prof. Marolt
2007
77 Ustna vprašanja - prof. Cerar
1845
78 Ustna vprašanja - prof. Cerar
1732
79 Ustna vprašanja - prof. Marolt (po temah)
2119
80 Ustna vprašanja - prof. Jurčič
2004
81 Ustna vprašanja - prof. Rott
1840
82 Ustna vprašanja - doc. Jurčič
1916
83 Ustna vprašanja - doc. Luzar
1924
84 Ustna vprašanja - prof. Marolt
1721
85 Ustna vprašanja - doc. Luzar (Zbirka)
2353
86 Ustna vprašanja - doc. Luzar
1921
87 Ustna vprašanja - prof. Cerar
2032
88 Ustna vprašanja - prof. Ovčak
1735
89 Ustna vprašanja - prof. Cerar
1897
90 Ustna vprašanja - prof. Zidar
2193
91 Ustna vprašanja - prof. Gale
2132
92 Ustna vprašanja - doc. Volavšek
2038
93 Ustna vprašanja - doc. Jurčič (po področjih)
2671
94 Ustna vprašanja - prof. Jurčič
1927
95 Ustna vprašanja - prof. Marolt
1848
96 Ustna vprašanja - prof. Cerar
1807
97 Ustna vprašanja - doc. Popovič
1856
98 Ustna vprašanja - prof. Cerar
1667
99 Ustna vprašanja - doc. Popovič
1752
100 Ustna vprašanja - doc. Popovič
1946
101 Ustna vprašanja - doc. Jurčič
1542
102 Ustna vprašanja - doc. Ovčak
1658
103 Ustna vprašanja - doc. Jurčič
1777
104 Ustna vprašanja - doc. Ovčak
1985
105 Ustna vprašanja - doc. Popovič
1992
106 Ustna vprašanja - doc. Popovič
1949
107 Ustna vprašanja - prof. Cerar
1751
108 Ustna vprašanja - prof. Cerar
1740
109 Ustna vprašanja - doc. Volavšek
2111
110 Ustna vprašanja - doc. Popovič
1894
111 Ustna vprašanja - prof. Zidar
1794
112 Ustna vprašanja - doc. Volavšek
1733
113 Ustna vprašanja - prof. Mašera
1500
114 Ustna vprašanja - doc. Jurčič
1691
115 Ustna vprašanja - prof. Mašera
1473
116 Ustna vprašanja - doc. Jurčič
1798
117 Ustna vprašanja - prof. Cerar
1678
118 Ustna vprašanja - prof. Rott (v kompletu)
2064
119 Ustna vprašanja - doc. Jurčič
1933
120 Ustna vprašanja - prof. Cerar
1800
121 Ustna vprašanja - prof. Zidar
1923
122 Ustna vprašanja - prof. Cerar
1831
123 Ustna vprašanja - prof. Rott
1919
124 Ustna vprašanja - prof. Mašera
1661
125 Ustna vprašanja - prof. Cerar
1791
126 Ustna vprašanja - prof. Mašera
1674
127 Ustna vprašanja - prof. Zidar
1924
128 Ustna vprašanja - prof. Luzar
2012
129 Ustna vprašanja - prof. Mašera
1514
130 Ustna vprašanja - prof. Marolt
1686
131 Ustna vprašanja - prof. Popovič
1863
132 Ustna vprašanja - doc. Jurčič
1924
133 Ustna vprašanja - prof. Popovič
1848
134 Ustna vprašanja - prof. Popovič (komplet)
2293
135 Ustna vprašanja - doc. Luzar
1787
136 Ustna vprašanja - prof. Rott
1701
137 Ustna vprašanja - doc. Luzar
1968
138 Ustna vprašanja - prof. Zidar
1920
139 Ustna vprašanja - prof. Jurčič
2243
140 Ustna vprašanja - doc. Jurčič
1980
141 Ustna vprašanja - prof. Cerar II
2999
142 Ustna vprašanja (Ovčak)
2722
143 Ustna vprašanja (Mašera)
3374
144 Ustna vprašanja - prof. Cerar
4336

Kolokviji TOP LINK

# Naslov
1 Kako prepoznati preparate (1. kolokvij)
1433
2 III. kolokvij
1232
3 2. kolokvij
1672
4 1. kolokvij (2013-12-09)
1772
5 Kolokvij (2013-04-15)
1610
6 III. kolokvij - slike
1328
7 2. kolokvij (2013-03-11)
1685
8 1. kolokvij (10.12.2012)
2332
9 2. Kolokvij (2012-03)
1937
10 2. makro kolokvij (2011-05-09)
1876
11 I. kolokvij iz makropatologije (2011-04-11)
2270
12 Zbrana vprašanja 2. kolokvija
2169
13 Zbrana vprašanja 1. kolokvija
2500
14 1.kolokvij iz makropatologije (29.3.2010)
2165
15 III. mikropatoloski kolokvij (11.1.2010)
3298
16 2.kolokvij iz mikropatologije (7.12.2009)
2495
17 1.kolokvij iz makropatologije ( 23.3.2009)
2390
18 Tanatologija - kolokvij (2.3.2009)
2623
19 2.kolokvij iz mikropatologije (1.11.2008)
2472
20 Makropatologija - 2. kolokvij (2008-04-14)
2627
21 Makropatologija - 1. kolokvij (2008-03-17)
3058
22 Makropatologija - 2. kolokvij (2007)
2953
23 Kolokvij - Tanatologija (2006)
2918
24 I. kolokvij iz makropatologije (DM)
3321
25 II. kolokvij iz makropatologije (DM)
2932
26 III. kolokvij iz mikropatologije
3083
27 2. kolokvij iz makropatologije (19.4.05)
3483
28 Kolokvij za makropatologijo (2004)
3515
29 Kolokvij iz tanatologije (2003/04)
2924
30 III. kolokvij iz mikropatologije
3498
31 2. kolokvij za patologijo
3887
32 Kolokvij (11.11.2003)
5154

Seminarji TOP LINK

# Naslov
1 Ploščatocelični karcinom grla in spodnjega dela žrela
1040
2 Vpliv kortikosteridov na jetrno funkcijo (1999)
4074

Povezave TOP LINK

# Naslov
1 Zbirka patohistoloških preparatov
5737
2 Makro preparati (zbrane slike)
5171
3 MPL - Medical Photo Library
6457
4 Strani Inštituta za patologijo
980
5 Digipato
6211