Socialna medicina

Literatura TOP LINK

# Naslov
1 Povzetki iz knjige in diapozitivov
1230
2 Izpiski iz knjige
6185
3 Izpit iz socialne medicine
5965
4 Citiranje literature v seminarskih nalogah
2619
5 2005-01-17 Porocilo (vaje v ambulanti)
2287
6 Poročilo s praktičnega dela vaj
3524
7 Strani Inštituta za socialno medicino
1075

Pisna vprašanja TOP LINK

# Naslov
1 Pisna in ustna vprašanja (2013-02-14)
2119
2 Pisna vprašanja (2012-05)
2985
3 Pisna vprašanja (2012)
2491
4 Pisni in ustni izpit (2011-11)
2891
5 Pisna in ustna vprašanja (2011-09-21)
3358
6 Vprašanja iz seminarjev (2010/2011)
3131
7 Pisna vprašanja
3643
8 Pisni izpit (2011-04-06)
3170
9 Pisna vprašanja (2011-01-19)
3050
10 Pisna vprašanja (2010-11-17)
3201
11 Vprašanja iz seminarjev (2009/2010)
2412
12 Pisna vprašanja (2010-06-08)
3454
13 Pisna vprašanja (2010-04-14)
3584
14 Pisna vprašanja (2009-11-18)
3320
15 Pisni izpit (23.9.2009)
3068
16 Pisna vprašanja (2009-09-23)
3105
17 Pisna vprašanja (2009-09-16)
3330
18 Izpitna vprašanja iz seminarjev (2008/2009)
2768
19 Pisna vprašanja (2008-11-12)
3704
20 Izpitna vprašanja iz seminarjev (2007/2008)
2906
21 Pisna vprašanja (2008-06-17)
3225
22 Pisna vprašanja (2008-04-02)
3312
23 Vprašanja iz seminarskih tem 2006/07
2269
24 Seminarska vprašanja 2005/2006
2146
25 Pisna vprašanja (2006-04-05)
3188
26 2006-02-01 Pisna vprašanja
3195
27 2005-11-23 Pisna vprašanja
3007
28 Seminarska vprašanja
2145
29 Pisni izpit (24.11.2004)
3341
30 Pisni izpit (16.9.2004)
3190
31 Pisna vprašanja (junij 2003)
3718

Ustna vprašanja TOP LINK

# Naslov
1 Ustna vprašanja - prof. Zaletel-Kragelj
1225
2 Ustna vprašanja - dr. Zaletel-Kragelj
2124
3 Ustna vprašanja - doc. Artnik
1663
4 Ustna vprašanja - doc. Artnik
1552
5 Ustna vprašanja - doc. Artnik
1408
6 Ustna vprašanja - prof. Zaletel-Kragelj
1604
7 Ustna vprašanja - doc. Artnik
1794
8 Ustna vprašanja - doc. Artnik
1924
9 Ustna vprašanja - doc. Artnik
1777
10 Ustna vprašanja - doc. Artnik
1805
11 Ustna vprašanja - dr. Zaletel-Kragelj
1983
12 Ustna vprašanja
2317
13 Ustna vprašanja - Zaletel-Kragelj
2632
14 Ustna vprašanja - Zaletelj Kragelj
2660
15 Ustna vprašanja - Zaletel Kragelj
3077
16 Ustni izpit (22.11.2010)
2806
17 Ustni izpit
3582
18 Ustna vprašanja (2010-09-22)
2696
19 Ustni izpit (17.9.2010)
2491
20 Ustni izpit (23.9.2009)
2649
21 Ustna vprašanja - prof. Zaletel-Kragelj
3947

Seminarji TOP LINK

# Naslov
1 Seminarji 2007 / 2008 (zbirka)
2167
2 Deklaracija o škodljivosti kajenja
2100
3 2005-04-07 Promocija zdravja v lokalni skupnosti
1493
4 2005-03-31 Kvalitativne raziskovalne metode v javnem zdravju
1496
5 2005-01-11 Potek epidemioloskih raziskav
1685
6 2004-12-07 Kohortne studije
3085
7 2004-11-23 Osnove epidemioloskih metod
1461
8 2005-03-31 Poklic in rak
3286
9 2005-03-24 Poskodbe otrok pri padcih in njihovo preprecevanje
1958
10 2004-12-07 Raziskave primerov s kontrolami
2294
11 2004-11-30 Orodja v epidemioloskem raziskovanju
1260
12 2005-04-07 Novi javnozdravstveni program EU
1564
13 2005-03-24 Pripravljenost na pandemijo influence
1585
14 2005-01-11 Interpretacija rezultatov epidemioloskih raziskav
2264
15 2004-11-30 Viri podatkov za epidemioloske raziskave
1699
16 2004-11-23 Epidemioloske mere pogostosti pojavov
1465
17 Socialno medicinski vidiki zdravstvenega zavarovanja (2002)
1683
18 Katastrofna medicina (2002)
1916
19 Primerjalna analiza zdravstveno varstvenih sistemov (2002)
2611
20 Motnje hranjenja (2002)
2904
21 Pomen preprečevanja okužb dihal s cepljenjem (2002)
2437
22 Bioritmi in vplivi na organizem
1858