Socialna medicina

Literatura TOP LINK

# Naslov
1 Povzetki iz knjige in diapozitivov
1918
2 Izpiski iz knjige
7019
3 Izpit iz socialne medicine
6701
4 Citiranje literature v seminarskih nalogah
3484
5 2005-01-17 Porocilo (vaje v ambulanti)
2903
6 Poročilo s praktičnega dela vaj
4169
7 Strani Inštituta za socialno medicino
1755

Pisna vprašanja TOP LINK

# Naslov
1 Pisna in ustna vprašanja (2013-02-14)
3031
2 Pisna vprašanja (2012-05)
3874
3 Pisna vprašanja (2012)
3382
4 Pisni in ustni izpit (2011-11)
3831
5 Pisna in ustna vprašanja (2011-09-21)
4298
6 Vprašanja iz seminarjev (2010/2011)
4039
7 Pisna vprašanja
4558
8 Pisni izpit (2011-04-06)
4080
9 Pisna vprašanja (2011-01-19)
3922
10 Pisna vprašanja (2010-11-17)
4076
11 Vprašanja iz seminarjev (2009/2010)
3286
12 Pisna vprašanja (2010-06-08)
4323
13 Pisna vprašanja (2010-04-14)
4432
14 Pisna vprašanja (2009-11-18)
4218
15 Pisni izpit (23.9.2009)
3946
16 Pisna vprašanja (2009-09-23)
3972
17 Pisna vprašanja (2009-09-16)
4161
18 Izpitna vprašanja iz seminarjev (2008/2009)
3704
19 Pisna vprašanja (2008-11-12)
4592
20 Izpitna vprašanja iz seminarjev (2007/2008)
3869
21 Pisna vprašanja (2008-06-17)
4108
22 Pisna vprašanja (2008-04-02)
4167
23 Vprašanja iz seminarskih tem 2006/07
3137
24 Seminarska vprašanja 2005/2006
3025
25 Pisna vprašanja (2006-04-05)
4028
26 2006-02-01 Pisna vprašanja
4057
27 2005-11-23 Pisna vprašanja
3859
28 Seminarska vprašanja
3050
29 Pisni izpit (24.11.2004)
4179
30 Pisni izpit (16.9.2004)
4049
31 Pisna vprašanja (junij 2003)
4535

Ustna vprašanja TOP LINK

# Naslov
1 Ustna vprašanja - prof. Zaletel-Kragelj
2085
2 Ustna vprašanja - dr. Zaletel-Kragelj
3028
3 Ustna vprašanja - doc. Artnik
2503
4 Ustna vprašanja - doc. Artnik
2418
5 Ustna vprašanja - doc. Artnik
2289
6 Ustna vprašanja - prof. Zaletel-Kragelj
2468
7 Ustna vprašanja - doc. Artnik
2675
8 Ustna vprašanja - doc. Artnik
2653
9 Ustna vprašanja - doc. Artnik
2814
10 Ustna vprašanja - doc. Artnik
2672
11 Ustna vprašanja - dr. Zaletel-Kragelj
2882
12 Ustna vprašanja
3219
13 Ustna vprašanja - Zaletel-Kragelj
3490
14 Ustna vprašanja - Zaletelj Kragelj
3519
15 Ustna vprašanja - Zaletel Kragelj
3920
16 Ustni izpit (22.11.2010)
3646
17 Ustni izpit
4409
18 Ustna vprašanja (2010-09-22)
3543
19 Ustni izpit (17.9.2010)
3343
20 Ustni izpit (23.9.2009)
3489
21 Ustna vprašanja - prof. Zaletel-Kragelj
4770

Seminarji TOP LINK

# Naslov
1 Seminarji 2007 / 2008 (zbirka)
2745
2 Deklaracija o škodljivosti kajenja
2861
3 2004-12-07 Raziskave primerov s kontrolami
3625
4 2004-11-30 Orodja v epidemioloskem raziskovanju
1926
5 2005-04-07 Novi javnozdravstveni program EU
2319
6 2005-03-24 Pripravljenost na pandemijo influence
2169
7 2005-04-07 Promocija zdravja v lokalni skupnosti
2063
8 2005-01-11 Interpretacija rezultatov epidemioloskih raziskav
3116
9 2004-11-30 Viri podatkov za epidemioloske raziskave
2383
10 2004-11-23 Epidemioloske mere pogostosti pojavov
2270
11 2005-03-31 Kvalitativne raziskovalne metode v javnem zdravju
2106
12 2005-01-11 Potek epidemioloskih raziskav
2365
13 2004-12-07 Kohortne studije
5647
14 2004-11-23 Osnove epidemioloskih metod
2064
15 2005-03-31 Poklic in rak
3967
16 2005-03-24 Poskodbe otrok pri padcih in njihovo preprecevanje
2597
17 Socialno medicinski vidiki zdravstvenega zavarovanja (2002)
2253
18 Katastrofna medicina (2002)
2607
19 Primerjalna analiza zdravstveno varstvenih sistemov (2002)
3411
20 Motnje hranjenja (2002)
4058
21 Pomen preprečevanja okužb dihal s cepljenjem (2002)
3094
22 Bioritmi in vplivi na organizem
2575