Socialna medicina

Literatura TOP LINK

# Naslov
1 Povzetki iz knjige in diapozitivov
1315
2 Izpiski iz knjige
6320
3 Izpit iz socialne medicine
6060
4 Citiranje literature v seminarskih nalogah
2737
5 2005-01-17 Porocilo (vaje v ambulanti)
2372
6 Poročilo s praktičnega dela vaj
3596
7 Strani Inštituta za socialno medicino
1150

Pisna vprašanja TOP LINK

# Naslov
1 Pisna in ustna vprašanja (2013-02-14)
2247
2 Pisna vprašanja (2012-05)
3106
3 Pisna vprašanja (2012)
2617
4 Pisni in ustni izpit (2011-11)
3019
5 Pisna in ustna vprašanja (2011-09-21)
3492
6 Vprašanja iz seminarjev (2010/2011)
3260
7 Pisna vprašanja
3781
8 Pisni izpit (2011-04-06)
3309
9 Pisna vprašanja (2011-01-19)
3164
10 Pisna vprašanja (2010-11-17)
3314
11 Vprašanja iz seminarjev (2009/2010)
2534
12 Pisna vprašanja (2010-06-08)
3588
13 Pisna vprašanja (2010-04-14)
3697
14 Pisna vprašanja (2009-11-18)
3436
15 Pisni izpit (23.9.2009)
3188
16 Pisna vprašanja (2009-09-23)
3219
17 Pisna vprašanja (2009-09-16)
3440
18 Izpitna vprašanja iz seminarjev (2008/2009)
2896
19 Pisna vprašanja (2008-11-12)
3818
20 Izpitna vprašanja iz seminarjev (2007/2008)
3032
21 Pisna vprašanja (2008-06-17)
3338
22 Pisna vprašanja (2008-04-02)
3435
23 Vprašanja iz seminarskih tem 2006/07
2385
24 Seminarska vprašanja 2005/2006
2255
25 Pisna vprašanja (2006-04-05)
3301
26 2006-02-01 Pisna vprašanja
3312
27 2005-11-23 Pisna vprašanja
3150
28 Seminarska vprašanja
2289
29 Pisni izpit (24.11.2004)
3465
30 Pisni izpit (16.9.2004)
3322
31 Pisna vprašanja (junij 2003)
3840

Ustna vprašanja TOP LINK

# Naslov
1 Ustna vprašanja - prof. Zaletel-Kragelj
1345
2 Ustna vprašanja - dr. Zaletel-Kragelj
2266
3 Ustna vprašanja - doc. Artnik
1799
4 Ustna vprašanja - doc. Artnik
1680
5 Ustna vprašanja - doc. Artnik
1530
6 Ustna vprašanja - prof. Zaletel-Kragelj
1721
7 Ustna vprašanja - doc. Artnik
1911
8 Ustna vprašanja - doc. Artnik
2048
9 Ustna vprašanja - doc. Artnik
1901
10 Ustna vprašanja - doc. Artnik
1924
11 Ustna vprašanja - dr. Zaletel-Kragelj
2110
12 Ustna vprašanja
2443
13 Ustna vprašanja - Zaletel-Kragelj
2744
14 Ustna vprašanja - Zaletelj Kragelj
2775
15 Ustna vprašanja - Zaletel Kragelj
3196
16 Ustni izpit (22.11.2010)
2922
17 Ustni izpit
3711
18 Ustna vprašanja (2010-09-22)
2820
19 Ustni izpit (17.9.2010)
2609
20 Ustni izpit (23.9.2009)
2783
21 Ustna vprašanja - prof. Zaletel-Kragelj
4060

Seminarji TOP LINK

# Naslov
1 Seminarji 2007 / 2008 (zbirka)
2246
2 Deklaracija o škodljivosti kajenja
2204
3 2005-03-31 Kvalitativne raziskovalne metode v javnem zdravju
1591
4 2005-04-07 Promocija zdravja v lokalni skupnosti
1575
5 2005-01-11 Potek epidemioloskih raziskav
1795
6 2004-12-07 Kohortne studije
3471
7 2004-11-23 Osnove epidemioloskih metod
1549
8 2005-03-31 Poklic in rak
3408
9 2005-03-24 Poskodbe otrok pri padcih in njihovo preprecevanje
2055
10 2004-12-07 Raziskave primerov s kontrolami
2539
11 2004-11-30 Orodja v epidemioloskem raziskovanju
1347
12 2005-04-07 Novi javnozdravstveni program EU
1668
13 2005-03-24 Pripravljenost na pandemijo influence
1669
14 2005-01-11 Interpretacija rezultatov epidemioloskih raziskav
2378
15 2004-11-30 Viri podatkov za epidemioloske raziskave
1806
16 2004-11-23 Epidemioloske mere pogostosti pojavov
1616
17 Socialno medicinski vidiki zdravstvenega zavarovanja (2002)
1767
18 Katastrofna medicina (2002)
2012
19 Primerjalna analiza zdravstveno varstvenih sistemov (2002)
2691
20 Motnje hranjenja (2002)
3107
21 Pomen preprečevanja okužb dihal s cepljenjem (2002)
2535
22 Bioritmi in vplivi na organizem
1990