Socialna medicina

Literatura TOP LINK

# Naslov
1 Povzetki iz knjige in diapozitivov
1647
2 Izpiski iz knjige
6719
3 Izpit iz socialne medicine
6413
4 Citiranje literature v seminarskih nalogah
3122
5 2005-01-17 Porocilo (vaje v ambulanti)
2659
6 Poročilo s praktičnega dela vaj
3898
7 Strani Inštituta za socialno medicino
1476

Pisna vprašanja TOP LINK

# Naslov
1 Pisna in ustna vprašanja (2013-02-14)
2638
2 Pisna vprašanja (2012-05)
3482
3 Pisna vprašanja (2012)
3004
4 Pisni in ustni izpit (2011-11)
3413
5 Pisna in ustna vprašanja (2011-09-21)
3907
6 Vprašanja iz seminarjev (2010/2011)
3635
7 Pisna vprašanja
4170
8 Pisni izpit (2011-04-06)
3702
9 Pisna vprašanja (2011-01-19)
3543
10 Pisna vprašanja (2010-11-17)
3710
11 Vprašanja iz seminarjev (2009/2010)
2903
12 Pisna vprašanja (2010-06-08)
3954
13 Pisna vprašanja (2010-04-14)
4073
14 Pisna vprašanja (2009-11-18)
3836
15 Pisni izpit (23.9.2009)
3579
16 Pisna vprašanja (2009-09-23)
3606
17 Pisna vprašanja (2009-09-16)
3806
18 Izpitna vprašanja iz seminarjev (2008/2009)
3322
19 Pisna vprašanja (2008-11-12)
4221
20 Izpitna vprašanja iz seminarjev (2007/2008)
3483
21 Pisna vprašanja (2008-06-17)
3727
22 Pisna vprašanja (2008-04-02)
3813
23 Vprašanja iz seminarskih tem 2006/07
2771
24 Seminarska vprašanja 2005/2006
2644
25 Pisna vprašanja (2006-04-05)
3678
26 2006-02-01 Pisna vprašanja
3693
27 2005-11-23 Pisna vprašanja
3522
28 Seminarska vprašanja
2690
29 Pisni izpit (24.11.2004)
3829
30 Pisni izpit (16.9.2004)
3694
31 Pisna vprašanja (junij 2003)
4203

Ustna vprašanja TOP LINK

# Naslov
1 Ustna vprašanja - prof. Zaletel-Kragelj
1706
2 Ustna vprašanja - dr. Zaletel-Kragelj
2655
3 Ustna vprašanja - doc. Artnik
2160
4 Ustna vprašanja - doc. Artnik
2042
5 Ustna vprašanja - doc. Artnik
1913
6 Ustna vprašanja - prof. Zaletel-Kragelj
2094
7 Ustna vprašanja - doc. Artnik
2287
8 Ustna vprašanja - doc. Artnik
2437
9 Ustna vprašanja - doc. Artnik
2292
10 Ustna vprašanja - doc. Artnik
2297
11 Ustna vprašanja - dr. Zaletel-Kragelj
2497
12 Ustna vprašanja
2857
13 Ustna vprašanja - Zaletel-Kragelj
3120
14 Ustna vprašanja - Zaletelj Kragelj
3139
15 Ustna vprašanja - Zaletel Kragelj
3549
16 Ustni izpit (22.11.2010)
3287
17 Ustni izpit
4071
18 Ustna vprašanja (2010-09-22)
3173
19 Ustni izpit (17.9.2010)
2980
20 Ustni izpit (23.9.2009)
3138
21 Ustna vprašanja - prof. Zaletel-Kragelj
4393

Seminarji TOP LINK

# Naslov
1 Seminarji 2007 / 2008 (zbirka)
2514
2 Deklaracija o škodljivosti kajenja
2554
3 2005-03-31 Kvalitativne raziskovalne metode v javnem zdravju
1852
4 2005-01-11 Potek epidemioloskih raziskav
2129
5 2005-04-07 Promocija zdravja v lokalni skupnosti
1834
6 2004-12-07 Kohortne studije
4518
7 2004-11-23 Osnove epidemioloskih metod
1828
8 2005-03-31 Poklic in rak
3736
9 2005-03-24 Poskodbe otrok pri padcih in njihovo preprecevanje
2334
10 2004-12-07 Raziskave primerov s kontrolami
3218
11 2004-11-30 Orodja v epidemioloskem raziskovanju
1651
12 2005-04-07 Novi javnozdravstveni program EU
2018
13 2005-03-24 Pripravljenost na pandemijo influence
1931
14 2005-01-11 Interpretacija rezultatov epidemioloskih raziskav
2768
15 2004-11-30 Viri podatkov za epidemioloske raziskave
2100
16 2004-11-23 Epidemioloske mere pogostosti pojavov
1969
17 Socialno medicinski vidiki zdravstvenega zavarovanja (2002)
2022
18 Katastrofna medicina (2002)
2331
19 Primerjalna analiza zdravstveno varstvenih sistemov (2002)
3106
20 Motnje hranjenja (2002)
3676
21 Pomen preprečevanja okužb dihal s cepljenjem (2002)
2825
22 Bioritmi in vplivi na organizem
2324