Socialna medicina

Literatura TOP LINK

# Naslov
1 Povzetki iz knjige in diapozitivov
1366
2 Izpiski iz knjige
6376
3 Izpit iz socialne medicine
6114
4 Citiranje literature v seminarskih nalogah
2789
5 2005-01-17 Porocilo (vaje v ambulanti)
2414
6 Poročilo s praktičnega dela vaj
3636
7 Strani Inštituta za socialno medicino
1195

Pisna vprašanja TOP LINK

# Naslov
1 Pisna in ustna vprašanja (2013-02-14)
2309
2 Pisna vprašanja (2012-05)
3162
3 Pisna vprašanja (2012)
2680
4 Pisni in ustni izpit (2011-11)
3080
5 Pisna in ustna vprašanja (2011-09-21)
3565
6 Vprašanja iz seminarjev (2010/2011)
3322
7 Pisna vprašanja
3830
8 Pisni izpit (2011-04-06)
3369
9 Pisna vprašanja (2011-01-19)
3226
10 Pisna vprašanja (2010-11-17)
3381
11 Vprašanja iz seminarjev (2009/2010)
2596
12 Pisna vprašanja (2010-06-08)
3646
13 Pisna vprašanja (2010-04-14)
3757
14 Pisna vprašanja (2009-11-18)
3493
15 Pisni izpit (23.9.2009)
3249
16 Pisna vprašanja (2009-09-23)
3282
17 Pisna vprašanja (2009-09-16)
3499
18 Izpitna vprašanja iz seminarjev (2008/2009)
2972
19 Pisna vprašanja (2008-11-12)
3891
20 Izpitna vprašanja iz seminarjev (2007/2008)
3103
21 Pisna vprašanja (2008-06-17)
3402
22 Pisna vprašanja (2008-04-02)
3497
23 Vprašanja iz seminarskih tem 2006/07
2447
24 Seminarska vprašanja 2005/2006
2319
25 Pisna vprašanja (2006-04-05)
3350
26 2006-02-01 Pisna vprašanja
3370
27 2005-11-23 Pisna vprašanja
3206
28 Seminarska vprašanja
2350
29 Pisni izpit (24.11.2004)
3525
30 Pisni izpit (16.9.2004)
3384
31 Pisna vprašanja (junij 2003)
3904

Ustna vprašanja TOP LINK

# Naslov
1 Ustna vprašanja - prof. Zaletel-Kragelj
1410
2 Ustna vprašanja - dr. Zaletel-Kragelj
2330
3 Ustna vprašanja - doc. Artnik
1853
4 Ustna vprašanja - doc. Artnik
1747
5 Ustna vprašanja - doc. Artnik
1585
6 Ustna vprašanja - prof. Zaletel-Kragelj
1784
7 Ustna vprašanja - doc. Artnik
1991
8 Ustna vprašanja - doc. Artnik
2108
9 Ustna vprašanja - doc. Artnik
1966
10 Ustna vprašanja - doc. Artnik
1985
11 Ustna vprašanja - dr. Zaletel-Kragelj
2170
12 Ustna vprašanja
2504
13 Ustna vprašanja - Zaletel-Kragelj
2803
14 Ustna vprašanja - Zaletelj Kragelj
2825
15 Ustna vprašanja - Zaletel Kragelj
3251
16 Ustni izpit (22.11.2010)
2976
17 Ustni izpit
3764
18 Ustna vprašanja (2010-09-22)
2876
19 Ustni izpit (17.9.2010)
2664
20 Ustni izpit (23.9.2009)
2833
21 Ustna vprašanja - prof. Zaletel-Kragelj
4109

Seminarji TOP LINK

# Naslov
1 Seminarji 2007 / 2008 (zbirka)
2286
2 Deklaracija o škodljivosti kajenja
2245
3 2005-04-07 Promocija zdravja v lokalni skupnosti
1619
4 2005-03-31 Kvalitativne raziskovalne metode v javnem zdravju
1636
5 2005-01-11 Potek epidemioloskih raziskav
1851
6 2004-12-07 Kohortne studije
3646
7 2004-11-23 Osnove epidemioloskih metod
1590
8 2005-03-31 Poklic in rak
3461
9 2005-03-24 Poskodbe otrok pri padcih in njihovo preprecevanje
2104
10 2004-12-07 Raziskave primerov s kontrolami
2645
11 2004-11-30 Orodja v epidemioloskem raziskovanju
1395
12 2005-04-07 Novi javnozdravstveni program EU
1730
13 2005-03-24 Pripravljenost na pandemijo influence
1717
14 2005-01-11 Interpretacija rezultatov epidemioloskih raziskav
2438
15 2004-11-30 Viri podatkov za epidemioloske raziskave
1856
16 2004-11-23 Epidemioloske mere pogostosti pojavov
1680
17 Socialno medicinski vidiki zdravstvenega zavarovanja (2002)
1817
18 Katastrofna medicina (2002)
2060
19 Primerjalna analiza zdravstveno varstvenih sistemov (2002)
2738
20 Motnje hranjenja (2002)
3195
21 Pomen preprečevanja okužb dihal s cepljenjem (2002)
2576
22 Bioritmi in vplivi na organizem
2034