Biokemija 2

Literatura TOP LINK

# Naslov
1 Povzetek snovi za izpit
2517
2 Zdravila in prometna varnost
1171
3 Literatura - tabela encimov
2168
4 Povzetki predavanj
3197
5 Mnemonika iz biokemije
2270
6 Biokemija Study Guide
2490
7 Zapiski predavanj 2011/2012
5894
8 Vprašanja za učenje z odgovori (izpit)
4407
9 Metabolizem nukleotidov
4237
10 Uravnavanje celičnih aktivnosti
3612
11 Metabolizem lipidov
7668
12 Metabolizem proteinov in AK
6541
13 Prebava ogljikovih hidratov - izpiski,zapiski
7007
14 Zapiski za I. delni izpit
5477
15 Molekularna genetika - zapiski predavanj
7854
16 Metabolizem in celična respiracija - zapiski in izpiski
4967
17 Spisek strukturnih formul za izpit
6689
18 Biokemija ustne votline
4967
19 Priporočena literatura
4589

Pisna vprašanja TOP LINK

# Naslov
1 Pisni izpit (2014-11)
2743
2 Pisni izpit (2013-01-17)
2965
3 Pisni izpit (2013-09-06)
2620
4 Pisna vprašanja (2013-09-06)
2532
5 Delni izpit
3840
6 Nekodirajoča RNA - pisni izpit 2013-05
2387
7 Pisna vprašanja (2013-01-13)
2528
8 Pisna vprašanja - III. delni izpit (2013)
2606
9 3. delni izpit (2013-01-09)
3024
10 Delni izpit II (2012/2013)
4646
11 Pisni izpit (2012-09)
2801
12 Pisna vprašanja (2012-09-06)
2484
13 Vprašanja z odgovori
4106
14 Pisna izpit
2797
15 Pisna vprašanja (zbirka)
2940
16 Pisna vprašanja (2010-09-01)
3006
17 Pisni izpit (2010-06-18)
2892
18 Pisna vprašanja (2010-06-04)
3121
19 Delni izpit II.
3318
20 Pisni izpit (2010-05-19)
2621
21 Pisni izpit (2010-03-26)
2843
22 Delni izpit I.
4150
23 Pisna vprašanja (2009-11-20)
2762
24 Pisna vprašanja (2009-06-19)
3112
25 Pisni izpit (29.5.2009)
2997
26 Delni izpit (2009-05-06)
3454
27 Pisna vprašanja (2009-02-20)
3285
28 Delni izpit (2009-02-25)
3591
29 Pisni izpit (12.9.2008)
3038
30 Pisna vprašanja (2008-08-29)
3290
31 Pisna vprašanja (2008-05-28)
3251
32 Pisna vprašanja (2008-05-28) (DM)
3086
33 Delni izpit I.
3955
34 Pisna vprašanja (2008-03-28)
3263
35 Pisna vprašanja (2007-12-14)
3007
36 Pisna vprašanja (2007-09-21)
3085
37 Pisna vprašanja (2007-08-24)
3194
38 Pisna vprašanja (2007-05-25)
3098
39 Delni izpit I. (2006-12)
3794
40 Pisna vprašanja (2006-08-25)
3477
41 Pisna vprašanja (2006-06-23)
3359
42 Pisna vprašanja (2006-05-23) z odgovori
3821
43 Pisni izpit (16.9.2005)
3760
44 Pisni izpit (26.8.05)
4745
45 Pisni izpit - 24.6.2005
3491
46 Pisni izpit (10.12.2004)
3513
47 Prvi delni izpit (7.12.2004)
5054
48 Pisna vprašanja (27.8.2004)
3645
49 Pisna vprašanja (28.6.2004)
3953
50 Pisna vprašanja (26.3.2004)
3675
51 Pisna vprašanja (29.8.2003)
3831
52 Pisna vprašanja (27.6.2003)
4873
53 Pisna vprašanja (junij 2003)
4039
54 Pisni izpit (30.8.2002)
3885
55 Pisna vprašanja september 1991, junij 1992, april 1994
14455

Ustna vprašanja TOP LINK

# Naslov
1 Zbrana ustna vprašanja (2015)
1782
2 Skripta odgovorov na ustna vprašanja (Štorklja)
3356
3 Zbirka ustnih vprašanj - prof. Dolžan
2297
4 Ustna vprašanja 2004-2011 (zbirka)
2241
5 Ustna vprašanja (zbirka)
2345
6 Ustna vprašanja - Žakelj in Plemenitaš (zbirka)
2525
7 Zbirka ustnih vprašanj - Plemenitaš, Žakelj Mavrič
2460
8 Zbirka ustnih vprašanj - Plemenitaš, Žakelj Mavrič (feb2011)
2638
9 Ustna vprašanja - prof. Žakelj Mavrič
1945
10 Zbirka ustnih vprašanj 2011 (Žakelj-Mavrič in Plemenitaš)
2346
11 Ustna vprašanja - prof. Žakelj Mavrič
2341
12 Ustna vprašanja - prof. Žakelj - Mavrič
2247
13 Ustna vprašanja - Prof. Plemenitaš
2577
14 Ustna vprašanja - prof. Plemenitaš
2528
15 Ustna vprašanja - prof. Plemenitaš
2516
16 Ustna vprašanja - prof. Žakelj-Mavrič
2328
17 Ustni izpit - prof.Plemenitaš
2040
18 Ustna vprašanja - prof.Plemenitaš
2319
19 Ustni izpit - prof. Žakelj-Mavrič
1973
20 Ustna vprašanja - prof. Žakelj
2499
21 Ustna vprašanja - prof. Plemenitaš (5.6.2009)
2722
22 Ustna vprašanja - prof. Žakelj-Mavrič
2863
23 Ustna vprašanja - prof. Plemenitaš
2934
24 Ustna vprašanja - prof. Plemenitaš
2932
25 Ustna vprašanja 2008
2449
26 Ustna vprašanja - prof. Žakelj-Mavrič (z odgovori)
5619
27 Ustna vprašanja - prof. Plemenitaš
2779
28 Ustna vprašanja - prof. Žakelj-Mavrič
2586
29 Ustna vprašanja - prof. Breskvar
1976
30 Ustna vprašanja - prof. Breskvar
2622
31 Ustna vprašanja - prof. Breskvar
2648
32 Ustna vprašanja - prof. Breskvar
2758
33 Ustna vprašanja - prof. Breskvar
2227
34 Ustna vprašanja - prof. Žakelj-Mavrič
3280
35 Ustna vprašanja - prof. Žakelj-Mavrič
2908
36 Ustna vprašanja - prof. Žakelj-Mavrič
2882
37 Ustna vprašanja - prof. Žakelj-Mavrič
3133
38 Ustna vprašanja - prof. Žakelj-Mavrič
2764
39 Ustna vprašanja - prof. Žakelj-Mavrič
2941
40 Ustna vprašanja - prof. Breskvar (II)
3006
41 Ustna vprašanja - prof. Breskvar
2796

Kolokviji TOP LINK

# Naslov
1 Vstopni kolokviji za vaje
1974
2 Dopolnjena vprašanja iz vstopnih kolokvijev
4926
3 Vstopni kolokvij
4519

Seminarji TOP LINK

# Naslov
1 Glukokinaza in homeostaza glukoze
4262
2 Genska terapija
2134
3 Uravnavanje izražanja genov (2010/2011)
1782
4 Nekodirajoča RNA
2768
5 Metabolizem lipidov, aminokislin in nukleotidov
1975
6 Lesch Nyhanov sindrom
1909
7 Transkripcijski faktorji
1558
8 Prebava in absorpcija proteinov in nukleinskih kislin
2622
9 Homeostaza glukoze
4296
10 Lesch-Nyhanov sindrom
4212
11 Inhibicija ciklooksigenaz in lipooksigenaze (2008-02)
2610
12 Lesch-Nyhan–ov sindrom
2355
13 Seminarji 2006/2007
3107
14 Detoksifikacija
2524
15 Reaktivne kisikove spojine
4445
16 2005-04-11 Telomeraze
2059
17 2004-12-29 Splosna lipodistrofija
2925
18 Alternativno izrezovanje genov
3771
19 Lastnosti telomer in telomeraz
2292
20 Genska terapija
4926
21 Stabilnost mitohondrijske mRNA
2453
22 Odgovor celice na stres
2341
23 Prebava
4235
24 Metabolizem etanola
12105
25 Prebava in absorbcija proteinov
4656
26 Telomere in telomeraze
6192
27 Holesterol v letu 2000
3588
28 Citokrom P450
4132
29 Prosti radikali
5122
30 Biosinteza in vloga NO v bioloških sistemih
3066
31 Genska terapija (2002)
3008
32 Biotransformacije: citokrom P450
3033
33 Telomeraza
5884
34 Prebava proteinov (1996)
2771
35 Odgovor celice na stres
3314
36 Medsebojna regulacija metabolizma ogljikovih hidratov in maščobnih kislin
5024
37 Prebava proteinov
5869
38 Toksičnost kisika (1999)
4180
39 Humana genska terapija
3851
40 Prebava proteinov (1998)
2803
41 Dušikov oksid (NO,NOS) 1998
4928
42 Alkoholizem
12219

Povezave TOP LINK

# Naslov
1 Tehnologija DNA mikromrež in njena uporaba v medicini
1937
2 Biokemija metabolizma
3348