Biokemija 2

Literatura TOP LINK

# Naslov
1 Povzetek snovi za izpit
2126
2 Zdravila in prometna varnost
879
3 Literatura - tabela encimov
1855
4 Povzetki predavanj
2875
5 Mnemonika iz biokemije
1916
6 Biokemija Study Guide
2090
7 Zapiski predavanj 2011/2012
5598
8 Vprašanja za učenje z odgovori (izpit)
4102
9 Uravnavanje celičnih aktivnosti
3349
10 Metabolizem lipidov
7327
11 Metabolizem proteinov in AK
6119
12 Metabolizem nukleotidov
3914
13 Prebava ogljikovih hidratov - izpiski,zapiski
6763
14 Zapiski za I. delni izpit
5205
15 Metabolizem in celična respiracija - zapiski in izpiski
4670
16 Molekularna genetika - zapiski predavanj
7524
17 Spisek strukturnih formul za izpit
6391
18 Biokemija ustne votline
4522
19 Priporočena literatura
4299

Pisna vprašanja TOP LINK

# Naslov
1 Pisni izpit (2014-11)
2391
2 Pisni izpit (2013-01-17)
2620
3 Pisni izpit (2013-09-06)
2281
4 Delni izpit
3398
5 Pisna vprašanja (2013-09-06)
2204
6 Nekodirajoča RNA - pisni izpit 2013-05
2048
7 Pisna vprašanja - III. delni izpit (2013)
2273
8 Pisna vprašanja (2013-01-13)
2184
9 3. delni izpit (2013-01-09)
2666
10 Delni izpit II (2012/2013)
4308
11 Pisni izpit (2012-09)
2486
12 Pisna vprašanja (2012-09-06)
2149
13 Vprašanja z odgovori
3802
14 Pisna izpit
2469
15 Pisna vprašanja (zbirka)
2626
16 Pisna vprašanja (2010-09-01)
2702
17 Pisni izpit (2010-06-18)
2594
18 Pisna vprašanja (2010-06-04)
2837
19 Delni izpit II.
3002
20 Pisni izpit (2010-05-19)
2312
21 Pisni izpit (2010-03-26)
2547
22 Delni izpit I.
3827
23 Pisna vprašanja (2009-11-20)
2455
24 Pisna vprašanja (2009-06-19)
2818
25 Pisni izpit (29.5.2009)
2719
26 Delni izpit (2009-05-06)
3157
27 Pisna vprašanja (2009-02-20)
3010
28 Delni izpit (2009-02-25)
3311
29 Pisni izpit (12.9.2008)
2765
30 Pisna vprašanja (2008-08-29)
3011
31 Pisna vprašanja (2008-05-28)
2959
32 Pisna vprašanja (2008-05-28) (DM)
2787
33 Delni izpit I.
3625
34 Pisna vprašanja (2008-03-28)
2996
35 Pisna vprašanja (2007-12-14)
2737
36 Pisna vprašanja (2007-09-21)
2840
37 Pisna vprašanja (2007-08-24)
2934
38 Pisna vprašanja (2007-05-25)
2849
39 Delni izpit I. (2006-12)
3526
40 Pisna vprašanja (2006-08-25)
3228
41 Pisna vprašanja (2006-06-23)
3102
42 Pisna vprašanja (2006-05-23) z odgovori
3575
43 Pisni izpit (16.9.2005)
3459
44 Pisni izpit (26.8.05)
4452
45 Pisni izpit - 24.6.2005
3204
46 Pisni izpit (10.12.2004)
3226
47 Prvi delni izpit (7.12.2004)
4763
48 Pisna vprašanja (27.8.2004)
3369
49 Pisna vprašanja (28.6.2004)
3631
50 Pisna vprašanja (26.3.2004)
3394
51 Pisna vprašanja (29.8.2003)
3554
52 Pisna vprašanja (27.6.2003)
4597
53 Pisna vprašanja (junij 2003)
3757
54 Pisni izpit (30.8.2002)
3609
55 Pisna vprašanja september 1991, junij 1992, april 1994
14114

Ustna vprašanja TOP LINK

# Naslov
1 Zbrana ustna vprašanja (2015)
1472
2 Skripta odgovorov na ustna vprašanja (Štorklja)
3006
3 Zbirka ustnih vprašanj - prof. Dolžan
1996
4 Ustna vprašanja 2004-2011 (zbirka)
1983
5 Ustna vprašanja (zbirka)
2078
6 Ustna vprašanja - Žakelj in Plemenitaš (zbirka)
2264
7 Zbirka ustnih vprašanj - Plemenitaš, Žakelj Mavrič
2223
8 Zbirka ustnih vprašanj - Plemenitaš, Žakelj Mavrič (feb2011)
2362
9 Ustna vprašanja - prof. Žakelj Mavrič
1691
10 Zbirka ustnih vprašanj 2011 (Žakelj-Mavrič in Plemenitaš)
2086
11 Ustna vprašanja - prof. Žakelj Mavrič
2076
12 Ustna vprašanja - prof. Žakelj - Mavrič
1981
13 Ustna vprašanja - Prof. Plemenitaš
2256
14 Ustna vprašanja - prof. Plemenitaš
2246
15 Ustna vprašanja - prof. Plemenitaš
2258
16 Ustna vprašanja - prof. Žakelj-Mavrič
2100
17 Ustni izpit - prof.Plemenitaš
1855
18 Ustna vprašanja - prof.Plemenitaš
2109
19 Ustni izpit - prof. Žakelj-Mavrič
1779
20 Ustna vprašanja - prof. Žakelj
2293
21 Ustna vprašanja - prof. Plemenitaš (5.6.2009)
2546
22 Ustna vprašanja - prof. Žakelj-Mavrič
2668
23 Ustna vprašanja - prof. Plemenitaš
2747
24 Ustna vprašanja - prof. Plemenitaš
2734
25 Ustna vprašanja 2008
2261
26 Ustna vprašanja - prof. Žakelj-Mavrič (z odgovori)
5382
27 Ustna vprašanja - prof. Plemenitaš
2602
28 Ustna vprašanja - prof. Žakelj-Mavrič
2397
29 Ustna vprašanja - prof. Breskvar
1792
30 Ustna vprašanja - prof. Breskvar
2423
31 Ustna vprašanja - prof. Breskvar
2440
32 Ustna vprašanja - prof. Breskvar
2563
33 Ustna vprašanja - prof. Žakelj-Mavrič
2963
34 Ustna vprašanja - prof. Žakelj-Mavrič
2587
35 Ustna vprašanja - prof. Breskvar
2019
36 Ustna vprašanja - prof. Žakelj-Mavrič
3095
37 Ustna vprašanja - prof. Žakelj-Mavrič
2731
38 Ustna vprašanja - prof. Žakelj-Mavrič
2687
39 Ustna vprašanja - prof. Žakelj-Mavrič
2751
40 Ustna vprašanja - prof. Breskvar (II)
2797
41 Ustna vprašanja - prof. Breskvar
2594

Kolokviji TOP LINK

# Naslov
1 Vstopni kolokviji za vaje
1713
2 Dopolnjena vprašanja iz vstopnih kolokvijev
4701
3 Vstopni kolokvij
4248

Seminarji TOP LINK

# Naslov
1 Glukokinaza in homeostaza glukoze
3967
2 Genska terapija
1863
3 Uravnavanje izražanja genov (2010/2011)
1570
4 Nekodirajoča RNA
2489
5 Metabolizem lipidov, aminokislin in nukleotidov
1754
6 Lesch Nyhanov sindrom
1680
7 Transkripcijski faktorji
1320
8 Prebava in absorpcija proteinov in nukleinskih kislin
2434
9 Homeostaza glukoze
3936
10 Lesch-Nyhanov sindrom
3758
11 Inhibicija ciklooksigenaz in lipooksigenaze (2008-02)
2408
12 Lesch-Nyhan–ov sindrom
2111
13 Seminarji 2006/2007
2859
14 Detoksifikacija
2162
15 Reaktivne kisikove spojine
4008
16 2005-04-11 Telomeraze
1770
17 2004-12-29 Splosna lipodistrofija
2692
18 Alternativno izrezovanje genov
3410
19 Lastnosti telomer in telomeraz
2041
20 Genska terapija
4328
21 Stabilnost mitohondrijske mRNA
2206
22 Odgovor celice na stres
2074
23 Prebava
3863
24 Metabolizem etanola
11053
25 Prebava in absorbcija proteinov
4126
26 Telomere in telomeraze
5532
27 Holesterol v letu 2000
3285
28 Citokrom P450
3790
29 Prosti radikali
4517
30 Biosinteza in vloga NO v bioloških sistemih
2800
31 Genska terapija (2002)
2709
32 Biotransformacije: citokrom P450
2783
33 Telomeraza
5334
34 Prebava proteinov (1996)
2459
35 Toksičnost kisika (1999)
3845
36 Humana genska terapija
3537
37 Odgovor celice na stres
3037
38 Medsebojna regulacija metabolizma ogljikovih hidratov in maščobnih kislin
4705
39 Prebava proteinov
5326
40 Prebava proteinov (1998)
2482
41 Dušikov oksid (NO,NOS) 1998
4605
42 Alkoholizem
11546

Povezave TOP LINK

# Naslov
1 Tehnologija DNA mikromrež in njena uporaba v medicini
1722
2 Biokemija metabolizma
3113