Biokemija 2

Literatura TOP LINK

# Naslov
1 Povzetek snovi za izpit
3000
2 Zdravila in prometna varnost
1565
3 Literatura - tabela encimov
2582
4 Povzetki predavanj
3708
5 Mnemonika iz biokemije
2710
6 Biokemija Study Guide
2979
7 Zapiski predavanj 2011/2012
6285
8 Vprašanja za učenje z odgovori (izpit)
4857
9 Uravnavanje celičnih aktivnosti
4031
10 Metabolizem lipidov
8109
11 Metabolizem proteinov in AK
7002
12 Metabolizem nukleotidov
4696
13 Prebava ogljikovih hidratov - izpiski,zapiski
7442
14 Zapiski za I. delni izpit
5880
15 Metabolizem in celična respiracija - zapiski in izpiski
5407
16 Molekularna genetika - zapiski predavanj
8353
17 Spisek strukturnih formul za izpit
7090
18 Biokemija ustne votline
5421
19 Priporočena literatura
5014

Pisna vprašanja TOP LINK

# Naslov
1 Pisni izpit (2014-11)
3332
2 Pisni izpit (2013-01-17)
3549
3 Pisni izpit (2013-09-06)
3218
4 Pisna vprašanja (2013-09-06)
3132
5 Delni izpit
4439
6 Nekodirajoča RNA - pisni izpit 2013-05
3005
7 Pisna vprašanja - III. delni izpit (2013)
3200
8 Pisna vprašanja (2013-01-13)
3149
9 3. delni izpit (2013-01-09)
3603
10 Delni izpit II (2012/2013)
5184
11 Pisni izpit (2012-09)
3319
12 Pisna vprašanja (2012-09-06)
3048
13 Vprašanja z odgovori
4674
14 Pisna izpit
3379
15 Pisna vprašanja (zbirka)
3510
16 Pisna vprašanja (2010-09-01)
3576
17 Pisni izpit (2010-06-18)
3443
18 Pisna vprašanja (2010-06-04)
3634
19 Delni izpit II.
3841
20 Pisni izpit (2010-05-19)
3151
21 Pisni izpit (2010-03-26)
3364
22 Delni izpit I.
4716
23 Pisna vprašanja (2009-11-20)
3328
24 Pisna vprašanja (2009-06-19)
3661
25 Pisni izpit (29.5.2009)
3543
26 Delni izpit (2009-05-06)
4001
27 Pisna vprašanja (2009-02-20)
3832
28 Delni izpit (2009-02-25)
4134
29 Pisni izpit (12.9.2008)
3569
30 Pisna vprašanja (2008-08-29)
3832
31 Pisna vprašanja (2008-05-28)
3791
32 Pisna vprašanja (2008-05-28) (DM)
3631
33 Delni izpit I.
4488
34 Pisna vprašanja (2008-03-28)
3782
35 Pisna vprašanja (2007-12-14)
3529
36 Pisna vprašanja (2007-09-21)
3618
37 Pisna vprašanja (2007-08-24)
3728
38 Pisna vprašanja (2007-05-25)
3634
39 Delni izpit I. (2006-12)
4309
40 Pisna vprašanja (2006-08-25)
3994
41 Pisna vprašanja (2006-06-23)
3899
42 Pisna vprašanja (2006-05-23) z odgovori
4362
43 Pisni izpit (16.9.2005)
4313
44 Pisni izpit (26.8.05)
5290
45 Pisni izpit - 24.6.2005
4027
46 Pisni izpit (10.12.2004)
4058
47 Prvi delni izpit (7.12.2004)
5605
48 Pisna vprašanja (27.8.2004)
4165
49 Pisna vprašanja (28.6.2004)
4499
50 Pisna vprašanja (26.3.2004)
4169
51 Pisna vprašanja (29.8.2003)
4336
52 Pisna vprašanja (27.6.2003)
5398
53 Pisna vprašanja (junij 2003)
4574
54 Pisni izpit (30.8.2002)
4402
55 Pisna vprašanja september 1991, junij 1992, april 1994
14979

Ustna vprašanja TOP LINK

# Naslov
1 Zbrana ustna vprašanja (2015)
2282
2 Skripta odgovorov na ustna vprašanja (Štorklja)
3923
3 Zbirka ustnih vprašanj - prof. Dolžan
2802
4 Ustna vprašanja 2004-2011 (zbirka)
2733
5 Ustna vprašanja (zbirka)
2852
6 Ustna vprašanja - Žakelj in Plemenitaš (zbirka)
3016
7 Zbirka ustnih vprašanj - Plemenitaš, Žakelj Mavrič
2920
8 Zbirka ustnih vprašanj - Plemenitaš, Žakelj Mavrič (feb2011)
3107
9 Ustna vprašanja - prof. Žakelj Mavrič
2402
10 Zbirka ustnih vprašanj 2011 (Žakelj-Mavrič in Plemenitaš)
2817
11 Ustna vprašanja - prof. Žakelj Mavrič
2822
12 Ustna vprašanja - Prof. Plemenitaš
3090
13 Ustna vprašanja - prof. Žakelj - Mavrič
2747
14 Ustna vprašanja - prof. Plemenitaš
3056
15 Ustna vprašanja - prof. Plemenitaš
3017
16 Ustna vprašanja - prof. Žakelj-Mavrič
2739
17 Ustni izpit - prof.Plemenitaš
2376
18 Ustna vprašanja - prof.Plemenitaš
2640
19 Ustni izpit - prof. Žakelj-Mavrič
2295
20 Ustna vprašanja - prof. Žakelj
2822
21 Ustna vprašanja - prof. Plemenitaš (5.6.2009)
3056
22 Ustna vprašanja - prof. Žakelj-Mavrič
3188
23 Ustna vprašanja - prof. Plemenitaš
3254
24 Ustna vprašanja - prof. Plemenitaš
3257
25 Ustna vprašanja 2008
2775
26 Ustna vprašanja - prof. Žakelj-Mavrič (z odgovori)
5973
27 Ustna vprašanja - prof. Plemenitaš
3100
28 Ustna vprašanja - prof. Žakelj-Mavrič
2919
29 Ustna vprašanja - prof. Breskvar
2297
30 Ustna vprašanja - prof. Breskvar
2969
31 Ustna vprašanja - prof. Breskvar
2965
32 Ustna vprašanja - prof. Breskvar
3086
33 Ustna vprašanja - prof. Žakelj-Mavrič
3461
34 Ustna vprašanja - prof. Žakelj-Mavrič
3099
35 Ustna vprašanja - prof. Breskvar
2544
36 Ustna vprašanja - prof. Žakelj-Mavrič
3624
37 Ustna vprašanja - prof. Žakelj-Mavrič
3235
38 Ustna vprašanja - prof. Žakelj-Mavrič
3236
39 Ustna vprašanja - prof. Žakelj-Mavrič
3335
40 Ustna vprašanja - prof. Breskvar (II)
3347
41 Ustna vprašanja - prof. Breskvar
3097

Kolokviji TOP LINK

# Naslov
1 Vstopni kolokviji za vaje
2305
2 Dopolnjena vprašanja iz vstopnih kolokvijev
5237
3 Vstopni kolokvij
4835

Seminarji TOP LINK

# Naslov
1 Glukokinaza in homeostaza glukoze
4629
2 Genska terapija
2470
3 Uravnavanje izražanja genov (2010/2011)
2103
4 Nekodirajoča RNA
3142
5 Lesch Nyhanov sindrom
2248
6 Transkripcijski faktorji
1881
7 Metabolizem lipidov, aminokislin in nukleotidov
2309
8 Prebava in absorpcija proteinov in nukleinskih kislin
2948
9 Homeostaza glukoze
4767
10 Lesch-Nyhanov sindrom
4857
11 Inhibicija ciklooksigenaz in lipooksigenaze (2008-02)
2944
12 Lesch-Nyhan–ov sindrom
2755
13 Seminarji 2006/2007
3440
14 Detoksifikacija
2901
15 Reaktivne kisikove spojine
4983
16 2005-04-11 Telomeraze
2426
17 2004-12-29 Splosna lipodistrofija
3268
18 Alternativno izrezovanje genov
4237
19 Lastnosti telomer in telomeraz
2664
20 Genska terapija
5343
21 Stabilnost mitohondrijske mRNA
2776
22 Odgovor celice na stres
2717
23 Prebava
4698
24 Metabolizem etanola
13160
25 Prebava in absorbcija proteinov
5133
26 Telomere in telomeraze
6869
27 Holesterol v letu 2000
3991
28 Citokrom P450
4583
29 Prosti radikali
5700
30 Biosinteza in vloga NO v bioloških sistemih
3464
31 Genska terapija (2002)
3359
32 Biotransformacije: citokrom P450
3398
33 Telomeraza
6373
34 Prebava proteinov (1996)
3134
35 Toksičnost kisika (1999)
4646
36 Humana genska terapija
4223
37 Odgovor celice na stres
3681
38 Medsebojna regulacija metabolizma ogljikovih hidratov in maščobnih kislin
5480
39 Prebava proteinov
6453
40 Prebava proteinov (1998)
3216
41 Dušikov oksid (NO,NOS) 1998
5421
42 Alkoholizem
12801

Povezave TOP LINK

# Naslov
1 Tehnologija DNA mikromrež in njena uporaba v medicini
2263
2 Biokemija metabolizma
3660