Biokemija 2

Literatura TOP LINK

# Naslov
1 Povzetek snovi za izpit
2125
2 Zdravila in prometna varnost
878
3 Literatura - tabela encimov
1852
4 Povzetki predavanj
2871
5 Mnemonika iz biokemije
1914
6 Biokemija Study Guide
2087
7 Zapiski predavanj 2011/2012
5597
8 Vprašanja za učenje z odgovori (izpit)
4101
9 Uravnavanje celičnih aktivnosti
3347
10 Metabolizem lipidov
7325
11 Metabolizem proteinov in AK
6111
12 Metabolizem nukleotidov
3913
13 Prebava ogljikovih hidratov - izpiski,zapiski
6761
14 Zapiski za I. delni izpit
5202
15 Metabolizem in celična respiracija - zapiski in izpiski
4668
16 Molekularna genetika - zapiski predavanj
7519
17 Spisek strukturnih formul za izpit
6389
18 Biokemija ustne votline
4519
19 Priporočena literatura
4297

Pisna vprašanja TOP LINK

# Naslov
1 Pisni izpit (2014-11)
2388
2 Pisni izpit (2013-01-17)
2617
3 Pisni izpit (2013-09-06)
2277
4 Delni izpit
3396
5 Pisna vprašanja (2013-09-06)
2202
6 Nekodirajoča RNA - pisni izpit 2013-05
2046
7 Pisna vprašanja - III. delni izpit (2013)
2269
8 Pisna vprašanja (2013-01-13)
2182
9 3. delni izpit (2013-01-09)
2664
10 Delni izpit II (2012/2013)
4306
11 Pisni izpit (2012-09)
2485
12 Pisna vprašanja (2012-09-06)
2147
13 Vprašanja z odgovori
3801
14 Pisna izpit
2466
15 Pisna vprašanja (zbirka)
2625
16 Pisna vprašanja (2010-09-01)
2699
17 Pisni izpit (2010-06-18)
2593
18 Pisna vprašanja (2010-06-04)
2834
19 Delni izpit II.
2999
20 Pisni izpit (2010-05-19)
2308
21 Pisni izpit (2010-03-26)
2544
22 Delni izpit I.
3823
23 Pisna vprašanja (2009-11-20)
2451
24 Pisna vprašanja (2009-06-19)
2811
25 Pisni izpit (29.5.2009)
2716
26 Delni izpit (2009-05-06)
3153
27 Pisna vprašanja (2009-02-20)
3005
28 Delni izpit (2009-02-25)
3307
29 Pisni izpit (12.9.2008)
2759
30 Pisna vprašanja (2008-08-29)
3007
31 Pisna vprašanja (2008-05-28)
2955
32 Pisna vprašanja (2008-05-28) (DM)
2781
33 Delni izpit I.
3622
34 Pisna vprašanja (2008-03-28)
2991
35 Pisna vprašanja (2007-12-14)
2732
36 Pisna vprašanja (2007-09-21)
2836
37 Pisna vprašanja (2007-08-24)
2930
38 Pisna vprašanja (2007-05-25)
2844
39 Delni izpit I. (2006-12)
3521
40 Pisna vprašanja (2006-08-25)
3223
41 Pisna vprašanja (2006-06-23)
3090
42 Pisna vprašanja (2006-05-23) z odgovori
3572
43 Pisni izpit (16.9.2005)
3455
44 Pisni izpit (26.8.05)
4450
45 Pisni izpit - 24.6.2005
3202
46 Pisni izpit (10.12.2004)
3223
47 Prvi delni izpit (7.12.2004)
4761
48 Pisna vprašanja (27.8.2004)
3366
49 Pisna vprašanja (28.6.2004)
3629
50 Pisna vprašanja (26.3.2004)
3393
51 Pisna vprašanja (29.8.2003)
3551
52 Pisna vprašanja (27.6.2003)
4596
53 Pisna vprašanja (junij 2003)
3754
54 Pisni izpit (30.8.2002)
3603
55 Pisna vprašanja september 1991, junij 1992, april 1994
14108

Ustna vprašanja TOP LINK

# Naslov
1 Zbrana ustna vprašanja (2015)
1468
2 Skripta odgovorov na ustna vprašanja (Štorklja)
3003
3 Zbirka ustnih vprašanj - prof. Dolžan
1994
4 Ustna vprašanja 2004-2011 (zbirka)
1980
5 Ustna vprašanja (zbirka)
2076
6 Ustna vprašanja - Žakelj in Plemenitaš (zbirka)
2261
7 Zbirka ustnih vprašanj - Plemenitaš, Žakelj Mavrič
2222
8 Zbirka ustnih vprašanj - Plemenitaš, Žakelj Mavrič (feb2011)
2360
9 Ustna vprašanja - prof. Žakelj Mavrič
1688
10 Zbirka ustnih vprašanj 2011 (Žakelj-Mavrič in Plemenitaš)
2081
11 Ustna vprašanja - prof. Žakelj Mavrič
2072
12 Ustna vprašanja - prof. Žakelj - Mavrič
1976
13 Ustna vprašanja - Prof. Plemenitaš
2253
14 Ustna vprašanja - prof. Plemenitaš
2242
15 Ustna vprašanja - prof. Plemenitaš
2254
16 Ustna vprašanja - prof. Žakelj-Mavrič
2098
17 Ustni izpit - prof.Plemenitaš
1853
18 Ustna vprašanja - prof.Plemenitaš
2106
19 Ustni izpit - prof. Žakelj-Mavrič
1777
20 Ustna vprašanja - prof. Žakelj
2290
21 Ustna vprašanja - prof. Plemenitaš (5.6.2009)
2543
22 Ustna vprašanja - prof. Žakelj-Mavrič
2666
23 Ustna vprašanja - prof. Plemenitaš
2746
24 Ustna vprašanja - prof. Plemenitaš
2733
25 Ustna vprašanja 2008
2259
26 Ustna vprašanja - prof. Žakelj-Mavrič (z odgovori)
5381
27 Ustna vprašanja - prof. Plemenitaš
2600
28 Ustna vprašanja - prof. Žakelj-Mavrič
2395
29 Ustna vprašanja - prof. Breskvar
1791
30 Ustna vprašanja - prof. Breskvar
2420
31 Ustna vprašanja - prof. Breskvar
2439
32 Ustna vprašanja - prof. Breskvar
2560
33 Ustna vprašanja - prof. Žakelj-Mavrič
2962
34 Ustna vprašanja - prof. Žakelj-Mavrič
2586
35 Ustna vprašanja - prof. Breskvar
2016
36 Ustna vprašanja - prof. Žakelj-Mavrič
3093
37 Ustna vprašanja - prof. Žakelj-Mavrič
2729
38 Ustna vprašanja - prof. Žakelj-Mavrič
2685
39 Ustna vprašanja - prof. Žakelj-Mavrič
2747
40 Ustna vprašanja - prof. Breskvar (II)
2795
41 Ustna vprašanja - prof. Breskvar
2591

Kolokviji TOP LINK

# Naslov
1 Vstopni kolokviji za vaje
1712
2 Dopolnjena vprašanja iz vstopnih kolokvijev
4700
3 Vstopni kolokvij
4247

Seminarji TOP LINK

# Naslov
1 Glukokinaza in homeostaza glukoze
3963
2 Genska terapija
1861
3 Uravnavanje izražanja genov (2010/2011)
1567
4 Nekodirajoča RNA
2486
5 Metabolizem lipidov, aminokislin in nukleotidov
1752
6 Lesch Nyhanov sindrom
1679
7 Transkripcijski faktorji
1319
8 Prebava in absorpcija proteinov in nukleinskih kislin
2432
9 Homeostaza glukoze
3927
10 Lesch-Nyhanov sindrom
3756
11 Inhibicija ciklooksigenaz in lipooksigenaze (2008-02)
2406
12 Lesch-Nyhan–ov sindrom
2106
13 Seminarji 2006/2007
2857
14 Detoksifikacija
2156
15 Reaktivne kisikove spojine
4007
16 2005-04-11 Telomeraze
1768
17 2004-12-29 Splosna lipodistrofija
2691
18 Alternativno izrezovanje genov
3407
19 Lastnosti telomer in telomeraz
2038
20 Genska terapija
4325
21 Stabilnost mitohondrijske mRNA
2202
22 Odgovor celice na stres
2071
23 Prebava
3861
24 Metabolizem etanola
11043
25 Prebava in absorbcija proteinov
4125
26 Telomere in telomeraze
5528
27 Holesterol v letu 2000
3283
28 Citokrom P450
3788
29 Prosti radikali
4508
30 Biosinteza in vloga NO v bioloških sistemih
2798
31 Genska terapija (2002)
2707
32 Biotransformacije: citokrom P450
2782
33 Telomeraza
5332
34 Prebava proteinov (1996)
2457
35 Toksičnost kisika (1999)
3842
36 Humana genska terapija
3534
37 Odgovor celice na stres
3036
38 Medsebojna regulacija metabolizma ogljikovih hidratov in maščobnih kislin
4700
39 Prebava proteinov
5321
40 Prebava proteinov (1998)
2478
41 Dušikov oksid (NO,NOS) 1998
4601
42 Alkoholizem
11540

Povezave TOP LINK

# Naslov
1 Tehnologija DNA mikromrež in njena uporaba v medicini
1721
2 Biokemija metabolizma
3112