Biokemija 2

Literatura TOP LINK

# Naslov
1 Povzetek snovi za izpit
2873
2 Zdravila in prometna varnost
1453
3 Literatura - tabela encimov
2474
4 Povzetki predavanj
3591
5 Mnemonika iz biokemije
2596
6 Biokemija Study Guide
2841
7 Zapiski predavanj 2011/2012
6175
8 Vprašanja za učenje z odgovori (izpit)
4721
9 Uravnavanje celičnih aktivnosti
3902
10 Metabolizem lipidov
7979
11 Metabolizem proteinov in AK
6866
12 Metabolizem nukleotidov
4546
13 Prebava ogljikovih hidratov - izpiski,zapiski
7303
14 Zapiski za I. delni izpit
5755
15 Metabolizem in celična respiracija - zapiski in izpiski
5275
16 Molekularna genetika - zapiski predavanj
8209
17 Spisek strukturnih formul za izpit
6979
18 Biokemija ustne votline
5295
19 Priporočena literatura
4896

Pisna vprašanja TOP LINK

# Naslov
1 Pisni izpit (2014-11)
3149
2 Pisni izpit (2013-01-17)
3367
3 Pisni izpit (2013-09-06)
3025
4 Pisna vprašanja (2013-09-06)
2941
5 Delni izpit
4247
6 Nekodirajoča RNA - pisni izpit 2013-05
2813
7 Pisna vprašanja (2013-01-13)
2968
8 Pisna vprašanja - III. delni izpit (2013)
3011
9 3. delni izpit (2013-01-09)
3430
10 Delni izpit II (2012/2013)
5030
11 Pisni izpit (2012-09)
3177
12 Pisna vprašanja (2012-09-06)
2891
13 Vprašanja z odgovori
4515
14 Pisna izpit
3235
15 Pisna vprašanja (zbirka)
3353
16 Pisna vprašanja (2010-09-01)
3420
17 Pisni izpit (2010-06-18)
3288
18 Pisna vprašanja (2010-06-04)
3494
19 Delni izpit II.
3700
20 Pisni izpit (2010-05-19)
3006
21 Pisni izpit (2010-03-26)
3216
22 Delni izpit I.
4562
23 Pisna vprašanja (2009-11-20)
3173
24 Pisna vprašanja (2009-06-19)
3506
25 Pisni izpit (29.5.2009)
3386
26 Delni izpit (2009-05-06)
3850
27 Pisna vprašanja (2009-02-20)
3677
28 Delni izpit (2009-02-25)
3988
29 Pisni izpit (12.9.2008)
3421
30 Pisna vprašanja (2008-08-29)
3680
31 Pisna vprašanja (2008-05-28)
3637
32 Pisna vprašanja (2008-05-28) (DM)
3483
33 Delni izpit I.
4340
34 Pisna vprašanja (2008-03-28)
3630
35 Pisna vprašanja (2007-12-14)
3385
36 Pisna vprašanja (2007-09-21)
3466
37 Pisna vprašanja (2007-08-24)
3579
38 Pisna vprašanja (2007-05-25)
3477
39 Delni izpit I. (2006-12)
4167
40 Pisna vprašanja (2006-08-25)
3856
41 Pisna vprašanja (2006-06-23)
3752
42 Pisna vprašanja (2006-05-23) z odgovori
4209
43 Pisni izpit (16.9.2005)
4166
44 Pisni izpit (26.8.05)
5139
45 Pisni izpit - 24.6.2005
3887
46 Pisni izpit (10.12.2004)
3911
47 Prvi delni izpit (7.12.2004)
5452
48 Pisna vprašanja (27.8.2004)
4029
49 Pisna vprašanja (28.6.2004)
4361
50 Pisna vprašanja (26.3.2004)
4033
51 Pisna vprašanja (29.8.2003)
4191
52 Pisna vprašanja (27.6.2003)
5258
53 Pisna vprašanja (junij 2003)
4425
54 Pisni izpit (30.8.2002)
4257
55 Pisna vprašanja september 1991, junij 1992, april 1994
14825

Ustna vprašanja TOP LINK

# Naslov
1 Zbrana ustna vprašanja (2015)
2139
2 Skripta odgovorov na ustna vprašanja (Štorklja)
3753
3 Zbirka ustnih vprašanj - prof. Dolžan
2655
4 Ustna vprašanja 2004-2011 (zbirka)
2583
5 Ustna vprašanja (zbirka)
2704
6 Ustna vprašanja - Žakelj in Plemenitaš (zbirka)
2867
7 Zbirka ustnih vprašanj - Plemenitaš, Žakelj Mavrič
2777
8 Zbirka ustnih vprašanj - Plemenitaš, Žakelj Mavrič (feb2011)
2972
9 Ustna vprašanja - prof. Žakelj Mavrič
2259
10 Zbirka ustnih vprašanj 2011 (Žakelj-Mavrič in Plemenitaš)
2675
11 Ustna vprašanja - prof. Žakelj Mavrič
2672
12 Ustna vprašanja - prof. Žakelj - Mavrič
2589
13 Ustna vprašanja - Prof. Plemenitaš
2939
14 Ustna vprašanja - prof. Plemenitaš
2905
15 Ustna vprašanja - prof. Plemenitaš
2875
16 Ustna vprašanja - prof. Žakelj-Mavrič
2616
17 Ustni izpit - prof.Plemenitaš
2287
18 Ustna vprašanja - prof.Plemenitaš
2541
19 Ustni izpit - prof. Žakelj-Mavrič
2196
20 Ustna vprašanja - prof. Žakelj
2735
21 Ustna vprašanja - prof. Plemenitaš (5.6.2009)
2952
22 Ustna vprašanja - prof. Žakelj-Mavrič
3087
23 Ustna vprašanja - prof. Plemenitaš
3154
24 Ustna vprašanja - prof. Plemenitaš
3156
25 Ustna vprašanja 2008
2684
26 Ustna vprašanja - prof. Žakelj-Mavrič (z odgovori)
5873
27 Ustna vprašanja - prof. Plemenitaš
3003
28 Ustna vprašanja - prof. Žakelj-Mavrič
2824
29 Ustna vprašanja - prof. Breskvar
2200
30 Ustna vprašanja - prof. Breskvar
2872
31 Ustna vprašanja - prof. Breskvar
2876
32 Ustna vprašanja - prof. Breskvar
2997
33 Ustna vprašanja - prof. Žakelj-Mavrič
3354
34 Ustna vprašanja - prof. Žakelj-Mavrič
3006
35 Ustna vprašanja - prof. Breskvar
2458
36 Ustna vprašanja - prof. Žakelj-Mavrič
3518
37 Ustna vprašanja - prof. Žakelj-Mavrič
3149
38 Ustna vprašanja - prof. Žakelj-Mavrič
3133
39 Ustna vprašanja - prof. Žakelj-Mavrič
3239
40 Ustna vprašanja - prof. Breskvar (II)
3246
41 Ustna vprašanja - prof. Breskvar
3010

Kolokviji TOP LINK

# Naslov
1 Vstopni kolokviji za vaje
2208
2 Dopolnjena vprašanja iz vstopnih kolokvijev
5149
3 Vstopni kolokvij
4752

Seminarji TOP LINK

# Naslov
1 Glukokinaza in homeostaza glukoze
4525
2 Genska terapija
2381
3 Uravnavanje izražanja genov (2010/2011)
2017
4 Nekodirajoča RNA
3047
5 Metabolizem lipidov, aminokislin in nukleotidov
2213
6 Lesch Nyhanov sindrom
2155
7 Transkripcijski faktorji
1783
8 Prebava in absorpcija proteinov in nukleinskih kislin
2851
9 Homeostaza glukoze
4616
10 Lesch-Nyhanov sindrom
4701
11 Inhibicija ciklooksigenaz in lipooksigenaze (2008-02)
2847
12 Lesch-Nyhan–ov sindrom
2643
13 Seminarji 2006/2007
3353
14 Detoksifikacija
2807
15 Reaktivne kisikove spojine
4836
16 2005-04-11 Telomeraze
2342
17 2004-12-29 Splosna lipodistrofija
3187
18 Alternativno izrezovanje genov
4101
19 Lastnosti telomer in telomeraz
2561
20 Genska terapija
5241
21 Stabilnost mitohondrijske mRNA
2696
22 Odgovor celice na stres
2617
23 Prebava
4584
24 Metabolizem etanola
12937
25 Prebava in absorbcija proteinov
5011
26 Telomere in telomeraze
6713
27 Holesterol v letu 2000
3888
28 Citokrom P450
4466
29 Prosti radikali
5566
30 Biosinteza in vloga NO v bioloških sistemih
3372
31 Genska terapija (2002)
3265
32 Biotransformacije: citokrom P450
3296
33 Telomeraza
6230
34 Prebava proteinov (1996)
3045
35 Toksičnost kisika (1999)
4491
36 Humana genska terapija
4128
37 Odgovor celice na stres
3567
38 Medsebojna regulacija metabolizma ogljikovih hidratov in maščobnih kislin
5371
39 Prebava proteinov
6308
40 Prebava proteinov (1998)
3104
41 Dušikov oksid (NO,NOS) 1998
5296
42 Alkoholizem
12644

Povezave TOP LINK

# Naslov
1 Tehnologija DNA mikromrež in njena uporaba v medicini
2167
2 Biokemija metabolizma
3578