Biokemija 2

Literatura TOP LINK

# Naslov
1 Povzetek snovi za izpit
2648
2 Zdravila in prometna varnost
1275
3 Literatura - tabela encimov
2286
4 Povzetki predavanj
3314
5 Mnemonika iz biokemije
2397
6 Biokemija Study Guide
2615
7 Zapiski predavanj 2011/2012
6004
8 Vprašanja za učenje z odgovori (izpit)
4528
9 Metabolizem nukleotidov
4355
10 Uravnavanje celičnih aktivnosti
3723
11 Metabolizem lipidov
7789
12 Metabolizem proteinov in AK
6673
13 Prebava ogljikovih hidratov - izpiski,zapiski
7111
14 Zapiski za I. delni izpit
5575
15 Molekularna genetika - zapiski predavanj
7980
16 Metabolizem in celična respiracija - zapiski in izpiski
5082
17 Spisek strukturnih formul za izpit
6815
18 Biokemija ustne votline
5105
19 Priporočena literatura
4707

Pisna vprašanja TOP LINK

# Naslov
1 Pisni izpit (2014-11)
2887
2 Pisni izpit (2013-01-17)
3098
3 Pisni izpit (2013-09-06)
2756
4 Delni izpit
3984
5 Pisna vprašanja (2013-09-06)
2679
6 Nekodirajoča RNA - pisni izpit 2013-05
2533
7 Pisna vprašanja (2013-01-13)
2671
8 Pisna vprašanja - III. delni izpit (2013)
2739
9 3. delni izpit (2013-01-09)
3160
10 Delni izpit II (2012/2013)
4778
11 Pisni izpit (2012-09)
2928
12 Pisna vprašanja (2012-09-06)
2618
13 Vprašanja z odgovori
4238
14 Pisna izpit
2942
15 Pisna vprašanja (zbirka)
3083
16 Pisna vprašanja (2010-09-01)
3156
17 Pisni izpit (2010-06-18)
3029
18 Pisna vprašanja (2010-06-04)
3255
19 Delni izpit II.
3447
20 Pisni izpit (2010-05-19)
2751
21 Pisni izpit (2010-03-26)
2975
22 Delni izpit I.
4291
23 Pisna vprašanja (2009-11-20)
2904
24 Pisna vprašanja (2009-06-19)
3249
25 Pisni izpit (29.5.2009)
3137
26 Delni izpit (2009-05-06)
3594
27 Pisna vprašanja (2009-02-20)
3428
28 Delni izpit (2009-02-25)
3730
29 Pisni izpit (12.9.2008)
3170
30 Pisna vprašanja (2008-08-29)
3430
31 Pisna vprašanja (2008-05-28)
3382
32 Pisna vprašanja (2008-05-28) (DM)
3221
33 Delni izpit I.
4093
34 Pisna vprašanja (2008-03-28)
3395
35 Pisna vprašanja (2007-12-14)
3135
36 Pisna vprašanja (2007-09-21)
3217
37 Pisna vprašanja (2007-08-24)
3331
38 Pisna vprašanja (2007-05-25)
3236
39 Delni izpit I. (2006-12)
3929
40 Pisna vprašanja (2006-08-25)
3611
41 Pisna vprašanja (2006-06-23)
3502
42 Pisna vprašanja (2006-05-23) z odgovori
3955
43 Pisni izpit (16.9.2005)
3909
44 Pisni izpit (26.8.05)
4885
45 Pisni izpit - 24.6.2005
3632
46 Pisni izpit (10.12.2004)
3645
47 Prvi delni izpit (7.12.2004)
5197
48 Pisna vprašanja (27.8.2004)
3781
49 Pisna vprašanja (28.6.2004)
4099
50 Pisna vprašanja (26.3.2004)
3798
51 Pisna vprašanja (29.8.2003)
3947
52 Pisna vprašanja (27.6.2003)
4999
53 Pisna vprašanja (junij 2003)
4168
54 Pisni izpit (30.8.2002)
4017
55 Pisna vprašanja september 1991, junij 1992, april 1994
14573

Ustna vprašanja TOP LINK

# Naslov
1 Zbrana ustna vprašanja (2015)
1905
2 Skripta odgovorov na ustna vprašanja (Štorklja)
3487
3 Zbirka ustnih vprašanj - prof. Dolžan
2420
4 Ustna vprašanja 2004-2011 (zbirka)
2349
5 Ustna vprašanja (zbirka)
2461
6 Ustna vprašanja - Žakelj in Plemenitaš (zbirka)
2639
7 Zbirka ustnih vprašanj - Plemenitaš, Žakelj Mavrič
2566
8 Zbirka ustnih vprašanj - Plemenitaš, Žakelj Mavrič (feb2011)
2750
9 Ustna vprašanja - prof. Žakelj Mavrič
2046
10 Zbirka ustnih vprašanj 2011 (Žakelj-Mavrič in Plemenitaš)
2454
11 Ustna vprašanja - prof. Žakelj Mavrič
2444
12 Ustna vprašanja - prof. Žakelj - Mavrič
2357
13 Ustna vprašanja - Prof. Plemenitaš
2694
14 Ustna vprašanja - prof. Plemenitaš
2651
15 Ustna vprašanja - prof. Plemenitaš
2627
16 Ustna vprašanja - prof. Žakelj-Mavrič
2423
17 Ustni izpit - prof.Plemenitaš
2134
18 Ustna vprašanja - prof.Plemenitaš
2397
19 Ustni izpit - prof. Žakelj-Mavrič
2055
20 Ustna vprašanja - prof. Žakelj
2584
21 Ustna vprašanja - prof. Plemenitaš (5.6.2009)
2801
22 Ustna vprašanja - prof. Žakelj-Mavrič
2945
23 Ustna vprašanja - prof. Plemenitaš
3012
24 Ustna vprašanja - prof. Plemenitaš
3009
25 Ustna vprašanja 2008
2531
26 Ustna vprašanja - prof. Žakelj-Mavrič (z odgovori)
5707
27 Ustna vprašanja - prof. Plemenitaš
2860
28 Ustna vprašanja - prof. Žakelj-Mavrič
2670
29 Ustna vprašanja - prof. Breskvar
2058
30 Ustna vprašanja - prof. Breskvar
2716
31 Ustna vprašanja - prof. Breskvar
2734
32 Ustna vprašanja - prof. Breskvar
2842
33 Ustna vprašanja - prof. Žakelj-Mavrič
3368
34 Ustna vprašanja - prof. Žakelj-Mavrič
2996
35 Ustna vprašanja - prof. Žakelj-Mavrič
2972
36 Ustna vprašanja - prof. Žakelj-Mavrič
3212
37 Ustna vprašanja - prof. Žakelj-Mavrič
2841
38 Ustna vprašanja - prof. Breskvar
2307
39 Ustna vprašanja - prof. Žakelj-Mavrič
3021
40 Ustna vprašanja - prof. Breskvar (II)
3101
41 Ustna vprašanja - prof. Breskvar
2876

Kolokviji TOP LINK

# Naslov
1 Vstopni kolokviji za vaje
2058
2 Dopolnjena vprašanja iz vstopnih kolokvijev
5006
3 Vstopni kolokvij
4609

Seminarji TOP LINK

# Naslov
1 Glukokinaza in homeostaza glukoze
4365
2 Genska terapija
2230
3 Uravnavanje izražanja genov (2010/2011)
1878
4 Nekodirajoča RNA
2867
5 Metabolizem lipidov, aminokislin in nukleotidov
2065
6 Lesch Nyhanov sindrom
2005
7 Transkripcijski faktorji
1644
8 Prebava in absorpcija proteinov in nukleinskih kislin
2716
9 Homeostaza glukoze
4431
10 Lesch-Nyhanov sindrom
4387
11 Inhibicija ciklooksigenaz in lipooksigenaze (2008-02)
2699
12 Lesch-Nyhan–ov sindrom
2462
13 Seminarji 2006/2007
3206
14 Detoksifikacija
2641
15 Reaktivne kisikove spojine
4582
16 2005-04-11 Telomeraze
2166
17 2004-12-29 Splosna lipodistrofija
3022
18 Alternativno izrezovanje genov
3908
19 Lastnosti telomer in telomeraz
2404
20 Genska terapija
5051
21 Stabilnost mitohondrijske mRNA
2553
22 Odgovor celice na stres
2442
23 Prebava
4375
24 Metabolizem etanola
12469
25 Prebava in absorbcija proteinov
4799
26 Telomere in telomeraze
6402
27 Holesterol v letu 2000
3699
28 Citokrom P450
4266
29 Prosti radikali
5310
30 Biosinteza in vloga NO v bioloških sistemih
3183
31 Genska terapija (2002)
3110
32 Biotransformacije: citokrom P450
3136
33 Telomeraza
6018
34 Prebava proteinov (1996)
2871
35 Odgovor celice na stres
3412
36 Medsebojna regulacija metabolizma ogljikovih hidratov in maščobnih kislin
5149
37 Prebava proteinov
6004
38 Toksičnost kisika (1999)
4310
39 Humana genska terapija
3962
40 Dušikov oksid (NO,NOS) 1998
5065
41 Prebava proteinov (1998)
2913
42 Alkoholizem
12372

Povezave TOP LINK

# Naslov
1 Tehnologija DNA mikromrež in njena uporaba v medicini
2019
2 Biokemija metabolizma
3439