Biokemija 2

Literatura TOP LINK

# Naslov
1 Povzetek snovi za izpit
2953
2 Zdravila in prometna varnost
1522
3 Literatura - tabela encimov
2542
4 Povzetki predavanj
3653
5 Mnemonika iz biokemije
2666
6 Biokemija Study Guide
2923
7 Zapiski predavanj 2011/2012
6239
8 Vprašanja za učenje z odgovori (izpit)
4810
9 Uravnavanje celičnih aktivnosti
3988
10 Metabolizem lipidov
8064
11 Metabolizem proteinov in AK
6956
12 Metabolizem nukleotidov
4640
13 Prebava ogljikovih hidratov - izpiski,zapiski
7388
14 Zapiski za I. delni izpit
5839
15 Molekularna genetika - zapiski predavanj
8295
16 Metabolizem in celična respiracija - zapiski in izpiski
5360
17 Spisek strukturnih formul za izpit
7039
18 Biokemija ustne votline
5370
19 Priporočena literatura
4970

Pisna vprašanja TOP LINK

# Naslov
1 Pisni izpit (2014-11)
3262
2 Pisni izpit (2013-01-17)
3473
3 Pisni izpit (2013-09-06)
3141
4 Pisna vprašanja (2013-09-06)
3048
5 Delni izpit
4365
6 Nekodirajoča RNA - pisni izpit 2013-05
2926
7 Pisna vprašanja (2013-01-13)
3076
8 Pisna vprašanja - III. delni izpit (2013)
3118
9 3. delni izpit (2013-01-09)
3534
10 Delni izpit II (2012/2013)
5119
11 Pisni izpit (2012-09)
3255
12 Pisna vprašanja (2012-09-06)
2987
13 Vprašanja z odgovori
4606
14 Pisna izpit
3318
15 Pisna vprašanja (zbirka)
3445
16 Pisna vprašanja (2010-09-01)
3520
17 Pisni izpit (2010-06-18)
3377
18 Pisna vprašanja (2010-06-04)
3576
19 Delni izpit II.
3789
20 Pisni izpit (2010-05-19)
3095
21 Pisni izpit (2010-03-26)
3307
22 Delni izpit I.
4653
23 Pisna vprašanja (2009-11-20)
3271
24 Pisna vprašanja (2009-06-19)
3600
25 Pisni izpit (29.5.2009)
3482
26 Delni izpit (2009-05-06)
3943
27 Pisna vprašanja (2009-02-20)
3770
28 Delni izpit (2009-02-25)
4077
29 Pisni izpit (12.9.2008)
3510
30 Pisna vprašanja (2008-08-29)
3773
31 Pisna vprašanja (2008-05-28)
3731
32 Pisna vprašanja (2008-05-28) (DM)
3571
33 Delni izpit I.
4432
34 Pisna vprašanja (2008-03-28)
3722
35 Pisna vprašanja (2007-12-14)
3475
36 Pisna vprašanja (2007-09-21)
3561
37 Pisna vprašanja (2007-08-24)
3670
38 Pisna vprašanja (2007-05-25)
3575
39 Delni izpit I. (2006-12)
4249
40 Pisna vprašanja (2006-08-25)
3937
41 Pisna vprašanja (2006-06-23)
3836
42 Pisna vprašanja (2006-05-23) z odgovori
4293
43 Pisni izpit (16.9.2005)
4248
44 Pisni izpit (26.8.05)
5227
45 Pisni izpit - 24.6.2005
3960
46 Pisni izpit (10.12.2004)
3991
47 Prvi delni izpit (7.12.2004)
5539
48 Pisna vprašanja (27.8.2004)
4103
49 Pisna vprašanja (28.6.2004)
4442
50 Pisna vprašanja (26.3.2004)
4105
51 Pisna vprašanja (29.8.2003)
4271
52 Pisna vprašanja (27.6.2003)
5336
53 Pisna vprašanja (junij 2003)
4512
54 Pisni izpit (30.8.2002)
4343
55 Pisna vprašanja september 1991, junij 1992, april 1994
14912

Ustna vprašanja TOP LINK

# Naslov
1 Zbrana ustna vprašanja (2015)
2221
2 Skripta odgovorov na ustna vprašanja (Štorklja)
3847
3 Zbirka ustnih vprašanj - prof. Dolžan
2738
4 Ustna vprašanja 2004-2011 (zbirka)
2675
5 Ustna vprašanja (zbirka)
2791
6 Ustna vprašanja - Žakelj in Plemenitaš (zbirka)
2959
7 Zbirka ustnih vprašanj - Plemenitaš, Žakelj Mavrič
2860
8 Zbirka ustnih vprašanj - Plemenitaš, Žakelj Mavrič (feb2011)
3052
9 Ustna vprašanja - prof. Žakelj Mavrič
2346
10 Zbirka ustnih vprašanj 2011 (Žakelj-Mavrič in Plemenitaš)
2756
11 Ustna vprašanja - prof. Žakelj Mavrič
2761
12 Ustna vprašanja - prof. Žakelj - Mavrič
2677
13 Ustna vprašanja - Prof. Plemenitaš
3029
14 Ustna vprašanja - prof. Plemenitaš
2993
15 Ustna vprašanja - prof. Plemenitaš
2957
16 Ustna vprašanja - prof. Žakelj-Mavrič
2685
17 Ustni izpit - prof.Plemenitaš
2334
18 Ustna vprašanja - prof.Plemenitaš
2596
19 Ustni izpit - prof. Žakelj-Mavrič
2256
20 Ustna vprašanja - prof. Žakelj
2785
21 Ustna vprašanja - prof. Plemenitaš (5.6.2009)
3009
22 Ustna vprašanja - prof. Žakelj-Mavrič
3143
23 Ustna vprašanja - prof. Plemenitaš
3210
24 Ustna vprašanja - prof. Plemenitaš
3216
25 Ustna vprašanja 2008
2738
26 Ustna vprašanja - prof. Žakelj-Mavrič (z odgovori)
5929
27 Ustna vprašanja - prof. Plemenitaš
3061
28 Ustna vprašanja - prof. Žakelj-Mavrič
2875
29 Ustna vprašanja - prof. Breskvar
2253
30 Ustna vprašanja - prof. Breskvar
2922
31 Ustna vprašanja - prof. Breskvar
2925
32 Ustna vprašanja - prof. Breskvar
3046
33 Ustna vprašanja - prof. Žakelj-Mavrič
3196
34 Ustna vprašanja - prof. Žakelj-Mavrič
3408
35 Ustna vprašanja - prof. Žakelj-Mavrič
3060
36 Ustna vprašanja - prof. Breskvar
2502
37 Ustna vprašanja - prof. Žakelj-Mavrič
3578
38 Ustna vprašanja - prof. Žakelj-Mavrič
3196
39 Ustna vprašanja - prof. Žakelj-Mavrič
3295
40 Ustna vprašanja - prof. Breskvar (II)
3302
41 Ustna vprašanja - prof. Breskvar
3059

Kolokviji TOP LINK

# Naslov
1 Vstopni kolokviji za vaje
2267
2 Dopolnjena vprašanja iz vstopnih kolokvijev
5201
3 Vstopni kolokvij
4806

Seminarji TOP LINK

# Naslov
1 Glukokinaza in homeostaza glukoze
4597
2 Genska terapija
2433
3 Uravnavanje izražanja genov (2010/2011)
2071
4 Nekodirajoča RNA
3106
5 Metabolizem lipidov, aminokislin in nukleotidov
2266
6 Lesch Nyhanov sindrom
2211
7 Transkripcijski faktorji
1842
8 Prebava in absorpcija proteinov in nukleinskih kislin
2907
9 Homeostaza glukoze
4710
10 Lesch-Nyhanov sindrom
4792
11 Inhibicija ciklooksigenaz in lipooksigenaze (2008-02)
2902
12 Lesch-Nyhan–ov sindrom
2709
13 Seminarji 2006/2007
3400
14 Detoksifikacija
2860
15 Reaktivne kisikove spojine
4927
16 2005-04-11 Telomeraze
2389
17 2004-12-29 Splosna lipodistrofija
3235
18 Alternativno izrezovanje genov
4178
19 Lastnosti telomer in telomeraz
2625
20 Genska terapija
5295
21 Stabilnost mitohondrijske mRNA
2745
22 Odgovor celice na stres
2682
23 Prebava
4647
24 Metabolizem etanola
13079
25 Prebava in absorbcija proteinov
5078
26 Telomere in telomeraze
6819
27 Holesterol v letu 2000
3945
28 Citokrom P450
4531
29 Prosti radikali
5635
30 Biosinteza in vloga NO v bioloških sistemih
3425
31 Genska terapija (2002)
3315
32 Biotransformacije: citokrom P450
3349
33 Telomeraza
6316
34 Prebava proteinov (1996)
3096
35 Prebava proteinov
6382
36 Toksičnost kisika (1999)
4582
37 Humana genska terapija
4186
38 Odgovor celice na stres
3630
39 Medsebojna regulacija metabolizma ogljikovih hidratov in maščobnih kislin
5433
40 Prebava proteinov (1998)
3168
41 Dušikov oksid (NO,NOS) 1998
5367
42 Alkoholizem
12741

Povezave TOP LINK

# Naslov
1 Tehnologija DNA mikromrež in njena uporaba v medicini
2222
2 Biokemija metabolizma
3628