Biokemija 2

Literatura TOP LINK

# Naslov
1 Povzetek snovi za izpit
2747
2 Zdravila in prometna varnost
1357
3 Literatura - tabela encimov
2364
4 Povzetki predavanj
3461
5 Biokemija Study Guide
2720
6 Mnemonika iz biokemije
2489
7 Zapiski predavanj 2011/2012
6082
8 Vprašanja za učenje z odgovori (izpit)
4616
9 Metabolizem proteinov in AK
6762
10 Metabolizem nukleotidov
4430
11 Uravnavanje celičnih aktivnosti
3795
12 Metabolizem lipidov
7878
13 Prebava ogljikovih hidratov - izpiski,zapiski
7191
14 Zapiski za I. delni izpit
5657
15 Molekularna genetika - zapiski predavanj
8076
16 Metabolizem in celična respiracija - zapiski in izpiski
5165
17 Spisek strukturnih formul za izpit
6889
18 Biokemija ustne votline
5200
19 Priporočena literatura
4793

Pisna vprašanja TOP LINK

# Naslov
1 Pisni izpit (2014-11)
3003
2 Pisni izpit (2013-01-17)
3201
3 Pisni izpit (2013-09-06)
2857
4 Pisna vprašanja (2013-09-06)
2786
5 Delni izpit
4094
6 Nekodirajoča RNA - pisni izpit 2013-05
2649
7 Pisna vprašanja (2013-01-13)
2797
8 Pisna vprašanja - III. delni izpit (2013)
2848
9 3. delni izpit (2013-01-09)
3276
10 Delni izpit II (2012/2013)
4885
11 Pisni izpit (2012-09)
3025
12 Pisna vprašanja (2012-09-06)
2727
13 Vprašanja z odgovori
4352
14 Pisna izpit
3061
15 Pisna vprašanja (zbirka)
3198
16 Pisna vprašanja (2010-09-01)
3269
17 Pisni izpit (2010-06-18)
3135
18 Pisna vprašanja (2010-06-04)
3355
19 Delni izpit II.
3556
20 Pisni izpit (2010-05-19)
2861
21 Pisni izpit (2010-03-26)
3086
22 Delni izpit I.
4414
23 Pisna vprašanja (2009-11-20)
3021
24 Pisna vprašanja (2009-06-19)
3355
25 Pisni izpit (29.5.2009)
3245
26 Delni izpit (2009-05-06)
3705
27 Pisna vprašanja (2009-02-20)
3531
28 Delni izpit (2009-02-25)
3841
29 Pisni izpit (12.9.2008)
3275
30 Pisna vprašanja (2008-08-29)
3536
31 Pisna vprašanja (2008-05-28)
3495
32 Pisna vprašanja (2008-05-28) (DM)
3335
33 Delni izpit I.
4201
34 Pisna vprašanja (2008-03-28)
3488
35 Pisna vprašanja (2007-12-14)
3255
36 Pisna vprašanja (2007-09-21)
3327
37 Pisna vprašanja (2007-08-24)
3436
38 Pisna vprašanja (2007-05-25)
3338
39 Delni izpit I. (2006-12)
4037
40 Pisna vprašanja (2006-08-25)
3719
41 Pisna vprašanja (2006-06-23)
3610
42 Pisna vprašanja (2006-05-23) z odgovori
4068
43 Pisni izpit (16.9.2005)
4015
44 Pisni izpit (26.8.05)
4992
45 Pisni izpit - 24.6.2005
3739
46 Pisni izpit (10.12.2004)
3749
47 Prvi delni izpit (7.12.2004)
5304
48 Pisna vprašanja (27.8.2004)
3894
49 Pisna vprašanja (28.6.2004)
4216
50 Pisna vprašanja (26.3.2004)
3895
51 Pisna vprašanja (29.8.2003)
4045
52 Pisna vprašanja (27.6.2003)
5111
53 Pisna vprašanja (junij 2003)
4281
54 Pisni izpit (30.8.2002)
4125
55 Pisna vprašanja september 1991, junij 1992, april 1994
14677

Ustna vprašanja TOP LINK

# Naslov
1 Zbrana ustna vprašanja (2015)
1998
2 Skripta odgovorov na ustna vprašanja (Štorklja)
3598
3 Zbirka ustnih vprašanj - prof. Dolžan
2520
4 Ustna vprašanja 2004-2011 (zbirka)
2441
5 Ustna vprašanja (zbirka)
2556
6 Ustna vprašanja - Žakelj in Plemenitaš (zbirka)
2731
7 Zbirka ustnih vprašanj - Plemenitaš, Žakelj Mavrič
2654
8 Zbirka ustnih vprašanj - Plemenitaš, Žakelj Mavrič (feb2011)
2846
9 Ustna vprašanja - prof. Žakelj Mavrič
2131
10 Zbirka ustnih vprašanj 2011 (Žakelj-Mavrič in Plemenitaš)
2551
11 Ustna vprašanja - prof. Žakelj Mavrič
2542
12 Ustna vprašanja - Prof. Plemenitaš
2796
13 Ustna vprašanja - prof. Žakelj - Mavrič
2456
14 Ustna vprašanja - prof. Plemenitaš
2754
15 Ustna vprašanja - prof. Plemenitaš
2723
16 Ustna vprašanja - prof. Žakelj-Mavrič
2507
17 Ustni izpit - prof.Plemenitaš
2196
18 Ustna vprašanja - prof.Plemenitaš
2457
19 Ustni izpit - prof. Žakelj-Mavrič
2124
20 Ustna vprašanja - prof. Žakelj
2651
21 Ustna vprašanja - prof. Plemenitaš (5.6.2009)
2864
22 Ustna vprašanja - prof. Žakelj-Mavrič
3008
23 Ustna vprašanja - prof. Plemenitaš
3075
24 Ustna vprašanja - prof. Plemenitaš
3065
25 Ustna vprašanja 2008
2603
26 Ustna vprašanja - prof. Žakelj-Mavrič (z odgovori)
5780
27 Ustna vprašanja - prof. Plemenitaš
2916
28 Ustna vprašanja - prof. Žakelj-Mavrič
2739
29 Ustna vprašanja - prof. Breskvar
2115
30 Ustna vprašanja - prof. Breskvar
2779
31 Ustna vprašanja - prof. Breskvar
2796
32 Ustna vprašanja - prof. Breskvar
2908
33 Ustna vprašanja - prof. Breskvar
2374
34 Ustna vprašanja - prof. Žakelj-Mavrič
3435
35 Ustna vprašanja - prof. Žakelj-Mavrič
3063
36 Ustna vprašanja - prof. Žakelj-Mavrič
3047
37 Ustna vprašanja - prof. Žakelj-Mavrič
3270
38 Ustna vprašanja - prof. Žakelj-Mavrič
2901
39 Ustna vprašanja - prof. Žakelj-Mavrič
3123
40 Ustna vprašanja - prof. Breskvar (II)
3170
41 Ustna vprašanja - prof. Breskvar
2934

Kolokviji TOP LINK

# Naslov
1 Vstopni kolokviji za vaje
2118
2 Dopolnjena vprašanja iz vstopnih kolokvijev
5066
3 Vstopni kolokvij
4673

Seminarji TOP LINK

# Naslov
1 Glukokinaza in homeostaza glukoze
4445
2 Genska terapija
2301
3 Uravnavanje izražanja genov (2010/2011)
1943
4 Nekodirajoča RNA
2939
5 Lesch Nyhanov sindrom
2068
6 Transkripcijski faktorji
1700
7 Metabolizem lipidov, aminokislin in nukleotidov
2130
8 Prebava in absorpcija proteinov in nukleinskih kislin
2774
9 Homeostaza glukoze
4503
10 Lesch-Nyhanov sindrom
4529
11 Inhibicija ciklooksigenaz in lipooksigenaze (2008-02)
2761
12 Lesch-Nyhan–ov sindrom
2547
13 Seminarji 2006/2007
3280
14 Detoksifikacija
2720
15 Reaktivne kisikove spojine
4698
16 2005-04-11 Telomeraze
2243
17 2004-12-29 Splosna lipodistrofija
3104
18 Alternativno izrezovanje genov
4002
19 Lastnosti telomer in telomeraz
2467
20 Genska terapija
5148
21 Stabilnost mitohondrijske mRNA
2616
22 Odgovor celice na stres
2523
23 Prebava
4483
24 Metabolizem etanola
12716
25 Prebava in absorbcija proteinov
4908
26 Telomere in telomeraze
6553
27 Holesterol v letu 2000
3790
28 Citokrom P450
4364
29 Prosti radikali
5433
30 Biosinteza in vloga NO v bioloških sistemih
3272
31 Genska terapija (2002)
3182
32 Biotransformacije: citokrom P450
3217
33 Telomeraza
6109
34 Prebava proteinov (1996)
2957
35 Odgovor celice na stres
3480
36 Medsebojna regulacija metabolizma ogljikovih hidratov in maščobnih kislin
5243
37 Prebava proteinov
6152
38 Toksičnost kisika (1999)
4391
39 Humana genska terapija
4038
40 Dušikov oksid (NO,NOS) 1998
5181
41 Prebava proteinov (1998)
3008
42 Alkoholizem
12500

Povezave TOP LINK

# Naslov
1 Tehnologija DNA mikromrež in njena uporaba v medicini
2085
2 Biokemija metabolizma
3504