Biokemija 2

Literatura TOP LINK

# Naslov
1 Povzetek snovi za izpit
1899
2 Zdravila in prometna varnost
703
3 Literatura - tabela encimov
1601
4 Povzetki predavanj
2682
5 Mnemonika iz biokemije
1690
6 Biokemija Study Guide
1856
7 Zapiski predavanj 2011/2012
5413
8 Vprašanja za učenje z odgovori (izpit)
3911
9 Uravnavanje celičnih aktivnosti
3183
10 Metabolizem lipidov
7087
11 Metabolizem proteinov in AK
5844
12 Metabolizem nukleotidov
3745
13 Prebava ogljikovih hidratov - izpiski,zapiski
6610
14 Zapiski za I. delni izpit
5047
15 Metabolizem in celična respiracija - zapiski in izpiski
4452
16 Molekularna genetika - zapiski predavanj
7280
17 Spisek strukturnih formul za izpit
6209
18 Biokemija ustne votline
4274
19 Priporočena literatura
4114

Pisna vprašanja TOP LINK

# Naslov
1 Pisni izpit (2014-11)
2146
2 Pisni izpit (2013-01-17)
2378
3 Pisni izpit (2013-09-06)
2044
4 Delni izpit
3146
5 Pisna vprašanja (2013-09-06)
1978
6 Nekodirajoča RNA - pisni izpit 2013-05
1822
7 Pisna vprašanja - III. delni izpit (2013)
2007
8 Pisna vprašanja (2013-01-13)
1935
9 3. delni izpit (2013-01-09)
2417
10 Delni izpit II (2012/2013)
4097
11 Pisni izpit (2012-09)
2276
12 Pisna vprašanja (2012-09-06)
1901
13 Vprašanja z odgovori
3566
14 Pisna izpit
2242
15 Pisna vprašanja (zbirka)
2410
16 Pisna vprašanja (2010-09-01)
2486
17 Pisni izpit (2010-06-18)
2379
18 Pisna vprašanja (2010-06-04)
2611
19 Delni izpit II.
2772
20 Pisni izpit (2010-05-19)
2090
21 Pisni izpit (2010-03-26)
2341
22 Delni izpit I.
3593
23 Pisna vprašanja (2009-11-20)
2234
24 Pisna vprašanja (2009-06-19)
2585
25 Pisni izpit (29.5.2009)
2506
26 Delni izpit (2009-05-06)
2943
27 Pisna vprašanja (2009-02-20)
2804
28 Delni izpit (2009-02-25)
3107
29 Pisni izpit (12.9.2008)
2542
30 Pisna vprašanja (2008-08-29)
2800
31 Pisna vprašanja (2008-05-28)
2738
32 Pisna vprašanja (2008-05-28) (DM)
2530
33 Delni izpit I.
3409
34 Pisna vprašanja (2008-03-28)
2787
35 Pisna vprašanja (2007-12-14)
2547
36 Pisna vprašanja (2007-09-21)
2644
37 Pisna vprašanja (2007-08-24)
2733
38 Pisna vprašanja (2007-05-25)
2653
39 Delni izpit I. (2006-12)
3330
40 Pisna vprašanja (2006-08-25)
3038
41 Pisna vprašanja (2006-06-23)
2871
42 Pisna vprašanja (2006-05-23) z odgovori
3374
43 Pisni izpit (16.9.2005)
3248
44 Pisni izpit (26.8.05)
4238
45 Pisni izpit - 24.6.2005
2988
46 Pisni izpit (10.12.2004)
3010
47 Prvi delni izpit (7.12.2004)
4536
48 Pisna vprašanja (27.8.2004)
3137
49 Pisna vprašanja (28.6.2004)
3422
50 Pisna vprašanja (26.3.2004)
3181
51 Pisna vprašanja (29.8.2003)
3345
52 Pisna vprašanja (27.6.2003)
4395
53 Pisna vprašanja (junij 2003)
3547
54 Pisni izpit (30.8.2002)
3392
55 Pisna vprašanja september 1991, junij 1992, april 1994
13842

Ustna vprašanja TOP LINK

# Naslov
1 Zbrana ustna vprašanja (2015)
1227
2 Skripta odgovorov na ustna vprašanja (Štorklja)
2710
3 Zbirka ustnih vprašanj - prof. Dolžan
1754
4 Ustna vprašanja 2004-2011 (zbirka)
1727
5 Ustna vprašanja (zbirka)
1852
6 Ustna vprašanja - Žakelj in Plemenitaš (zbirka)
2049
7 Zbirka ustnih vprašanj - Plemenitaš, Žakelj Mavrič
2028
8 Zbirka ustnih vprašanj - Plemenitaš, Žakelj Mavrič (feb2011)
2159
9 Ustna vprašanja - prof. Žakelj Mavrič
1483
10 Zbirka ustnih vprašanj 2011 (Žakelj-Mavrič in Plemenitaš)
1877
11 Ustna vprašanja - prof. Žakelj Mavrič
1863
12 Ustna vprašanja - prof. Žakelj - Mavrič
1761
13 Ustna vprašanja - Prof. Plemenitaš
2045
14 Ustna vprašanja - prof. Plemenitaš
2038
15 Ustna vprašanja - prof. Plemenitaš
2034
16 Ustna vprašanja - prof. Žakelj-Mavrič
1907
17 Ustni izpit - prof.Plemenitaš
1720
18 Ustna vprašanja - prof.Plemenitaš
1964
19 Ustni izpit - prof. Žakelj-Mavrič
1642
20 Ustna vprašanja - prof. Žakelj
2160
21 Ustna vprašanja - prof. Plemenitaš (5.6.2009)
2417
22 Ustna vprašanja - prof. Žakelj-Mavrič
2538
23 Ustna vprašanja - prof. Plemenitaš
2598
24 Ustna vprašanja - prof. Plemenitaš
2588
25 Ustna vprašanja 2008
2123
26 Ustna vprašanja - prof. Žakelj-Mavrič (z odgovori)
5134
27 Ustna vprašanja - prof. Plemenitaš
2457
28 Ustna vprašanja - prof. Žakelj-Mavrič
2258
29 Ustna vprašanja - prof. Breskvar
1655
30 Ustna vprašanja - prof. Breskvar
2248
31 Ustna vprašanja - prof. Breskvar
2307
32 Ustna vprašanja - prof. Breskvar
2407
33 Ustna vprašanja - prof. Žakelj-Mavrič
2819
34 Ustna vprašanja - prof. Žakelj-Mavrič
2451
35 Ustna vprašanja - prof. Breskvar
1877
36 Ustna vprašanja - prof. Žakelj-Mavrič
2951
37 Ustna vprašanja - prof. Žakelj-Mavrič
2585
38 Ustna vprašanja - prof. Žakelj-Mavrič
2547
39 Ustna vprašanja - prof. Žakelj-Mavrič
2631
40 Ustna vprašanja - prof. Breskvar (II)
2648
41 Ustna vprašanja - prof. Breskvar
2478

Kolokviji TOP LINK

# Naslov
1 Vstopni kolokviji za vaje
1574
2 Dopolnjena vprašanja iz vstopnih kolokvijev
4562
3 Vstopni kolokvij
4066

Seminarji TOP LINK

# Naslov
1 Glukokinaza in homeostaza glukoze
3698
2 Genska terapija
1662
3 Uravnavanje izražanja genov (2010/2011)
1416
4 Nekodirajoča RNA
2334
5 Metabolizem lipidov, aminokislin in nukleotidov
1593
6 Lesch Nyhanov sindrom
1545
7 Transkripcijski faktorji
1154
8 Prebava in absorpcija proteinov in nukleinskih kislin
2271
9 Homeostaza glukoze
3632
10 Lesch-Nyhanov sindrom
3434
11 Inhibicija ciklooksigenaz in lipooksigenaze (2008-02)
2244
12 Lesch-Nyhan–ov sindrom
1944
13 Seminarji 2006/2007
2705
14 Detoksifikacija
1866
15 Reaktivne kisikove spojine
3705
16 2005-04-11 Telomeraze
1609
17 2004-12-29 Splosna lipodistrofija
2559
18 Alternativno izrezovanje genov
3113
19 Lastnosti telomer in telomeraz
1865
20 Genska terapija
3349
21 Stabilnost mitohondrijske mRNA
2053
22 Odgovor celice na stres
1918
23 Prebava
3469
24 Metabolizem etanola
10058
25 Prebava in absorbcija proteinov
3820
26 Telomere in telomeraze
4970
27 Holesterol v letu 2000
3079
28 Citokrom P450
3522
29 Prosti radikali
4046
30 Biosinteza in vloga NO v bioloških sistemih
2603
31 Genska terapija (2002)
2481
32 Biotransformacije: citokrom P450
2602
33 Telomeraza
4925
34 Prebava proteinov (1996)
2242
35 Toksičnost kisika (1999)
3598
36 Humana genska terapija
3301
37 Odgovor celice na stres
2874
38 Medsebojna regulacija metabolizma ogljikovih hidratov in maščobnih kislin
4412
39 Prebava proteinov
4760
40 Prebava proteinov (1998)
2334
41 Dušikov oksid (NO,NOS) 1998
4298
42 Alkoholizem
10929

Povezave TOP LINK

# Naslov
1 Tehnologija DNA mikromrež in njena uporaba v medicini
1567
2 Biokemija metabolizma
2962