Kirurgija

Literatura TOP LINK

# Naslov
1 Travmatologija - izpiski
1651
2 Izpiski - odgovori na osnovna ustna vprašanja
3193
3 Dnevnik ambulantnih vaj
2084
4 Vzorec kirurške (travmatološke) odpustnice
3073
5 Nevrokirurški pristopi
2154
6 Seznam izpraševalcev po dnevih
3908
7 Vaje v Novem mestu
2548
8 Povzetki nekaterih poglavij knjige
4181
9 Poškodbe zapestja (5. Kokaljevi dnevi)
3038
10 Povzetek Praktikuma
4818
11 Poškodbe kolenskega sklepa
2643
12 Praktični kirurški posegi
4348
13 Politravma (Kristan A, Košir R)
6197
14 Urologija (prof. Tršinar)
4932
15 Pozne posledice opeklin
4591
16 Zlomi čolnička
6831
17 Kirurški praktikum - nasveti za učenje
7954
18 Kaj se učiti za kolokvij iz splošne kirurgije in Praktikum
6893
19 Kirurško zdravljenje melanoma (prezentacija)
3733
20 2005-12-15 Dnevnik ambulantnega dela vaj
7131
21 Vgradni materiali v kirurgiji - gradivo za kolokvij
8374
22 Rekonstrukcija dojke po mastektomiji
8665
23 Literatura za kolokvij
9327
24 Priporočena literatura
6495

Pisna vprašanja TOP LINK

# Naslov
1 Zbrana pisna vprašanja (travmatologija)
1464
2 Pisni izpit - 8.6.2016
2715
3 Pisna Vprašanja
2356
4 Pisna vprašanja (6.4.2016)
2376
5 Pisni izpit (3.2.2015)
2671
6 Pisni izpit (3.2.2015)
2495
7 Ustna vprašanja - prof. Koršič
3251
8 Pisna vprašanja (2014-06-20)
3038
9 Pisna vprašanja (2014-02-07)
3393
10 Pisna vprašanja (2013-11-29)
2719
11 Pisna vprašanja (2013-09-27)
2908
12 Pisni izpit (2013-04-12)
2980
13 Pisna vprašanja - dr.Geršak
3175
14 Pisna vprašanja (2012-01)
2940
15 Pisna vprašanja (2012-06)
3207
16 Pisni izpit (2012-02-17)
3326
17 Zbirka vprašanj (MF MB)
3579
18 KRG Baza Vprašanj
9139
19 Pisna vprašanja (2009-09-25)
3956
20 Pisna vprašanja (2006-12-01)
5730
21 Pisna vprašanja
4704
22 Zbirka pisnih izpitov
5419

Ustna vprašanja TOP LINK

# Naslov
1 Zbrana stara vprašanja - prof. Komadina
524
2 Ustni izpiti - prof. Komadina
719
3 Ustna vprašanja - prof. Marko Snoj
1094
4 Ustni izpit - prof. Veselko
952
5 Zbirka ustnih vprašanj - prof. Bošnjak
2219
6 Ustni izpit - prof. Bošnjak (21.8.2020)
1087
7 Ustni izpit - dr. Snoj
1656
8 Ustni izpit - doc. Frangež
2081
9 Ustni izpit - prof. Omejc
1580
10 Ustni izpit - prof. Snoj
1322
11 Ustni izpit - dr. Omejc
1867
12 Ustni izpiti iz kirurgije - 1. sklop 2017/18
2190
13 Ustni izpit - doc. Tomaž Smrkolj
2221
14 Ustni izpit - prof. Bošnjak
1851
15 Ustni izpit in vaje v SB CE - dr. Veselko
2092
16 Zbirka ustnih vprašanj - prof. Omejc
2102
17 Ustni izpit - dr. Omejc
2077
18 Ustni izpit - prof. Smrkolj
2190
19 Ustna vprašanja - dr. Štupnik
3603
20 Ustna vprašanja - prof. Omejc
2508
21 Zbrana ustna vprašanja - dr. Kališnik
2019
22 Ustna vprašanja - prof. Ahčan
2207
23 Ustna vprašanja - dr. Kališnik (zbirka)
2121
24 Ustni izpit - prof. Ahčan
2452
25 Ustna vprašanja 16/17 (zbirka) 1. sklop
3231
26 Ustna vprašanja - dr. Sok
2156
27 Zbrana vprašanja - dr. Sok
2358
28 Zbirka ustnih vprašanj - dr. Cimerman
2969
29 Zapiski in ustna vprašanja - prof. Klokočovnik
2147
30 Ustna vprašanja - Klokočovnik
2447
31 Ustna vprašanja - doc. Božikov
2003
32 Ustna vprašanja - prof. Roman Bošnjak
3194
33 Ustna vprašanja - prof. Omejc
2813
34 Ustni izpit - prof. Ahčan
2385
35 Ustni izpit - doc. Božikov
1992
36 Ustna vprašanja - prof. Bošnjak
2274
37 Ustni izpit - prof. Sok
2158
38 Ustna vprašanja - prof. dr. Tomislav Klokočovnik
3029
39 Ustni izpit doc. Tomažič
2461
40 Ustni izpit - prof. Ahčan
2314
41 Ustni izpit - prof. Komadina (28.7.2015)
3029
42 Ustni izpit - prof. Veselko
2702
43 Prof. Bošnjak - ustni izpit
2252
44 Ustni izpit - prof.dr.Pleskovič
2457
45 Ustni izpit - prof. Bošnjak
2288
46 Ustni izpit - prof. Sok
2261
47 Ustni izpit - prof. Sok
2273
48 Ustni izpit - prof. Veselko (6.3.2015)
2340
49 Ustni izpit - prof. Kmetec (26.2.2015)
2180
50 Ustni izpit - prof. dr. Andrej Čretnik
4474
51 Ustni izpit - dr. Kališnik
2412
52 Ustna vprašanja - prof. Pleskovič
2291
53 Ustni izpit - prof. Kmetec
2221
54 Ustni izpit - dr. Sok
2151
55 Ustni izpit - prof. Geršak
2597
56 Ustni izpit - dr. Bošnjak
2236
57 Ustna vprašanja - dr. Božikov
2175
58 Ustna vprašanja - prof. Ahčan
2262
59 Ustni izpit - prof. Smrke
2127
60 Ustni izpit - prof. Klokočovnik
2387
61 Ustna vprašanja - prof. Veselko (nov 2014)
2183
62 Ustni izpit - prof.Veselko
2156
63 Ustni izpit - prof. dr. Snoj (okt 2014)
2586
64 Ustni izpit - doc. Tomažič
2478
65 Ustni izpit - prof. Klokočovnik
1926
66 Ustna vprašanja - prof. Ahčan
1821
67 Ustni izpit - prof. dr. Sok
1941
68 Ustni izpit - prof. Sok
1532
69 Ustna vprašanja - prof. Klokočovnik
1892
70 Ustna vprašanja - dr. Kmetec
1610
71 Ustna vprašanja - prof. Ahčan
1494
72 Ustna vprašanja - Doc. Jelenc
1423
73 Ustna vprašanja - prof. Veselko (2014-05)
1607
74 Ustna vprašanja - prof. Veselko
1510
75 Ustna vprašanja - doc. dr. Božikov
1821
76 Ustna vprašanja - prof. Klokočovnik
1992
77 Ustna vprašanja - prof. Pleskovič
1949
78 Ustna vprašanja - prof. Omejc
2040
79 Ustna vprašanja - prof. Klokočovnik
1921
80 Ustna vprašanja - Prof. Smrke
1584
81 Ustna vprašanja - prof. Geršak
1919
82 Ustna vprašanja - prof. Prestor
3894
83 Ustna vprašanja - Dr. Omejc
2624
84 Ustna vprašanja - dr. Smrke
1695
85 Ustna vprašanja - prof. Smrke
1476
86 Ustna vprašanja - Prof Bošnjak
1808
87 Ustna vprašanja - Prof. Kmetec
1860
88 Ustna vprašanja - prof. dr. Snoj
2113
89 Ustna vprašanja - prof. Bošnjak
2404
90 Ustna vprašanja - dr. Bošnjak
1930
91 Ustna vprašanja - Prof. Pleskovič
1815
92 Ustna vprašanja - prof. dr. Dragica Smrke
2984
93 Ustna vprašanja - doc. dr. Božikov
1837
94 Ustna vprašanja - prof. Pleskovič
1807
95 Ustna vprašanja - prof. Prestor
2175
96 Ustna vprašanja - dr.Snoj
1823
97 Ustna vprašanja - prof. Sok
1683
98 Ustna vprašanja - prof. dr. Smrkolj
2338
99 Ustna vprašanja - prof. Prestor
2214
100 Zbrana vprašanja - dr. Sok
2200
101 Ustni izpit - dr. Sok
1752
102 Ustna vprašanja - prof. Prestor
2040
103 Ustna vprašanja - prof. Ahčan
2038
104 Ustna vprašanja - doc. Jelenc
1775
105 Ustna vprašanja - prof. Omejc
2025
106 Ustna vprašanja - Prof. Komadina
2158
107 Ustna vprašanja - prof. Sok
1600
108 Ustna vprašanja - prof. Veselko
2302
109 Ustna vprašanja - prof. dr. Kmetec
2056
110 Ustna vprašanja - prof. Sok
1748
111 Ustna vprašanja - prof. Bošnjak
2317
112 Ustna vprašanja - Dr. Tršinar
1748
113 Ustna vprašanja - prof. Omejc
2017
114 Ustna vprašanja - prof. Smrkolj
2169
115 Ustna vprašanja - prof. Pleskovič
2052
116 Ustna vprašanja - prof. Komadina
2316
117 Ustna vprašanja - prof. Tršinar
1834
118 Ustna vprašanja - prof. Veselko
1908
119 Ustna vprašanja - prof. Pleskovič
2364
120 Ustna vprašanja - prof. Ahčan
2287
121 Ustna vprašanja - doc. dr. Koršič
2056
122 Ustna vprašanja - dr. Božikov
1983
123 Ustna vprašanja - prof. Geršak
2225
124 Ustna vprašanja - Prof. Geršak
1956
125 Ustna vprašanja - prof. Kmetec
2135
126 Ustna vprašanja - prof. Komadina
2455
127 Ustna vprašanja - prof. Smrkolj
2227
128 Ustna vprašanja - prof. Ahčan
2163
129 Ustna vprašanja - prof. Prestor
2299
130 Ustna vprašanja - dr. Snoj
2378
131 Ustna vprašanja - prof. Kmetec (DM)
1894
132 Ustna vprašanja - doc.Koršič
1897
133 Ustna vprašanja - prof. Veselko
2275
134 Ustna vprašanja - dr. Kmetec
1964
135 Ustna vprašanja - Prof. Ahčan
2245
136 Ustna vprašanja - doc. dr. Krešimir Božikov
2408
137 Ustna vprašanja - prof. Veselko
1952
138 Ustna vprašanja - prof. Dolenc
2792
139 Ustna vprašanja - prof. Geršak
2812
140 Ustna vprašanja - prof. dr. Smrke
2072
141 Ustna vprašanja - doc.Koršič
1961
142 Ustna vprašanja - Prof. Bošnjak
2234
143 Ustna vprašanja - Prof. Pleskovič
2343
144 Ustna vprašanja - prof. dr. Kmetec
1978
145 Ustna vprašanja - prof. Veselko
2060
146 Ustna vprašanja - prof. dr. Tršinar, 6.7.2011
2146
147 Ustna vprašanja - Prof. Pleskovič
2146
148 Ustna vprašanja - prof. Sok
2136
149 Zbirka ustnih vprašanj - prof. Ahčan
2648
150 Ustna vprašanja - prof. Tršinar
2206
151 Ustna vprašanja - prof. Veselko
2354
152 Ustna vprašanja - doc. dr. Koršič
2383
153 Ustna vprašanja - prof. Smrke
2379
154 Ustna vprašanja - prof. Ahčan
2140
155 Ustna vprašanja - prof.Komadina
2936
156 Ustna vprašanja - Profesor Kmetec
2255
157 Ustna vprašanja - prof. Snoj
2825
158 Ustna vprašanja - Prof. Bošnjak
2462
159 Ustna vprašanja - prof. Smrkolj (2011-02-28)
2610
160 Ustna vprašanja - prof. Kmetec
3130
161 Ustna vprašanja - prof. Bošnjak
2394
162 Ustna vprašanja - prof. Tršinar
2288
163 Ustna vprašanja - prof. Smrkolj
2437
164 Ustni in praktični izpit - prof. Smrke
2194
165 Ustna vprašanja - prof. Smrkolj
2391
166 Ustni izpit - prof. Tonin
1925
167 Ustni izpit - prof. Ahčan
2341
168 Ustna vprašanja - prof. Sok
3002
169 Ustna vprašanja - prof. Omejc
2533
170 Ustni izpit - prof.Smrkolj (sept.2010)
2443
171 Ustna vprašanja - dr.Sok
1798
172 Ustna vprašanja - prof. Kmetec
2355
173 Ustna vprašanja - prof. Veselko
2150
174 Ustna vprašanja - prof. Komadina
3261
175 Ustna vprašanja - prof. Omejc (2010-07)
2360
176 Ustni izpit - prof. Tonin
2101
177 Ustni izpit - doc. Koršič
2415
178 Ustni izpit - doc. Korsič
2478
179 Ustni izpit - prof. Tonin
4929
180 Ustni izpit - prof. Smrkolj
2993
181 Ustni izpit - prof. Veselko
2716
182 Ustni izpit - prof. Smrke
2357
183 Ustni izpit - doc. Oblak
1969
184 Ustna vprašanja - dr. Ahčan
2303
185 Ustni izpit - prof.Prestor
2425
186 Ustni izpit - prof. Komadina
2659
187 Ustna vprašanja - prof. Kmetec
1982
188 Ustna vprašanja - prof. Dolenc
2429
189 Ustni izpit - dr. Pleskovič
3568
190 Ustna vprašanja - prof. Gadzijev
1852
191 Ustna vprašanja - prof. Prestor
2578
192 Ustna vprašanje - prof. Kmetec
1939
193 Ustna vprašanja - prof. Bošnjak
2415
194 Ustna vprašanja - prof. Gabrijelčič
1823
195 Ustna vprašanja - prof. Pleskovič
2693
196 Ustna vprašanja - prof. Smrkolj
3372
197 Ustna vprašanja - prof. Komadina (2009-12)
2317
198 Ustna vprašanja - prof. Geršak
2378
199 Ustna vprašanja - prof. Garbrijelčič
2005
200 Ustni izpit - prof. Geršak
2323
201 Ustni izpit - prof. Pleskovič
2162
202 Ustna vprašanja - prim. Oblak
1896
203 Ustna vprašanja - dr. Ahčan
2780
204 Ustni izpit - prof. Komadina
3093
205 Ustni izpit - prof. Smrke
2568
206 Ustni izpit - prim.Oblak
1755
207 Ustna vprašanja - prof. Pleskovič
2711
208 Ustni izpit - prof. Sok
2071
209 Ustna vprašanja - prim. Oblak
2095
210 Ustna vprašanja - prof. Prestor
2455
211 Ustna vprašanja - prof. Dolenc
2247
212 Ustna vprašanja - prim. Oblak
1769
213 Ustna vprašanja - prof. Komadina
2318
214 Ustna vprašanja - prof. Komadina
2204
215 Ustna vprašanja - prof. Veselko
2163
216 Ustna vprašanja - doc. Oblak
1659
217 Ustna vprašanja - prof. Geršak
2288
218 Ustna vprašanja - dr. Repše
2210
219 Ustna vprašanja - prof. Geršak
2166
220 Ustna vprašanja - prof. dr. Kmetec
2197
221 Ustna vprašanja - prof. Smrkolj
4315
222 Ustni izpit - prof. Veselko
3204
223 Ustna vprašanja - prof. Smrke
2302
224 Ustna vprašanja - doc. Ahčan
2680
225 Ustna vprašanja - prof. Dolenc
2253
226 Ustna vprašanja - prof. Ahčan
2774
227 Ustna vprašanja - prof. Dolenc
3277
228 Ustna vprašanja - prof. Tršinar
2128
229 Ustna vprašanja - prof. Omejc
3184
230 Ustna vprašanja - dr. Sok
2941
231 Ustna vprašanja - prof. Pleskovič
2439
232 Ustna vprašanja - prof. Tonin
2209
233 Ustna vprašanja - prof. Repše
2196
234 Ustni izpit - prof. Sok
2296
235 Ustna vprašanja- prof.Dolenc
2943
236 Ustna vprašanja - prof. Dolenc
2564
237 Ustna vprašanja - prof. Arnež
3248
238 Ustna vprašanja - prof. Tršinar
2510
239 Ustna vprašanja - prof. Oblak
2156
240 Ustna vprašanja - prof. Gadžijev (21. 2. 2006)
2114
241 Ustna vprašanja - prof. Oblak
3317
242 Ustna vprašanja - prof. Gadžijev
2309
243 Ustna vprašanja - prof. Pleskovič
2647
244 Ustna vprašanja - prof. Tršinar
2227
245 Ustna vprašanja - prof. Tršinar
2447
246 Ustna vprašanja - prof. Pleskovic
2738
247 Ustna vprašanja - prof. Omejc
2560
248 Ustna vprašanja - prof. Oblak
2149
249 Ustna vprašanja - prof. Smrkolj
4022
250 Ustna vprašanja - doc. Omejc
2453
251 Ustna vprašanja - prof. Tršinar
2189
252 Ustni izpit - prof. Tonin
3141
253 Zbrana vprasanja za ustni izpit pri prof. Smrkolju
10389
254 Ustna vprašanja - prof. Baraga
3328
255 Ustna vprašanja - prof. Smrkolj III
4293
256 Ustni izpit - prof. Repše
2306
257 Ustna vprašanja - prof. Gadžijev
3253
258 Ustna vprašanja - prof. Smrkolj II
5788
259 Ustna vprašanja - prof. Smrkolj
5544
260 Ustna vprašanja - prof. Prestor
3276
261 Ustna vprašanja - prof. Pegan
2165
262 Ustna vprašanja - prof. Arnež
2843
263 Ustna vprašanja - prof. Gabrijelcic II
3205
264 Ustna vprašanja - prof. Gabrijelčič
3484
265 Ustni izpit – prof. Geršak
5299
266 Ustni izpit - prof. Rakovec
3415
267 Ustna vprašanja - prof. Tršinar
3158
268 Ustna vprašanja - prof. Pleskovič
3098

Kolokviji TOP LINK

# Naslov
1 Kolokvij - pogoji za operacijsko delo (9.11.2015)
1344
2 Kolokvij (2014-01-15)
1863
3 Kolokvij - kirurški praktikum
2793
4 Kolokviji 2009-2010
3397
5 Zbirka kolokvijev
4492
6 Zbirka kolokvijev (2002-2007)
4157
7 Kirurški praktikum (2007-11-07)
4323
8 Splošna kirurgija - kolokvij (2006-10-27)
3583
9 Zbirka kolokvijev
3469
10 Kolokvij (26.10.2001)
5102
11 Kolokvij (11.1.2002)
5906
12 Kolokvij iz abdominalne kirurgije (22.2.2002)
5349
13 Kolokvij - 15.3.2002
5502
14 Kolokvij (16.1.2002)
4553

Seminarji TOP LINK

# Naslov
1 Rekonstruktivni posegi po kirurškem zdravljenju raka dojk
1643
2 Zasevki raka debelega črevesa in danke v jetrih
1650
3 Posttravmatska psevdocista vranice
1739
4 Zunajtelesni obtok
1949
5 Ligamentarne poškodbe gležnja
2350
6 Zlomi dlančnic
2415
7 Odprti zlomi
3432
8 Poškodbe medenice (2011)
2817
9 Akutni skrotum
7702
10 Kronična rana
3489
11 Tumorji srca
3626
12 Laparoskopska anatomija abdomna
3021
13 Akutno vnetje slepiča
28594
14 Aortna disekcija (2008)
4513
15 Lokalna anestezija (tekst in prezentacija)
3228
16 Zunajtelesni krvni obtok (2007-05)
3814
17 Operacije srčnih zaklopk
2484
18 Oskrba rane
3692
19 Pozne posledice opeklin (2007)
2142
20 Poškodbe hrbtenice (tekst&prezentacija)
25719
21 Kirurški ileus (tekst & prezentacija)
3867
22 Primarni hiperparatiroidizem (tekst in prezentacija)
12688
23 Terapevtski pristopi k poškodbam križnih vezi
2273
24 Vloga absorptivnega povoja pri zdravljenju opeklinskih ran
2815
25 Zapleti ulkusne bolezni
5256
26 Zdravljenje srčnih bolezni z matičnimi celicami
2061
27 Peristomalna hernija
7516
28 Menjava in plastika mitralne zaklopke
2843
29 Anevrizma trebušne aorte
6523
30 Multiformni glioblastom
3423
31 Ciste in tumorji mediastinuma
11239
32 Konzervativno zdravljenje poškodb hrbtenice
7504
33 Karotidna endarterektomija
3073
34 Acianotične prirojene srčne napake
2123
35 Prirojene srčne napake
13114
36 Kirurske indikacije za zdravljenje zasevkov MM
3101
37 Akutni holecistitis
3834
38 Zlomi kolka
11492
39 Kirurška anatomija medenice (2006-01)
3438
40 2006-01-23 Indikacije za operativni poseg na aortni zaklopki
6243
41 Kronična rana
12311
42 Razjede zaradi pritiska
5019
43 Kirurško zdravljenje zapletov Crohnove bolezni
6949
44 Poškodbe vratne hrbtenice
27694
45 Poškodba sprednje križnje vezi in artroskopska rekonstrukcija s presadki
12461
46 Akutni lokalni zapleti kirurškega zdravljenja
10863
47 Ledvični kamni
14267
48 Celjenje ran v vlažnem okolju
20156
49 Zlomi vratu femurja
6935
50 Atrezija požiralnika
9092
51 Zlomi čolniča
4118
52 Poškodbe zgornjega skočnega sklepa
13602
53 Zlomi čolnička
3542
54 Rekonstrukcija dojke
4245

Povezave TOP LINK

# Naslov
1 Domača stran Katedre za kirurgijo
1432