Kirurgija

Literatura TOP LINK

# Naslov
1 Travmatologija - izpiski
460
2 Izpiski - odgovori na osnovna ustna vprašanja
2493
3 Dnevnik ambulantnih vaj
1679
4 Vzorec kirurške (travmatološke) odpustnice
2430
5 Nevrokirurški pristopi
1747
6 Seznam izpraševalcev po dnevih
3539
7 Vaje v Novem mestu
2189
8 Povzetki nekaterih poglavij knjige
3804
9 Poškodbe zapestja (5. Kokaljevi dnevi)
2766
10 Povzetek Praktikuma
4487
11 Poškodbe kolenskega sklepa
2332
12 Praktični kirurški posegi
3971
13 Politravma (Kristan A, Košir R)
5776
14 Urologija (prof. Tršinar)
4607
15 Pozne posledice opeklin
4174
16 Zlomi čolnička
6099
17 Kirurški praktikum - nasveti za učenje
7589
18 Kaj se učiti za kolokvij iz splošne kirurgije in Praktikum
6598
19 Kirurško zdravljenje melanoma (prezentacija)
3439
20 2005-12-15 Dnevnik ambulantnega dela vaj
6817
21 Vgradni materiali v kirurgiji - gradivo za kolokvij
7900
22 Rekonstrukcija dojke po mastektomiji
8044
23 Literatura za kolokvij
8823
24 Priporočena literatura
6099

Pisna vprašanja TOP LINK

# Naslov
1 Zbrana pisna vprašanja (travmatologija)
1056
2 Pisni izpit - 8.6.2016
2175
3 Pisna Vprašanja
1886
4 Pisna vprašanja (6.4.2016)
1834
5 Pisni izpit (3.2.2015)
2196
6 Pisni izpit (3.2.2015)
2062
7 Ustna vprašanja - prof. Koršič
2785
8 Pisna vprašanja (2014-06-20)
2590
9 Pisna vprašanja (2014-02-07)
2912
10 Pisna vprašanja (2013-11-29)
2284
11 Pisna vprašanja (2013-09-27)
2443
12 Pisni izpit (2013-04-12)
2519
13 Pisna vprašanja - dr.Geršak
2703
14 Pisna vprašanja (2012-01)
2480
15 Pisna vprašanja (2012-06)
2777
16 Pisni izpit (2012-02-17)
2865
17 Zbirka vprašanj (MF MB)
3100
18 KRG Baza Vprašanj
8632
19 Pisna vprašanja (2009-09-25)
3543
20 Pisna vprašanja (2006-12-01)
5292
21 Pisna vprašanja
4198
22 Zbirka pisnih izpitov
4956

Ustna vprašanja TOP LINK

# Naslov
1 Zbirka ustnih vprašanj - prof. Bošnjak
1082
2 Ustni izpit - prof. Bošnjak (21.8.2020)
678
3 Ustni izpit - dr. Snoj
1100
4 Ustni izpit - doc. Frangež
1529
5 Ustni izpit - prof. Omejc
1151
6 Ustni izpit - prof. Snoj
920
7 Ustni izpit - dr. Omejc
1370
8 Ustni izpiti iz kirurgije - 1. sklop 2017/18
1656
9 Ustni izpit - doc. Tomaž Smrkolj
1689
10 Ustni izpit - prof. Bošnjak
1412
11 Ustni izpit in vaje v SB CE - dr. Veselko
1644
12 Zbirka ustnih vprašanj - prof. Omejc
1643
13 Ustni izpit - dr. Omejc
1596
14 Ustni izpit - prof. Smrkolj
1666
15 Ustna vprašanja - dr. Štupnik
2997
16 Ustna vprašanja - prof. Omejc
2041
17 Zbrana ustna vprašanja - dr. Kališnik
1590
18 Ustna vprašanja - prof. Ahčan
1731
19 Ustna vprašanja - dr. Kališnik (zbirka)
1686
20 Ustni izpit - prof. Ahčan
2032
21 Ustna vprašanja 16/17 (zbirka) 1. sklop
2734
22 Ustna vprašanja - dr. Sok
1743
23 Zbrana vprašanja - dr. Sok
1937
24 Zbirka ustnih vprašanj - dr. Cimerman
2413
25 Zapiski in ustna vprašanja - prof. Klokočovnik
1757
26 Ustna vprašanja - Klokočovnik
2019
27 Ustna vprašanja - doc. Božikov
1565
28 Ustna vprašanja - prof. Roman Bošnjak
2670
29 Ustna vprašanja - prof. Omejc
2349
30 Ustni izpit - prof. Ahčan
1957
31 Ustni izpit - doc. Božikov
1573
32 Ustna vprašanja - prof. Bošnjak
1873
33 Ustni izpit - prof. Sok
1766
34 Ustna vprašanja - prof. dr. Tomislav Klokočovnik
2634
35 Ustni izpit doc. Tomažič
2055
36 Ustni izpit - prof. Ahčan
1921
37 Ustni izpit - prof. Komadina (28.7.2015)
2611
38 Ustni izpit - prof. Veselko
2313
39 Prof. Bošnjak - ustni izpit
1868
40 Ustni izpit - prof.dr.Pleskovič
2071
41 Ustni izpit - prof. Bošnjak
1862
42 Ustni izpit - prof. Sok
1894
43 Ustni izpit - prof. Sok
1846
44 Ustni izpit - prof. Veselko (6.3.2015)
1971
45 Ustni izpit - prof. Kmetec (26.2.2015)
1800
46 Ustni izpit - prof. dr. Andrej Čretnik
3801
47 Ustni izpit - dr. Kališnik
1977
48 Ustna vprašanja - prof. Pleskovič
1925
49 Ustni izpit - prof. Kmetec
1778
50 Ustni izpit - dr. Sok
1758
51 Ustni izpit - prof. Geršak
2130
52 Ustni izpit - dr. Bošnjak
1794
53 Ustna vprašanja - dr. Božikov
1788
54 Ustna vprašanja - prof. Ahčan
1858
55 Ustni izpit - prof. Smrke
1693
56 Ustni izpit - prof. Klokočovnik
1948
57 Ustna vprašanja - prof. Veselko (nov 2014)
1777
58 Ustni izpit - prof.Veselko
1712
59 Ustni izpit - prof. dr. Snoj (okt 2014)
2140
60 Ustni izpit - doc. Tomažič
2007
61 Ustni izpit - prof. Klokočovnik
1595
62 Ustna vprašanja - prof. Ahčan
1583
63 Ustni izpit - prof. dr. Sok
1675
64 Ustni izpit - prof. Sok
1278
65 Ustna vprašanja - prof. Klokočovnik
1647
66 Ustna vprašanja - dr. Kmetec
1361
67 Ustna vprašanja - prof. Ahčan
1274
68 Ustna vprašanja - Doc. Jelenc
1196
69 Ustna vprašanja - prof. Veselko (2014-05)
1386
70 Ustna vprašanja - prof. Veselko
1259
71 Ustna vprašanja - doc. dr. Božikov
1585
72 Ustna vprašanja - prof. Klokočovnik
1754
73 Ustna vprašanja - prof. Pleskovič
1718
74 Ustna vprašanja - prof. Omejc
1770
75 Ustna vprašanja - prof. Klokočovnik
1688
76 Ustna vprašanja - Prof. Smrke
1323
77 Ustna vprašanja - prof. Geršak
1636
78 Ustna vprašanja - prof. Prestor
3389
79 Ustna vprašanja - Dr. Omejc
2180
80 Ustna vprašanja - dr. Smrke
1428
81 Ustna vprašanja - prof. Smrke
1202
82 Ustna vprašanja - Prof Bošnjak
1563
83 Ustna vprašanja - Prof. Kmetec
1583
84 Ustna vprašanja - prof. dr. Snoj
1861
85 Ustna vprašanja - prof. Bošnjak
2180
86 Ustna vprašanja - dr. Bošnjak
1674
87 Ustna vprašanja - Prof. Pleskovič
1544
88 Ustna vprašanja - prof. dr. Dragica Smrke
2644
89 Ustna vprašanja - doc. dr. Božikov
1585
90 Ustna vprašanja - prof. Pleskovič
1581
91 Ustna vprašanja - prof. Prestor
1869
92 Ustna vprašanja - dr.Snoj
1560
93 Ustna vprašanja - prof. Sok
1465
94 Ustna vprašanja - prof. dr. Smrkolj
2080
95 Ustna vprašanja - prof. Prestor
1928
96 Zbrana vprašanja - dr. Sok
1963
97 Ustni izpit - dr. Sok
1485
98 Ustna vprašanja - prof. Prestor
1720
99 Ustna vprašanja - prof. Ahčan
1824
100 Ustna vprašanja - doc. Jelenc
1560
101 Ustna vprašanja - prof. Omejc
1804
102 Ustna vprašanja - Prof. Komadina
1935
103 Ustna vprašanja - prof. Sok
1400
104 Ustna vprašanja - prof. Veselko
2085
105 Ustna vprašanja - prof. dr. Kmetec
1831
106 Ustna vprašanja - prof. Sok
1519
107 Ustna vprašanja - prof. Bošnjak
2080
108 Ustna vprašanja - Dr. Tršinar
1518
109 Ustna vprašanja - prof. Omejc
1772
110 Ustna vprašanja - prof. Smrkolj
1919
111 Ustna vprašanja - prof. Pleskovič
1778
112 Ustna vprašanja - prof. Komadina
2094
113 Ustna vprašanja - prof. Tršinar
1609
114 Ustna vprašanja - prof. Veselko
1701
115 Ustna vprašanja - prof. Pleskovič
2115
116 Ustna vprašanja - prof. Ahčan
2069
117 Ustna vprašanja - doc. dr. Koršič
1821
118 Ustna vprašanja - dr. Božikov
1786
119 Ustna vprašanja - prof. Geršak
1971
120 Ustna vprašanja - Prof. Geršak
1730
121 Ustna vprašanja - prof. Kmetec
1929
122 Ustna vprašanja - prof. Komadina
2219
123 Ustna vprašanja - prof. Smrkolj
2003
124 Ustna vprašanja - prof. Ahčan
1931
125 Ustna vprašanja - prof. Prestor
2018
126 Ustna vprašanja - dr. Snoj
2108
127 Ustna vprašanja - prof. Kmetec (DM)
1634
128 Ustna vprašanja - doc.Koršič
1697
129 Ustna vprašanja - prof. Veselko
2049
130 Ustna vprašanja - dr. Kmetec
1748
131 Ustna vprašanja - Prof. Ahčan
1994
132 Ustna vprašanja - doc. dr. Krešimir Božikov
2192
133 Ustna vprašanja - prof. Veselko
1731
134 Ustna vprašanja - prof. Dolenc
2502
135 Ustna vprašanja - prof. Geršak
2540
136 Ustna vprašanja - prof. dr. Smrke
1859
137 Ustna vprašanja - doc.Koršič
1743
138 Ustna vprašanja - Prof. Bošnjak
2006
139 Ustna vprašanja - Prof. Pleskovič
2115
140 Ustna vprašanja - prof. dr. Kmetec
1754
141 Ustna vprašanja - prof. Veselko
1822
142 Ustna vprašanja - prof. dr. Tršinar, 6.7.2011
1895
143 Ustna vprašanja - Prof. Pleskovič
1925
144 Ustna vprašanja - prof. Sok
1927
145 Zbirka ustnih vprašanj - prof. Ahčan
2396
146 Ustna vprašanja - prof. Tršinar
1965
147 Ustna vprašanja - prof. Veselko
2141
148 Ustna vprašanja - doc. dr. Koršič
2165
149 Ustna vprašanja - prof. Smrke
2163
150 Ustna vprašanja - prof. Ahčan
1895
151 Ustna vprašanja - prof.Komadina
2699
152 Ustna vprašanja - Profesor Kmetec
2052
153 Ustna vprašanja - prof. Snoj
2571
154 Ustna vprašanja - Prof. Bošnjak
2211
155 Ustna vprašanja - prof. Smrkolj (2011-02-28)
2381
156 Ustna vprašanja - prof. Kmetec
2888
157 Ustna vprašanja - prof. Bošnjak
2143
158 Ustna vprašanja - prof. Tršinar
2013
159 Ustna vprašanja - prof. Smrkolj
2196
160 Ustni in praktični izpit - prof. Smrke
1978
161 Ustna vprašanja - prof. Smrkolj
2144
162 Ustni izpit - prof. Tonin
1701
163 Ustni izpit - prof. Ahčan
2061
164 Ustna vprašanja - prof. Sok
1693
165 Ustna vprašanja - prof. Omejc
2302
166 Ustni izpit - prof.Smrkolj (sept.2010)
2214
167 Ustna vprašanja - dr.Sok
1592
168 Ustna vprašanja - prof. Kmetec
2133
169 Ustna vprašanja - prof. Veselko
1910
170 Ustna vprašanja - prof. Komadina
2993
171 Ustna vprašanja - prof. Omejc (2010-07)
2133
172 Ustni izpit - prof. Tonin
1836
173 Ustni izpit - doc. Korsič
2246
174 Ustni izpit - doc. Koršič
2190
175 Ustni izpit - prof. Tonin
4521
176 Ustni izpit - prof. Smrkolj
2754
177 Ustni izpit - prof. Veselko
2410
178 Ustni izpit - prof. Smrke
2123
179 Ustni izpit - doc. Oblak
1713
180 Ustna vprašanja - dr. Ahčan
2056
181 Ustni izpit - prof.Prestor
2156
182 Ustni izpit - prof. Komadina
2413
183 Ustna vprašanja - prof. Kmetec
1733
184 Ustna vprašanja - prof. Dolenc
2201
185 Ustni izpit - dr. Pleskovič
3318
186 Ustna vprašanja - prof. Gadzijev
1642
187 Ustna vprašanja - prof. Prestor
2317
188 Ustna vprašanje - prof. Kmetec
1731
189 Ustna vprašanja - prof. Bošnjak
2175
190 Ustna vprašanja - prof. Gabrijelčič
1558
191 Ustna vprašanja - prof. Pleskovič
2363
192 Ustna vprašanja - prof. Smrkolj
3120
193 Ustna vprašanja - prof. Komadina (2009-12)
2059
194 Ustna vprašanja - prof. Geršak
2112
195 Ustna vprašanja - prof. Garbrijelčič
1771
196 Ustni izpit - prof. Geršak
2038
197 Ustni izpit - prof. Pleskovič
1921
198 Ustna vprašanja - prim. Oblak
1653
199 Ustna vprašanja - dr. Ahčan
2507
200 Ustni izpit - prof. Smrke
2287
201 Ustni izpit - prof. Komadina
2749
202 Ustni izpit - prim.Oblak
1480
203 Ustni izpit - prof. Sok
1782
204 Ustna vprašanja - prof. Pleskovič
2438
205 Ustna vprašanja - prof. Prestor
2123
206 Ustna vprašanja - prim. Oblak
1816
207 Ustna vprašanja - prof. Dolenc
1954
208 Ustna vprašanja - prim. Oblak
1409
209 Ustna vprašanja - prof. Komadina
2025
210 Ustna vprašanja - prof. Komadina
1950
211 Ustna vprašanja - prof. Veselko
1920
212 Ustna vprašanja - doc. Oblak
1424
213 Ustna vprašanja - prof. Geršak
2012
214 Ustna vprašanja - dr. Repše
1917
215 Ustna vprašanja - prof. Geršak
1909
216 Ustna vprašanja - prof. dr. Kmetec
1965
217 Ustna vprašanja - prof. Smrkolj
4074
218 Ustni izpit - prof. Veselko
2953
219 Ustna vprašanja - prof. Smrke
2058
220 Ustna vprašanja - doc. Ahčan
2373
221 Ustna vprašanja - prof. Dolenc
2012
222 Ustna vprašanja - prof. Ahčan
2471
223 Ustna vprašanja - prof. Tršinar
1863
224 Ustna vprašanja - prof. Omejc
2894
225 Ustna vprašanja - prof. Dolenc
2963
226 Ustna vprašanja - dr. Sok
2646
227 Ustna vprašanja - prof. Pleskovič
2182
228 Ustna vprašanja - prof. Tonin
1939
229 Ustna vprašanja - prof. Repše
1924
230 Ustni izpit - prof. Sok
1995
231 Ustna vprašanja- prof.Dolenc
2659
232 Ustna vprašanja - prof. Dolenc
2301
233 Ustna vprašanja - prof. Arnež
2975
234 Ustna vprašanja - prof. Tršinar
2249
235 Ustna vprašanja - prof. Oblak
1893
236 Ustna vprašanja - prof. Gadžijev (21. 2. 2006)
1877
237 Ustna vprašanja - prof. Oblak
3025
238 Ustna vprašanja - prof. Pleskovič
2371
239 Ustna vprašanja - prof. Gadžijev
2046
240 Ustna vprašanja - prof. Tršinar
1965
241 Ustna vprašanja - prof. Tršinar
2198
242 Ustna vprašanja - prof. Pleskovic
2491
243 Ustna vprašanja - prof. Omejc
2314
244 Ustna vprašanja - prof. Oblak
1899
245 Ustna vprašanja - prof. Smrkolj
3791
246 Ustna vprašanja - doc. Omejc
2205
247 Ustna vprašanja - prof. Tršinar
1910
248 Ustni izpit - prof. Tonin
2911
249 Zbrana vprasanja za ustni izpit pri prof. Smrkolju
10052
250 Ustna vprašanja - prof. Baraga
3093
251 Ustna vprašanja - prof. Smrkolj III
4096
252 Ustni izpit - prof. Repše
2052
253 Ustna vprašanja - prof. Gadžijev
3022
254 Ustna vprašanja - prof. Smrkolj II
5540
255 Ustna vprašanja - prof. Smrkolj
5321
256 Ustna vprašanja - prof. Prestor
2996
257 Ustna vprašanja - prof. Pegan
1940
258 Ustna vprašanja - prof. Arnež
2593
259 Ustna vprašanja - prof. Gabrijelcic II
2953
260 Ustna vprašanja - prof. Gabrijelčič
3257
261 Ustni izpit – prof. Geršak
4990
262 Ustni izpit - prof. Rakovec
3075
263 Ustna vprašanja - prof. Tršinar
2877
264 Ustna vprašanja - prof. Pleskovič
2856

Kolokviji TOP LINK

# Naslov
1 Kolokvij - pogoji za operacijsko delo (9.11.2015)
1125
2 Kolokvij (2014-01-15)
1607
3 Kolokvij - kirurški praktikum
2552
4 Kolokviji 2009-2010
3141
5 Zbirka kolokvijev
4240
6 Zbirka kolokvijev (2002-2007)
3920
7 Kirurški praktikum (2007-11-07)
4117
8 Splošna kirurgija - kolokvij (2006-10-27)
3327
9 Zbirka kolokvijev
3220
10 Kolokvij (26.10.2001)
4758
11 Kolokvij (11.1.2002)
5609
12 Kolokvij iz abdominalne kirurgije (22.2.2002)
5067
13 Kolokvij - 15.3.2002
5210
14 Kolokvij (16.1.2002)
4302

Seminarji TOP LINK

# Naslov
1 Rekonstruktivni posegi po kirurškem zdravljenju raka dojk
1422
2 Zasevki raka debelega črevesa in danke v jetrih
1442
3 Posttravmatska psevdocista vranice
1513
4 Zunajtelesni obtok
1681
5 Ligamentarne poškodbe gležnja
2052
6 Zlomi dlančnic
2118
7 Odprti zlomi
2968
8 Poškodbe medenice (2011)
2540
9 Akutni skrotum
7127
10 Kronična rana
3113
11 Tumorji srca
3105
12 Laparoskopska anatomija abdomna
2688
13 Akutno vnetje slepiča
26727
14 Aortna disekcija (2008)
4110
15 Lokalna anestezija (tekst in prezentacija)
2975
16 Zunajtelesni krvni obtok (2007-05)
3273
17 Operacije srčnih zaklopk
2231
18 Oskrba rane
3372
19 Pozne posledice opeklin (2007)
1879
20 Poškodbe hrbtenice (tekst&prezentacija)
23986
21 Kirurški ileus (tekst & prezentacija)
3434
22 Primarni hiperparatiroidizem (tekst in prezentacija)
11109
23 Vloga absorptivnega povoja pri zdravljenju opeklinskih ran
2539
24 Zapleti ulkusne bolezni
4478
25 Zdravljenje srčnih bolezni z matičnimi celicami
1817
26 Terapevtski pristopi k poškodbam križnih vezi
2011
27 Peristomalna hernija
6942
28 Menjava in plastika mitralne zaklopke
2567
29 Multiformni glioblastom
3088
30 Konzervativno zdravljenje poškodb hrbtenice
6634
31 Acianotične prirojene srčne napake
1868
32 Karotidna endarterektomija
2781
33 Prirojene srčne napake
12113
34 Akutni holecistitis
3070
35 Zlomi kolka
10522
36 Kirurske indikacije za zdravljenje zasevkov MM
2830
37 Anevrizma trebušne aorte
6140
38 Ciste in tumorji mediastinuma
10233
39 Kirurška anatomija medenice (2006-01)
3125
40 2006-01-23 Indikacije za operativni poseg na aortni zaklopki
5643
41 Kronična rana
11606
42 Razjede zaradi pritiska
4628
43 Kirurško zdravljenje zapletov Crohnove bolezni
6490
44 Poškodbe vratne hrbtenice
26140
45 Poškodba sprednje križnje vezi in artroskopska rekonstrukcija s presadki
11922
46 Akutni lokalni zapleti kirurškega zdravljenja
9620
47 Ledvični kamni
13481
48 Celjenje ran v vlažnem okolju
18884
49 Zlomi vratu femurja
6329
50 Atrezija požiralnika
8488
51 Zlomi čolniča
3680
52 Poškodbe zgornjega skočnega sklepa
12422
53 Zlomi čolnička
3191
54 Rekonstrukcija dojke
3891

Povezave TOP LINK

# Naslov
1 Domača stran Katedre za kirurgijo
1160