Kirurgija

Literatura TOP LINK

# Naslov
1 Izpiski - odgovori na osnovna ustna vprašanja
2340
2 Dnevnik ambulantnih vaj
1603
3 Vzorec kirurške (travmatološke) odpustnice
2327
4 Nevrokirurški pristopi
1690
5 Seznam izpraševalcev po dnevih
3487
6 Vaje v Novem mestu
2132
7 Povzetki nekaterih poglavij knjige
3733
8 Poškodbe zapestja (5. Kokaljevi dnevi)
2722
9 Povzetek Praktikuma
4433
10 Poškodbe kolenskega sklepa
2283
11 Praktični kirurški posegi
3912
12 Politravma (Kristan A, Košir R)
5689
13 Urologija (prof. Tršinar)
4544
14 Pozne posledice opeklin
4089
15 Zlomi čolnička
5970
16 Kirurški praktikum - nasveti za učenje
7527
17 Kaj se učiti za kolokvij iz splošne kirurgije in Praktikum
6542
18 Kirurško zdravljenje melanoma (prezentacija)
3397
19 2005-12-15 Dnevnik ambulantnega dela vaj
6772
20 Vgradni materiali v kirurgiji - gradivo za kolokvij
7816
21 Rekonstrukcija dojke po mastektomiji
7928
22 Literatura za kolokvij
8726
23 Priporočena literatura
6028

Pisna vprašanja TOP LINK

# Naslov
1 Zbrana pisna vprašanja (travmatologija)
974
2 Pisni izpit - 8.6.2016
2068
3 Pisna Vprašanja
1795
4 Pisna vprašanja (6.4.2016)
1730
5 Pisni izpit (3.2.2015)
2114
6 Pisni izpit (3.2.2015)
1984
7 Ustna vprašanja - prof. Koršič
2698
8 Pisna vprašanja (2014-06-20)
2512
9 Pisna vprašanja (2014-02-07)
2827
10 Pisna vprašanja (2013-11-29)
2203
11 Pisna vprašanja (2013-09-27)
2362
12 Pisni izpit (2013-04-12)
2430
13 Pisna vprašanja - dr.Geršak
2627
14 Pisna vprašanja (2012-01)
2396
15 Pisna vprašanja (2012-06)
2693
16 Pisni izpit (2012-02-17)
2780
17 Zbirka vprašanj (MF MB)
3021
18 KRG Baza Vprašanj
8541
19 Pisna vprašanja (2009-09-25)
3462
20 Pisna vprašanja (2006-12-01)
5211
21 Pisna vprašanja
4101
22 Zbirka pisnih izpitov
4869

Ustna vprašanja TOP LINK

# Naslov
1 Zbirka ustnih vprašanj - prof. Bošnjak
435
2 Ustni izpit - prof. Bošnjak (21.8.2020)
602
3 Ustni izpit - dr. Snoj
1010
4 Ustni izpit - doc. Frangež
1430
5 Ustni izpit - prof. Omejc
1076
6 Ustni izpit - prof. Snoj
838
7 Ustni izpit - dr. Omejc
1270
8 Ustni izpiti iz kirurgije - 1. sklop 2017/18
1555
9 Ustni izpit - doc. Tomaž Smrkolj
1588
10 Ustni izpit - prof. Bošnjak
1332
11 Ustni izpit in vaje v SB CE - dr. Veselko
1548
12 Zbirka ustnih vprašanj - prof. Omejc
1552
13 Ustni izpit - dr. Omejc
1519
14 Ustni izpit - prof. Smrkolj
1578
15 Ustna vprašanja - dr. Štupnik
2840
16 Ustna vprašanja - prof. Omejc
1954
17 Zbrana ustna vprašanja - dr. Kališnik
1508
18 Ustna vprašanja - prof. Ahčan
1646
19 Ustna vprašanja - dr. Kališnik (zbirka)
1603
20 Ustni izpit - prof. Ahčan
1948
21 Ustna vprašanja 16/17 (zbirka) 1. sklop
2636
22 Ustna vprašanja - dr. Sok
1653
23 Zbrana vprašanja - dr. Sok
1844
24 Zbirka ustnih vprašanj - dr. Cimerman
2279
25 Zapiski in ustna vprašanja - prof. Klokočovnik
1679
26 Ustna vprašanja - Klokočovnik
1930
27 Ustna vprašanja - doc. Božikov
1472
28 Ustna vprašanja - prof. Roman Bošnjak
2562
29 Ustna vprašanja - prof. Omejc
2240
30 Ustni izpit - prof. Ahčan
1872
31 Ustni izpit - doc. Božikov
1486
32 Ustna vprašanja - prof. Bošnjak
1789
33 Ustni izpit - prof. Sok
1681
34 Ustna vprašanja - prof. dr. Tomislav Klokočovnik
2554
35 Ustni izpit doc. Tomažič
1971
36 Ustni izpit - prof. Ahčan
1843
37 Ustni izpit - prof. Komadina (28.7.2015)
2526
38 Ustni izpit - prof. Veselko
2232
39 Prof. Bošnjak - ustni izpit
1792
40 Ustni izpit - prof.dr.Pleskovič
1988
41 Ustni izpit - prof. Bošnjak
1782
42 Ustni izpit - prof. Sok
1807
43 Ustni izpit - prof. Sok
1764
44 Ustni izpit - prof. Veselko (6.3.2015)
1890
45 Ustni izpit - prof. Kmetec (26.2.2015)
1722
46 Ustni izpit - prof. dr. Andrej Čretnik
3649
47 Ustni izpit - dr. Kališnik
1899
48 Ustna vprašanja - prof. Pleskovič
1855
49 Ustni izpit - prof. Kmetec
1690
50 Ustni izpit - dr. Sok
1685
51 Ustni izpit - prof. Geršak
2054
52 Ustni izpit - dr. Bošnjak
1708
53 Ustna vprašanja - dr. Božikov
1716
54 Ustna vprašanja - prof. Ahčan
1780
55 Ustni izpit - prof. Smrke
1606
56 Ustni izpit - prof. Klokočovnik
1869
57 Ustna vprašanja - prof. Veselko (nov 2014)
1707
58 Ustni izpit - prof.Veselko
1630
59 Ustni izpit - prof. dr. Snoj (okt 2014)
2054
60 Ustni izpit - doc. Tomažič
1919
61 Ustni izpit - prof. Klokočovnik
1533
62 Ustna vprašanja - prof. Ahčan
1540
63 Ustni izpit - prof. dr. Sok
1626
64 Ustni izpit - prof. Sok
1231
65 Ustna vprašanja - prof. Klokočovnik
1606
66 Ustna vprašanja - dr. Kmetec
1322
67 Ustna vprašanja - prof. Ahčan
1231
68 Ustna vprašanja - Doc. Jelenc
1150
69 Ustna vprašanja - prof. Veselko (2014-05)
1340
70 Ustna vprašanja - prof. Veselko
1209
71 Ustna vprašanja - doc. dr. Božikov
1529
72 Ustna vprašanja - prof. Klokočovnik
1708
73 Ustna vprašanja - prof. Pleskovič
1682
74 Ustna vprašanja - prof. Omejc
1727
75 Ustna vprašanja - prof. Klokočovnik
1642
76 Ustna vprašanja - Prof. Smrke
1271
77 Ustna vprašanja - prof. Geršak
1596
78 Ustna vprašanja - prof. Prestor
3299
79 Ustna vprašanja - Dr. Omejc
2112
80 Ustna vprašanja - dr. Smrke
1384
81 Ustna vprašanja - prof. Smrke
1152
82 Ustna vprašanja - Prof Bošnjak
1511
83 Ustna vprašanja - Prof. Kmetec
1524
84 Ustna vprašanja - prof. dr. Snoj
1813
85 Ustna vprašanja - prof. Bošnjak
2133
86 Ustna vprašanja - dr. Bošnjak
1619
87 Ustna vprašanja - Prof. Pleskovič
1496
88 Ustna vprašanja - prof. dr. Dragica Smrke
2548
89 Ustna vprašanja - doc. dr. Božikov
1533
90 Ustna vprašanja - prof. Pleskovič
1533
91 Ustna vprašanja - prof. Prestor
1784
92 Ustna vprašanja - dr.Snoj
1501
93 Ustna vprašanja - prof. Sok
1413
94 Ustna vprašanja - prof. dr. Smrkolj
2022
95 Ustna vprašanja - prof. Prestor
1874
96 Zbrana vprašanja - dr. Sok
1921
97 Ustni izpit - dr. Sok
1432
98 Ustna vprašanja - prof. Prestor
1660
99 Ustna vprašanja - prof. Ahčan
1777
100 Ustna vprašanja - doc. Jelenc
1517
101 Ustna vprašanja - prof. Omejc
1766
102 Ustna vprašanja - Prof. Komadina
1874
103 Ustna vprašanja - prof. Sok
1356
104 Ustna vprašanja - prof. Veselko
2046
105 Ustna vprašanja - prof. dr. Kmetec
1748
106 Ustna vprašanja - prof. Sok
1466
107 Ustna vprašanja - prof. Bošnjak
2028
108 Ustna vprašanja - Dr. Tršinar
1472
109 Ustna vprašanja - prof. Omejc
1725
110 Ustna vprašanja - prof. Smrkolj
1868
111 Ustna vprašanja - prof. Pleskovič
1733
112 Ustna vprašanja - prof. Komadina
2043
113 Ustna vprašanja - prof. Tršinar
1559
114 Ustna vprašanja - prof. Veselko
1640
115 Ustna vprašanja - prof. Pleskovič
2054
116 Ustna vprašanja - prof. Ahčan
2031
117 Ustna vprašanja - doc. dr. Koršič
1758
118 Ustna vprašanja - dr. Božikov
1741
119 Ustna vprašanja - prof. Geršak
1922
120 Ustna vprašanja - Prof. Geršak
1684
121 Ustna vprašanja - prof. Kmetec
1887
122 Ustna vprašanja - prof. Komadina
2161
123 Ustna vprašanja - prof. Smrkolj
1963
124 Ustna vprašanja - prof. Ahčan
1880
125 Ustna vprašanja - prof. Prestor
1959
126 Ustna vprašanja - dr. Snoj
2065
127 Ustna vprašanja - prof. Kmetec (DM)
1574
128 Ustna vprašanja - doc.Koršič
1647
129 Ustna vprašanja - prof. Veselko
2001
130 Ustna vprašanja - dr. Kmetec
1693
131 Ustna vprašanja - Prof. Ahčan
1945
132 Ustna vprašanja - doc. dr. Krešimir Božikov
2135
133 Ustna vprašanja - prof. Veselko
1679
134 Ustna vprašanja - prof. Dolenc
2453
135 Ustna vprašanja - prof. Geršak
2486
136 Ustna vprašanja - prof. dr. Smrke
1807
137 Ustna vprašanja - doc.Koršič
1699
138 Ustna vprašanja - Prof. Bošnjak
1961
139 Ustna vprašanja - Prof. Pleskovič
2073
140 Ustna vprašanja - prof. dr. Kmetec
1698
141 Ustna vprašanja - prof. Veselko
1763
142 Ustna vprašanja - prof. dr. Tršinar, 6.7.2011
1847
143 Ustna vprašanja - Prof. Pleskovič
1872
144 Ustna vprašanja - prof. Sok
1889
145 Zbirka ustnih vprašanj - prof. Ahčan
2338
146 Ustna vprašanja - prof. Tršinar
1908
147 Ustna vprašanja - prof. Veselko
2093
148 Ustna vprašanja - doc. dr. Koršič
2109
149 Ustna vprašanja - prof. Smrke
2121
150 Ustna vprašanja - prof. Ahčan
1843
151 Ustna vprašanja - prof.Komadina
2654
152 Ustna vprašanja - Profesor Kmetec
2011
153 Ustna vprašanja - prof. Snoj
2520
154 Ustna vprašanja - Prof. Bošnjak
2163
155 Ustna vprašanja - prof. Smrkolj (2011-02-28)
2336
156 Ustna vprašanja - prof. Kmetec
2836
157 Ustna vprašanja - prof. Bošnjak
2098
158 Ustna vprašanja - prof. Tršinar
1956
159 Ustna vprašanja - prof. Smrkolj
2156
160 Ustni in praktični izpit - prof. Smrke
1931
161 Ustna vprašanja - prof. Smrkolj
2097
162 Ustni izpit - prof. Tonin
1654
163 Ustni izpit - prof. Ahčan
2011
164 Ustna vprašanja - prof. Sok
1647
165 Ustna vprašanja - prof. Omejc
2249
166 Ustni izpit - prof.Smrkolj (sept.2010)
2168
167 Ustna vprašanja - dr.Sok
1548
168 Ustna vprašanja - prof. Kmetec
2088
169 Ustna vprašanja - prof. Veselko
1857
170 Ustna vprašanja - prof. Komadina
2936
171 Ustna vprašanja - prof. Omejc (2010-07)
2090
172 Ustni izpit - prof. Tonin
1781
173 Ustni izpit - doc. Korsič
2199
174 Ustni izpit - doc. Koršič
2146
175 Ustni izpit - prof. Tonin
4466
176 Ustni izpit - prof. Smrkolj
2701
177 Ustni izpit - prof. Veselko
2352
178 Ustni izpit - prof. Smrke
2086
179 Ustni izpit - doc. Oblak
1670
180 Ustna vprašanja - dr. Ahčan
2008
181 Ustni izpit - prof.Prestor
2110
182 Ustni izpit - prof. Komadina
2363
183 Ustna vprašanja - prof. Kmetec
1691
184 Ustna vprašanja - prof. Dolenc
2149
185 Ustni izpit - dr. Pleskovič
3266
186 Ustna vprašanja - prof. Gadzijev
1604
187 Ustna vprašanja - prof. Prestor
2271
188 Ustna vprašanje - prof. Kmetec
1689
189 Ustna vprašanja - prof. Bošnjak
2136
190 Ustna vprašanja - prof. Gabrijelčič
1506
191 Ustna vprašanja - prof. Pleskovič
2313
192 Ustna vprašanja - prof. Smrkolj
3083
193 Ustna vprašanja - prof. Komadina (2009-12)
2014
194 Ustna vprašanja - prof. Geršak
2065
195 Ustna vprašanja - prof. Garbrijelčič
1724
196 Ustni izpit - prof. Geršak
1981
197 Ustni izpit - prof. Pleskovič
1881
198 Ustna vprašanja - prim. Oblak
1607
199 Ustna vprašanja - dr. Ahčan
2460
200 Ustni izpit - prof. Smrke
2230
201 Ustni izpit - prof. Komadina
2675
202 Ustni izpit - prim.Oblak
1424
203 Ustni izpit - prof. Sok
1728
204 Ustna vprašanja - prof. Pleskovič
2386
205 Ustna vprašanja - prof. Prestor
2068
206 Ustna vprašanja - prim. Oblak
1780
207 Ustna vprašanja - prof. Dolenc
1907
208 Ustna vprašanja - prim. Oblak
1346
209 Ustna vprašanja - prof. Komadina
1980
210 Ustna vprašanja - prof. Komadina
1903
211 Ustna vprašanja - prof. Veselko
1874
212 Ustna vprašanja - doc. Oblak
1389
213 Ustna vprašanja - prof. Geršak
1953
214 Ustna vprašanja - dr. Repše
1852
215 Ustna vprašanja - prof. Geršak
1863
216 Ustna vprašanja - prof. dr. Kmetec
1916
217 Ustna vprašanja - prof. Smrkolj
4027
218 Ustni izpit - prof. Veselko
2902
219 Ustna vprašanja - prof. Smrke
2025
220 Ustna vprašanja - doc. Ahčan
2326
221 Ustna vprašanja - prof. Dolenc
1964
222 Ustna vprašanja - prof. Ahčan
2413
223 Ustna vprašanja - prof. Tršinar
1813
224 Ustna vprašanja - prof. Omejc
2843
225 Ustna vprašanja - prof. Dolenc
2884
226 Ustna vprašanja - dr. Sok
2588
227 Ustna vprašanja - prof. Pleskovič
2133
228 Ustna vprašanja - prof. Tonin
1883
229 Ustna vprašanja - prof. Repše
1873
230 Ustni izpit - prof. Sok
1949
231 Ustna vprašanja- prof.Dolenc
2615
232 Ustna vprašanja - prof. Dolenc
2253
233 Ustna vprašanja - prof. Arnež
2922
234 Ustna vprašanja - prof. Tršinar
2202
235 Ustna vprašanja - prof. Oblak
1847
236 Ustna vprašanja - prof. Gadžijev (21. 2. 2006)
1836
237 Ustna vprašanja - prof. Oblak
2983
238 Ustna vprašanja - prof. Pleskovič
2312
239 Ustna vprašanja - prof. Gadžijev
1995
240 Ustna vprašanja - prof. Tršinar
1925
241 Ustna vprašanja - prof. Tršinar
2155
242 Ustna vprašanja - prof. Pleskovic
2449
243 Ustna vprašanja - prof. Omejc
2270
244 Ustna vprašanja - prof. Oblak
1850
245 Ustna vprašanja - prof. Smrkolj
3741
246 Ustna vprašanja - doc. Omejc
2157
247 Ustna vprašanja - prof. Tršinar
1855
248 Ustni izpit - prof. Tonin
2872
249 Zbrana vprasanja za ustni izpit pri prof. Smrkolju
9991
250 Ustna vprašanja - prof. Baraga
3051
251 Ustna vprašanja - prof. Smrkolj III
4054
252 Ustni izpit - prof. Repše
2000
253 Ustna vprašanja - prof. Gadžijev
2982
254 Ustna vprašanja - prof. Smrkolj II
5497
255 Ustna vprašanja - prof. Smrkolj
5275
256 Ustna vprašanja - prof. Prestor
2942
257 Ustna vprašanja - prof. Pegan
1902
258 Ustna vprašanja - prof. Arnež
2541
259 Ustna vprašanja - prof. Gabrijelcic II
2897
260 Ustna vprašanja - prof. Gabrijelčič
3211
261 Ustni izpit – prof. Geršak
4940
262 Ustni izpit - prof. Rakovec
2999
263 Ustna vprašanja - prof. Tršinar
2826
264 Ustna vprašanja - prof. Pleskovič
2802

Kolokviji TOP LINK

# Naslov
1 Kolokvij - pogoji za operacijsko delo (9.11.2015)
1085
2 Kolokvij (2014-01-15)
1555
3 Kolokvij - kirurški praktikum
2512
4 Kolokviji 2009-2010
3095
5 Zbirka kolokvijev
4199
6 Zbirka kolokvijev (2002-2007)
3886
7 Kirurški praktikum (2007-11-07)
4083
8 Splošna kirurgija - kolokvij (2006-10-27)
3288
9 Zbirka kolokvijev
3183
10 Kolokvij (26.10.2001)
4690
11 Kolokvij (11.1.2002)
5561
12 Kolokvij iz abdominalne kirurgije (22.2.2002)
5005
13 Kolokvij - 15.3.2002
5165
14 Kolokvij (16.1.2002)
4258

Seminarji TOP LINK

# Naslov
1 Rekonstruktivni posegi po kirurškem zdravljenju raka dojk
1376
2 Zasevki raka debelega črevesa in danke v jetrih
1403
3 Posttravmatska psevdocista vranice
1469
4 Zunajtelesni obtok
1642
5 Ligamentarne poškodbe gležnja
2007
6 Zlomi dlančnic
2080
7 Odprti zlomi
2891
8 Poškodbe medenice (2011)
2491
9 Akutni skrotum
7029
10 Kronična rana
2995
11 Tumorji srca
3007
12 Laparoskopska anatomija abdomna
2640
13 Akutno vnetje slepiča
26328
14 Aortna disekcija (2008)
4033
15 Lokalna anestezija (tekst in prezentacija)
2937
16 Zunajtelesni krvni obtok (2007-05)
3192
17 Operacije srčnih zaklopk
2191
18 Oskrba rane
3309
19 Pozne posledice opeklin (2007)
1836
20 Poškodbe hrbtenice (tekst&prezentacija)
23492
21 Kirurški ileus (tekst & prezentacija)
3355
22 Primarni hiperparatiroidizem (tekst in prezentacija)
10897
23 Vloga absorptivnega povoja pri zdravljenju opeklinskih ran
2487
24 Zapleti ulkusne bolezni
4329
25 Zdravljenje srčnih bolezni z matičnimi celicami
1776
26 Terapevtski pristopi k poškodbam križnih vezi
1955
27 Peristomalna hernija
6823
28 Menjava in plastika mitralne zaklopke
2527
29 Multiformni glioblastom
3008
30 Konzervativno zdravljenje poškodb hrbtenice
6435
31 Acianotične prirojene srčne napake
1826
32 Karotidna endarterektomija
2730
33 Prirojene srčne napake
11882
34 Akutni holecistitis
2985
35 Kirurske indikacije za zdravljenje zasevkov MM
2761
36 Zlomi kolka
10380
37 Anevrizma trebušne aorte
6078
38 Ciste in tumorji mediastinuma
10023
39 Kirurška anatomija medenice (2006-01)
3050
40 2006-01-23 Indikacije za operativni poseg na aortni zaklopki
5552
41 Kronična rana
11472
42 Razjede zaradi pritiska
4572
43 Kirurško zdravljenje zapletov Crohnove bolezni
6370
44 Poškodbe vratne hrbtenice
25797
45 Poškodba sprednje križnje vezi in artroskopska rekonstrukcija s presadki
11785
46 Akutni lokalni zapleti kirurškega zdravljenja
9403
47 Ledvični kamni
13372
48 Celjenje ran v vlažnem okolju
18488
49 Zlomi vratu femurja
6185
50 Atrezija požiralnika
8367
51 Zlomi čolniča
3605
52 Poškodbe zgornjega skočnega sklepa
12196
53 Zlomi čolnička
3130
54 Rekonstrukcija dojke
3822

Povezave TOP LINK

# Naslov
1 Domača stran Katedre za kirurgijo
1107