Kirurgija

Literatura TOP LINK

# Naslov
1 Travmatologija - izpiski
1828
2 Izpiski - odgovori na osnovna ustna vprašanja
3375
3 Dnevnik ambulantnih vaj
2175
4 Vzorec kirurške (travmatološke) odpustnice
3209
5 Nevrokirurški pristopi
2242
6 Seznam izpraševalcev po dnevih
3996
7 Vaje v Novem mestu
2626
8 Povzetki nekaterih poglavij knjige
4290
9 Poškodbe zapestja (5. Kokaljevi dnevi)
3125
10 Povzetek Praktikuma
4901
11 Poškodbe kolenskega sklepa
2730
12 Praktični kirurški posegi
4439
13 Politravma (Kristan A, Košir R)
6265
14 Urologija (prof. Tršinar)
5005
15 Pozne posledice opeklin
4698
16 Zlomi čolnička
7024
17 Kirurški praktikum - nasveti za učenje
8038
18 Kaj se učiti za kolokvij iz splošne kirurgije in Praktikum
6973
19 Kirurško zdravljenje melanoma (prezentacija)
3815
20 2005-12-15 Dnevnik ambulantnega dela vaj
7219
21 Vgradni materiali v kirurgiji - gradivo za kolokvij
8530
22 Rekonstrukcija dojke po mastektomiji
8800
23 Literatura za kolokvij
9433
24 Priporočena literatura
6584

Pisna vprašanja TOP LINK

# Naslov
1 Zbrana pisna vprašanja (travmatologija)
1590
2 Pisni izpit - 8.6.2016
2883
3 Pisna Vprašanja
2503
4 Pisna vprašanja (6.4.2016)
2594
5 Pisni izpit (3.2.2015)
2798
6 Pisni izpit (3.2.2015)
2627
7 Ustna vprašanja - prof. Koršič
3380
8 Pisna vprašanja (2014-06-20)
3181
9 Pisna vprašanja (2014-02-07)
3586
10 Pisna vprašanja (2013-11-29)
2839
11 Pisna vprašanja (2013-09-27)
3043
12 Pisni izpit (2013-04-12)
3109
13 Pisna vprašanja - dr.Geršak
3307
14 Pisna vprašanja (2012-01)
3070
15 Pisna vprašanja (2012-06)
3338
16 Pisni izpit (2012-02-17)
3465
17 Zbirka vprašanj (MF MB)
3713
18 KRG Baza Vprašanj
9343
19 Pisna vprašanja (2009-09-25)
4076
20 Pisna vprašanja (2006-12-01)
5874
21 Pisna vprašanja
4837
22 Zbirka pisnih izpitov
5563

Ustna vprašanja TOP LINK

# Naslov
1 Zbrana stara vprašanja - prof. Komadina
935
2 Ustni izpiti - prof. Komadina
1088
3 Ustna vprašanja - prof. Marko Snoj
1400
4 Ustni izpit - prof. Veselko
1144
5 Zbirka ustnih vprašanj - prof. Bošnjak
2413
6 Ustni izpit - prof. Bošnjak (21.8.2020)
1253
7 Ustni izpit - dr. Snoj
1800
8 Ustni izpit - doc. Frangež
2239
9 Ustni izpit - prof. Omejc
1693
10 Ustni izpit - prof. Snoj
1445
11 Ustni izpit - dr. Omejc
2037
12 Ustni izpiti iz kirurgije - 1. sklop 2017/18
2347
13 Ustni izpit - doc. Tomaž Smrkolj
2384
14 Ustni izpit - prof. Bošnjak
1996
15 Ustni izpit in vaje v SB CE - dr. Veselko
2220
16 Zbirka ustnih vprašanj - prof. Omejc
2270
17 Ustni izpit - dr. Omejc
2209
18 Ustni izpit - prof. Smrkolj
2339
19 Ustna vprašanja - dr. Štupnik
3779
20 Ustna vprašanja - prof. Omejc
2640
21 Zbrana ustna vprašanja - dr. Kališnik
2163
22 Ustna vprašanja - prof. Ahčan
2362
23 Ustna vprašanja - dr. Kališnik (zbirka)
2253
24 Ustni izpit - prof. Ahčan
2575
25 Ustna vprašanja 16/17 (zbirka) 1. sklop
3382
26 Ustna vprašanja - dr. Sok
2282
27 Zbrana vprašanja - dr. Sok
2487
28 Zbirka ustnih vprašanj - dr. Cimerman
3114
29 Zapiski in ustna vprašanja - prof. Klokočovnik
2267
30 Ustna vprašanja - Klokočovnik
2585
31 Ustna vprašanja - doc. Božikov
2133
32 Ustna vprašanja - prof. Roman Bošnjak
3353
33 Ustna vprašanja - prof. Omejc
2966
34 Ustni izpit - prof. Ahčan
2526
35 Ustni izpit - doc. Božikov
2130
36 Ustna vprašanja - prof. Bošnjak
2398
37 Ustni izpit - prof. Sok
2276
38 Ustna vprašanja - prof. dr. Tomislav Klokočovnik
3156
39 Ustni izpit doc. Tomažič
2595
40 Ustni izpit - prof. Ahčan
2436
41 Ustni izpit - prof. Komadina (28.7.2015)
3161
42 Ustni izpit - prof. Veselko
2826
43 Prof. Bošnjak - ustni izpit
2375
44 Ustni izpit - prof.dr.Pleskovič
2581
45 Ustni izpit - prof. Bošnjak
2421
46 Ustni izpit - prof. Sok
2390
47 Ustni izpit - prof. Sok
2409
48 Ustni izpit - prof. Veselko (6.3.2015)
2466
49 Ustni izpit - prof. Kmetec (26.2.2015)
2305
50 Ustni izpit - prof. dr. Andrej Čretnik
4660
51 Ustni izpit - dr. Kališnik
2554
52 Ustna vprašanja - prof. Pleskovič
2406
53 Ustni izpit - prof. Kmetec
2350
54 Ustni izpit - dr. Sok
2265
55 Ustni izpit - prof. Geršak
2734
56 Ustni izpit - dr. Bošnjak
2360
57 Ustna vprašanja - dr. Božikov
2294
58 Ustna vprašanja - prof. Ahčan
2383
59 Ustni izpit - prof. Smrke
2248
60 Ustni izpit - prof. Klokočovnik
2526
61 Ustna vprašanja - prof. Veselko (nov 2014)
2304
62 Ustni izpit - prof.Veselko
2287
63 Ustni izpit - prof. dr. Snoj (okt 2014)
2720
64 Ustni izpit - doc. Tomažič
2617
65 Ustni izpit - prof. Klokočovnik
2041
66 Ustna vprašanja - prof. Ahčan
1909
67 Ustni izpit - prof. dr. Sok
2011
68 Ustni izpit - prof. Sok
1612
69 Ustna vprašanja - prof. Klokočovnik
1971
70 Ustna vprašanja - dr. Kmetec
1689
71 Ustna vprašanja - prof. Ahčan
1575
72 Ustna vprašanja - Doc. Jelenc
1499
73 Ustna vprašanja - prof. Veselko (2014-05)
1691
74 Ustna vprašanja - prof. Veselko
1587
75 Ustna vprašanja - doc. dr. Božikov
1887
76 Ustna vprašanja - prof. Klokočovnik
2062
77 Ustna vprašanja - prof. Pleskovič
2019
78 Ustna vprašanja - prof. Omejc
2113
79 Ustna vprašanja - prof. Klokočovnik
1990
80 Ustna vprašanja - Prof. Smrke
1655
81 Ustna vprašanja - prof. Geršak
2003
82 Ustna vprašanja - prof. Prestor
4059
83 Ustna vprašanja - Dr. Omejc
2725
84 Ustna vprašanja - dr. Smrke
1774
85 Ustna vprašanja - prof. Smrke
1591
86 Ustna vprašanja - Prof Bošnjak
1883
87 Ustna vprašanja - Prof. Kmetec
1932
88 Ustna vprašanja - prof. dr. Snoj
2190
89 Ustna vprašanja - prof. Bošnjak
2470
90 Ustna vprašanja - dr. Bošnjak
2013
91 Ustna vprašanja - Prof. Pleskovič
1904
92 Ustna vprašanja - prof. dr. Dragica Smrke
3064
93 Ustna vprašanja - doc. dr. Božikov
1914
94 Ustna vprašanja - prof. Pleskovič
1888
95 Ustna vprašanja - prof. Prestor
2256
96 Ustna vprašanja - dr.Snoj
1899
97 Ustna vprašanja - prof. Sok
1750
98 Ustna vprašanja - prof. dr. Smrkolj
2415
99 Ustna vprašanja - prof. Prestor
2298
100 Ustni izpit - dr. Sok
1816
101 Zbrana vprašanja - dr. Sok
2266
102 Ustna vprašanja - prof. Prestor
2133
103 Ustna vprašanja - prof. Ahčan
2108
104 Ustna vprašanja - doc. Jelenc
1847
105 Ustna vprašanja - prof. Omejc
2105
106 Ustna vprašanja - Prof. Komadina
2226
107 Ustna vprašanja - prof. Sok
1667
108 Ustna vprašanja - prof. Veselko
2372
109 Ustna vprašanja - prof. dr. Kmetec
2139
110 Ustna vprašanja - prof. Sok
1844
111 Ustna vprašanja - prof. Bošnjak
2402
112 Ustna vprašanja - Dr. Tršinar
1814
113 Ustna vprašanja - prof. Omejc
2095
114 Ustna vprašanja - prof. Smrkolj
2247
115 Ustna vprašanja - prof. Pleskovič
2125
116 Ustna vprašanja - prof. Komadina
2385
117 Ustna vprašanja - prof. Tršinar
1913
118 Ustna vprašanja - prof. Veselko
1975
119 Ustna vprašanja - prof. Pleskovič
2439
120 Ustna vprašanja - prof. Ahčan
2367
121 Ustna vprašanja - doc. dr. Koršič
2128
122 Ustna vprašanja - dr. Božikov
2045
123 Ustna vprašanja - prof. Geršak
2307
124 Ustna vprašanja - Prof. Geršak
2028
125 Ustna vprašanja - prof. Kmetec
2200
126 Ustna vprašanja - prof. Komadina
2520
127 Ustna vprašanja - prof. Smrkolj
2300
128 Ustna vprašanja - prof. Ahčan
2237
129 Ustna vprašanja - prof. Prestor
2384
130 Ustna vprašanja - dr. Snoj
2454
131 Ustna vprašanja - prof. Kmetec (DM)
1963
132 Ustna vprašanja - doc.Koršič
1966
133 Ustna vprašanja - prof. Veselko
2347
134 Ustna vprašanja - dr. Kmetec
2036
135 Ustna vprašanja - Prof. Ahčan
2323
136 Ustna vprašanja - doc. dr. Krešimir Božikov
2493
137 Ustna vprašanja - prof. Veselko
2016
138 Ustna vprašanja - prof. Dolenc
2867
139 Ustna vprašanja - prof. Geršak
2887
140 Ustna vprašanja - prof. dr. Smrke
2142
141 Ustna vprašanja - doc.Koršič
2039
142 Ustna vprašanja - Prof. Bošnjak
2302
143 Ustna vprašanja - Prof. Pleskovič
2422
144 Ustna vprašanja - prof. dr. Kmetec
2041
145 Ustna vprašanja - prof. Veselko
2132
146 Ustna vprašanja - prof. dr. Tršinar, 6.7.2011
2229
147 Ustna vprašanja - Prof. Pleskovič
2215
148 Ustna vprašanja - prof. Sok
2208
149 Zbirka ustnih vprašanj - prof. Ahčan
2788
150 Ustna vprašanja - prof. Tršinar
2296
151 Ustna vprašanja - prof. Veselko
2418
152 Ustna vprašanja - doc. dr. Koršič
2444
153 Ustna vprašanja - prof. Smrke
2440
154 Ustna vprašanja - prof. Ahčan
2218
155 Ustna vprašanja - prof.Komadina
3014
156 Ustna vprašanja - Profesor Kmetec
2317
157 Ustna vprašanja - prof. Snoj
2913
158 Ustna vprašanja - Prof. Bošnjak
2526
159 Ustna vprašanja - prof. Smrkolj (2011-02-28)
2678
160 Ustna vprašanja - prof. Kmetec
3205
161 Ustna vprašanja - prof. Bošnjak
2472
162 Ustna vprašanja - prof. Tršinar
2368
163 Ustna vprašanja - prof. Smrkolj
2534
164 Ustni in praktični izpit - prof. Smrke
2278
165 Ustna vprašanja - prof. Smrkolj
2473
166 Ustni izpit - prof. Tonin
1998
167 Ustni izpit - prof. Ahčan
2426
168 Ustna vprašanja - prof. Sok
3071
169 Ustna vprašanja - prof. Omejc
2606
170 Ustni izpit - prof.Smrkolj (sept.2010)
2525
171 Ustna vprašanja - dr.Sok
1856
172 Ustna vprašanja - prof. Kmetec
2432
173 Ustna vprašanja - prof. Veselko
2226
174 Ustna vprašanja - prof. Komadina
3345
175 Ustna vprašanja - prof. Omejc (2010-07)
2431
176 Ustni izpit - prof. Tonin
2181
177 Ustni izpit - doc. Korsič
2546
178 Ustni izpit - doc. Koršič
2488
179 Ustni izpit - prof. Tonin
5036
180 Ustni izpit - prof. Smrkolj
3087
181 Ustni izpit - prof. Veselko
2782
182 Ustni izpit - prof. Smrke
2431
183 Ustni izpit - doc. Oblak
2086
184 Ustna vprašanja - dr. Ahčan
2377
185 Ustni izpit - prof.Prestor
2514
186 Ustni izpit - prof. Komadina
2732
187 Ustna vprašanja - prof. Kmetec
2055
188 Ustna vprašanja - prof. Dolenc
2506
189 Ustni izpit - dr. Pleskovič
3653
190 Ustna vprašanja - prof. Gadzijev
1929
191 Ustna vprašanja - prof. Prestor
2663
192 Ustna vprašanje - prof. Kmetec
2009
193 Ustna vprašanja - prof. Bošnjak
2485
194 Ustna vprašanja - prof. Gabrijelčič
1903
195 Ustna vprašanja - prof. Pleskovič
2762
196 Ustna vprašanja - prof. Smrkolj
3458
197 Ustna vprašanja - prof. Komadina (2009-12)
2390
198 Ustna vprašanja - prof. Geršak
2462
199 Ustna vprašanja - prof. Garbrijelčič
2084
200 Ustni izpit - prof. Geršak
2411
201 Ustni izpit - prof. Pleskovič
2244
202 Ustna vprašanja - prim. Oblak
1972
203 Ustna vprašanja - dr. Ahčan
2867
204 Ustni izpit - prof. Komadina
3182
205 Ustni izpit - prof. Smrke
2649
206 Ustni izpit - prim.Oblak
1834
207 Ustna vprašanja - prof. Pleskovič
2793
208 Ustni izpit - prof. Sok
2149
209 Ustna vprašanja - prim. Oblak
2180
210 Ustna vprašanja - prof. Prestor
2546
211 Ustna vprašanja - prof. Dolenc
2331
212 Ustna vprašanja - prim. Oblak
1869
213 Ustna vprašanja - prof. Komadina
2411
214 Ustna vprašanja - prof. Komadina
2284
215 Ustna vprašanja - prof. Veselko
2240
216 Ustna vprašanja - doc. Oblak
1745
217 Ustna vprašanja - prof. Geršak
2371
218 Ustna vprašanja - dr. Repše
2301
219 Ustna vprašanja - prof. Geršak
2250
220 Ustna vprašanja - prof. dr. Kmetec
2273
221 Ustna vprašanja - prof. Smrkolj
4406
222 Ustni izpit - prof. Veselko
3285
223 Ustna vprašanja - prof. Smrke
2382
224 Ustna vprašanja - doc. Ahčan
2769
225 Ustna vprašanja - prof. Dolenc
2337
226 Ustna vprašanja - prof. Ahčan
2863
227 Ustna vprašanja - prof. Dolenc
3360
228 Ustna vprašanja - prof. Tršinar
2209
229 Ustna vprašanja - prof. Omejc
3271
230 Ustna vprašanja - dr. Sok
3065
231 Ustna vprašanja - prof. Pleskovič
2516
232 Ustna vprašanja - prof. Tonin
2293
233 Ustna vprašanja - prof. Repše
2282
234 Ustni izpit - prof. Sok
2380
235 Ustna vprašanja- prof.Dolenc
3028
236 Ustna vprašanja - prof. Dolenc
2639
237 Ustna vprašanja - prof. Arnež
3354
238 Ustna vprašanja - prof. Tršinar
2594
239 Ustna vprašanja - prof. Oblak
2238
240 Ustna vprašanja - prof. Gadžijev (21. 2. 2006)
2180
241 Ustna vprašanja - prof. Oblak
3405
242 Ustna vprašanja - prof. Gadžijev
2386
243 Ustna vprašanja - prof. Pleskovič
2740
244 Ustna vprašanja - prof. Tršinar
2305
245 Ustna vprašanja - prof. Tršinar
2535
246 Ustna vprašanja - prof. Pleskovic
2872
247 Ustna vprašanja - prof. Oblak
2220
248 Ustna vprašanja - prof. Omejc
2637
249 Ustna vprašanja - doc. Omejc
2527
250 Ustna vprašanja - prof. Smrkolj
4097
251 Ustna vprašanja - prof. Tršinar
2281
252 Zbrana vprasanja za ustni izpit pri prof. Smrkolju
10537
253 Ustni izpit - prof. Tonin
3215
254 Ustna vprašanja - prof. Baraga
3407
255 Ustna vprašanja - prof. Smrkolj III
4374
256 Ustni izpit - prof. Repše
2389
257 Ustna vprašanja - prof. Gadžijev
3320
258 Ustna vprašanja - prof. Smrkolj II
5871
259 Ustna vprašanja - prof. Smrkolj
5614
260 Ustna vprašanja - prof. Prestor
3354
261 Ustna vprašanja - prof. Pegan
2243
262 Ustna vprašanja - prof. Arnež
2935
263 Ustna vprašanja - prof. Gabrijelcic II
3270
264 Ustna vprašanja - prof. Gabrijelčič
3544
265 Ustni izpit – prof. Geršak
5379
266 Ustni izpit - prof. Rakovec
3525
267 Ustna vprašanja - prof. Tršinar
3235
268 Ustna vprašanja - prof. Pleskovič
3172

Kolokviji TOP LINK

# Naslov
1 Kolokvij - pogoji za operacijsko delo (9.11.2015)
1416
2 Kolokvij (2014-01-15)
1939
3 Kolokvij - kirurški praktikum
2861
4 Kolokviji 2009-2010
3466
5 Zbirka kolokvijev
4562
6 Zbirka kolokvijev (2002-2007)
4214
7 Kirurški praktikum (2007-11-07)
4373
8 Splošna kirurgija - kolokvij (2006-10-27)
3665
9 Zbirka kolokvijev
3530
10 Kolokvij (26.10.2001)
5202
11 Kolokvij (11.1.2002)
5992
12 Kolokvij iz abdominalne kirurgije (22.2.2002)
5429
13 Kolokvij - 15.3.2002
5567
14 Kolokvij (16.1.2002)
4608

Seminarji TOP LINK

# Naslov
1 Rekonstruktivni posegi po kirurškem zdravljenju raka dojk
1703
2 Zasevki raka debelega črevesa in danke v jetrih
1712
3 Posttravmatska psevdocista vranice
1792
4 Zunajtelesni obtok
2007
5 Ligamentarne poškodbe gležnja
2406
6 Zlomi dlančnic
2488
7 Odprti zlomi
3606
8 Poškodbe medenice (2011)
2885
9 Akutni skrotum
7858
10 Kronična rana
3560
11 Tumorji srca
3722
12 Laparoskopska anatomija abdomna
3085
13 Akutno vnetje slepiča
29094
14 Aortna disekcija (2008)
4608
15 Lokalna anestezija (tekst in prezentacija)
3307
16 Zunajtelesni krvni obtok (2007-05)
3965
17 Operacije srčnih zaklopk
2539
18 Oskrba rane
3764
19 Pozne posledice opeklin (2007)
2192
20 Poškodbe hrbtenice (tekst&prezentacija)
26114
21 Kirurški ileus (tekst & prezentacija)
3962
22 Primarni hiperparatiroidizem (tekst in prezentacija)
13264
23 Zdravljenje srčnih bolezni z matičnimi celicami
2132
24 Terapevtski pristopi k poškodbam križnih vezi
2338
25 Vloga absorptivnega povoja pri zdravljenju opeklinskih ran
2893
26 Zapleti ulkusne bolezni
5485
27 Peristomalna hernija
7627
28 Menjava in plastika mitralne zaklopke
2914
29 Zlomi kolka
11741
30 Karotidna endarterektomija
3160
31 Anevrizma trebušne aorte
6605
32 Ciste in tumorji mediastinuma
11555
33 Konzervativno zdravljenje poškodb hrbtenice
7724
34 Kirurske indikacije za zdravljenje zasevkov MM
3215
35 Acianotične prirojene srčne napake
2178
36 Prirojene srčne napake
13301
37 Multiformni glioblastom
3498
38 Akutni holecistitis
4031
39 Kirurška anatomija medenice (2006-01)
3513
40 2006-01-23 Indikacije za operativni poseg na aortni zaklopki
6433
41 Kronična rana
12508
42 Razjede zaradi pritiska
5128
43 Kirurško zdravljenje zapletov Crohnove bolezni
7081
44 Poškodbe vratne hrbtenice
28262
45 Poškodba sprednje križnje vezi in artroskopska rekonstrukcija s presadki
12618
46 Akutni lokalni zapleti kirurškega zdravljenja
11313
47 Ledvični kamni
14439
48 Celjenje ran v vlažnem okolju
20423
49 Zlomi vratu femurja
7154
50 Atrezija požiralnika
9259
51 Zlomi čolniča
4290
52 Poškodbe zgornjega skočnega sklepa
14019
53 Zlomi čolnička
3636
54 Rekonstrukcija dojke
4329

Povezave TOP LINK

# Naslov
1 Domača stran Katedre za kirurgijo
1500