Kirurgija

Literatura TOP LINK

# Naslov
1 Travmatologija - izpiski
1425
2 Izpiski - odgovori na osnovna ustna vprašanja
2968
3 Dnevnik ambulantnih vaj
1952
4 Vzorec kirurške (travmatološke) odpustnice
2849
5 Nevrokirurški pristopi
2039
6 Seznam izpraševalcev po dnevih
3800
7 Vaje v Novem mestu
2440
8 Povzetki nekaterih poglavij knjige
4043
9 Poškodbe zapestja (5. Kokaljevi dnevi)
2946
10 Povzetek Praktikuma
4708
11 Poškodbe kolenskega sklepa
2535
12 Praktični kirurški posegi
4239
13 Politravma (Kristan A, Košir R)
6086
14 Urologija (prof. Tršinar)
4838
15 Pozne posledice opeklin
4458
16 Zlomi čolnička
6618
17 Kirurški praktikum - nasveti za učenje
7830
18 Kaj se učiti za kolokvij iz splošne kirurgije in Praktikum
6785
19 Kirurško zdravljenje melanoma (prezentacija)
3627
20 2005-12-15 Dnevnik ambulantnega dela vaj
7017
21 Vgradni materiali v kirurgiji - gradivo za kolokvij
8203
22 Rekonstrukcija dojke po mastektomiji
8478
23 Literatura za kolokvij
9169
24 Priporočena literatura
6379

Pisna vprašanja TOP LINK

# Naslov
1 Zbrana pisna vprašanja (travmatologija)
1313
2 Pisni izpit - 8.6.2016
2518
3 Pisna Vprašanja
2179
4 Pisna vprašanja (6.4.2016)
2176
5 Pisni izpit (3.2.2015)
2494
6 Pisni izpit (3.2.2015)
2331
7 Ustna vprašanja - prof. Koršič
3083
8 Pisna vprašanja (2014-06-20)
2870
9 Pisna vprašanja (2014-02-07)
3216
10 Pisna vprašanja (2013-11-29)
2563
11 Pisna vprašanja (2013-09-27)
2742
12 Pisni izpit (2013-04-12)
2820
13 Pisna vprašanja - dr.Geršak
3000
14 Pisna vprašanja (2012-01)
2768
15 Pisna vprašanja (2012-06)
3055
16 Pisni izpit (2012-02-17)
3160
17 Zbirka vprašanj (MF MB)
3390
18 KRG Baza Vprašanj
8952
19 Pisna vprašanja (2009-09-25)
3807
20 Pisna vprašanja (2006-12-01)
5575
21 Pisna vprašanja
4528
22 Zbirka pisnih izpitov
5237

Ustna vprašanja TOP LINK

# Naslov
1 Zbrana stara vprašanja - prof. Komadina
58
2 Ustni izpiti - prof. Komadina
235
3 Ustna vprašanja - prof. Marko Snoj
701
4 Ustni izpit - prof. Veselko
720
5 Zbirka ustnih vprašanj - prof. Bošnjak
1909
6 Ustni izpit - prof. Bošnjak (21.8.2020)
947
7 Ustni izpit - dr. Snoj
1486
8 Ustni izpit - doc. Frangež
1917
9 Ustni izpit - prof. Omejc
1449
10 Ustni izpit - prof. Snoj
1185
11 Ustni izpit - dr. Omejc
1690
12 Ustni izpiti iz kirurgije - 1. sklop 2017/18
2014
13 Ustni izpit - doc. Tomaž Smrkolj
2027
14 Ustni izpit - prof. Bošnjak
1684
15 Ustni izpit in vaje v SB CE - dr. Veselko
1931
16 Zbirka ustnih vprašanj - prof. Omejc
1934
17 Ustni izpit - dr. Omejc
1903
18 Ustni izpit - prof. Smrkolj
2002
19 Ustna vprašanja - dr. Štupnik
3384
20 Ustna vprašanja - prof. Omejc
2343
21 Zbrana ustna vprašanja - dr. Kališnik
1838
22 Ustna vprašanja - prof. Ahčan
2030
23 Ustna vprašanja - dr. Kališnik (zbirka)
1953
24 Ustni izpit - prof. Ahčan
2298
25 Ustna vprašanja 16/17 (zbirka) 1. sklop
3055
26 Ustna vprašanja - dr. Sok
2008
27 Zbrana vprašanja - dr. Sok
2203
28 Zbirka ustnih vprašanj - dr. Cimerman
2776
29 Zapiski in ustna vprašanja - prof. Klokočovnik
1994
30 Ustna vprašanja - Klokočovnik
2288
31 Ustna vprašanja - doc. Božikov
1850
32 Ustna vprašanja - prof. Roman Bošnjak
3018
33 Ustna vprašanja - prof. Omejc
2659
34 Ustni izpit - prof. Ahčan
2225
35 Ustni izpit - doc. Božikov
1838
36 Ustna vprašanja - prof. Bošnjak
2138
37 Ustni izpit - prof. Sok
2015
38 Ustna vprašanja - prof. dr. Tomislav Klokočovnik
2889
39 Ustni izpit doc. Tomažič
2318
40 Ustni izpit - prof. Ahčan
2171
41 Ustni izpit - prof. Komadina (28.7.2015)
2878
42 Ustni izpit - prof. Veselko
2564
43 Prof. Bošnjak - ustni izpit
2118
44 Ustni izpit - prof.dr.Pleskovič
2314
45 Ustni izpit - prof. Bošnjak
2134
46 Ustni izpit - prof. Sok
2118
47 Ustni izpit - prof. Sok
2115
48 Ustni izpit - prof. Veselko (6.3.2015)
2199
49 Ustni izpit - prof. Kmetec (26.2.2015)
2036
50 Ustni izpit - prof. dr. Andrej Čretnik
4242
51 Ustni izpit - dr. Kališnik
2261
52 Ustna vprašanja - prof. Pleskovič
2148
53 Ustni izpit - prof. Kmetec
2063
54 Ustni izpit - dr. Sok
2006
55 Ustni izpit - prof. Geršak
2442
56 Ustni izpit - dr. Bošnjak
2088
57 Ustna vprašanja - dr. Božikov
2030
58 Ustna vprašanja - prof. Ahčan
2114
59 Ustni izpit - prof. Smrke
1973
60 Ustni izpit - prof. Klokočovnik
2215
61 Ustna vprašanja - prof. Veselko (nov 2014)
2031
62 Ustni izpit - prof.Veselko
1993
63 Ustni izpit - prof. dr. Snoj (okt 2014)
2420
64 Ustni izpit - doc. Tomažič
2302
65 Ustni izpit - prof. Klokočovnik
1787
66 Ustna vprašanja - prof. Ahčan
1722
67 Ustni izpit - prof. dr. Sok
1840
68 Ustni izpit - prof. Sok
1430
69 Ustna vprašanja - prof. Klokočovnik
1781
70 Ustna vprašanja - dr. Kmetec
1501
71 Ustna vprašanja - prof. Ahčan
1406
72 Ustna vprašanja - Doc. Jelenc
1329
73 Ustna vprašanja - prof. Veselko (2014-05)
1512
74 Ustna vprašanja - prof. Veselko
1403
75 Ustna vprašanja - doc. dr. Božikov
1722
76 Ustna vprašanja - prof. Klokočovnik
1888
77 Ustna vprašanja - prof. Pleskovič
1854
78 Ustna vprašanja - prof. Omejc
1933
79 Ustna vprašanja - prof. Klokočovnik
1823
80 Ustna vprašanja - Prof. Smrke
1484
81 Ustna vprašanja - prof. Geršak
1819
82 Ustna vprašanja - prof. Prestor
3711
83 Ustna vprašanja - Dr. Omejc
2468
84 Ustna vprašanja - dr. Smrke
1588
85 Ustna vprašanja - prof. Smrke
1365
86 Ustna vprašanja - Prof Bošnjak
1718
87 Ustna vprašanja - Prof. Kmetec
1763
88 Ustna vprašanja - prof. dr. Snoj
2017
89 Ustna vprašanja - prof. Bošnjak
2314
90 Ustna vprašanja - dr. Bošnjak
1821
91 Ustna vprašanja - Prof. Pleskovič
1706
92 Ustna vprašanja - prof. dr. Dragica Smrke
2874
93 Ustna vprašanja - doc. dr. Božikov
1735
94 Ustna vprašanja - prof. Pleskovič
1716
95 Ustna vprašanja - prof. Prestor
2080
96 Ustna vprašanja - dr.Snoj
1735
97 Ustna vprašanja - prof. Sok
1600
98 Ustna vprašanja - prof. dr. Smrkolj
2242
99 Ustna vprašanja - prof. Prestor
2112
100 Zbrana vprašanja - dr. Sok
2111
101 Ustni izpit - dr. Sok
1637
102 Ustna vprašanja - prof. Prestor
1934
103 Ustna vprašanja - prof. Ahčan
1955
104 Ustna vprašanja - doc. Jelenc
1688
105 Ustna vprašanja - prof. Omejc
1930
106 Ustna vprašanja - Prof. Komadina
2075
107 Ustna vprašanja - prof. Sok
1523
108 Ustna vprašanja - prof. Veselko
2213
109 Ustna vprašanja - prof. dr. Kmetec
1957
110 Ustna vprašanja - prof. Sok
1656
111 Ustna vprašanja - prof. Bošnjak
2212
112 Ustna vprašanja - Dr. Tršinar
1653
113 Ustna vprašanja - prof. Omejc
1917
114 Ustna vprašanja - prof. Smrkolj
2091
115 Ustna vprašanja - prof. Pleskovič
1974
116 Ustna vprašanja - prof. Komadina
2232
117 Ustna vprašanja - prof. Tršinar
1737
118 Ustna vprašanja - prof. Veselko
1828
119 Ustna vprašanja - prof. Pleskovič
2273
120 Ustna vprašanja - prof. Ahčan
2202
121 Ustna vprašanja - doc. dr. Koršič
1969
122 Ustna vprašanja - dr. Božikov
1911
123 Ustna vprašanja - prof. Geršak
2136
124 Ustna vprašanja - Prof. Geršak
1874
125 Ustna vprašanja - prof. Kmetec
2053
126 Ustna vprašanja - prof. Komadina
2372
127 Ustna vprašanja - prof. Smrkolj
2142
128 Ustna vprašanja - prof. Ahčan
2072
129 Ustna vprašanja - prof. Prestor
2199
130 Ustna vprašanja - dr. Snoj
2285
131 Ustna vprašanja - prof. Kmetec (DM)
1809
132 Ustna vprašanja - doc.Koršič
1821
133 Ustna vprašanja - prof. Veselko
2194
134 Ustna vprašanja - dr. Kmetec
1881
135 Ustna vprašanja - Prof. Ahčan
2150
136 Ustna vprašanja - doc. dr. Krešimir Božikov
2327
137 Ustna vprašanja - prof. Veselko
1859
138 Ustna vprašanja - prof. Dolenc
2678
139 Ustna vprašanja - prof. Geršak
2714
140 Ustna vprašanja - prof. dr. Smrke
1983
141 Ustna vprašanja - doc.Koršič
1873
142 Ustna vprašanja - Prof. Bošnjak
2148
143 Ustna vprašanja - Prof. Pleskovič
2252
144 Ustna vprašanja - prof. dr. Kmetec
1890
145 Ustna vprašanja - prof. Veselko
1959
146 Ustna vprašanja - prof. dr. Tršinar, 6.7.2011
2051
147 Ustna vprašanja - Prof. Pleskovič
2060
148 Ustna vprašanja - prof. Sok
2051
149 Zbirka ustnih vprašanj - prof. Ahčan
2555
150 Ustna vprašanja - prof. Tršinar
2096
151 Ustna vprašanja - prof. Veselko
2270
152 Ustna vprašanja - doc. dr. Koršič
2297
153 Ustna vprašanja - prof. Smrke
2295
154 Ustna vprašanja - prof. Ahčan
2049
155 Ustna vprašanja - prof.Komadina
2845
156 Ustna vprašanja - Profesor Kmetec
2174
157 Ustna vprašanja - prof. Snoj
2732
158 Ustna vprašanja - Prof. Bošnjak
2371
159 Ustna vprašanja - prof. Smrkolj (2011-02-28)
2528
160 Ustna vprašanja - prof. Kmetec
3038
161 Ustna vprašanja - prof. Bošnjak
2290
162 Ustna vprašanja - prof. Tršinar
2181
163 Ustna vprašanja - prof. Smrkolj
2337
164 Ustni in praktični izpit - prof. Smrke
2112
165 Ustna vprašanja - prof. Smrkolj
2289
166 Ustni izpit - prof. Tonin
1842
167 Ustni izpit - prof. Ahčan
2239
168 Ustna vprašanja - prof. Sok
1823
169 Ustna vprašanja - prof. Omejc
2437
170 Ustni izpit - prof.Smrkolj (sept.2010)
2346
171 Ustna vprašanja - dr.Sok
1725
172 Ustna vprašanja - prof. Kmetec
2264
173 Ustna vprašanja - prof. Veselko
2057
174 Ustna vprašanja - prof. Komadina
3147
175 Ustna vprašanja - prof. Omejc (2010-07)
2264
176 Ustni izpit - prof. Tonin
1996
177 Ustni izpit - doc. Koršič
2328
178 Ustni izpit - doc. Korsič
2396
179 Ustni izpit - prof. Tonin
4800
180 Ustni izpit - prof. Smrkolj
2897
181 Ustni izpit - prof. Veselko
2583
182 Ustni izpit - prof. Smrke
2260
183 Ustni izpit - doc. Oblak
1874
184 Ustna vprašanja - dr. Ahčan
2206
185 Ustni izpit - prof.Prestor
2331
186 Ustni izpit - prof. Komadina
2564
187 Ustna vprašanja - prof. Kmetec
1874
188 Ustna vprašanja - prof. Dolenc
2337
189 Ustni izpit - dr. Pleskovič
3463
190 Ustna vprašanja - prof. Gadzijev
1768
191 Ustna vprašanja - prof. Prestor
2476
192 Ustna vprašanje - prof. Kmetec
1856
193 Ustna vprašanja - prof. Bošnjak
2315
194 Ustna vprašanja - prof. Gabrijelčič
1710
195 Ustna vprašanja - prof. Pleskovič
2586
196 Ustna vprašanja - prof. Smrkolj
3259
197 Ustna vprašanja - prof. Komadina (2009-12)
2210
198 Ustna vprašanja - prof. Geršak
2269
199 Ustna vprašanja - prof. Garbrijelčič
1905
200 Ustni izpit - prof. Geršak
2208
201 Ustni izpit - prof. Pleskovič
2059
202 Ustna vprašanja - prim. Oblak
1794
203 Ustna vprašanja - dr. Ahčan
2668
204 Ustni izpit - prof. Komadina
2964
205 Ustni izpit - prof. Smrke
2458
206 Ustni izpit - prim.Oblak
1650
207 Ustna vprašanja - prof. Pleskovič
2602
208 Ustni izpit - prof. Sok
1965
209 Ustna vprašanja - prim. Oblak
1979
210 Ustna vprašanja - prof. Prestor
2338
211 Ustna vprašanja - prof. Dolenc
2115
212 Ustna vprašanja - prim. Oblak
1639
213 Ustna vprašanja - prof. Komadina
2194
214 Ustna vprašanja - prof. Komadina
2097
215 Ustna vprašanja - prof. Veselko
2060
216 Ustna vprašanja - doc. Oblak
1555
217 Ustna vprašanja - prof. Geršak
2180
218 Ustna vprašanja - dr. Repše
2086
219 Ustna vprašanja - prof. Geršak
2065
220 Ustna vprašanja - prof. dr. Kmetec
2100
221 Ustna vprašanja - prof. Smrkolj
4213
222 Ustni izpit - prof. Veselko
3109
223 Ustna vprašanja - prof. Smrke
2203
224 Ustna vprašanja - doc. Ahčan
2554
225 Ustna vprašanja - prof. Dolenc
2153
226 Ustna vprašanja - prof. Ahčan
2640
227 Ustna vprašanja - prof. Dolenc
3164
228 Ustna vprašanja - prof. Tršinar
2007
229 Ustna vprašanja - prof. Omejc
3065
230 Ustna vprašanja - dr. Sok
2828
231 Ustna vprašanja - prof. Pleskovič
2336
232 Ustna vprašanja - prof. Tonin
2112
233 Ustna vprašanja - prof. Repše
2089
234 Ustni izpit - prof. Sok
2182
235 Ustna vprašanja- prof.Dolenc
2838
236 Ustna vprašanja - prof. Dolenc
2465
237 Ustna vprašanja - prof. Arnež
3134
238 Ustna vprašanja - prof. Tršinar
2403
239 Ustna vprašanja - prof. Oblak
2033
240 Ustna vprašanja - prof. Gadžijev (21. 2. 2006)
2019
241 Ustna vprašanja - prof. Oblak
3196
242 Ustna vprašanja - prof. Gadžijev
2207
243 Ustna vprašanja - prof. Pleskovič
2538
244 Ustna vprašanja - prof. Tršinar
2339
245 Ustna vprašanja - prof. Tršinar
2111
246 Ustna vprašanja - prof. Pleskovic
2628
247 Ustna vprašanja - prof. Oblak
2040
248 Ustna vprašanja - prof. Omejc
2454
249 Ustna vprašanja - doc. Omejc
2360
250 Ustna vprašanja - prof. Smrkolj
3925
251 Ustna vprašanja - prof. Tršinar
2061
252 Zbrana vprasanja za ustni izpit pri prof. Smrkolju
10251
253 Ustni izpit - prof. Tonin
3054
254 Ustna vprašanja - prof. Baraga
3236
255 Ustna vprašanja - prof. Smrkolj III
4213
256 Ustni izpit - prof. Repše
2219
257 Ustna vprašanja - prof. Gadžijev
3165
258 Ustna vprašanja - prof. Smrkolj II
5681
259 Ustna vprašanja - prof. Smrkolj
5465
260 Ustna vprašanja - prof. Prestor
3187
261 Ustna vprašanja - prof. Pegan
2077
262 Ustna vprašanja - prof. Arnež
2736
263 Ustna vprašanja - prof. Gabrijelcic II
3114
264 Ustna vprašanja - prof. Gabrijelčič
3402
265 Ustni izpit – prof. Geršak
5195
266 Ustni izpit - prof. Rakovec
3294
267 Ustna vprašanja - prof. Tršinar
3056
268 Ustna vprašanja - prof. Pleskovič
3010

Kolokviji TOP LINK

# Naslov
1 Kolokvij - pogoji za operacijsko delo (9.11.2015)
1269
2 Kolokvij (2014-01-15)
1775
3 Kolokvij - kirurški praktikum
2707
4 Kolokviji 2009-2010
3308
5 Zbirka kolokvijev
4401
6 Zbirka kolokvijev (2002-2007)
4074
7 Kirurški praktikum (2007-11-07)
4254
8 Splošna kirurgija - kolokvij (2006-10-27)
3479
9 Zbirka kolokvijev
3392
10 Kolokvij (26.10.2001)
4992
11 Kolokvij (11.1.2002)
5804
12 Kolokvij iz abdominalne kirurgije (22.2.2002)
5247
13 Kolokvij - 15.3.2002
5394
14 Kolokvij (16.1.2002)
4469

Seminarji TOP LINK

# Naslov
1 Rekonstruktivni posegi po kirurškem zdravljenju raka dojk
1561
2 Zasevki raka debelega črevesa in danke v jetrih
1574
3 Posttravmatska psevdocista vranice
1666
4 Zunajtelesni obtok
1871
5 Ligamentarne poškodbe gležnja
2271
6 Zlomi dlančnic
2331
7 Odprti zlomi
3270
8 Poškodbe medenice (2011)
2730
9 Akutni skrotum
7479
10 Kronična rana
3372
11 Tumorji srca
3476
12 Laparoskopska anatomija abdomna
2913
13 Akutno vnetje slepiča
27953
14 Aortna disekcija (2008)
4396
15 Lokalna anestezija (tekst in prezentacija)
3134
16 Zunajtelesni krvni obtok (2007-05)
3668
17 Operacije srčnih zaklopk
2405
18 Oskrba rane
3591
19 Pozne posledice opeklin (2007)
2061
20 Poškodbe hrbtenice (tekst&prezentacija)
25176
21 Kirurški ileus (tekst & prezentacija)
3697
22 Primarni hiperparatiroidizem (tekst in prezentacija)
12114
23 Zapleti ulkusne bolezni
5029
24 Zdravljenje srčnih bolezni z matičnimi celicami
1976
25 Terapevtski pristopi k poškodbam križnih vezi
2188
26 Vloga absorptivnega povoja pri zdravljenju opeklinskih ran
2725
27 Peristomalna hernija
7369
28 Menjava in plastika mitralne zaklopke
2751
29 Akutni holecistitis
3566
30 Zlomi kolka
11149
31 Karotidna endarterektomija
2982
32 Anevrizma trebušne aorte
6413
33 Ciste in tumorji mediastinuma
10881
34 Konzervativno zdravljenje poškodb hrbtenice
7202
35 Kirurske indikacije za zdravljenje zasevkov MM
2999
36 Acianotične prirojene srčne napake
2036
37 Prirojene srčne napake
12851
38 Multiformni glioblastom
3314
39 Kirurška anatomija medenice (2006-01)
3331
40 2006-01-23 Indikacije za operativni poseg na aortni zaklopki
6040
41 Kronična rana
12063
42 Razjede zaradi pritiska
4882
43 Kirurško zdravljenje zapletov Crohnove bolezni
6780
44 Poškodbe vratne hrbtenice
27187
45 Poškodba sprednje križnje vezi in artroskopska rekonstrukcija s presadki
12266
46 Akutni lokalni zapleti kirurškega zdravljenja
10380
47 Ledvični kamni
14031
48 Celjenje ran v vlažnem okolju
19829
49 Zlomi vratu femurja
6735
50 Atrezija požiralnika
8865
51 Zlomi čolniča
3973
52 Poškodbe zgornjega skočnega sklepa
13179
53 Zlomi čolnička
3435
54 Rekonstrukcija dojke
4136

Povezave TOP LINK

# Naslov
1 Domača stran Katedre za kirurgijo
1346