Kirurgija

Literatura TOP LINK

# Naslov
1 Izpiski - odgovori na osnovna ustna vprašanja
1754
2 Dnevnik ambulantnih vaj
1383
3 Vzorec kirurške (travmatološke) odpustnice
2007
4 Nevrokirurški pristopi
1512
5 Seznam izpraševalcev po dnevih
3265
6 Vaje v Novem mestu
1962
7 Povzetki nekaterih poglavij knjige
3490
8 Poškodbe zapestja (5. Kokaljevi dnevi)
2585
9 Povzetek Praktikuma
4218
10 Poškodbe kolenskega sklepa
2134
11 Praktični kirurški posegi
3656
12 Politravma (Kristan A, Košir R)
5398
13 Urologija (prof. Tršinar)
4351
14 Pozne posledice opeklin
3835
15 Zlomi čolnička
5574
16 Kirurški praktikum - nasveti za učenje
7322
17 Kaj se učiti za kolokvij iz splošne kirurgije in Praktikum
6328
18 Kirurško zdravljenje melanoma (prezentacija)
3233
19 2005-12-15 Dnevnik ambulantnega dela vaj
6601
20 Vgradni materiali v kirurgiji - gradivo za kolokvij
7569
21 Rekonstrukcija dojke po mastektomiji
7473
22 Literatura za kolokvij
8379
23 Priporočena literatura
5820

Pisna vprašanja TOP LINK

# Naslov
1 Zbrana pisna vprašanja (travmatologija)
714
2 Pisni izpit - 8.6.2016
1754
3 Pisna Vprašanja
1546
4 Pisna vprašanja (6.4.2016)
1435
5 Pisni izpit (3.2.2015)
1865
6 Pisni izpit (3.2.2015)
1758
7 Ustna vprašanja - prof. Koršič
2454
8 Pisna vprašanja (2014-06-20)
2245
9 Pisna vprašanja (2014-02-07)
2550
10 Pisna vprašanja (2013-11-29)
1928
11 Pisna vprašanja (2013-09-27)
2117
12 Pisni izpit (2013-04-12)
2190
13 Pisna vprašanja - dr.Geršak
2369
14 Pisna vprašanja (2012-01)
2147
15 Pisna vprašanja (2012-06)
2419
16 Pisni izpit (2012-02-17)
2532
17 Zbirka vprašanj (MF MB)
2767
18 KRG Baza Vprašanj
8265
19 Pisna vprašanja (2009-09-25)
3225
20 Pisna vprašanja (2006-12-01)
4916
21 Pisna vprašanja
3836
22 Zbirka pisnih izpitov
4636

Ustna vprašanja TOP LINK

# Naslov
1 Ustni izpit - prof. Bošnjak (21.8.2020)
292
2 Ustni izpit - dr. Snoj
655
3 Ustni izpit - doc. Frangež
937
4 Ustni izpit - prof. Omejc
765
5 Ustni izpit - prof. Snoj
598
6 Ustni izpit - dr. Omejc
965
7 Ustni izpiti iz kirurgije - 1. sklop 2017/18
1168
8 Ustni izpit - doc. Tomaž Smrkolj
1264
9 Ustni izpit - prof. Bošnjak
1071
10 Ustni izpit in vaje v SB CE - dr. Veselko
1223
11 Zbirka ustnih vprašanj - prof. Omejc
1262
12 Ustni izpit - dr. Omejc
1247
13 Ustni izpit - prof. Smrkolj
1318
14 Ustna vprašanja - dr. Štupnik
2335
15 Ustna vprašanja - prof. Omejc
1656
16 Zbrana ustna vprašanja - dr. Kališnik
1269
17 Ustna vprašanja - prof. Ahčan
1373
18 Ustna vprašanja - dr. Kališnik (zbirka)
1357
19 Ustni izpit - prof. Ahčan
1682
20 Ustna vprašanja 16/17 (zbirka) 1. sklop
2294
21 Ustna vprašanja - dr. Sok
1403
22 Zbrana vprašanja - dr. Sok
1589
23 Zbirka ustnih vprašanj - dr. Cimerman
1841
24 Zapiski in ustna vprašanja - prof. Klokočovnik
1443
25 Ustna vprašanja - Klokočovnik
1655
26 Ustna vprašanja - doc. Božikov
1245
27 Ustna vprašanja - prof. Roman Bošnjak
2162
28 Ustna vprašanja - prof. Omejc
1906
29 Ustni izpit - prof. Ahčan
1599
30 Ustni izpit - doc. Božikov
1244
31 Ustna vprašanja - prof. Bošnjak
1539
32 Ustni izpit - prof. Sok
1441
33 Ustna vprašanja - prof. dr. Tomislav Klokočovnik
2306
34 Ustni izpit doc. Tomažič
1711
35 Ustni izpit - prof. Ahčan
1563
36 Ustni izpit - prof. Komadina (28.7.2015)
2219
37 Ustni izpit - prof. Veselko
1973
38 Prof. Bošnjak - ustni izpit
1532
39 Ustni izpit - prof.dr.Pleskovič
1738
40 Ustni izpit - prof. Bošnjak
1538
41 Ustni izpit - prof. Sok
1597
42 Ustni izpit - prof. Sok
1540
43 Ustni izpit - prof. Veselko (6.3.2015)
1636
44 Ustni izpit - prof. Kmetec (26.2.2015)
1490
45 Ustni izpit - prof. dr. Andrej Čretnik
3280
46 Ustni izpit - dr. Kališnik
1664
47 Ustna vprašanja - prof. Pleskovič
1637
48 Ustni izpit - prof. Kmetec
1455
49 Ustni izpit - dr. Sok
1452
50 Ustni izpit - prof. Geršak
1748
51 Ustni izpit - dr. Bošnjak
1450
52 Ustna vprašanja - dr. Božikov
1480
53 Ustna vprašanja - prof. Ahčan
1543
54 Ustni izpit - prof. Smrke
1355
55 Ustni izpit - prof. Klokočovnik
1611
56 Ustna vprašanja - prof. Veselko (nov 2014)
1456
57 Ustni izpit - prof.Veselko
1386
58 Ustni izpit - prof. dr. Snoj (okt 2014)
1779
59 Ustni izpit - doc. Tomažič
1628
60 Ustni izpit - prof. Klokočovnik
1348
61 Ustna vprašanja - prof. Ahčan
1391
62 Ustni izpit - prof. dr. Sok
1500
63 Ustni izpit - prof. Sok
1082
64 Ustna vprašanja - prof. Klokočovnik
1467
65 Ustna vprašanja - dr. Kmetec
1152
66 Ustna vprašanja - prof. Ahčan
1079
67 Ustna vprašanja - Doc. Jelenc
1030
68 Ustna vprašanja - prof. Veselko (2014-05)
1195
69 Ustna vprašanja - prof. Veselko
1042
70 Ustna vprašanja - doc. dr. Božikov
1305
71 Ustna vprašanja - prof. Klokočovnik
1571
72 Ustna vprašanja - prof. Pleskovič
1513
73 Ustna vprašanja - prof. Omejc
1567
74 Ustna vprašanja - prof. Klokočovnik
1501
75 Ustna vprašanja - Prof. Smrke
1126
76 Ustna vprašanja - prof. Geršak
1427
77 Ustna vprašanja - prof. Prestor
2990
78 Ustna vprašanja - Dr. Omejc
1884
79 Ustna vprašanja - dr. Smrke
1232
80 Ustna vprašanja - prof. Smrke
1021
81 Ustna vprašanja - Prof Bošnjak
1356
82 Ustna vprašanja - Prof. Kmetec
1340
83 Ustna vprašanja - prof. dr. Snoj
1628
84 Ustna vprašanja - prof. Bošnjak
1969
85 Ustna vprašanja - dr. Bošnjak
1442
86 Ustna vprašanja - Prof. Pleskovič
1340
87 Ustna vprašanja - prof. dr. Dragica Smrke
2325
88 Ustna vprašanja - doc. dr. Božikov
1368
89 Ustna vprašanja - prof. Pleskovič
1398
90 Ustna vprašanja - prof. Prestor
1564
91 Ustna vprašanja - dr.Snoj
1319
92 Ustna vprašanja - prof. Sok
1255
93 Ustna vprašanja - prof. dr. Smrkolj
1837
94 Ustna vprašanja - prof. Prestor
1652
95 Zbrana vprašanja - dr. Sok
1801
96 Ustni izpit - dr. Sok
1303
97 Ustna vprašanja - prof. Prestor
1477
98 Ustna vprašanja - prof. Ahčan
1630
99 Ustna vprašanja - doc. Jelenc
1353
100 Ustna vprašanja - prof. Omejc
1624
101 Ustna vprašanja - Prof. Komadina
1718
102 Ustna vprašanja - prof. Sok
1220
103 Ustna vprašanja - prof. Veselko
1887
104 Ustna vprašanja - prof. dr. Kmetec
1595
105 Ustna vprašanja - prof. Sok
1343
106 Ustna vprašanja - prof. Bošnjak
1862
107 Ustna vprašanja - Dr. Tršinar
1349
108 Ustna vprašanja - prof. Omejc
1542
109 Ustna vprašanja - prof. Smrkolj
1699
110 Ustna vprašanja - prof. Pleskovič
1562
111 Ustna vprašanja - prof. Komadina
1868
112 Ustna vprašanja - prof. Tršinar
1394
113 Ustna vprašanja - prof. Veselko
1481
114 Ustna vprašanja - prof. Pleskovič
1913
115 Ustna vprašanja - prof. Ahčan
1870
116 Ustna vprašanja - doc. dr. Koršič
1568
117 Ustna vprašanja - dr. Božikov
1612
118 Ustna vprašanja - prof. Geršak
1775
119 Ustna vprašanja - Prof. Geršak
1531
120 Ustna vprašanja - prof. Kmetec
1764
121 Ustna vprašanja - prof. Komadina
2003
122 Ustna vprašanja - prof. Smrkolj
1821
123 Ustna vprašanja - prof. Ahčan
1727
124 Ustna vprašanja - prof. Prestor
1782
125 Ustna vprašanja - dr. Snoj
1891
126 Ustna vprašanja - prof. Kmetec (DM)
1434
127 Ustna vprašanja - doc.Koršič
1498
128 Ustna vprašanja - prof. Veselko
1823
129 Ustna vprašanja - dr. Kmetec
1539
130 Ustna vprašanja - Prof. Ahčan
1787
131 Ustna vprašanja - doc. dr. Krešimir Božikov
2008
132 Ustna vprašanja - prof. Veselko
1515
133 Ustna vprašanja - prof. Dolenc
2291
134 Ustna vprašanja - prof. Geršak
2322
135 Ustna vprašanja - prof. dr. Smrke
1660
136 Ustna vprašanja - doc.Koršič
1581
137 Ustna vprašanja - Prof. Bošnjak
1816
138 Ustna vprašanja - Prof. Pleskovič
1927
139 Ustna vprašanja - prof. dr. Kmetec
1571
140 Ustna vprašanja - prof. Veselko
1614
141 Ustna vprašanja - prof. dr. Tršinar, 6.7.2011
1711
142 Ustna vprašanja - Prof. Pleskovič
1733
143 Ustna vprašanja - prof. Sok
1741
144 Zbirka ustnih vprašanj - prof. Ahčan
2169
145 Ustna vprašanja - prof. Tršinar
1790
146 Ustna vprašanja - prof. Veselko
1946
147 Ustna vprašanja - doc. dr. Koršič
1974
148 Ustna vprašanja - prof. Smrke
1991
149 Ustna vprašanja - prof. Ahčan
1695
150 Ustna vprašanja - prof.Komadina
2498
151 Ustna vprašanja - Profesor Kmetec
1870
152 Ustna vprašanja - prof. Snoj
2356
153 Ustna vprašanja - Prof. Bošnjak
1994
154 Ustna vprašanja - prof. Smrkolj (2011-02-28)
2205
155 Ustna vprašanja - prof. Kmetec
2686
156 Ustna vprašanja - prof. Bošnjak
1908
157 Ustna vprašanja - prof. Tršinar
1809
158 Ustna vprašanja - prof. Smrkolj
1942
159 Ustni in praktični izpit - prof. Smrke
1796
160 Ustna vprašanja - prof. Smrkolj
1966
161 Ustni izpit - prof. Tonin
1513
162 Ustni izpit - prof. Ahčan
1850
163 Ustna vprašanja - prof. Sok
1520
164 Ustna vprašanja - prof. Omejc
2093
165 Ustni izpit - prof.Smrkolj (sept.2010)
2021
166 Ustna vprašanja - dr.Sok
1415
167 Ustna vprašanja - prof. Kmetec
1947
168 Ustna vprašanja - prof. Veselko
1702
169 Ustna vprašanja - prof. Komadina
2722
170 Ustna vprašanja - prof. Omejc (2010-07)
1915
171 Ustni izpit - prof. Tonin
1632
172 Ustni izpit - doc. Korsič
2065
173 Ustni izpit - doc. Koršič
2011
174 Ustni izpit - prof. Tonin
4195
175 Ustni izpit - prof. Smrkolj
2563
176 Ustni izpit - prof. Veselko
2207
177 Ustni izpit - prof. Smrke
1951
178 Ustni izpit - doc. Oblak
1522
179 Ustna vprašanja - dr. Ahčan
1863
180 Ustni izpit - prof.Prestor
1937
181 Ustni izpit - prof. Komadina
2195
182 Ustna vprašanja - prof. Kmetec
1565
183 Ustna vprašanja - prof. Dolenc
2010
184 Ustni izpit - dr. Pleskovič
3114
185 Ustna vprašanja - prof. Gadzijev
1479
186 Ustna vprašanja - prof. Prestor
2113
187 Ustna vprašanje - prof. Kmetec
1544
188 Ustna vprašanja - prof. Bošnjak
1979
189 Ustna vprašanja - prof. Gabrijelčič
1351
190 Ustna vprašanja - prof. Pleskovič
2169
191 Ustna vprašanja - prof. Smrkolj
2930
192 Ustna vprašanja - prof. Komadina (2009-12)
1867
193 Ustna vprašanja - prof. Geršak
1909
194 Ustna vprašanja - prof. Garbrijelčič
1585
195 Ustni izpit - prof. Geršak
1851
196 Ustni izpit - prof. Pleskovič
1752
197 Ustna vprašanja - prim. Oblak
1475
198 Ustna vprašanja - dr. Ahčan
2304
199 Ustni izpit - prof. Smrke
2094
200 Ustni izpit - prof. Komadina
2494
201 Ustni izpit - prim.Oblak
1302
202 Ustni izpit - prof. Sok
1584
203 Ustna vprašanja - prof. Pleskovič
2240
204 Ustna vprašanja - prof. Prestor
1913
205 Ustna vprašanja - prim. Oblak
1635
206 Ustna vprašanja - prof. Dolenc
1739
207 Ustna vprašanja - prim. Oblak
1207
208 Ustna vprašanja - prof. Komadina
1807
209 Ustna vprašanja - prof. Komadina
1754
210 Ustna vprašanja - prof. Veselko
1741
211 Ustna vprašanja - doc. Oblak
1260
212 Ustna vprašanja - prof. Geršak
1809
213 Ustna vprašanja - dr. Repše
1709
214 Ustna vprašanja - prof. Geršak
1716
215 Ustna vprašanja - prof. dr. Kmetec
1773
216 Ustna vprašanja - prof. Smrkolj
3888
217 Ustni izpit - prof. Veselko
2770
218 Ustna vprašanja - prof. Smrke
1884
219 Ustna vprašanja - doc. Ahčan
2164
220 Ustna vprašanja - prof. Dolenc
1826
221 Ustna vprašanja - prof. Ahčan
2252
222 Ustna vprašanja - prof. Tršinar
1662
223 Ustna vprašanja - prof. Omejc
2693
224 Ustna vprašanja - prof. Dolenc
2710
225 Ustna vprašanja - dr. Sok
2445
226 Ustna vprašanja - prof. Pleskovič
2001
227 Ustna vprašanja - prof. Tonin
1757
228 Ustna vprašanja - prof. Repše
1742
229 Ustni izpit - prof. Sok
1808
230 Ustna vprašanja- prof.Dolenc
2450
231 Ustna vprašanja - prof. Dolenc
2116
232 Ustna vprašanja - prof. Arnež
2801
233 Ustna vprašanja - prof. Tršinar
2071
234 Ustna vprašanja - prof. Oblak
1695
235 Ustna vprašanja - prof. Gadžijev (21. 2. 2006)
1710
236 Ustna vprašanja - prof. Oblak
2796
237 Ustna vprašanja - prof. Pleskovič
2166
238 Ustna vprašanja - prof. Gadžijev
1858
239 Ustna vprašanja - prof. Tršinar
1783
240 Ustna vprašanja - prof. Tršinar
2028
241 Ustna vprašanja - prof. Pleskovic
2317
242 Ustna vprašanja - prof. Omejc
2114
243 Ustna vprašanja - prof. Oblak
1723
244 Ustna vprašanja - prof. Smrkolj
3600
245 Ustna vprašanja - doc. Omejc
1983
246 Ustna vprašanja - prof. Tršinar
1728
247 Ustni izpit - prof. Tonin
2736
248 Zbrana vprasanja za ustni izpit pri prof. Smrkolju
9808
249 Ustna vprašanja - prof. Baraga
2906
250 Ustna vprašanja - prof. Smrkolj III
3925
251 Ustni izpit - prof. Repše
1855
252 Ustna vprašanja - prof. Gadžijev
2851
253 Ustna vprašanja - prof. Smrkolj II
5321
254 Ustna vprašanja - prof. Smrkolj
5073
255 Ustna vprašanja - prof. Prestor
2770
256 Ustna vprašanja - prof. Pegan
1775
257 Ustna vprašanja - prof. Arnež
2383
258 Ustna vprašanja - prof. Gabrijelcic II
2761
259 Ustna vprašanja - prof. Gabrijelčič
3058
260 Ustni izpit – prof. Geršak
4769
261 Ustni izpit - prof. Rakovec
2798
262 Ustna vprašanja - prof. Tršinar
2666
263 Ustna vprašanja - prof. Pleskovič
2649

Kolokviji TOP LINK

# Naslov
1 Kolokvij - pogoji za operacijsko delo (9.11.2015)
955
2 Kolokvij (2014-01-15)
1382
3 Kolokvij - kirurški praktikum
2378
4 Kolokviji 2009-2010
2956
5 Zbirka kolokvijev
4074
6 Zbirka kolokvijev (2002-2007)
3758
7 Kirurški praktikum (2007-11-07)
3964
8 Splošna kirurgija - kolokvij (2006-10-27)
3129
9 Zbirka kolokvijev
3063
10 Kolokvij (26.10.2001)
4487
11 Kolokvij (11.1.2002)
5352
12 Kolokvij iz abdominalne kirurgije (22.2.2002)
4863
13 Kolokvij - 15.3.2002
5007
14 Kolokvij (16.1.2002)
4133

Seminarji TOP LINK

# Naslov
1 Rekonstruktivni posegi po kirurškem zdravljenju raka dojk
1201
2 Zasevki raka debelega črevesa in danke v jetrih
1258
3 Posttravmatska psevdocista vranice
1138
4 Zunajtelesni obtok
1519
5 Ligamentarne poškodbe gležnja
1869
6 Zlomi dlančnic
1934
7 Odprti zlomi
2690
8 Poškodbe medenice (2011)
2322
9 Akutni skrotum
6645
10 Kronična rana
2696
11 Tumorji srca
2689
12 Laparoskopska anatomija abdomna
2451
13 Akutno vnetje slepiča
24439
14 Aortna disekcija (2008)
3657
15 Lokalna anestezija (tekst in prezentacija)
2744
16 Zunajtelesni krvni obtok (2007-05)
2806
17 Operacije srčnih zaklopk
2049
18 Oskrba rane
3124
19 Pozne posledice opeklin (2007)
1665
20 Poškodbe hrbtenice (tekst&prezentacija)
21388
21 Kirurški ileus (tekst & prezentacija)
3051
22 Primarni hiperparatiroidizem (tekst in prezentacija)
10139
23 Vloga absorptivnega povoja pri zdravljenju opeklinskih ran
2302
24 Zapleti ulkusne bolezni
3604
25 Zdravljenje srčnih bolezni z matičnimi celicami
1642
26 Terapevtski pristopi k poškodbam križnih vezi
1814
27 Peristomalna hernija
6439
28 Menjava in plastika mitralne zaklopke
2387
29 Konzervativno zdravljenje poškodb hrbtenice
5699
30 Multiformni glioblastom
2864
31 Acianotične prirojene srčne napake
1678
32 Karotidna endarterektomija
2524
33 Prirojene srčne napake
10984
34 Akutni holecistitis
2683
35 Zlomi kolka
9789
36 Kirurske indikacije za zdravljenje zasevkov MM
2521
37 Anevrizma trebušne aorte
5807
38 Ciste in tumorji mediastinuma
9265
39 Kirurška anatomija medenice (2006-01)
2811
40 2006-01-23 Indikacije za operativni poseg na aortni zaklopki
5062
41 Kronična rana
10847
42 Razjede zaradi pritiska
4330
43 Kirurško zdravljenje zapletov Crohnove bolezni
5884
44 Poškodbe vratne hrbtenice
24514
45 Poškodba sprednje križnje vezi in artroskopska rekonstrukcija s presadki
11306
46 Akutni lokalni zapleti kirurškega zdravljenja
8256
47 Ledvični kamni
12862
48 Celjenje ran v vlažnem okolju
17042
49 Zlomi vratu femurja
5744
50 Atrezija požiralnika
7936
51 Zlomi čolniča
3345
52 Poškodbe zgornjega skočnega sklepa
11393
53 Zlomi čolnička
2931
54 Rekonstrukcija dojke
3618

Povezave TOP LINK

# Naslov
1 Domača stran Katedre za kirurgijo
956