Kirurgija

Literatura TOP LINK

# Naslov
1 Travmatologija - izpiski
2064
2 Izpiski - odgovori na osnovna ustna vprašanja
3577
3 Dnevnik ambulantnih vaj
2293
4 Vzorec kirurške (travmatološke) odpustnice
3396
5 Nevrokirurški pristopi
2348
6 Seznam izpraševalcev po dnevih
4104
7 Vaje v Novem mestu
2730
8 Povzetki nekaterih poglavij knjige
4385
9 Poškodbe zapestja (5. Kokaljevi dnevi)
3207
10 Povzetek Praktikuma
4986
11 Poškodbe kolenskega sklepa
2809
12 Praktični kirurški posegi
4545
13 Politravma (Kristan A, Košir R)
6350
14 Urologija (prof. Tršinar)
5093
15 Zlomi čolnička
7255
16 Pozne posledice opeklin
4798
17 Kirurški praktikum - nasveti za učenje
8144
18 Kaj se učiti za kolokvij iz splošne kirurgije in Praktikum
7065
19 Kirurško zdravljenje melanoma (prezentacija)
3912
20 2005-12-15 Dnevnik ambulantnega dela vaj
7314
21 Vgradni materiali v kirurgiji - gradivo za kolokvij
8661
22 Rekonstrukcija dojke po mastektomiji
8954
23 Literatura za kolokvij
9570
24 Priporočena literatura
6695

Pisna vprašanja TOP LINK

# Naslov
1 Zbrana pisna vprašanja (travmatologija)
1729
2 Pisni izpit - 8.6.2016
3083
3 Pisna Vprašanja
2671
4 Pisna vprašanja (6.4.2016)
2935
5 Pisni izpit (3.2.2015)
2955
6 Pisni izpit (3.2.2015)
2792
7 Ustna vprašanja - prof. Koršič
3553
8 Pisna vprašanja (2014-06-20)
3330
9 Pisna vprašanja (2014-02-07)
3747
10 Pisna vprašanja (2013-11-29)
2994
11 Pisna vprašanja (2013-09-27)
3212
12 Pisni izpit (2013-04-12)
3269
13 Pisna vprašanja - dr.Geršak
3478
14 Pisna vprašanja (2012-01)
3225
15 Pisna vprašanja (2012-06)
3491
16 Pisni izpit (2012-02-17)
3633
17 Zbirka vprašanj (MF MB)
3880
18 KRG Baza Vprašanj
9525
19 Pisna vprašanja (2009-09-25)
4220
20 Pisna vprašanja (2006-12-01)
6025
21 Pisna vprašanja
4979
22 Zbirka pisnih izpitov
5730

Ustna vprašanja TOP LINK

# Naslov
1 Ustni izpiti - prof. Cimerman
715
2 Zbrana stara vprašanja - prof. Komadina
1744
3 Ustni izpiti - prof. Komadina
1528
4 Ustna vprašanja - prof. Marko Snoj
1781
5 Ustni izpit - prof. Veselko
1388
6 Zbirka ustnih vprašanj - prof. Bošnjak
2714
7 Ustni izpit - prof. Bošnjak (21.8.2020)
1394
8 Ustni izpit - dr. Snoj
1973
9 Ustni izpit - doc. Frangež
2436
10 Ustni izpit - prof. Omejc
1802
11 Ustni izpit - prof. Snoj
1590
12 Ustni izpit - dr. Omejc
2209
13 Ustni izpiti iz kirurgije - 1. sklop 2017/18
2508
14 Ustni izpit - doc. Tomaž Smrkolj
2563
15 Ustni izpit - prof. Bošnjak
2166
16 Ustni izpit in vaje v SB CE - dr. Veselko
2382
17 Zbirka ustnih vprašanj - prof. Omejc
2493
18 Ustni izpit - dr. Omejc
2378
19 Ustni izpit - prof. Smrkolj
2520
20 Ustna vprašanja - dr. Štupnik
3973
21 Ustna vprašanja - prof. Omejc
2808
22 Zbrana ustna vprašanja - dr. Kališnik
2327
23 Ustna vprašanja - prof. Ahčan
2542
24 Ustna vprašanja - dr. Kališnik (zbirka)
2425
25 Ustni izpit - prof. Ahčan
2739
26 Ustna vprašanja 16/17 (zbirka) 1. sklop
3555
27 Ustna vprašanja - dr. Sok
2458
28 Zbrana vprašanja - dr. Sok
2671
29 Zbirka ustnih vprašanj - dr. Cimerman
3305
30 Zapiski in ustna vprašanja - prof. Klokočovnik
2438
31 Ustna vprašanja - Klokočovnik
2756
32 Ustna vprašanja - doc. Božikov
2300
33 Ustna vprašanja - prof. Roman Bošnjak
3537
34 Ustna vprašanja - prof. Omejc
3152
35 Ustni izpit - prof. Ahčan
2705
36 Ustni izpit - doc. Božikov
2296
37 Ustna vprašanja - prof. Bošnjak
2558
38 Ustni izpit - prof. Sok
2445
39 Ustna vprašanja - prof. dr. Tomislav Klokočovnik
3335
40 Ustni izpit doc. Tomažič
2767
41 Ustni izpit - prof. Ahčan
2601
42 Ustni izpit - prof. Komadina (28.7.2015)
3321
43 Ustni izpit - prof. Veselko
2982
44 Prof. Bošnjak - ustni izpit
2539
45 Ustni izpit - prof.dr.Pleskovič
2739
46 Ustni izpit - prof. Bošnjak
2587
47 Ustni izpit - prof. Sok
2548
48 Ustni izpit - prof. Sok
2561
49 Ustni izpit - prof. Veselko (6.3.2015)
2620
50 Ustni izpit - prof. Kmetec (26.2.2015)
2446
51 Ustni izpit - prof. dr. Andrej Čretnik
4881
52 Ustni izpit - dr. Kališnik
2727
53 Ustna vprašanja - prof. Pleskovič
2553
54 Ustni izpit - prof. Kmetec
2504
55 Ustni izpit - dr. Sok
2414
56 Ustni izpit - prof. Geršak
2901
57 Ustni izpit - dr. Bošnjak
2515
58 Ustna vprašanja - dr. Božikov
2454
59 Ustna vprašanja - prof. Ahčan
2530
60 Ustni izpit - prof. Smrke
2400
61 Ustni izpit - prof. Klokočovnik
2680
62 Ustna vprašanja - prof. Veselko (nov 2014)
2458
63 Ustni izpit - prof.Veselko
2444
64 Ustni izpit - prof. dr. Snoj (okt 2014)
2870
65 Ustni izpit - doc. Tomažič
2778
66 Ustni izpit - prof. Klokočovnik
2169
67 Ustna vprašanja - prof. Ahčan
1998
68 Ustni izpit - prof. dr. Sok
2098
69 Ustni izpit - prof. Sok
1705
70 Ustna vprašanja - prof. Klokočovnik
2068
71 Ustna vprašanja - dr. Kmetec
1779
72 Ustna vprašanja - prof. Ahčan
1667
73 Ustna vprašanja - Doc. Jelenc
1581
74 Ustna vprašanja - prof. Veselko (2014-05)
1769
75 Ustna vprašanja - prof. Veselko
1677
76 Ustna vprašanja - doc. dr. Božikov
1984
77 Ustna vprašanja - prof. Klokočovnik
2160
78 Ustna vprašanja - prof. Pleskovič
2112
79 Ustna vprašanja - prof. Omejc
2201
80 Ustna vprašanja - prof. Klokočovnik
2086
81 Ustna vprašanja - Prof. Smrke
1742
82 Ustna vprašanja - prof. Geršak
2108
83 Ustna vprašanja - prof. Prestor
4245
84 Ustna vprašanja - Dr. Omejc
2854
85 Ustna vprašanja - dr. Smrke
1873
86 Ustna vprašanja - prof. Smrke
1709
87 Ustna vprašanja - Prof Bošnjak
1977
88 Ustna vprašanja - Prof. Kmetec
2035
89 Ustna vprašanja - prof. dr. Snoj
2294
90 Ustna vprašanja - prof. Bošnjak
2564
91 Ustna vprašanja - dr. Bošnjak
2114
92 Ustna vprašanja - Prof. Pleskovič
2011
93 Ustna vprašanja - prof. dr. Dragica Smrke
3167
94 Ustna vprašanja - doc. dr. Božikov
2003
95 Ustna vprašanja - prof. Pleskovič
1991
96 Ustna vprašanja - prof. Prestor
2359
97 Ustna vprašanja - dr.Snoj
2009
98 Ustna vprašanja - prof. Sok
1863
99 Ustna vprašanja - prof. dr. Smrkolj
2529
100 Ustna vprašanja - prof. Prestor
2399
101 Zbrana vprašanja - dr. Sok
2357
102 Ustni izpit - dr. Sok
1912
103 Ustna vprašanja - prof. Prestor
2222
104 Ustna vprašanja - prof. Ahčan
2185
105 Ustna vprašanja - doc. Jelenc
1932
106 Ustna vprašanja - prof. Omejc
2195
107 Ustna vprašanja - Prof. Komadina
2324
108 Ustna vprašanja - prof. Sok
1762
109 Ustna vprašanja - prof. Veselko
2466
110 Ustna vprašanja - prof. dr. Kmetec
2241
111 Ustna vprašanja - prof. Sok
1925
112 Ustna vprašanja - prof. Bošnjak
2496
113 Ustna vprašanja - Dr. Tršinar
1905
114 Ustna vprašanja - prof. Omejc
2191
115 Ustna vprašanja - prof. Smrkolj
2354
116 Ustna vprašanja - prof. Pleskovič
2216
117 Ustna vprašanja - prof. Komadina
2474
118 Ustna vprašanja - prof. Tršinar
2004
119 Ustna vprašanja - prof. Veselko
2075
120 Ustna vprašanja - prof. Pleskovič
2551
121 Ustna vprašanja - prof. Ahčan
2453
122 Ustna vprašanja - doc. dr. Koršič
2232
123 Ustna vprašanja - dr. Božikov
2135
124 Ustna vprašanja - prof. Geršak
2406
125 Ustna vprašanja - Prof. Geršak
2124
126 Ustna vprašanja - prof. Kmetec
2291
127 Ustna vprašanja - prof. Komadina
2607
128 Ustna vprašanja - prof. Smrkolj
2400
129 Ustna vprašanja - prof. Ahčan
2324
130 Ustna vprašanja - prof. Prestor
2485
131 Ustna vprašanja - dr. Snoj
2555
132 Ustna vprašanja - prof. Kmetec (DM)
2052
133 Ustna vprašanja - doc.Koršič
2056
134 Ustna vprašanja - prof. Veselko
2441
135 Ustna vprašanja - dr. Kmetec
2121
136 Ustna vprašanja - Prof. Ahčan
2413
137 Ustna vprašanja - doc. dr. Krešimir Božikov
2607
138 Ustna vprašanja - prof. Veselko
2104
139 Ustna vprašanja - prof. Dolenc
2973
140 Ustna vprašanja - prof. Geršak
2993
141 Ustna vprašanja - prof. dr. Smrke
2230
142 Ustna vprašanja - doc.Koršič
2126
143 Ustna vprašanja - Prof. Bošnjak
2383
144 Ustna vprašanja - Prof. Pleskovič
2514
145 Ustna vprašanja - prof. dr. Kmetec
2150
146 Ustna vprašanja - prof. Veselko
2217
147 Ustna vprašanja - prof. dr. Tršinar, 6.7.2011
2344
148 Ustna vprašanja - Prof. Pleskovič
2311
149 Ustna vprašanja - prof. Sok
2293
150 Zbirka ustnih vprašanj - prof. Ahčan
2881
151 Ustna vprašanja - prof. Tršinar
2383
152 Ustna vprašanja - prof. Veselko
2499
153 Ustna vprašanja - doc. dr. Koršič
2542
154 Ustna vprašanja - prof. Smrke
2540
155 Ustna vprašanja - prof. Ahčan
2325
156 Ustna vprašanja - prof.Komadina
3110
157 Ustna vprašanja - Profesor Kmetec
2415
158 Ustna vprašanja - prof. Snoj
3008
159 Ustna vprašanja - Prof. Bošnjak
2613
160 Ustna vprašanja - prof. Smrkolj (2011-02-28)
2781
161 Ustna vprašanja - prof. Kmetec
3304
162 Ustna vprašanja - prof. Bošnjak
2582
163 Ustna vprašanja - prof. Tršinar
2475
164 Ustna vprašanja - prof. Smrkolj
2646
165 Ustni in praktični izpit - prof. Smrke
2381
166 Ustna vprašanja - prof. Smrkolj
2576
167 Ustni izpit - prof. Tonin
2092
168 Ustni izpit - prof. Ahčan
2526
169 Ustna vprašanja - prof. Sok
3173
170 Ustna vprašanja - prof. Omejc
2697
171 Ustni izpit - prof.Smrkolj (sept.2010)
2620
172 Ustna vprašanja - dr.Sok
1950
173 Ustna vprašanja - prof. Kmetec
2526
174 Ustna vprašanja - prof. Veselko
2310
175 Ustna vprašanja - prof. Komadina
3435
176 Ustna vprašanja - prof. Omejc (2010-07)
2531
177 Ustni izpit - prof. Tonin
2283
178 Ustni izpit - doc. Korsič
2639
179 Ustni izpit - doc. Koršič
2580
180 Ustni izpit - prof. Tonin
5167
181 Ustni izpit - prof. Smrkolj
3192
182 Ustni izpit - prof. Veselko
2874
183 Ustni izpit - prof. Smrke
2526
184 Ustni izpit - doc. Oblak
2202
185 Ustna vprašanja - dr. Ahčan
2468
186 Ustni izpit - prof.Prestor
2619
187 Ustni izpit - prof. Komadina
2832
188 Ustna vprašanja - prof. Kmetec
2156
189 Ustna vprašanja - prof. Dolenc
2594
190 Ustni izpit - dr. Pleskovič
3745
191 Ustna vprašanja - prof. Gadzijev
2028
192 Ustna vprašanja - prof. Prestor
2751
193 Ustna vprašanje - prof. Kmetec
2087
194 Ustna vprašanja - prof. Bošnjak
2592
195 Ustna vprašanja - prof. Gabrijelčič
2043
196 Ustna vprašanja - prof. Pleskovič
2858
197 Ustna vprašanja - prof. Smrkolj
3553
198 Ustna vprašanja - prof. Komadina (2009-12)
2484
199 Ustna vprašanja - prof. Geršak
2580
200 Ustna vprašanja - prof. Garbrijelčič
2179
201 Ustni izpit - prof. Geršak
2516
202 Ustni izpit - prof. Pleskovič
2334
203 Ustna vprašanja - prim. Oblak
2075
204 Ustna vprašanja - dr. Ahčan
2960
205 Ustni izpit - prof. Komadina
3297
206 Ustni izpit - prof. Smrke
2747
207 Ustni izpit - prim.Oblak
1920
208 Ustna vprašanja - prof. Pleskovič
2888
209 Ustni izpit - prof. Sok
2244
210 Ustna vprašanja - prim. Oblak
2278
211 Ustna vprašanja - prof. Prestor
2646
212 Ustna vprašanja - prof. Dolenc
2435
213 Ustna vprašanja - prim. Oblak
1981
214 Ustna vprašanja - prof. Komadina
2516
215 Ustna vprašanja - prof. Komadina
2370
216 Ustna vprašanja - prof. Veselko
2341
217 Ustna vprašanja - doc. Oblak
1846
218 Ustna vprašanja - prof. Geršak
2462
219 Ustna vprašanja - dr. Repše
2418
220 Ustna vprašanja - prof. Geršak
2342
221 Ustna vprašanja - prof. dr. Kmetec
2380
222 Ustna vprašanja - prof. Smrkolj
4521
223 Ustni izpit - prof. Veselko
3367
224 Ustna vprašanja - prof. Smrke
2488
225 Ustna vprašanja - doc. Ahčan
2855
226 Ustna vprašanja - prof. Dolenc
2442
227 Ustna vprašanja - prof. Ahčan
2959
228 Ustna vprašanja - prof. Omejc
3373
229 Ustna vprašanja - prof. Dolenc
3457
230 Ustna vprašanja - prof. Tršinar
2298
231 Ustna vprašanja - dr. Sok
3163
232 Ustna vprašanja - prof. Pleskovič
2611
233 Ustna vprašanja - prof. Tonin
2390
234 Ustna vprašanja - prof. Repše
2371
235 Ustni izpit - prof. Sok
2479
236 Ustna vprašanja- prof.Dolenc
3120
237 Ustna vprašanja - prof. Dolenc
2732
238 Ustna vprašanja - prof. Arnež
3465
239 Ustna vprašanja - prof. Tršinar
2701
240 Ustna vprašanja - prof. Oblak
2328
241 Ustna vprašanja - prof. Gadžijev (21. 2. 2006)
2262
242 Ustna vprašanja - prof. Oblak
3517
243 Ustna vprašanja - prof. Gadžijev
2483
244 Ustna vprašanja - prof. Pleskovič
2841
245 Ustna vprašanja - prof. Tršinar
2411
246 Ustna vprašanja - prof. Tršinar
2646
247 Ustna vprašanja - prof. Pleskovic
2971
248 Ustna vprašanja - prof. Oblak
2308
249 Ustna vprašanja - prof. Omejc
2737
250 Ustna vprašanja - prof. Smrkolj
4193
251 Ustna vprašanja - doc. Omejc
2625
252 Ustna vprašanja - prof. Tršinar
2376
253 Ustni izpit - prof. Tonin
3313
254 Zbrana vprasanja za ustni izpit pri prof. Smrkolju
10651
255 Ustna vprašanja - prof. Baraga
3500
256 Ustna vprašanja - prof. Smrkolj III
4465
257 Ustni izpit - prof. Repše
2497
258 Ustna vprašanja - prof. Gadžijev
3411
259 Ustna vprašanja - prof. Smrkolj II
5973
260 Ustna vprašanja - prof. Pegan
2329
261 Ustna vprašanja - prof. Smrkolj
5701
262 Ustna vprašanja - prof. Prestor
3451
263 Ustna vprašanja - prof. Arnež
3043
264 Ustna vprašanja - prof. Gabrijelcic II
3362
265 Ustna vprašanja - prof. Gabrijelčič
3646
266 Ustni izpit – prof. Geršak
5479
267 Ustni izpit - prof. Rakovec
3621
268 Ustna vprašanja - prof. Tršinar
3339
269 Ustna vprašanja - prof. Pleskovič
3286

Kolokviji TOP LINK

# Naslov
1 Kolokvij - pogoji za operacijsko delo (9.11.2015)
1485
2 Kolokvij (2014-01-15)
2003
3 Kolokvij - kirurški praktikum
2938
4 Kolokviji 2009-2010
3532
5 Zbirka kolokvijev
4632
6 Zbirka kolokvijev (2002-2007)
4282
7 Kirurški praktikum (2007-11-07)
4445
8 Splošna kirurgija - kolokvij (2006-10-27)
3751
9 Zbirka kolokvijev
3599
10 Kolokvij (26.10.2001)
5288
11 Kolokvij (11.1.2002)
6093
12 Kolokvij iz abdominalne kirurgije (22.2.2002)
5524
13 Kolokvij - 15.3.2002
5638
14 Kolokvij (16.1.2002)
4668

Seminarji TOP LINK

# Naslov
1 Rekonstruktivni posegi po kirurškem zdravljenju raka dojk
1780
2 Zasevki raka debelega črevesa in danke v jetrih
1782
3 Posttravmatska psevdocista vranice
1862
4 Zunajtelesni obtok
2081
5 Ligamentarne poškodbe gležnja
2491
6 Zlomi dlančnic
2629
7 Odprti zlomi
3799
8 Poškodbe medenice (2011)
2975
9 Akutni skrotum
8018
10 Kronična rana
3648
11 Tumorji srca
3850
12 Laparoskopska anatomija abdomna
3162
13 Akutno vnetje slepiča
29617
14 Aortna disekcija (2008)
4717
15 Lokalna anestezija (tekst in prezentacija)
3414
16 Zunajtelesni krvni obtok (2007-05)
4172
17 Operacije srčnih zaklopk
2617
18 Oskrba rane
3846
19 Pozne posledice opeklin (2007)
2270
20 Poškodbe hrbtenice (tekst&prezentacija)
26481
21 Kirurški ileus (tekst & prezentacija)
4078
22 Primarni hiperparatiroidizem (tekst in prezentacija)
13828
23 Zdravljenje srčnih bolezni z matičnimi celicami
2222
24 Terapevtski pristopi k poškodbam križnih vezi
2415
25 Vloga absorptivnega povoja pri zdravljenju opeklinskih ran
2989
26 Zapleti ulkusne bolezni
5763
27 Peristomalna hernija
7772
28 Menjava in plastika mitralne zaklopke
3021
29 Zlomi kolka
12058
30 Anevrizma trebušne aorte
6696
31 Multiformni glioblastom
3620
32 Ciste in tumorji mediastinuma
11829
33 Konzervativno zdravljenje poškodb hrbtenice
7971
34 Karotidna endarterektomija
3267
35 Acianotične prirojene srčne napake
2250
36 Prirojene srčne napake
13465
37 Kirurske indikacije za zdravljenje zasevkov MM
3339
38 Akutni holecistitis
4310
39 Kirurška anatomija medenice (2006-01)
3601
40 2006-01-23 Indikacije za operativni poseg na aortni zaklopki
6607
41 Kronična rana
12698
42 Razjede zaradi pritiska
5233
43 Kirurško zdravljenje zapletov Crohnove bolezni
7276
44 Poškodbe vratne hrbtenice
28787
45 Ledvični kamni
14586
46 Celjenje ran v vlažnem okolju
20816
47 Poškodba sprednje križnje vezi in artroskopska rekonstrukcija s presadki
12813
48 Akutni lokalni zapleti kirurškega zdravljenja
11979
49 Zlomi vratu femurja
7356
50 Atrezija požiralnika
9499
51 Zlomi čolniča
4440
52 Poškodbe zgornjega skočnega sklepa
14379
53 Zlomi čolnička
3720
54 Rekonstrukcija dojke
4398

Povezave TOP LINK

# Naslov
1 Domača stran Katedre za kirurgijo
1569