Kirurgija

Literatura TOP LINK

# Naslov
1 Izpraševalci po dnevih
716
2 Travmatologija - izpiski
2313
3 Izpiski - odgovori na osnovna ustna vprašanja
3778
4 Dnevnik ambulantnih vaj
2396
5 Vzorec kirurške (travmatološke) odpustnice
3531
6 Nevrokirurški pristopi
2441
7 Seznam izpraševalcev po dnevih
4239
8 Vaje v Novem mestu
2825
9 Povzetki nekaterih poglavij knjige
4474
10 Poškodbe zapestja (5. Kokaljevi dnevi)
3288
11 Povzetek Praktikuma
5078
12 Poškodbe kolenskega sklepa
2889
13 Praktični kirurški posegi
4646
14 Politravma (Kristan A, Košir R)
6427
15 Urologija (prof. Tršinar)
5186
16 Pozne posledice opeklin
4880
17 Zlomi čolnička
7402
18 Kirurški praktikum - nasveti za učenje
8225
19 Kaj se učiti za kolokvij iz splošne kirurgije in Praktikum
7156
20 Kirurško zdravljenje melanoma (prezentacija)
3989
21 2005-12-15 Dnevnik ambulantnega dela vaj
7388
22 Vgradni materiali v kirurgiji - gradivo za kolokvij
8785
23 Rekonstrukcija dojke po mastektomiji
9053
24 Literatura za kolokvij
9682
25 Priporočena literatura
6777

Pisna vprašanja TOP LINK

# Naslov
1 Zbrana pisna vprašanja
678
2 Zbrana pisna vprašanja (travmatologija)
1864
3 Pisni izpit - 8.6.2016
3247
4 Pisna Vprašanja
2815
5 Pisna vprašanja (6.4.2016)
3087
6 Pisni izpit (3.2.2015)
3085
7 Pisni izpit (3.2.2015)
2941
8 Ustna vprašanja - prof. Koršič
3691
9 Pisna vprašanja (2014-06-20)
3464
10 Pisna vprašanja (2014-02-07)
3885
11 Pisna vprašanja (2013-11-29)
3125
12 Pisna vprašanja (2013-09-27)
3346
13 Pisni izpit (2013-04-12)
3405
14 Pisna vprašanja - dr.Geršak
3625
15 Pisna vprašanja (2012-06)
3620
16 Pisna vprašanja (2012-01)
3353
17 Pisni izpit (2012-02-17)
3763
18 Zbirka vprašanj (MF MB)
4050
19 KRG Baza Vprašanj
9689
20 Pisna vprašanja (2009-09-25)
4356
21 Pisna vprašanja (2006-12-01)
6180
22 Pisna vprašanja
5121
23 Zbirka pisnih izpitov
5885

Ustna vprašanja TOP LINK

# Naslov
1 prof. Borut Prestor
259
2 Ustni izpiti - prof. Cimerman
1691
3 Zbrana stara vprašanja - prof. Komadina
2224
4 Ustni izpiti - prof. Komadina
1870
5 Ustna vprašanja - prof. Marko Snoj
2170
6 Ustni izpit - prof. Veselko
1674
7 Zbirka ustnih vprašanj - prof. Bošnjak
3026
8 Ustni izpit - prof. Bošnjak (21.8.2020)
1501
9 Ustni izpit - dr. Snoj
2115
10 Ustni izpit - doc. Frangež
2635
11 Ustni izpit - prof. Omejc
1893
12 Ustni izpit - prof. Snoj
1701
13 Ustni izpit - dr. Omejc
2334
14 Ustni izpiti iz kirurgije - 1. sklop 2017/18
2655
15 Ustni izpit - doc. Tomaž Smrkolj
2716
16 Ustni izpit - prof. Bošnjak
2298
17 Ustni izpit in vaje v SB CE - dr. Veselko
2498
18 Zbirka ustnih vprašanj - prof. Omejc
2622
19 Ustni izpit - dr. Omejc
2572
20 Ustni izpit - prof. Smrkolj
2656
21 Ustna vprašanja - dr. Štupnik
4113
22 Ustna vprašanja - prof. Omejc
2926
23 Zbrana ustna vprašanja - dr. Kališnik
2446
24 Ustna vprašanja - prof. Ahčan
2676
25 Ustna vprašanja - dr. Kališnik (zbirka)
2546
26 Ustni izpit - prof. Ahčan
2894
27 Ustna vprašanja 16/17 (zbirka) 1. sklop
3730
28 Ustna vprašanja - dr. Sok
2585
29 Zbrana vprašanja - dr. Sok
2797
30 Zbirka ustnih vprašanj - dr. Cimerman
3433
31 Zapiski in ustna vprašanja - prof. Klokočovnik
2580
32 Ustna vprašanja - Klokočovnik
2881
33 Ustna vprašanja - doc. Božikov
2438
34 Ustna vprašanja - prof. Roman Bošnjak
3675
35 Ustna vprašanja - prof. Omejc
3342
36 Ustni izpit - prof. Ahčan
2850
37 Ustni izpit - doc. Božikov
2427
38 Ustna vprašanja - prof. Bošnjak
2686
39 Ustni izpit - prof. Sok
2579
40 Ustna vprašanja - prof. dr. Tomislav Klokočovnik
3469
41 Ustni izpit doc. Tomažič
2917
42 Ustni izpit - prof. Ahčan
2734
43 Ustni izpit - prof. Komadina (28.7.2015)
3454
44 Ustni izpit - prof. Veselko
3101
45 Prof. Bošnjak - ustni izpit
2659
46 Ustni izpit - prof.dr.Pleskovič
2856
47 Ustni izpit - prof. Bošnjak
2740
48 Ustni izpit - prof. Sok
2665
49 Ustni izpit - prof. Sok
2683
50 Ustni izpit - prof. Veselko (6.3.2015)
2744
51 Ustni izpit - prof. Kmetec (26.2.2015)
2567
52 Ustni izpit - prof. dr. Andrej Čretnik
5046
53 Ustni izpit - dr. Kališnik
2871
54 Ustna vprašanja - prof. Pleskovič
2684
55 Ustni izpit - prof. Kmetec
2631
56 Ustni izpit - dr. Sok
2549
57 Ustni izpit - prof. Geršak
3049
58 Ustni izpit - dr. Bošnjak
2645
59 Ustna vprašanja - dr. Božikov
2567
60 Ustna vprašanja - prof. Ahčan
2644
61 Ustni izpit - prof. Smrke
2510
62 Ustni izpit - prof. Klokočovnik
2808
63 Ustna vprašanja - prof. Veselko (nov 2014)
2581
64 Ustni izpit - prof.Veselko
2564
65 Ustni izpit - prof. dr. Snoj (okt 2014)
2994
66 Ustni izpit - doc. Tomažič
2912
67 Ustni izpit - prof. Klokočovnik
2260
68 Ustna vprašanja - prof. Ahčan
2082
69 Ustni izpit - prof. dr. Sok
2173
70 Ustni izpit - prof. Sok
1794
71 Ustna vprašanja - prof. Klokočovnik
2145
72 Ustna vprašanja - dr. Kmetec
1848
73 Ustna vprašanja - prof. Ahčan
1741
74 Ustna vprašanja - Doc. Jelenc
1657
75 Ustna vprašanja - prof. Veselko (2014-05)
1833
76 Ustna vprašanja - prof. Veselko
1750
77 Ustna vprašanja - doc. dr. Božikov
2066
78 Ustna vprašanja - prof. Klokočovnik
2240
79 Ustna vprašanja - prof. Pleskovič
2195
80 Ustna vprašanja - prof. Omejc
2275
81 Ustna vprašanja - prof. Klokočovnik
2191
82 Ustna vprašanja - Prof. Smrke
1820
83 Ustna vprašanja - prof. Geršak
2200
84 Ustna vprašanja - prof. Prestor
4364
85 Ustna vprašanja - Dr. Omejc
2950
86 Ustna vprašanja - dr. Smrke
1953
87 Ustna vprašanja - prof. Smrke
1783
88 Ustna vprašanja - Prof Bošnjak
2054
89 Ustna vprašanja - Prof. Kmetec
2114
90 Ustna vprašanja - prof. dr. Snoj
2381
91 Ustna vprašanja - prof. Bošnjak
2634
92 Ustna vprašanja - dr. Bošnjak
2206
93 Ustna vprašanja - Prof. Pleskovič
2093
94 Ustna vprašanja - prof. dr. Dragica Smrke
3244
95 Ustna vprašanja - doc. dr. Božikov
2079
96 Ustna vprašanja - prof. Pleskovič
2071
97 Ustna vprašanja - prof. Prestor
2439
98 Ustna vprašanja - dr.Snoj
2094
99 Ustna vprašanja - prof. Sok
1939
100 Ustna vprašanja - prof. dr. Smrkolj
2626
101 Ustna vprašanja - prof. Prestor
2477
102 Ustni izpit - dr. Sok
1985
103 Zbrana vprašanja - dr. Sok
2429
104 Ustna vprašanja - prof. Prestor
2310
105 Ustna vprašanja - prof. Ahčan
2266
106 Ustna vprašanja - doc. Jelenc
1998
107 Ustna vprašanja - prof. Omejc
2260
108 Ustna vprašanja - Prof. Komadina
2391
109 Ustna vprašanja - prof. Sok
1823
110 Ustna vprašanja - prof. Veselko
2534
111 Ustna vprašanja - prof. dr. Kmetec
2323
112 Ustna vprašanja - prof. Sok
1988
113 Ustna vprašanja - prof. Bošnjak
2569
114 Ustna vprašanja - Dr. Tršinar
1985
115 Ustna vprašanja - prof. Omejc
2266
116 Ustna vprašanja - prof. Smrkolj
2427
117 Ustna vprašanja - prof. Pleskovič
2293
118 Ustna vprašanja - prof. Komadina
2547
119 Ustna vprašanja - prof. Tršinar
2085
120 Ustna vprašanja - prof. Veselko
2150
121 Ustna vprašanja - prof. Pleskovič
2649
122 Ustna vprašanja - prof. Ahčan
2541
123 Ustna vprašanja - doc. dr. Koršič
2320
124 Ustna vprašanja - dr. Božikov
2209
125 Ustna vprašanja - prof. Geršak
2503
126 Ustna vprašanja - Prof. Geršak
2215
127 Ustna vprašanja - prof. Kmetec
2363
128 Ustna vprašanja - prof. Komadina
2677
129 Ustna vprašanja - prof. Smrkolj
2483
130 Ustna vprašanja - prof. Ahčan
2401
131 Ustna vprašanja - prof. Prestor
2582
132 Ustna vprašanja - dr. Snoj
2635
133 Ustna vprašanja - prof. Kmetec (DM)
2120
134 Ustna vprašanja - doc.Koršič
2126
135 Ustna vprašanja - prof. Veselko
2518
136 Ustna vprašanja - dr. Kmetec
2197
137 Ustna vprašanja - Prof. Ahčan
2494
138 Ustna vprašanja - doc. dr. Krešimir Božikov
2682
139 Ustna vprašanja - prof. Veselko
2175
140 Ustna vprašanja - prof. Dolenc
3049
141 Ustna vprašanja - prof. Geršak
3083
142 Ustna vprašanja - prof. dr. Smrke
2302
143 Ustna vprašanja - doc.Koršič
2188
144 Ustna vprašanja - Prof. Bošnjak
2458
145 Ustna vprašanja - Prof. Pleskovič
2594
146 Ustna vprašanja - prof. dr. Kmetec
2235
147 Ustna vprašanja - prof. Veselko
2288
148 Ustna vprašanja - prof. dr. Tršinar, 6.7.2011
2428
149 Ustna vprašanja - Prof. Pleskovič
2372
150 Ustna vprašanja - prof. Sok
2369
151 Zbirka ustnih vprašanj - prof. Ahčan
2971
152 Ustna vprašanja - prof. Tršinar
2465
153 Ustna vprašanja - prof. Veselko
2575
154 Ustna vprašanja - doc. dr. Koršič
2615
155 Ustna vprašanja - prof. Smrke
2609
156 Ustna vprašanja - prof. Ahčan
2400
157 Ustna vprašanja - prof.Komadina
3190
158 Ustna vprašanja - Profesor Kmetec
2476
159 Ustna vprašanja - prof. Snoj
3083
160 Ustna vprašanja - Prof. Bošnjak
2686
161 Ustna vprašanja - prof. Smrkolj (2011-02-28)
2852
162 Ustna vprašanja - prof. Kmetec
3371
163 Ustna vprašanja - prof. Bošnjak
2676
164 Ustna vprašanja - prof. Tršinar
2546
165 Ustna vprašanja - prof. Smrkolj
2717
166 Ustni in praktični izpit - prof. Smrke
2462
167 Ustna vprašanja - prof. Smrkolj
2653
168 Ustni izpit - prof. Tonin
2154
169 Ustni izpit - prof. Ahčan
2603
170 Ustna vprašanja - prof. Sok
3244
171 Ustna vprašanja - prof. Omejc
2773
172 Ustni izpit - prof.Smrkolj (sept.2010)
2692
173 Ustna vprašanja - dr.Sok
2024
174 Ustna vprašanja - prof. Kmetec
2607
175 Ustna vprašanja - prof. Veselko
2383
176 Ustna vprašanja - prof. Komadina
3503
177 Ustna vprašanja - prof. Omejc (2010-07)
2603
178 Ustni izpit - prof. Tonin
2343
179 Ustni izpit - doc. Korsič
2708
180 Ustni izpit - doc. Koršič
2651
181 Ustni izpit - prof. Tonin
5285
182 Ustni izpit - prof. Smrkolj
3266
183 Ustni izpit - prof. Veselko
2938
184 Ustni izpit - prof. Smrke
2589
185 Ustni izpit - doc. Oblak
2278
186 Ustna vprašanja - dr. Ahčan
2541
187 Ustni izpit - prof.Prestor
2704
188 Ustni izpit - prof. Komadina
2909
189 Ustna vprašanja - prof. Kmetec
2234
190 Ustna vprašanja - prof. Dolenc
2657
191 Ustni izpit - dr. Pleskovič
3806
192 Ustna vprašanja - prof. Gadzijev
2110
193 Ustna vprašanja - prof. Prestor
2832
194 Ustna vprašanje - prof. Kmetec
2176
195 Ustna vprašanja - prof. Bošnjak
2676
196 Ustna vprašanja - prof. Gabrijelčič
2126
197 Ustna vprašanja - prof. Pleskovič
2943
198 Ustna vprašanja - prof. Smrkolj
3638
199 Ustna vprašanja - prof. Komadina (2009-12)
2556
200 Ustna vprašanja - prof. Geršak
2672
201 Ustna vprašanja - prof. Garbrijelčič
2254
202 Ustni izpit - prof. Geršak
2603
203 Ustni izpit - prof. Pleskovič
2407
204 Ustna vprašanja - prim. Oblak
2150
205 Ustna vprašanja - dr. Ahčan
3033
206 Ustni izpit - prof. Komadina
3366
207 Ustni izpit - prof. Smrke
2817
208 Ustni izpit - prim.Oblak
1984
209 Ustna vprašanja - prof. Pleskovič
2966
210 Ustni izpit - prof. Sok
2307
211 Ustna vprašanja - prof. Prestor
2731
212 Ustna vprašanja - prim. Oblak
2350
213 Ustna vprašanja - prof. Dolenc
2509
214 Ustna vprašanja - prim. Oblak
2073
215 Ustna vprašanja - prof. Komadina
2603
216 Ustna vprašanja - prof. Komadina
2443
217 Ustna vprašanja - prof. Veselko
2423
218 Ustna vprašanja - doc. Oblak
1916
219 Ustna vprašanja - prof. Geršak
2546
220 Ustna vprašanja - dr. Repše
2505
221 Ustna vprašanja - prof. Geršak
2430
222 Ustna vprašanja - prof. dr. Kmetec
2459
223 Ustna vprašanja - prof. Smrkolj
4595
224 Ustni izpit - prof. Veselko
3447
225 Ustna vprašanja - prof. Smrke
2567
226 Ustna vprašanja - doc. Ahčan
2935
227 Ustna vprašanja - prof. Dolenc
2507
228 Ustna vprašanja - prof. Ahčan
3042
229 Ustna vprašanja - prof. Dolenc
3550
230 Ustna vprašanja - prof. Tršinar
2381
231 Ustna vprašanja - prof. Omejc
3448
232 Ustna vprašanja - dr. Sok
3229
233 Ustna vprašanja - prof. Pleskovič
2685
234 Ustna vprašanja - prof. Tonin
2463
235 Ustna vprašanja - prof. Repše
2450
236 Ustni izpit - prof. Sok
2559
237 Ustna vprašanja- prof.Dolenc
3202
238 Ustna vprašanja - prof. Dolenc
2811
239 Ustna vprašanja - prof. Arnež
3549
240 Ustna vprašanja - prof. Tršinar
2780
241 Ustna vprašanja - prof. Oblak
2397
242 Ustna vprašanja - prof. Gadžijev (21. 2. 2006)
2326
243 Ustna vprašanja - prof. Oblak
3594
244 Ustna vprašanja - prof. Pleskovič
2918
245 Ustna vprašanja - prof. Gadžijev
2554
246 Ustna vprašanja - prof. Tršinar
2493
247 Ustna vprašanja - prof. Tršinar
2724
248 Ustna vprašanja - prof. Pleskovic
3051
249 Ustna vprašanja - prof. Omejc
2820
250 Ustna vprašanja - prof. Oblak
2379
251 Ustna vprašanja - prof. Smrkolj
4266
252 Ustna vprašanja - prof. Tršinar
2453
253 Ustna vprašanja - doc. Omejc
2705
254 Zbrana vprasanja za ustni izpit pri prof. Smrkolju
10736
255 Ustni izpit - prof. Tonin
3382
256 Ustna vprašanja - prof. Baraga
3578
257 Ustna vprašanja - prof. Smrkolj III
4537
258 Ustni izpit - prof. Repše
2574
259 Ustna vprašanja - prof. Gadžijev
3483
260 Ustna vprašanja - prof. Smrkolj II
6040
261 Ustna vprašanja - prof. Prestor
3527
262 Ustna vprašanja - prof. Pegan
2400
263 Ustna vprašanja - prof. Smrkolj
5775
264 Ustna vprašanja - prof. Arnež
3111
265 Ustna vprašanja - prof. Gabrijelcic II
3435
266 Ustna vprašanja - prof. Gabrijelčič
3729
267 Ustni izpit – prof. Geršak
5562
268 Ustni izpit - prof. Rakovec
3725
269 Ustna vprašanja - prof. Tršinar
3405
270 Ustna vprašanja - prof. Pleskovič
3355

Kolokviji TOP LINK

# Naslov
1 Kolokvij - pogoji za operacijsko delo (9.11.2015)
1545
2 Kolokvij (2014-01-15)
2064
3 Kolokvij - kirurški praktikum
3002
4 Kolokviji 2009-2010
3590
5 Zbirka kolokvijev
4684
6 Zbirka kolokvijev (2002-2007)
4341
7 Kirurški praktikum (2007-11-07)
4498
8 Splošna kirurgija - kolokvij (2006-10-27)
3827
9 Zbirka kolokvijev
3658
10 Kolokvij (26.10.2001)
5367
11 Kolokvij (11.1.2002)
6150
12 Kolokvij iz abdominalne kirurgije (22.2.2002)
5609
13 Kolokvij - 15.3.2002
5709
14 Kolokvij (16.1.2002)
4726

Seminarji TOP LINK

# Naslov
1 Rekonstruktivni posegi po kirurškem zdravljenju raka dojk
1850
2 Zasevki raka debelega črevesa in danke v jetrih
1829
3 Posttravmatska psevdocista vranice
1923
4 Zunajtelesni obtok
2144
5 Ligamentarne poškodbe gležnja
2565
6 Zlomi dlančnic
2703
7 Odprti zlomi
3866
8 Poškodbe medenice (2011)
3039
9 Akutni skrotum
8129
10 Kronična rana
3722
11 Tumorji srca
3914
12 Laparoskopska anatomija abdomna
3226
13 Akutno vnetje slepiča
29839
14 Aortna disekcija (2008)
4784
15 Lokalna anestezija (tekst in prezentacija)
3492
16 Zunajtelesni krvni obtok (2007-05)
4413
17 Operacije srčnih zaklopk
2686
18 Oskrba rane
3908
19 Pozne posledice opeklin (2007)
2335
20 Poškodbe hrbtenice (tekst&prezentacija)
26700
21 Kirurški ileus (tekst & prezentacija)
4158
22 Primarni hiperparatiroidizem (tekst in prezentacija)
14167
23 Vloga absorptivnega povoja pri zdravljenju opeklinskih ran
3064
24 Zapleti ulkusne bolezni
5932
25 Zdravljenje srčnih bolezni z matičnimi celicami
2304
26 Terapevtski pristopi k poškodbam križnih vezi
2490
27 Peristomalna hernija
7896
28 Menjava in plastika mitralne zaklopke
3084
29 Konzervativno zdravljenje poškodb hrbtenice
8116
30 Acianotične prirojene srčne napake
2317
31 Kirurske indikacije za zdravljenje zasevkov MM
3406
32 Prirojene srčne napake
13594
33 Akutni holecistitis
4406
34 Zlomi kolka
12205
35 Multiformni glioblastom
3683
36 Anevrizma trebušne aorte
6747
37 Ciste in tumorji mediastinuma
12055
38 Karotidna endarterektomija
3325
39 Kirurška anatomija medenice (2006-01)
3672
40 2006-01-23 Indikacije za operativni poseg na aortni zaklopki
6711
41 Kronična rana
12814
42 Razjede zaradi pritiska
5334
43 Kirurško zdravljenje zapletov Crohnove bolezni
7389
44 Poškodbe vratne hrbtenice
28994
45 Akutni lokalni zapleti kirurškega zdravljenja
12131
46 Ledvični kamni
14702
47 Celjenje ran v vlažnem okolju
20968
48 Poškodba sprednje križnje vezi in artroskopska rekonstrukcija s presadki
12896
49 Atrezija požiralnika
9643
50 Zlomi vratu femurja
7483
51 Zlomi čolniča
4532
52 Poškodbe zgornjega skočnega sklepa
14561
53 Zlomi čolnička
3790
54 Rekonstrukcija dojke
4465

Povezave TOP LINK

# Naslov
1 Domača stran Katedre za kirurgijo
1634