Uvod v medicino

Literatura TOP LINK

# Naslov
1 Uvod v Javno zdravje - zapiski
8007
2 [Deonto] Zbrana predavanja in seminarji (2013/14)
3973
3 Uvod v javno zdravje - izpiski
5549
4 Povzetek snovi
3220
5 Informatika - zapiski
6191
6 Informatika - Zdravstveni informacijski sistemi - prosojnice
3109
7 Javno zdravje - Zapiski
5049
8 Deontologija - zapiski
10797
9 Informatika - Učno gradivo
6016
10 Deontologija-Izpiski
7265
11 Deontologija - Priporocena literatura
7388

Pisna vprašanja TOP LINK

# Naslov
1 Javno zdravje - Zbrana pisna vprašanja z odgovori
5254
2 Pisni izpit - Javno zdravje (2012-06-13)
3471
3 [Deonto] Pisna vprašanja
3283
4 [Deonto] Pisna vprašanja
3138
5 [Deonto] Pisna vprašanja
2989
6 Pisni izpit (2011-02-01)
4731
7 Informatika: Izpit (2011-01-25)
6308
8 Javno zdravje - Pisni izpit (2010-11-23)
4891
9 Deontologija-Pisna vprašanja
5384
10 Deontologija-Pisna vprašanja (2009-11-04)
5105
11 Deontologija-Kolokvij
5869

Kolokviji TOP LINK

# Naslov
1 Kolokvij (2016-01-22)
1869
2 [Deonto] Kolokvij (2014-01-28)
2753
3 Javno zdravje (2013-07-03)
2285
4 Informatika (2013-01-29)
3066
5 Javno zdravje (2013-05-27)
2363
6 Kolokvij (2013-02-12)
3063
7 [Deonto] Kolokvij (2013-02-21)
3270
8 Kolokvij (2012-06)
3777
9 Javno zdravje - kolokvij (2012-05-28)
3003
10 Kolokvij (2012-02)
3735
11 Kolokvij (2011)
5379
12 Javno zdravje - kolokvij (2011-06-16)
3205
13 Informatika - Kolokvij (2011-02)
5197
14 Kolokvij iz medicinske deontologije (1992/93)
8821

Seminarji TOP LINK

# Naslov
1 [Deonto] Zakon o transplantaciji in etične dileme
2587
2 Deontologija - Strokovna napaka (2011)
4311
3 Deontologija-Ženevske konvencije in humanitarno pravo
2408
4 Deontologija-Rdeci križ v Sloveniji (2007)
2250
5 Deontologija - Deklaracija O Škodljivosti Kajenja (2007)
2616
6 Deontologija - Deklaracija o škodljivosti tobacnih izdelkov
2825
7 Deontologija - Gladovna stavka
4392