Uvod v medicino

Literatura TOP LINK

# Naslov
1 Uvod v Javno zdravje - zapiski
9241
2 [Deonto] Zbrana predavanja in seminarji (2013/14)
4774
3 Uvod v javno zdravje - izpiski
6352
4 Povzetek snovi
3959
5 Informatika - zapiski
7087
6 Informatika - Zdravstveni informacijski sistemi - prosojnice
3746
7 Javno zdravje - Zapiski
5781
8 Deontologija - zapiski
11723
9 Informatika - Učno gradivo
6747
10 Deontologija-Izpiski
8029
11 Deontologija - Priporocena literatura
8148

Pisna vprašanja TOP LINK

# Naslov
1 Javno zdravje - Zbrana pisna vprašanja z odgovori
6271
2 Pisni izpit - Javno zdravje (2012-06-13)
4392
3 [Deonto] Pisna vprašanja
4203
4 [Deonto] Pisna vprašanja
4059
5 [Deonto] Pisna vprašanja
3854
6 Pisni izpit (2011-02-01)
5552
7 Informatika: Izpit (2011-01-25)
7181
8 Javno zdravje - Pisni izpit (2010-11-23)
5703
9 Deontologija-Pisna vprašanja
6236
10 Deontologija-Pisna vprašanja (2009-11-04)
5926
11 Deontologija-Kolokvij
6778

Kolokviji TOP LINK

# Naslov
1 Kolokvij (2016-01-22)
2591
2 [Deonto] Kolokvij (2014-01-28)
3391
3 Javno zdravje (2013-07-03)
2949
4 Informatika (2013-01-29)
3721
5 Javno zdravje (2013-05-27)
2980
6 Kolokvij (2013-02-12)
3677
7 [Deonto] Kolokvij (2013-02-21)
4004
8 Kolokvij (2012-06)
4456
9 Javno zdravje - kolokvij (2012-05-28)
3650
10 Kolokvij (2012-02)
4413
11 Kolokvij (2011)
6053
12 Javno zdravje - kolokvij (2011-06-16)
3830
13 Informatika - Kolokvij (2011-02)
5897
14 Kolokvij iz medicinske deontologije (1992/93)
9788

Seminarji TOP LINK

# Naslov
1 [Deonto] Zakon o transplantaciji in etične dileme
3296
2 Deontologija - Strokovna napaka (2011)
5297
3 Deontologija-Ženevske konvencije in humanitarno pravo
3026
4 Deontologija-Rdeci križ v Sloveniji (2007)
2816
5 Deontologija - Deklaracija O Škodljivosti Kajenja (2007)
3217
6 Deontologija - Deklaracija o škodljivosti tobacnih izdelkov
3577
7 Deontologija - Gladovna stavka
5373