Uvod v medicino

Literatura TOP LINK

# Naslov
1 Uvod v Javno zdravje - zapiski
9307
2 [Deonto] Zbrana predavanja in seminarji (2013/14)
4832
3 Uvod v javno zdravje - izpiski
6412
4 Povzetek snovi
4024
5 Informatika - zapiski
7153
6 Informatika - Zdravstveni informacijski sistemi - prosojnice
3806
7 Javno zdravje - Zapiski
5843
8 Deontologija - zapiski
11783
9 Informatika - Učno gradivo
6815
10 Deontologija-Izpiski
8090
11 Deontologija - Priporocena literatura
8206

Pisna vprašanja TOP LINK

# Naslov
1 Javno zdravje - Zbrana pisna vprašanja z odgovori
6352
2 Pisni izpit - Javno zdravje (2012-06-13)
4477
3 [Deonto] Pisna vprašanja
4279
4 [Deonto] Pisna vprašanja
4142
5 [Deonto] Pisna vprašanja
3938
6 Pisni izpit (2011-02-01)
5635
7 Informatika: Izpit (2011-01-25)
7257
8 Javno zdravje - Pisni izpit (2010-11-23)
5786
9 Deontologija-Pisna vprašanja
6317
10 Deontologija-Pisna vprašanja (2009-11-04)
6003
11 Deontologija-Kolokvij
6856

Kolokviji TOP LINK

# Naslov
1 Kolokvij (2016-01-22)
2647
2 [Deonto] Kolokvij (2014-01-28)
3444
3 Javno zdravje (2013-07-03)
3005
4 Informatika (2013-01-29)
3774
5 Javno zdravje (2013-05-27)
3031
6 Kolokvij (2013-02-12)
3726
7 [Deonto] Kolokvij (2013-02-21)
4046
8 Kolokvij (2012-06)
4506
9 Javno zdravje - kolokvij (2012-05-28)
3704
10 Kolokvij (2012-02)
4460
11 Kolokvij (2011)
6103
12 Javno zdravje - kolokvij (2011-06-16)
3881
13 Informatika - Kolokvij (2011-02)
5949
14 Kolokvij iz medicinske deontologije (1992/93)
9838

Seminarji TOP LINK

# Naslov
1 [Deonto] Zakon o transplantaciji in etične dileme
3347
2 Deontologija - Strokovna napaka (2011)
5362
3 Deontologija-Ženevske konvencije in humanitarno pravo
3079
4 Deontologija-Rdeci križ v Sloveniji (2007)
2862
5 Deontologija - Deklaracija O Škodljivosti Kajenja (2007)
3267
6 Deontologija - Deklaracija o škodljivosti tobacnih izdelkov
3637
7 Deontologija - Gladovna stavka
5431