Uvod v medicino

Literatura TOP LINK

# Naslov
1 Uvod v Javno zdravje - zapiski
8625
2 [Deonto] Zbrana predavanja in seminarji (2013/14)
4354
3 Uvod v javno zdravje - izpiski
5938
4 Povzetek snovi
3559
5 Informatika - zapiski
6619
6 Informatika - Zdravstveni informacijski sistemi - prosojnice
3370
7 Javno zdravje - Zapiski
5374
8 Deontologija - zapiski
11263
9 Informatika - Učno gradivo
6321
10 Deontologija-Izpiski
7626
11 Deontologija - Priporocena literatura
7706

Pisna vprašanja TOP LINK

# Naslov
1 Javno zdravje - Zbrana pisna vprašanja z odgovori
5742
2 Pisni izpit - Javno zdravje (2012-06-13)
3866
3 [Deonto] Pisna vprašanja
3666
4 [Deonto] Pisna vprašanja
3511
5 [Deonto] Pisna vprašanja
3356
6 Pisni izpit (2011-02-01)
5068
7 Informatika: Izpit (2011-01-25)
6676
8 Javno zdravje - Pisni izpit (2010-11-23)
5209
9 Deontologija-Pisna vprašanja
5746
10 Deontologija-Pisna vprašanja (2009-11-04)
5440
11 Deontologija-Kolokvij
6277

Kolokviji TOP LINK

# Naslov
1 Kolokvij (2016-01-22)
2192
2 [Deonto] Kolokvij (2014-01-28)
3024
3 Javno zdravje (2013-07-03)
2578
4 Informatika (2013-01-29)
3361
5 Javno zdravje (2013-05-27)
2620
6 Kolokvij (2013-02-12)
3322
7 [Deonto] Kolokvij (2013-02-21)
3604
8 Kolokvij (2012-06)
4083
9 Javno zdravje - kolokvij (2012-05-28)
3280
10 Kolokvij (2012-02)
4036
11 Kolokvij (2011)
5682
12 Javno zdravje - kolokvij (2011-06-16)
3464
13 Informatika - Kolokvij (2011-02)
5507
14 Kolokvij iz medicinske deontologije (1992/93)
9384

Seminarji TOP LINK

# Naslov
1 [Deonto] Zakon o transplantaciji in etične dileme
2890
2 Deontologija - Strokovna napaka (2011)
4762
3 Deontologija-Ženevske konvencije in humanitarno pravo
2658
4 Deontologija-Rdeci križ v Sloveniji (2007)
2489
5 Deontologija - Deklaracija O Škodljivosti Kajenja (2007)
2882
6 Deontologija - Deklaracija o škodljivosti tobacnih izdelkov
3145
7 Deontologija - Gladovna stavka
4841