Uvod v medicino

Literatura TOP LINK

# Naslov
1 Uvod v Javno zdravje - zapiski
8971
2 [Deonto] Zbrana predavanja in seminarji (2013/14)
4557
3 Uvod v javno zdravje - izpiski
6134
4 Povzetek snovi
3748
5 Informatika - zapiski
6850
6 Informatika - Zdravstveni informacijski sistemi - prosojnice
3542
7 Javno zdravje - Zapiski
5571
8 Deontologija - zapiski
11519
9 Informatika - Učno gradivo
6536
10 Deontologija-Izpiski
7836
11 Deontologija - Priporocena literatura
7945

Pisna vprašanja TOP LINK

# Naslov
1 Javno zdravje - Zbrana pisna vprašanja z odgovori
5964
2 Pisni izpit - Javno zdravje (2012-06-13)
4086
3 [Deonto] Pisna vprašanja
3911
4 [Deonto] Pisna vprašanja
3742
5 [Deonto] Pisna vprašanja
3565
6 Pisni izpit (2011-02-01)
5275
7 Informatika: Izpit (2011-01-25)
6897
8 Javno zdravje - Pisni izpit (2010-11-23)
5413
9 Deontologija-Pisna vprašanja
5941
10 Deontologija-Pisna vprašanja (2009-11-04)
5640
11 Deontologija-Kolokvij
6493

Kolokviji TOP LINK

# Naslov
1 Kolokvij (2016-01-22)
2386
2 [Deonto] Kolokvij (2014-01-28)
3201
3 Javno zdravje (2013-07-03)
2769
4 Informatika (2013-01-29)
3546
5 Javno zdravje (2013-05-27)
2796
6 Kolokvij (2013-02-12)
3503
7 [Deonto] Kolokvij (2013-02-21)
3793
8 Kolokvij (2012-06)
4269
9 Javno zdravje - kolokvij (2012-05-28)
3455
10 Kolokvij (2012-02)
4223
11 Kolokvij (2011)
5863
12 Javno zdravje - kolokvij (2011-06-16)
3644
13 Informatika - Kolokvij (2011-02)
5694
14 Kolokvij iz medicinske deontologije (1992/93)
9577

Seminarji TOP LINK

# Naslov
1 [Deonto] Zakon o transplantaciji in etične dileme
3084
2 Deontologija - Strokovna napaka (2011)
4983
3 Deontologija-Ženevske konvencije in humanitarno pravo
2838
4 Deontologija-Rdeci križ v Sloveniji (2007)
2642
5 Deontologija - Deklaracija O Škodljivosti Kajenja (2007)
3029
6 Deontologija - Deklaracija o škodljivosti tobacnih izdelkov
3327
7 Deontologija - Gladovna stavka
5085