Uvod v medicino

Literatura TOP LINK

# Naslov
1 Uvod v Javno zdravje - zapiski
7843
2 [Deonto] Zbrana predavanja in seminarji (2013/14)
3753
3 Uvod v javno zdravje - izpiski
5453
4 Povzetek snovi
3126
5 Informatika - zapiski
5981
6 Informatika - Zdravstveni informacijski sistemi - prosojnice
3038
7 Javno zdravje - Zapiski
4967
8 Deontologija - zapiski
10384
9 Informatika - Učno gradivo
5858
10 Deontologija-Izpiski
7030
11 Deontologija - Priporocena literatura
7247

Pisna vprašanja TOP LINK

# Naslov
1 Javno zdravje - Zbrana pisna vprašanja z odgovori
5155
2 Pisni izpit - Javno zdravje (2012-06-13)
3390
3 [Deonto] Pisna vprašanja
3144
4 [Deonto] Pisna vprašanja
3009
5 [Deonto] Pisna vprašanja
2871
6 Pisni izpit (2011-02-01)
4637
7 Informatika: Izpit (2011-01-25)
6182
8 Javno zdravje - Pisni izpit (2010-11-23)
4806
9 Deontologija-Pisna vprašanja
5256
10 Deontologija-Pisna vprašanja (2009-11-04)
4993
11 Deontologija-Kolokvij
5729

Kolokviji TOP LINK

# Naslov
1 Kolokvij (2016-01-22)
1758
2 [Deonto] Kolokvij (2014-01-28)
2658
3 Javno zdravje (2013-07-03)
2229
4 Informatika (2013-01-29)
2983
5 Javno zdravje (2013-05-27)
2307
6 Kolokvij (2013-02-12)
3009
7 [Deonto] Kolokvij (2013-02-21)
3168
8 Kolokvij (2012-06)
3705
9 Javno zdravje - kolokvij (2012-05-28)
2943
10 Kolokvij (2012-02)
3668
11 Kolokvij (2011)
5303
12 Javno zdravje - kolokvij (2011-06-16)
3150
13 Informatika - Kolokvij (2011-02)
5119
14 Kolokvij iz medicinske deontologije (1992/93)
8705

Seminarji TOP LINK

# Naslov
1 [Deonto] Zakon o transplantaciji in etične dileme
2498
2 Deontologija - Strokovna napaka (2011)
4161
3 Deontologija-Ženevske konvencije in humanitarno pravo
2331
4 Deontologija-Rdeci križ v Sloveniji (2007)
2184
5 Deontologija - Deklaracija O Škodljivosti Kajenja (2007)
2565
6 Deontologija - Deklaracija o škodljivosti tobacnih izdelkov
2723
7 Deontologija - Gladovna stavka
4260