Uvod v medicino

Literatura TOP LINK

# Naslov
1 Uvod v Javno zdravje - zapiski
9074
2 [Deonto] Zbrana predavanja in seminarji (2013/14)
4638
3 Uvod v javno zdravje - izpiski
6214
4 Povzetek snovi
3821
5 Informatika - zapiski
6945
6 Informatika - Zdravstveni informacijski sistemi - prosojnice
3622
7 Javno zdravje - Zapiski
5648
8 Deontologija - zapiski
11601
9 Informatika - Učno gradivo
6612
10 Deontologija-Izpiski
7919
11 Deontologija - Priporocena literatura
8024

Pisna vprašanja TOP LINK

# Naslov
1 Javno zdravje - Zbrana pisna vprašanja z odgovori
6061
2 Pisni izpit - Javno zdravje (2012-06-13)
4194
3 [Deonto] Pisna vprašanja
4013
4 [Deonto] Pisna vprašanja
3860
5 [Deonto] Pisna vprašanja
3663
6 Pisni izpit (2011-02-01)
5372
7 Informatika: Izpit (2011-01-25)
7006
8 Javno zdravje - Pisni izpit (2010-11-23)
5519
9 Deontologija-Pisna vprašanja
6046
10 Deontologija-Pisna vprašanja (2009-11-04)
5741
11 Deontologija-Kolokvij
6600

Kolokviji TOP LINK

# Naslov
1 Kolokvij (2016-01-22)
2466
2 [Deonto] Kolokvij (2014-01-28)
3275
3 Javno zdravje (2013-07-03)
2837
4 Informatika (2013-01-29)
3616
5 Javno zdravje (2013-05-27)
2873
6 Kolokvij (2013-02-12)
3573
7 [Deonto] Kolokvij (2013-02-21)
3879
8 Kolokvij (2012-06)
4351
9 Javno zdravje - kolokvij (2012-05-28)
3533
10 Kolokvij (2012-02)
4302
11 Kolokvij (2011)
5939
12 Javno zdravje - kolokvij (2011-06-16)
3720
13 Informatika - Kolokvij (2011-02)
5772
14 Kolokvij iz medicinske deontologije (1992/93)
9665

Seminarji TOP LINK

# Naslov
1 [Deonto] Zakon o transplantaciji in etične dileme
3166
2 Deontologija - Strokovna napaka (2011)
5109
3 Deontologija-Ženevske konvencije in humanitarno pravo
2911
4 Deontologija-Rdeci križ v Sloveniji (2007)
2713
5 Deontologija - Deklaracija O Škodljivosti Kajenja (2007)
3098
6 Deontologija - Deklaracija o škodljivosti tobacnih izdelkov
3410
7 Deontologija - Gladovna stavka
5192