Uvod v medicino

Literatura TOP LINK

# Naslov
1 Uvod v Javno zdravje - zapiski
8311
2 [Deonto] Zbrana predavanja in seminarji (2013/14)
4120
3 Uvod v javno zdravje - izpiski
5744
4 Povzetek snovi
3351
5 Informatika - zapiski
6362
6 Informatika - Zdravstveni informacijski sistemi - prosojnice
3214
7 Javno zdravje - Zapiski
5169
8 Deontologija - zapiski
10981
9 Informatika - Učno gradivo
6136
10 Deontologija-Izpiski
7397
11 Deontologija - Priporocena literatura
7509

Pisna vprašanja TOP LINK

# Naslov
1 Javno zdravje - Zbrana pisna vprašanja z odgovori
5473
2 Pisni izpit - Javno zdravje (2012-06-13)
3633
3 [Deonto] Pisna vprašanja
3414
4 [Deonto] Pisna vprašanja
3271
5 [Deonto] Pisna vprašanja
3129
6 Pisni izpit (2011-02-01)
4855
7 Informatika: Izpit (2011-01-25)
6457
8 Javno zdravje - Pisni izpit (2010-11-23)
5015
9 Deontologija-Pisna vprašanja
5545
10 Deontologija-Pisna vprašanja (2009-11-04)
5240
11 Deontologija-Kolokvij
6043

Kolokviji TOP LINK

# Naslov
1 Kolokvij (2016-01-22)
1981
2 [Deonto] Kolokvij (2014-01-28)
2861
3 Javno zdravje (2013-07-03)
2404
4 Informatika (2013-01-29)
3181
5 Javno zdravje (2013-05-27)
2465
6 Kolokvij (2013-02-12)
3160
7 [Deonto] Kolokvij (2013-02-21)
3390
8 Kolokvij (2012-06)
3897
9 Javno zdravje - kolokvij (2012-05-28)
3110
10 Kolokvij (2012-02)
3844
11 Kolokvij (2011)
5484
12 Javno zdravje - kolokvij (2011-06-16)
3303
13 Informatika - Kolokvij (2011-02)
5322
14 Kolokvij iz medicinske deontologije (1992/93)
9051

Seminarji TOP LINK

# Naslov
1 [Deonto] Zakon o transplantaciji in etične dileme
2704
2 Deontologija - Strokovna napaka (2011)
4507
3 Deontologija-Ženevske konvencije in humanitarno pravo
2502
4 Deontologija-Rdeci križ v Sloveniji (2007)
2337
5 Deontologija - Deklaracija O Škodljivosti Kajenja (2007)
2712
6 Deontologija - Deklaracija o škodljivosti tobacnih izdelkov
2929
7 Deontologija - Gladovna stavka
4580