Farmakologija

Literatura TOP LINK

# Naslov
1 Specialna farma - zapiski
1361
2 Zdravila po skupinah
2218
3 Izpiski za specialno farmakologijo
4322
4 Rang & Dales Pharmacology - prevod knjige
8850
5 Delovni list za 4. vajo
2233
6 Zdravila po skupinah
4504
7 Receptura - listi za ponavljanje in utrjevanje
9130
8 Predavanja receptura 09/10
5613
9 Primeri iz recepture s kraticami
7066
10 4. vaja - Rešitve delovnega lista
2366
11 Farmakoloski koncentrat
3581
12 Zapiski iz recepture
5227
13 Toksikologija - Izpiski
8553
14 Receptura - Povzetek, kratice, slovarček
9127
15 Zapiski - Razno
6715
16 Receptura - kratice
4791
17 Izpiski posameznih poglavij
8211
18 Diuretiki - slajdi iz predavanja
5210
19 Literatura za recepturo
11268
20 Priporočena literatura
6397

Pisna vprašanja TOP LINK

# Naslov
1 Zbrana zdravila z večine starih vprašanj
2324
2 Pisni izpit - specialna farmakologija (1.9.2016)
2618
3 Pisna vprašanja - splošna farmakologija (2016-06-24)
2276
4 Specialna farmakologija (2016-06-10)
2173
5 Splošna farmakologija - 1. rok 2014
2313
6 Pisna vprašanja (2014-01-20)
2711
7 Pisna vprašanja (zbirka)
5263
8 Pisni izpit (2012-08)
3495
9 Pisna vprašanja - Specialna farmakologija (2012-08-27)
5480
10 Pisni izpit
2949
11 Pisni izpiti (2012-06-11)
3422
12 Pisna vprašanja (2012)
2560
13 Pisna vprašanja (2012-06-11)
2834
14 Pisni izpit
3001
15 Pisna vprašanja (2012-02-13)
3160
16 Pisni izpit
3108
17 Pisna vprašanja (2012-01-23)
3163
18 Pisna vprašanja (2011-02)
3706
19 Pisna vprašanja (2011-02-14)
2791
20 Pisni izpit (2010-09-20)
2946
21 Pisna vprašanja (2010-09-06)
2655
22 Pisna vprašanja (2010-04-19)
2913
23 Izpit 9.2.2010
2902
24 Pisna vprašanja (2010-02-09)
2833
25 Izpit 9.2.2010
2981
26 Pisna vprašanja (2010-01-25)
2700
27 Pisna vprašanja (2009-09-07)
2959
28 Pisna vprašanja (2009-03-23)
3031
29 Pisni izpit (09.06.2008)
2954
30 Pisna vprašanja (2008-04-21)
2754
31 Pisna vprašanja (2008-03-17)
2876
32 Izpitna vprašanja z odgovori
8066
33 Pisna vprašanja (2007-04-16)
2817
34 Pisna vprašanja (2007-06-04)
2669
35 Zbirka odgovorov na izpitna vprašanja (2007)
5478
36 Pisna vprašanja (2007-03-26)
2991
37 Pisna vprašanja (2007-02-05)
2415
38 Pisni izpit (5.2.2007)
2636
39 Pisna vprašanja (2007-01-22)
2443
40 Pisna vprašanja - A, B, C in D (2006-09-04)
3167
41 Pisna vprašanja B (2006-06-26)
2389
42 Pisna vprašanja C (2006-06-26)
2512
43 Pisna vprašanja A (2006-06-26)
2390
44 2006-03-13 Pisni izpit C
2562
45 2006-03-13 Pisni izpit D
2523
46 2006-03-13 Pisni izpit A
2506
47 2006-03-13 Pisni izpit B
2406
48 2006-02-13 Pisna vprašanja B
2431
49 2006-02-13 Pisna vprašanja A
2699
50 2006-01-30 Pisni izpit C
3050
51 2006-01-30 Pisni izpit A
2597
52 2006-01-30 Pisni izpit B
2495
53 2006-01-16 Pisna vprašanja
2474
54 Pisna vprašanja
2633
55 Pisni izpit – 27.6.2005
2793
56 Pisni izpit (6.6.05)
2680
57 Pisna vprašanja po poglavjih
4755
58 Pisni izpit (jan2005)
2859
59 Farmakološke metode (podiplomski študij)
2916
60 Pisni izpit (mar2004)
2645
61 Pisna vprašanja (apr2004)
2913
62 Pisni izpiti 2003
2830
63 Pisna vprašanja
2666
64 Pisna vprašanja
2828
65 Pisni izpit (feb 2004)
2763
66 Pisna vprašanja (jan 2004)
2628
67 Pisni izpiti
3854
68 Pisna vprašanja (2002)
4145

Ustna vprašanja TOP LINK

# Naslov
1 Ustna vprašanja - prof. Stanovnik
1279
2 Ustna vprašanja - prof. Stanovnik
1355
3 Ustna vprašanja - Prof. Kržan
1539
4 Ustna vprašanja - prof. dr. Metoda Lipnik-Štangelj
3037
5 Ustna vprašanja - prof. Lipnik-Štangelj
1570
6 Ustna vprašanja - prof. Stanovnik
1513
7 Ustna vprašanja - prof. Stanovnik
1361
8 Ustna vprašanja - prof. Lipnik Štangelj
1419
9 Ustna vprašanja - prof. Stanovnik
1484
10 Ustna vprašanja - prof. Lipnik Štangelj
1592
11 Ustna vprašanja - prof. Kržan
1605
12 Ustna vprašanja - Prof. Lipnik Štangelj
1503
13 Ustna vprašanja - prof. Lipnik Štangelj
1465
14 Ustna vprašanja - prof. Stanovnik
1496
15 Ustna vprašanja - prof. Stanovnik
1547
16 Ustna vprašanja - prof. Kržan
1566
17 Ustna vprašanja - prof. stanovnik
2060
18 Ustna vprašanja - prof. Stanovnik
2169
19 Ustna vprašanja - prof. Lipnik Štangelj
1961
20 Ustna vprašanja - Prof. Lipnik Štangelj
2585
21 Ustna vprašanja - prof. Lipnik-Štangelj
2162
22 Ustna vprašanja - prof. Kržan
2675
23 Zbirka ustnih vprašanj - prof. Lipnik-Štangelj (2010-12)
2763
24 Ustna vprašanja - prof. Lipnik-Štangelj
1991
25 Ustna vprašanja - prof. Kržan
2146
26 Ustna vprašnja - prof. Lipnik-Štangelj
1912
27 Ustna vprašanja - prof. Stanovnik
2396
28 Ustni izpit - prof. Lipnik-Štangelj
1981
29 Ustni izpit - prof.Stanovnik
2910
30 Ustna vprašanja - prof. Kržan
3520
31 Ustna vprašanja - prof. Lipnik-Štangelj
1861
32 Ustna vprašanja - prof. Lipnik-Štangelj
1994
33 Ustna vprašanja - doc. Lipnik-Štangelj
6542
34 Ustna vprašanja (prof. Stanovnik)
2153
35 Zbirka ustnih vprašanj z odgovori - prof. Stanovnik
3071
36 Ustna vprašanja - prof. Stanovnik
2593
37 Ustna vprašanja - prof. Lipnik-Štangelj
2358
38 Ustna vprašanja - prof. Kržan
2959
39 Ustna vprašanja (Lipnik,Kržan,Stanovnik)
4074
40 Ustna vprašanja - prof. Ferjan
2131
41 Ustna vprašanja – prof. Krzan
2895
42 Ustna vprašanja - prof. Lipnik
2168
43 Ustna vprašanja - prof. Kržan
2714
44 Ustna vprašanja - prof. Stanovnik
2490
45 Ustna vprašanja - prof. Stanovnik
2674
46 Ustna vprašanja - prof. Stanovnik
2756
47 Ustna vprašanja - prof. Lipnik-Štangelj
2345
48 Ustna vprašanja - prof. Stanovnik
2532
49 Ustna vprašanja - prof. Kržan
2769
50 Ustna vprašanja - prof. Lipnik-Štangelj
2243
51 Ustna vprašanja - prof. Kržan
2549
52 Ustna vprašanja - prof. Lipnik - Stangelj
2196
53 Ustna vprašanja - prof. Stanovnik
2655
54 Ustna vprašanja - prof. Lipnik - Stangelj
2266
55 2006-01-24 Ustna vprašanja - prof. Krzan
2585
56 Ustna vprašanja - prof. Kržan
3887
57 Ustna vprašanja - prof. Lipnik Štangelj
2859
58 Ustna vprašanja - prof. Stanovnik
3648
59 Ustna vprašanja - prof. Budihna
2764

Kolokviji TOP LINK

# Naslov
1 Kolokvij - 4. vaja (vpliv zdravil na centralno živčevje)
1282
2 Kolokvij - 3. vaja - farmakokinetika
1278
3 Kolokvij iz vaj
3760
4 Kolokvij - 4. vaja (2013-12-06)
2056
5 Kolokvij - farmakokinetika
2787
6 Zbirka kolokvijev (4.vaja)
2863
7 4. kolokvij
2220
8 Kolokvij (3.vaja)
2297
9 Vstopni kolokvij za 2. vajo
2759
10 1.vstopni kolokvij
3328
11 Vstopni kolokvij - 1. vaja
3843
12 Vstopni kolokvij - 2. vaja
3476
13 Kolokvij - Receptura (2010-01-25)
4015
14 Kolokvij - Receptura (2010-01-25)
2580
15 Kolokvij - Receptura (2010-01)
3828
16 Vstopni kolokvij - 2. vaja
4336
17 Kolokvij - Receptura (2007-01-16)
3267
18 Kolokvij - Receptura (2007-01-16)
2713
19 Kolokvij - Receptura (2007-01-16)
2570
20 Kolokvij - Receptura (2006-12-11)
2609
21 Kolokvij - Receptura (2007-01-09)
2291
22 Kolokvij - Receptura (2007-01-09)
2582
23 Vstopni kolokviji (2006)
6603
24 2005-04-11 II. vaja - Kolokvij
3919
25 2005-03-31 II. vaja - Kolokvij
4171
26 2006-01-10 Receptura - Kolokvij
2595
27 2006-01-10 Receptura - Kolokvij
2674
28 Kolokvij iz recepture
3058
29 3.Kolokvij za vajo-poskus na cloveku(atropin)2005
3984
30 2. vstopni kolokvij - poskus na živali
4238
31 Vstopni kolokvij
6337
32 Vprašanja za frekvenčni kolokvij (2002)
3408
33 Kolokvij za vajo: poskus na človeku - atropin
5081
34 Kolokvij - vprašanja
8590
35 Vprašanja za frekvenčni kolokvij
7386

Seminarji TOP LINK

# Naslov
1 Tiklopidin
1432
2 Memantin
1029
3 Piridostigmin
1775
4 Amoksicilin
5922
5 Propiltiouracil in hipertiroidizem (seminar pri specialni farmakologiji)
1259
6 Interakcije med omeprazolom, paroksetinom in klindamicinom
1358
7 Zbirka seminarjev (poletni semester 2009)
3651
8 Farmakologija hipertenzije (2009) (Word + PPT)
2108
9 Zdravila pri anesteziji (2008-03)
2214
10 Toksikologija težkih kovin (2007)
2440
11 Zdravljenje sladkorne bolezni (2007)
2190
12 Farmakologija dihal (2007)
2243
13 Biološka zdravila (2007)
8928
14 Farmakoterapija bolečine (2006-05-21)
1894
15 Terapija diabetesa (2006-05-11)
3615
16 Zdravila pri anesteziji (2006-05-18)
11610
17 Interakcije med zdravili (2006)
3385
18 Snovi za izboljševanje telesnega videza
4105
19 Antiseptiki
1895
20 Farmakologija zdravil, ki delujejo na gladko mišico
2112
21 Diuretiki
2114
22 Imunosupresivna zdravila
3308
23 Pozno ugotovljena toksicnost zdravil
1925
24 Protivirusna zdravila
2046
25 Farmakologija dihal
2731
26 Toksikologija snovi, ki povzrocajo odvisnost
2049
27 Genska terapija
1814
28 2003-12 Glukokortikoidi
5594
29 2003-11 Antiseptiki in razkužila
13281
30 2005-03-03 Genska terapija
2345
31 2005-05-26 Snovi z anabolnim in katabolnim ucinkom (Prezentacija)
3612
32 2005-05-19 Farmakologija izbranih zdravil, ki delujejo na gladko misico
2070
33 2005-04-21 Zdravila pri anesteziji
7267
34 2005-03-31 Protivirusna zdravila (Tekst in prezentacija)
1978
35 2005-03-10 Biotransformacija zdravil - Prezentacija
1968
36 2005-05-19 Farmakoterapija bolecine
5029
37 2005-04-28 Farmakologija dihal
3801
38 2005-04-07 Pozno ugotavljanje toksicnosti zdravil
1455
39 2005-03-17 Toksikologija snovi, ki povzrocajo zasvojenost
5023
40 2005-05-19 Interakcije med zdravili
2258
41 2005-05-05 Antiseptiki
1814
42 2005-04-14 ACE inhibitorji
2319
43 2005-03-24 Imunosupresivna zdravila
2858
44 Snovi z anabolnim in katabolnim učinkom
7382
45 Pozno ugotovljena toksičnost zdravil
3317
46 Imunosupresivi
5275
47 Farmakoterapija bolečine
5849
48 Vpliv zdravil na gladko mišico
1866
49 ACE inhibitorji
8175
50 Interakcije med zdravili
3487
51 Imunosupresivna zdravila
14466
52 Toksikologija snovi, ki povzročajo zasvojenost
7838
53 Antibiotiki (1999)
7724
54 Blokatorji Ca2+ kanalov
3475
55 Antihipertenzivi
10527
56 Diuretiki (1998)
4004
57 Bronhialna astma (1996)
9515
58 Opioidi (1996)
4888
59 Interakcije med zdravili (1996)
5263
60 Kalcijevi antagonisti (1996)
6114
61 Zdravila sinaptičnega prenosa (1996)
4945
62 Odvisnost (1996)
6660

Povezave TOP LINK

# Naslov
1 Animacije in prezentacije
1740
2 Seminarji 2006/2007
2831
3 Toksikologija in zastrupitve
2673
4 Strani Inštituta za farmakologijo
6218