Farmakologija

Literatura TOP LINK

# Naslov
1 Specialna farma - zapiski
980
2 Zdravila po skupinah
1972
3 Izpiski za specialno farmakologijo
4115
4 Rang & Dales Pharmacology - prevod knjige
8580
5 Delovni list za 4. vajo
2080
6 Zdravila po skupinah
4320
7 Receptura - listi za ponavljanje in utrjevanje
8804
8 Predavanja receptura 09/10
5439
9 Primeri iz recepture s kraticami
6123
10 4. vaja - Rešitve delovnega lista
2214
11 Farmakoloski koncentrat
3421
12 Zapiski iz recepture
5021
13 Toksikologija - Izpiski
8264
14 Receptura - Povzetek, kratice, slovarček
8863
15 Zapiski - Razno
6523
16 Receptura - kratice
4631
17 Izpiski posameznih poglavij
8038
18 Diuretiki - slajdi iz predavanja
5008
19 Literatura za recepturo
10862
20 Priporočena literatura
6178

Pisna vprašanja TOP LINK

# Naslov
1 Zbrana zdravila z večine starih vprašanj
2048
2 Pisni izpit - specialna farmakologija (1.9.2016)
2353
3 Pisna vprašanja - splošna farmakologija (2016-06-24)
1978
4 Specialna farmakologija (2016-06-10)
1951
5 Splošna farmakologija - 1. rok 2014
2094
6 Pisna vprašanja (2014-01-20)
2517
7 Pisna vprašanja (zbirka)
5036
8 Pisni izpit (2012-08)
3280
9 Pisna vprašanja - Specialna farmakologija (2012-08-27)
5241
10 Pisni izpit
2709
11 Pisni izpiti (2012-06-11)
3190
12 Pisna vprašanja (2012)
2338
13 Pisna vprašanja (2012-06-11)
2600
14 Pisni izpit
2777
15 Pisna vprašanja (2012-02-13)
2942
16 Pisni izpit
2899
17 Pisna vprašanja (2012-01-23)
2952
18 Pisna vprašanja (2011-02)
3490
19 Pisna vprašanja (2011-02-14)
2576
20 Pisni izpit (2010-09-20)
2737
21 Pisna vprašanja (2010-09-06)
2459
22 Pisna vprašanja (2010-04-19)
2717
23 Izpit 9.2.2010
2699
24 Pisna vprašanja (2010-02-09)
2625
25 Izpit 9.2.2010
2772
26 Pisna vprašanja (2010-01-25)
2511
27 Pisna vprašanja (2009-09-07)
2747
28 Pisna vprašanja (2009-03-23)
2825
29 Pisni izpit (09.06.2008)
2740
30 Pisna vprašanja (2008-04-21)
2548
31 Pisna vprašanja (2008-03-17)
2682
32 Izpitna vprašanja z odgovori
7770
33 Pisna vprašanja (2007-04-16)
2624
34 Pisna vprašanja (2007-06-04)
2468
35 Zbirka odgovorov na izpitna vprašanja (2007)
5269
36 Pisna vprašanja (2007-03-26)
2793
37 Pisna vprašanja (2007-02-05)
2214
38 Pisni izpit (5.2.2007)
2429
39 Pisna vprašanja (2007-01-22)
2239
40 Pisna vprašanja - A, B, C in D (2006-09-04)
2943
41 Pisna vprašanja B (2006-06-26)
2194
42 Pisna vprašanja C (2006-06-26)
2279
43 Pisna vprašanja A (2006-06-26)
2187
44 2006-03-13 Pisni izpit C
2360
45 2006-03-13 Pisni izpit D
2322
46 2006-03-13 Pisni izpit A
2299
47 2006-03-13 Pisni izpit B
2211
48 2006-02-13 Pisna vprašanja B
2239
49 2006-02-13 Pisna vprašanja A
2514
50 2006-01-30 Pisni izpit C
2851
51 2006-01-30 Pisni izpit A
2382
52 2006-01-30 Pisni izpit B
2283
53 2006-01-16 Pisna vprašanja
2270
54 Pisna vprašanja
2428
55 Pisni izpit – 27.6.2005
2603
56 Pisni izpit (6.6.05)
2419
57 Pisna vprašanja po poglavjih
4506
58 Pisni izpit (jan2005)
2596
59 Farmakološke metode (podiplomski študij)
2688
60 Pisni izpit (mar2004)
2429
61 Pisna vprašanja (apr2004)
2701
62 Pisni izpiti 2003
2625
63 Pisna vprašanja
2463
64 Pisna vprašanja
2622
65 Pisni izpit (feb 2004)
2546
66 Pisna vprašanja (jan 2004)
2441
67 Pisni izpiti
3652
68 Pisna vprašanja (2002)
3926

Ustna vprašanja TOP LINK

# Naslov
1 Ustna vprašanja - prof. Stanovnik
1141
2 Ustna vprašanja - prof. Stanovnik
1224
3 Ustna vprašanja - Prof. Kržan
1403
4 Ustna vprašanja - prof. dr. Metoda Lipnik-Štangelj
2832
5 Ustna vprašanja - prof. Lipnik-Štangelj
1405
6 Ustna vprašanja - prof. Stanovnik
1367
7 Ustna vprašanja - prof. Stanovnik
1208
8 Ustna vprašanja - prof. Lipnik Štangelj
1276
9 Ustna vprašanja - prof. Stanovnik
1353
10 Ustna vprašanja - prof. Lipnik Štangelj
1461
11 Ustna vprašanja - prof. Kržan
1460
12 Ustna vprašanja - Prof. Lipnik Štangelj
1370
13 Ustna vprašanja - prof. Lipnik Štangelj
1342
14 Ustna vprašanja - prof. Stanovnik
1372
15 Ustna vprašanja - prof. Stanovnik
1415
16 Ustna vprašanja - prof. Kržan
1443
17 Ustna vprašanja - prof. stanovnik
1940
18 Ustna vprašanja - prof. Stanovnik
2050
19 Ustna vprašanja - prof. Lipnik Štangelj
1837
20 Ustna vprašanja - Prof. Lipnik Štangelj
2451
21 Ustna vprašanja - prof. Lipnik-Štangelj
2021
22 Ustna vprašanja - prof. Kržan
2532
23 Zbirka ustnih vprašanj - prof. Lipnik-Štangelj (2010-12)
2602
24 Ustna vprašanja - prof. Lipnik-Štangelj
1851
25 Ustna vprašanja - prof. Kržan
2002
26 Ustna vprašnja - prof. Lipnik-Štangelj
1782
27 Ustna vprašanja - prof. Stanovnik
2276
28 Ustni izpit - prof. Lipnik-Štangelj
1844
29 Ustni izpit - prof.Stanovnik
2780
30 Ustna vprašanja - prof. Kržan
3344
31 Ustna vprašanja - prof. Lipnik-Štangelj
1746
32 Ustna vprašanja - prof. Lipnik-Štangelj
1872
33 Ustna vprašanja - doc. Lipnik-Štangelj
6416
34 Ustna vprašanja (prof. Stanovnik)
2036
35 Zbirka ustnih vprašanj z odgovori - prof. Stanovnik
2955
36 Ustna vprašanja - prof. Stanovnik
2471
37 Ustna vprašanja - prof. Lipnik-Štangelj
2238
38 Ustna vprašanja - prof. Kržan
2843
39 Ustna vprašanja (Lipnik,Kržan,Stanovnik)
3954
40 Ustna vprašanja - prof. Ferjan
2015
41 Ustna vprašanja – prof. Krzan
2775
42 Ustna vprašanja - prof. Lipnik
2036
43 Ustna vprašanja - prof. Kržan
2569
44 Ustna vprašanja - prof. Stanovnik
2368
45 Ustna vprašanja - prof. Stanovnik
2511
46 Ustna vprašanja - prof. Stanovnik
2648
47 Ustna vprašanja - prof. Lipnik-Štangelj
2211
48 Ustna vprašanja - prof. Stanovnik
2421
49 Ustna vprašanja - prof. Kržan
2648
50 Ustna vprašanja - prof. Lipnik-Štangelj
2112
51 Ustna vprašanja - prof. Kržan
2430
52 Ustna vprašanja - prof. Lipnik - Stangelj
2078
53 Ustna vprašanja - prof. Stanovnik
2537
54 Ustna vprašanja - prof. Lipnik - Stangelj
2142
55 2006-01-24 Ustna vprašanja - prof. Krzan
2460
56 Ustna vprašanja - prof. Kržan
3761
57 Ustna vprašanja - prof. Lipnik Štangelj
2730
58 Ustna vprašanja - prof. Stanovnik
3513
59 Ustna vprašanja - prof. Budihna
2632

Kolokviji TOP LINK

# Naslov
1 Kolokvij - 4. vaja (vpliv zdravil na centralno živčevje)
1159
2 Kolokvij - 3. vaja - farmakokinetika
1141
3 Kolokvij iz vaj
3617
4 Kolokvij - 4. vaja (2013-12-06)
1926
5 Kolokvij - farmakokinetika
2641
6 Zbirka kolokvijev (4.vaja)
2758
7 4. kolokvij
2092
8 Kolokvij (3.vaja)
2168
9 Vstopni kolokvij za 2. vajo
2622
10 1.vstopni kolokvij
3204
11 Vstopni kolokvij - 1. vaja
3741
12 Vstopni kolokvij - 2. vaja
3358
13 Kolokvij - Receptura (2010-01-25)
3902
14 Kolokvij - Receptura (2010-01-25)
2470
15 Kolokvij - Receptura (2010-01)
3691
16 Vstopni kolokvij - 2. vaja
4243
17 Kolokvij - Receptura (2007-01-16)
3145
18 Kolokvij - Receptura (2007-01-16)
2594
19 Kolokvij - Receptura (2007-01-16)
2465
20 Kolokvij - Receptura (2006-12-11)
2513
21 Kolokvij - Receptura (2007-01-09)
2181
22 Kolokvij - Receptura (2007-01-09)
2483
23 Vstopni kolokviji (2006)
6471
24 2005-04-11 II. vaja - Kolokvij
3804
25 2005-03-31 II. vaja - Kolokvij
4056
26 2006-01-10 Receptura - Kolokvij
2472
27 2006-01-10 Receptura - Kolokvij
2545
28 Kolokvij iz recepture
2947
29 3.Kolokvij za vajo-poskus na cloveku(atropin)2005
3880
30 2. vstopni kolokvij - poskus na živali
4123
31 Vstopni kolokvij
6204
32 Vprašanja za frekvenčni kolokvij (2002)
3280
33 Kolokvij za vajo: poskus na človeku - atropin
4888
34 Kolokvij - vprašanja
8385
35 Vprašanja za frekvenčni kolokvij
7237

Seminarji TOP LINK

# Naslov
1 Tiklopidin
1252
2 Memantin
879
3 Piridostigmin
1610
4 Amoksicilin
5519
5 Propiltiouracil in hipertiroidizem (seminar pri specialni farmakologiji)
1138
6 Interakcije med omeprazolom, paroksetinom in klindamicinom
1246
7 Zbirka seminarjev (poletni semester 2009)
3524
8 Farmakologija hipertenzije (2009) (Word + PPT)
1994
9 Zdravila pri anesteziji (2008-03)
2102
10 Toksikologija težkih kovin (2007)
2275
11 Zdravljenje sladkorne bolezni (2007)
2013
12 Farmakologija dihal (2007)
2109
13 Biološka zdravila (2007)
8582
14 Farmakoterapija bolečine (2006-05-21)
1760
15 Terapija diabetesa (2006-05-11)
3389
16 Zdravila pri anesteziji (2006-05-18)
10850
17 Interakcije med zdravili (2006)
3155
18 Snovi za izboljševanje telesnega videza
3946
19 Antiseptiki
1759
20 Farmakologija zdravil, ki delujejo na gladko mišico
2005
21 Diuretiki
1978
22 Imunosupresivna zdravila
3135
23 Pozno ugotovljena toksicnost zdravil
1778
24 Protivirusna zdravila
1913
25 Farmakologija dihal
2558
26 Toksikologija snovi, ki povzrocajo odvisnost
1926
27 Genska terapija
1657
28 2003-12 Glukokortikoidi
5223
29 2003-11 Antiseptiki in razkužila
12900
30 2005-03-03 Genska terapija
2079
31 2005-05-26 Snovi z anabolnim in katabolnim ucinkom (Prezentacija)
3523
32 2005-05-19 Farmakologija izbranih zdravil, ki delujejo na gladko misico
1971
33 2005-04-21 Zdravila pri anesteziji
6754
34 2005-03-31 Protivirusna zdravila (Tekst in prezentacija)
1767
35 2005-03-10 Biotransformacija zdravil - Prezentacija
1845
36 2005-05-19 Farmakoterapija bolecine
4739
37 2005-04-28 Farmakologija dihal
3539
38 2005-04-07 Pozno ugotavljanje toksicnosti zdravil
1346
39 2005-03-17 Toksikologija snovi, ki povzrocajo zasvojenost
4647
40 2005-05-19 Interakcije med zdravili
2062
41 2005-05-05 Antiseptiki
1726
42 2005-04-14 ACE inhibitorji
2162
43 2005-03-24 Imunosupresivna zdravila
2597
44 Snovi z anabolnim in katabolnim učinkom
6862
45 Pozno ugotovljena toksičnost zdravil
3113
46 Imunosupresivi
5078
47 Farmakoterapija bolečine
5561
48 Vpliv zdravil na gladko mišico
1774
49 ACE inhibitorji
7844
50 Interakcije med zdravili
3354
51 Imunosupresivna zdravila
13103
52 Toksikologija snovi, ki povzročajo zasvojenost
7529
53 Antibiotiki (1999)
7239
54 Blokatorji Ca2+ kanalov
3265
55 Antihipertenzivi
9820
56 Diuretiki (1998)
3545
57 Bronhialna astma (1996)
8854
58 Opioidi (1996)
4595
59 Interakcije med zdravili (1996)
5033
60 Kalcijevi antagonisti (1996)
5749
61 Zdravila sinaptičnega prenosa (1996)
4629
62 Odvisnost (1996)
6398

Povezave TOP LINK

# Naslov
1 Animacije in prezentacije
1617
2 Seminarji 2006/2007
2675
3 Toksikologija in zastrupitve
2561
4 Strani Inštituta za farmakologijo
6098