Farmakologija

Literatura TOP LINK

# Naslov
1 Specialna farma - zapiski
2424
2 Zdravila po skupinah
3067
3 Izpiski za specialno farmakologijo
5045
4 Rang & Dales Pharmacology - prevod knjige
9692
5 Delovni list za 4. vajo
2829
6 Zdravila po skupinah
5240
7 Receptura - listi za ponavljanje in utrjevanje
10636
8 Predavanja receptura 09/10
6285
9 Primeri iz recepture s kraticami
11509
10 4. vaja - Rešitve delovnega lista
2979
11 Farmakoloski koncentrat
4216
12 Zapiski iz recepture
6042
13 Toksikologija - Izpiski
9431
14 Receptura - Povzetek, kratice, slovarček
10020
15 Zapiski - Razno
7394
16 Receptura - kratice
5524
17 Izpiski posameznih poglavij
8860
18 Diuretiki - slajdi iz predavanja
5889
19 Literatura za recepturo
12692
20 Priporočena literatura
7119

Pisna vprašanja TOP LINK

# Naslov
1 Zbrana zdravila z večine starih vprašanj
3362
2 Pisni izpit - specialna farmakologija (1.9.2016)
3583
3 Pisna vprašanja - splošna farmakologija (2016-06-24)
3362
4 Specialna farmakologija (2016-06-10)
3004
5 Splošna farmakologija - 1. rok 2014
3221
6 Pisna vprašanja (2014-01-20)
3555
7 Pisna vprašanja (zbirka)
6429
8 Pisni izpit (2012-08)
4374
9 Pisna vprašanja - Specialna farmakologija (2012-08-27)
6330
10 Pisni izpit
3825
11 Pisni izpiti (2012-06-11)
4253
12 Pisna vprašanja (2012-06-11)
3622
13 Pisna vprašanja (2012)
3425
14 Pisni izpit
3823
15 Pisna vprašanja (2012-02-13)
4005
16 Pisni izpit
3923
17 Pisna vprašanja (2012-01-23)
4003
18 Pisna vprašanja (2011-02)
4634
19 Pisna vprašanja (2011-02-14)
3653
20 Pisni izpit (2010-09-20)
3762
21 Pisna vprašanja (2010-09-06)
3438
22 Pisna vprašanja (2010-04-19)
3716
23 Pisna vprašanja (2010-02-09)
3635
24 Izpit 9.2.2010
3805
25 Izpit 9.2.2010
3730
26 Pisna vprašanja (2010-01-25)
3515
27 Pisna vprašanja (2009-09-07)
3794
28 Pisna vprašanja (2009-03-23)
3862
29 Pisni izpit (09.06.2008)
3799
30 Pisna vprašanja (2008-04-21)
3581
31 Pisna vprašanja (2008-03-17)
3644
32 Izpitna vprašanja z odgovori
9107
33 Pisna vprašanja (2007-04-16)
3616
34 Pisna vprašanja (2007-06-04)
3489
35 Zbirka odgovorov na izpitna vprašanja (2007)
6304
36 Pisna vprašanja (2007-03-26)
3794
37 Pisna vprašanja (2007-02-05)
3205
38 Pisni izpit (5.2.2007)
3408
39 Pisna vprašanja (2007-01-22)
3226
40 Pisna vprašanja - A, B, C in D (2006-09-04)
3959
41 Pisna vprašanja B (2006-06-26)
3196
42 Pisna vprašanja C (2006-06-26)
3319
43 Pisna vprašanja A (2006-06-26)
3200
44 2006-03-13 Pisni izpit C
3343
45 2006-03-13 Pisni izpit D
3296
46 2006-03-13 Pisni izpit A
3297
47 2006-03-13 Pisni izpit B
3209
48 2006-02-13 Pisna vprašanja B
3228
49 2006-02-13 Pisna vprašanja A
3447
50 2006-01-30 Pisni izpit C
3867
51 2006-01-30 Pisni izpit A
3409
52 2006-01-30 Pisni izpit B
3328
53 2006-01-16 Pisna vprašanja
3260
54 Pisna vprašanja
3433
55 Pisni izpit – 27.6.2005
3579
56 Pisni izpit (6.6.05)
3631
57 Pisna vprašanja po poglavjih
5571
58 Pisni izpit (jan2005)
3782
59 Farmakološke metode (podiplomski študij)
3725
60 Pisni izpiti 2003
3608
61 Pisni izpit (mar2004)
3419
62 Pisna vprašanja (apr2004)
3703
63 Pisna vprašanja
3418
64 Pisna vprašanja
3614
65 Pisni izpit (feb 2004)
3563
66 Pisna vprašanja (jan 2004)
3443
67 Pisni izpiti
4673
68 Pisna vprašanja (2002)
4929

Ustna vprašanja TOP LINK

# Naslov
1 Ustna vprašanja - prof. Stanovnik
1759
2 Ustna vprašanja - prof. Stanovnik
1845
3 Ustna vprašanja - Prof. Kržan
2012
4 Ustna vprašanja - prof. dr. Metoda Lipnik-Štangelj
3604
5 Ustna vprašanja - prof. Lipnik-Štangelj
2074
6 Ustna vprašanja - prof. Stanovnik
2071
7 Ustna vprašanja - prof. Stanovnik
1860
8 Ustna vprašanja - prof. Lipnik Štangelj
1917
9 Ustna vprašanja - prof. Stanovnik
2016
10 Ustna vprašanja - prof. Lipnik Štangelj
2040
11 Ustna vprašanja - prof. Kržan
2095
12 Ustna vprašanja - Prof. Lipnik Štangelj
1976
13 Ustna vprašanja - prof. Lipnik Štangelj
1914
14 Ustna vprašanja - prof. Stanovnik
1971
15 Ustna vprašanja - prof. Stanovnik
2130
16 Ustna vprašanja - prof. Kržan
2067
17 Ustna vprašanja - prof. stanovnik
2577
18 Ustna vprašanja - prof. Stanovnik
2667
19 Ustna vprašanja - Prof. Lipnik Štangelj
3085
20 Ustna vprašanja - prof. Lipnik Štangelj
2463
21 Ustna vprašanja - prof. Lipnik-Štangelj
2607
22 Ustna vprašanja - prof. Kržan
3204
23 Zbirka ustnih vprašanj - prof. Lipnik-Štangelj (2010-12)
3316
24 Ustna vprašanja - prof. Lipnik-Štangelj
2538
25 Ustna vprašanja - prof. Kržan
2621
26 Ustna vprašnja - prof. Lipnik-Štangelj
2321
27 Ustna vprašanja - prof. Stanovnik
2877
28 Ustni izpit - prof. Lipnik-Štangelj
2454
29 Ustni izpit - prof.Stanovnik
3425
30 Ustna vprašanja - prof. Kržan
4044
31 Ustna vprašanja - prof. Lipnik-Štangelj
2324
32 Ustna vprašanja - prof. Lipnik-Štangelj
2598
33 Ustna vprašanja - doc. Lipnik-Štangelj
7100
34 Ustna vprašanja (prof. Stanovnik)
2618
35 Zbirka ustnih vprašanj z odgovori - prof. Stanovnik
3564
36 Ustna vprašanja - prof. Stanovnik
3116
37 Ustna vprašanja - prof. Lipnik-Štangelj
2864
38 Ustna vprašanja - prof. Kržan
3449
39 Ustna vprašanja (Lipnik,Kržan,Stanovnik)
4548
40 Ustna vprašanja - prof. Ferjan
2586
41 Ustna vprašanja – prof. Krzan
3383
42 Ustna vprašanja - prof. Lipnik
2672
43 Ustna vprašanja - prof. Kržan
3186
44 Ustna vprašanja - prof. Stanovnik
2953
45 Ustna vprašanja - prof. Stanovnik
3125
46 Ustna vprašanja - prof. Stanovnik
3250
47 Ustna vprašanja - prof. Stanovnik
3024
48 Ustna vprašanja - prof. Lipnik-Štangelj
2873
49 Ustna vprašanja - prof. Kržan
3283
50 Ustna vprašanja - prof. Lipnik-Štangelj
2708
51 Ustna vprašanja - prof. Stanovnik
3134
52 Ustna vprašanja - prof. Kržan
3067
53 Ustna vprašanja - prof. Lipnik - Stangelj
2674
54 Ustna vprašanja - prof. Lipnik - Stangelj
2762
55 2006-01-24 Ustna vprašanja - prof. Krzan
3056
56 Ustna vprašanja - prof. Kržan
4377
57 Ustna vprašanja - prof. Lipnik Štangelj
3320
58 Ustna vprašanja - prof. Stanovnik
4129
59 Ustna vprašanja - prof. Budihna
3223

Kolokviji TOP LINK

# Naslov
1 Kolokvij - 4. vaja (vpliv zdravil na centralno živčevje)
1808
2 Kolokvij - 3. vaja - farmakokinetika
1834
3 Kolokvij iz vaj
4331
4 Kolokvij - 4. vaja (2013-12-06)
2532
5 Kolokvij - farmakokinetika
3361
6 Zbirka kolokvijev (4.vaja)
3341
7 4. kolokvij
2717
8 Kolokvij (3.vaja)
2779
9 Vstopni kolokvij za 2. vajo
3204
10 1.vstopni kolokvij
3804
11 Vstopni kolokvij - 1. vaja
4324
12 Vstopni kolokvij - 2. vaja
3965
13 Kolokvij - Receptura (2010-01-25)
4539
14 Kolokvij - Receptura (2010-01-25)
3016
15 Kolokvij - Receptura (2010-01)
4349
16 Vstopni kolokvij - 2. vaja
4781
17 Kolokvij - Receptura (2007-01-16)
3743
18 Kolokvij - Receptura (2007-01-16)
3153
19 Kolokvij - Receptura (2007-01-16)
3000
20 Kolokvij - Receptura (2006-12-11)
3042
21 Kolokvij - Receptura (2007-01-09)
2728
22 Kolokvij - Receptura (2007-01-09)
3023
23 Vstopni kolokviji (2006)
7107
24 2005-04-11 II. vaja - Kolokvij
4390
25 2005-03-31 II. vaja - Kolokvij
4603
26 2006-01-10 Receptura - Kolokvij
3031
27 2006-01-10 Receptura - Kolokvij
3129
28 Kolokvij iz recepture
3507
29 3.Kolokvij za vajo-poskus na cloveku(atropin)2005
4412
30 2. vstopni kolokvij - poskus na živali
4701
31 Vstopni kolokvij
6846
32 Vprašanja za frekvenčni kolokvij (2002)
3852
33 Kolokvij za vajo: poskus na človeku - atropin
5566
34 Kolokvij - vprašanja
9141
35 Vprašanja za frekvenčni kolokvij
7858

Seminarji TOP LINK

# Naslov
1 Tiklopidin
1998
2 Memantin
1590
3 Piridostigmin
2329
4 Amoksicilin
6820
5 Propiltiouracil in hipertiroidizem (seminar pri specialni farmakologiji)
1716
6 Interakcije med omeprazolom, paroksetinom in klindamicinom
1813
7 Zbirka seminarjev (poletni semester 2009)
4225
8 Farmakologija hipertenzije (2009) (Word + PPT)
2549
9 Zdravila pri anesteziji (2008-03)
2661
10 Toksikologija težkih kovin (2007)
2988
11 Zdravljenje sladkorne bolezni (2007)
2729
12 Farmakologija dihal (2007)
2728
13 Biološka zdravila (2007)
9795
14 Farmakoterapija bolečine (2006-05-21)
2356
15 Zdravila pri anesteziji (2006-05-18)
13465
16 Interakcije med zdravili (2006)
4113
17 Terapija diabetesa (2006-05-11)
4285
18 Snovi za izboljševanje telesnega videza
4625
19 Antiseptiki
2436
20 Farmakologija zdravil, ki delujejo na gladko mišico
2596
21 Diuretiki
2678
22 Imunosupresivna zdravila
3931
23 Pozno ugotovljena toksicnost zdravil
2434
24 Protivirusna zdravila
2567
25 Farmakologija dihal
3308
26 Toksikologija snovi, ki povzrocajo odvisnost
2664
27 Genska terapija
2371
28 2003-12 Glukokortikoidi
6577
29 2003-11 Antiseptiki in razkužila
14201
30 2005-03-03 Genska terapija
2997
31 2005-05-26 Snovi z anabolnim in katabolnim ucinkom (Prezentacija)
4067
32 2005-05-19 Farmakologija izbranih zdravil, ki delujejo na gladko misico
2518
33 2005-04-21 Zdravila pri anesteziji
8757
34 2005-03-31 Protivirusna zdravila (Tekst in prezentacija)
2531
35 2005-03-10 Biotransformacija zdravil - Prezentacija
2500
36 2005-05-19 Farmakoterapija bolecine
5758
37 2005-04-28 Farmakologija dihal
4406
38 2005-04-07 Pozno ugotavljanje toksicnosti zdravil
1942
39 2005-03-17 Toksikologija snovi, ki povzrocajo zasvojenost
5889
40 2005-05-19 Interakcije med zdravili
2868
41 2005-05-05 Antiseptiki
2292
42 2005-04-14 ACE inhibitorji
2827
43 2005-03-24 Imunosupresivna zdravila
3409
44 Snovi z anabolnim in katabolnim učinkom
8563
45 Pozno ugotovljena toksičnost zdravil
3943
46 Imunosupresivi
6044
47 Farmakoterapija bolečine
6618
48 Vpliv zdravil na gladko mišico
2338
49 ACE inhibitorji
9353
50 Interakcije med zdravili
4136
51 Imunosupresivna zdravila
17174
52 Toksikologija snovi, ki povzročajo zasvojenost
8806
53 Antibiotiki (1999)
8955
54 Blokatorji Ca2+ kanalov
4216
55 Antihipertenzivi
12459
56 Diuretiki (1998)
5025
57 Odvisnost (1996)
7555
58 Bronhialna astma (1996)
11231
59 Opioidi (1996)
5543
60 Interakcije med zdravili (1996)
5805
61 Kalcijevi antagonisti (1996)
7043
62 Zdravila sinaptičnega prenosa (1996)
5797

Povezave TOP LINK

# Naslov
1 Animacije in prezentacije
2256
2 Seminarji 2006/2007
3366
3 Toksikologija in zastrupitve
3172
4 Strani Inštituta za farmakologijo
6670