Farmakologija

Literatura TOP LINK

# Naslov
1 Specialna farma - zapiski
1932
2 Zdravila po skupinah
2639
3 Izpiski za specialno farmakologijo
4654
4 Rang & Dales Pharmacology - prevod knjige
9266
5 Delovni list za 4. vajo
2500
6 Zdravila po skupinah
4848
7 Receptura - listi za ponavljanje in utrjevanje
9759
8 Predavanja receptura 09/10
5938
9 Primeri iz recepture s kraticami
8843
10 4. vaja - Rešitve delovnega lista
2664
11 Farmakoloski koncentrat
3894
12 Zapiski iz recepture
5621
13 Toksikologija - Izpiski
8996
14 Receptura - Povzetek, kratice, slovarček
9548
15 Zapiski - Razno
7044
16 Receptura - kratice
5174
17 Izpiski posameznih poglavij
8513
18 Diuretiki - slajdi iz predavanja
5537
19 Literatura za recepturo
11956
20 Priporočena literatura
6772

Pisna vprašanja TOP LINK

# Naslov
1 Zbrana zdravila z večine starih vprašanj
2745
2 Pisni izpit - specialna farmakologija (1.9.2016)
3047
3 Pisna vprašanja - splošna farmakologija (2016-06-24)
2720
4 Specialna farmakologija (2016-06-10)
2521
5 Splošna farmakologija - 1. rok 2014
2719
6 Pisna vprašanja (2014-01-20)
3054
7 Pisna vprašanja (zbirka)
5654
8 Pisni izpit (2012-08)
3870
9 Pisna vprašanja - Specialna farmakologija (2012-08-27)
5808
10 Pisni izpit
3316
11 Pisni izpiti (2012-06-11)
3757
12 Pisna vprašanja (2012-06-11)
3150
13 Pisna vprašanja (2012)
2905
14 Pisni izpit
3341
15 Pisna vprašanja (2012-02-13)
3508
16 Pisni izpit
3460
17 Pisna vprašanja (2012-01-23)
3496
18 Pisna vprašanja (2011-02)
4052
19 Pisna vprašanja (2011-02-14)
3134
20 Pisni izpit (2010-09-20)
3275
21 Pisna vprašanja (2010-09-06)
2958
22 Pisna vprašanja (2010-04-19)
3231
23 Pisna vprašanja (2010-02-09)
3154
24 Izpit 9.2.2010
3317
25 Izpit 9.2.2010
3243
26 Pisna vprašanja (2010-01-25)
3030
27 Pisna vprašanja (2009-09-07)
3292
28 Pisna vprašanja (2009-03-23)
3369
29 Pisni izpit (09.06.2008)
3307
30 Pisna vprašanja (2008-04-21)
3085
31 Pisna vprašanja (2008-03-17)
3186
32 Izpitna vprašanja z odgovori
8434
33 Pisna vprašanja (2007-06-04)
2980
34 Pisna vprašanja (2007-04-16)
3130
35 Zbirka odgovorov na izpitna vprašanja (2007)
5801
36 Pisna vprašanja (2007-03-26)
3315
37 Pisna vprašanja (2007-02-05)
2734
38 Pisni izpit (5.2.2007)
2952
39 Pisna vprašanja (2007-01-22)
2746
40 Pisna vprašanja - A, B, C in D (2006-09-04)
3477
41 Pisna vprašanja A (2006-06-26)
2725
42 Pisna vprašanja B (2006-06-26)
2691
43 Pisna vprašanja C (2006-06-26)
2844
44 2006-03-13 Pisni izpit C
2887
45 2006-03-13 Pisni izpit D
2825
46 2006-03-13 Pisni izpit A
2825
47 2006-03-13 Pisni izpit B
2722
48 2006-02-13 Pisna vprašanja B
2734
49 2006-02-13 Pisna vprašanja A
2992
50 2006-01-30 Pisni izpit C
3359
51 2006-01-30 Pisni izpit A
2931
52 2006-01-30 Pisni izpit B
2829
53 2006-01-16 Pisna vprašanja
2777
54 Pisna vprašanja
2971
55 Pisni izpit – 27.6.2005
3097
56 Pisni izpit (6.6.05)
3065
57 Pisna vprašanja po poglavjih
5076
58 Pisni izpit (jan2005)
3219
59 Farmakološke metode (podiplomski študij)
3218
60 Pisni izpiti 2003
3138
61 Pisni izpit (mar2004)
2944
62 Pisna vprašanja (apr2004)
3212
63 Pisna vprašanja
2973
64 Pisna vprašanja
3150
65 Pisni izpit (feb 2004)
3092
66 Pisna vprašanja (jan 2004)
2967
67 Pisni izpiti
4196
68 Pisna vprašanja (2002)
4483

Ustna vprašanja TOP LINK

# Naslov
1 Ustna vprašanja - prof. Stanovnik
1478
2 Ustna vprašanja - prof. Stanovnik
1551
3 Ustna vprašanja - Prof. Kržan
1735
4 Ustna vprašanja - prof. dr. Metoda Lipnik-Štangelj
3286
5 Ustna vprašanja - prof. Lipnik-Štangelj
1790
6 Ustna vprašanja - prof. Stanovnik
1762
7 Ustna vprašanja - prof. Stanovnik
1574
8 Ustna vprašanja - prof. Lipnik Štangelj
1622
9 Ustna vprašanja - prof. Stanovnik
1713
10 Ustna vprašanja - prof. Lipnik Štangelj
1776
11 Ustna vprašanja - prof. Kržan
1806
12 Ustna vprašanja - Prof. Lipnik Štangelj
1710
13 Ustna vprašanja - prof. Lipnik Štangelj
1663
14 Ustna vprašanja - prof. Stanovnik
1696
15 Ustna vprašanja - prof. Stanovnik
1744
16 Ustna vprašanja - prof. Kržan
1791
17 Ustna vprašanja - prof. stanovnik
2266
18 Ustna vprašanja - prof. Stanovnik
2377
19 Ustna vprašanja - Prof. Lipnik Štangelj
2803
20 Ustna vprašanja - prof. Lipnik Štangelj
2182
21 Ustna vprašanja - prof. Lipnik-Štangelj
2344
22 Ustna vprašanja - prof. Kržan
2898
23 Zbirka ustnih vprašanj - prof. Lipnik-Štangelj (2010-12)
3005
24 Ustna vprašanja - prof. Lipnik-Štangelj
2218
25 Ustna vprašanja - prof. Kržan
2339
26 Ustna vprašnja - prof. Lipnik-Štangelj
2087
27 Ustna vprašanja - prof. Stanovnik
2601
28 Ustni izpit - prof.Stanovnik
3133
29 Ustni izpit - prof. Lipnik-Štangelj
2174
30 Ustna vprašanja - prof. Kržan
3739
31 Ustna vprašanja - prof. Lipnik-Štangelj
2040
32 Ustna vprašanja - prof. Lipnik-Štangelj
2209
33 Ustna vprašanja - doc. Lipnik-Štangelj
6791
34 Ustna vprašanja (prof. Stanovnik)
2353
35 Zbirka ustnih vprašanj z odgovori - prof. Stanovnik
3281
36 Ustna vprašanja - prof. Stanovnik
2821
37 Ustna vprašanja - prof. Lipnik-Štangelj
2602
38 Ustna vprašanja - prof. Kržan
3167
39 Ustna vprašanja (Lipnik,Kržan,Stanovnik)
4276
40 Ustna vprašanja - prof. Ferjan
2316
41 Ustna vprašanja – prof. Krzan
3099
42 Ustna vprašanja - prof. Lipnik
2378
43 Ustna vprašanja - prof. Kržan
2915
44 Ustna vprašanja - prof. Stanovnik
2691
45 Ustna vprašanja - prof. Stanovnik
2854
46 Ustna vprašanja - prof. Stanovnik
2975
47 Ustna vprašanja - prof. Stanovnik
2750
48 Ustna vprašanja - prof. Lipnik-Štangelj
2560
49 Ustna vprašanja - prof. Kržan
2977
50 Ustna vprašanja - prof. Lipnik-Štangelj
2431
51 Ustna vprašanja - prof. Stanovnik
2858
52 Ustna vprašanja - prof. Kržan
2783
53 Ustna vprašanja - prof. Lipnik - Stangelj
2389
54 Ustna vprašanja - prof. Lipnik - Stangelj
2479
55 2006-01-24 Ustna vprašanja - prof. Krzan
2788
56 Ustna vprašanja - prof. Kržan
4088
57 Ustna vprašanja - prof. Lipnik Štangelj
3039
58 Ustna vprašanja - prof. Stanovnik
3840
59 Ustna vprašanja - prof. Budihna
2965

Kolokviji TOP LINK

# Naslov
1 Kolokvij - 4. vaja (vpliv zdravil na centralno živčevje)
1514
2 Kolokvij - 3. vaja - farmakokinetika
1560
3 Kolokvij iz vaj
4073
4 Kolokvij - 4. vaja (2013-12-06)
2287
5 Kolokvij - farmakokinetika
3066
6 4. kolokvij
2472
7 Zbirka kolokvijev (4.vaja)
3085
8 Kolokvij (3.vaja)
2545
9 Vstopni kolokvij za 2. vajo
2977
10 1.vstopni kolokvij
3574
11 Vstopni kolokvij - 1. vaja
4066
12 Vstopni kolokvij - 2. vaja
3707
13 Kolokvij - Receptura (2010-01-25)
4268
14 Kolokvij - Receptura (2010-01-25)
2790
15 Kolokvij - Receptura (2010-01)
4077
16 Vstopni kolokvij - 2. vaja
4536
17 Kolokvij - Receptura (2007-01-16)
3482
18 Kolokvij - Receptura (2007-01-16)
2918
19 Kolokvij - Receptura (2007-01-16)
2762
20 Kolokvij - Receptura (2006-12-11)
2803
21 Kolokvij - Receptura (2007-01-09)
2494
22 Kolokvij - Receptura (2007-01-09)
2782
23 Vstopni kolokviji (2006)
6844
24 2005-04-11 II. vaja - Kolokvij
4126
25 2005-03-31 II. vaja - Kolokvij
4370
26 2006-01-10 Receptura - Kolokvij
2804
27 2006-01-10 Receptura - Kolokvij
2881
28 Kolokvij iz recepture
3264
29 3.Kolokvij za vajo-poskus na cloveku(atropin)2005
4174
30 2. vstopni kolokvij - poskus na živali
4440
31 Vstopni kolokvij
6592
32 Vprašanja za frekvenčni kolokvij (2002)
3602
33 Kolokvij za vajo: poskus na človeku - atropin
5295
34 Kolokvij - vprašanja
8858
35 Vprašanja za frekvenčni kolokvij
7613

Seminarji TOP LINK

# Naslov
1 Tiklopidin
1725
2 Memantin
1340
3 Piridostigmin
2066
4 Amoksicilin
6377
5 Propiltiouracil in hipertiroidizem (seminar pri specialni farmakologiji)
1451
6 Interakcije med omeprazolom, paroksetinom in klindamicinom
1544
7 Zbirka seminarjev (poletni semester 2009)
3878
8 Farmakologija hipertenzije (2009) (Word + PPT)
2291
9 Zdravila pri anesteziji (2008-03)
2419
10 Toksikologija težkih kovin (2007)
2670
11 Zdravljenje sladkorne bolezni (2007)
2442
12 Farmakologija dihal (2007)
2456
13 Biološka zdravila (2007)
9378
14 Farmakoterapija bolečine (2006-05-21)
2098
15 Zdravila pri anesteziji (2006-05-18)
12532
16 Interakcije med zdravili (2006)
3760
17 Terapija diabetesa (2006-05-11)
3944
18 Snovi za izboljševanje telesnega videza
4344
19 Antiseptiki
2148
20 Farmakologija zdravil, ki delujejo na gladko mišico
2307
21 Diuretiki
2389
22 Imunosupresivna zdravila
3590
23 Pozno ugotovljena toksicnost zdravil
2149
24 Protivirusna zdravila
2284
25 Farmakologija dihal
3013
26 Toksikologija snovi, ki povzrocajo odvisnost
2308
27 Genska terapija
2081
28 2003-11 Antiseptiki in razkužila
13734
29 2003-12 Glukokortikoidi
6111
30 2005-03-17 Toksikologija snovi, ki povzrocajo zasvojenost
5512
31 2005-05-19 Interakcije med zdravili
2539
32 2005-05-05 Antiseptiki
2021
33 2005-04-14 ACE inhibitorji
2546
34 2005-03-24 Imunosupresivna zdravila
3121
35 2005-03-03 Genska terapija
2697
36 2005-05-26 Snovi z anabolnim in katabolnim ucinkom (Prezentacija)
3783
37 2005-05-19 Farmakologija izbranih zdravil, ki delujejo na gladko misico
2233
38 2005-04-21 Zdravila pri anesteziji
7953
39 2005-03-31 Protivirusna zdravila (Tekst in prezentacija)
2239
40 2005-03-10 Biotransformacija zdravil - Prezentacija
2214
41 2005-05-19 Farmakoterapija bolecine
5351
42 2005-04-28 Farmakologija dihal
4091
43 2005-04-07 Pozno ugotavljanje toksicnosti zdravil
1641
44 Snovi z anabolnim in katabolnim učinkom
7950
45 Pozno ugotovljena toksičnost zdravil
3621
46 Imunosupresivi
5628
47 Farmakoterapija bolečine
6221
48 Vpliv zdravil na gladko mišico
2079
49 ACE inhibitorji
8690
50 Interakcije med zdravili
3791
51 Imunosupresivna zdravila
15704
52 Toksikologija snovi, ki povzročajo zasvojenost
8208
53 Antibiotiki (1999)
8436
54 Blokatorji Ca2+ kanalov
3828
55 Antihipertenzivi
11376
56 Diuretiki (1998)
4536
57 Odvisnost (1996)
7100
58 Bronhialna astma (1996)
10441
59 Opioidi (1996)
5227
60 Interakcije med zdravili (1996)
5522
61 Kalcijevi antagonisti (1996)
6596
62 Zdravila sinaptičnega prenosa (1996)
5398

Povezave TOP LINK

# Naslov
1 Animacije in prezentacije
1987
2 Seminarji 2006/2007
3102
3 Toksikologija in zastrupitve
2893
4 Strani Inštituta za farmakologijo
6421