Farmakologija

Literatura TOP LINK

# Naslov
1 Specialna farma - zapiski
787
2 Zdravila po skupinah
1847
3 Izpiski za specialno farmakologijo
4020
4 Rang & Dales Pharmacology - prevod knjige
8457
5 Delovni list za 4. vajo
1984
6 Zdravila po skupinah
4232
7 Receptura - listi za ponavljanje in utrjevanje
8615
8 Predavanja receptura 09/10
5354
9 Primeri iz recepture s kraticami
5840
10 4. vaja - Rešitve delovnega lista
2121
11 Farmakoloski koncentrat
3348
12 Zapiski iz recepture
4929
13 Toksikologija - Izpiski
8060
14 Receptura - Povzetek, kratice, slovarček
8731
15 Zapiski - Razno
6448
16 Receptura - kratice
4564
17 Izpiski posameznih poglavij
7956
18 Diuretiki - slajdi iz predavanja
4942
19 Literatura za recepturo
10703
20 Priporočena literatura
6086

Pisna vprašanja TOP LINK

# Naslov
1 Zbrana zdravila z večine starih vprašanj
1898
2 Pisni izpit - specialna farmakologija (1.9.2016)
2216
3 Pisna vprašanja - splošna farmakologija (2016-06-24)
1825
4 Specialna farmakologija (2016-06-10)
1861
5 Splošna farmakologija - 1. rok 2014
1975
6 Pisna vprašanja (2014-01-20)
2418
7 Pisna vprašanja (zbirka)
4929
8 Pisni izpit (2012-08)
3156
9 Pisna vprašanja - Specialna farmakologija (2012-08-27)
5142
10 Pisni izpit
2603
11 Pisni izpiti (2012-06-11)
3095
12 Pisna vprašanja (2012)
2248
13 Pisna vprašanja (2012-06-11)
2509
14 Pisni izpit
2688
15 Pisna vprašanja (2012-02-13)
2855
16 Pisni izpit
2799
17 Pisna vprašanja (2012-01-23)
2860
18 Pisna vprašanja (2011-02)
3403
19 Pisna vprašanja (2011-02-14)
2492
20 Pisni izpit (2010-09-20)
2645
21 Pisna vprašanja (2010-09-06)
2368
22 Pisna vprašanja (2010-04-19)
2635
23 Izpit 9.2.2010
2612
24 Pisna vprašanja (2010-02-09)
2538
25 Izpit 9.2.2010
2688
26 Pisna vprašanja (2010-01-25)
2425
27 Pisna vprašanja (2009-09-07)
2659
28 Pisna vprašanja (2009-03-23)
2735
29 Pisni izpit (09.06.2008)
2664
30 Pisna vprašanja (2008-04-21)
2460
31 Pisna vprašanja (2008-03-17)
2598
32 Izpitna vprašanja z odgovori
7620
33 Pisna vprašanja (2007-04-16)
2533
34 Pisna vprašanja (2007-06-04)
2368
35 Zbirka odgovorov na izpitna vprašanja (2007)
5157
36 Pisna vprašanja (2007-03-26)
2705
37 Pisna vprašanja (2007-02-05)
2128
38 Pisni izpit (5.2.2007)
2329
39 Pisna vprašanja (2007-01-22)
2151
40 Pisna vprašanja - A, B, C in D (2006-09-04)
2843
41 Pisna vprašanja B (2006-06-26)
2108
42 Pisna vprašanja C (2006-06-26)
2193
43 Pisna vprašanja A (2006-06-26)
2103
44 2006-03-13 Pisni izpit C
2274
45 2006-03-13 Pisni izpit D
2233
46 2006-03-13 Pisni izpit A
2214
47 2006-03-13 Pisni izpit B
2125
48 2006-02-13 Pisna vprašanja B
2157
49 2006-02-13 Pisna vprašanja A
2435
50 2006-01-30 Pisni izpit C
2760
51 2006-01-30 Pisni izpit A
2288
52 2006-01-30 Pisni izpit B
2183
53 2006-01-16 Pisna vprašanja
2181
54 Pisna vprašanja
2336
55 Pisni izpit – 27.6.2005
2515
56 Pisni izpit (6.6.05)
2320
57 Pisna vprašanja po poglavjih
4369
58 Pisni izpit (jan2005)
2491
59 Farmakološke metode (podiplomski študij)
2593
60 Pisni izpit (mar2004)
2337
61 Pisna vprašanja (apr2004)
2610
62 Pisni izpiti 2003
2536
63 Pisna vprašanja
2381
64 Pisna vprašanja
2538
65 Pisni izpit (feb 2004)
2454
66 Pisna vprašanja (jan 2004)
2361
67 Pisni izpiti
3569
68 Pisna vprašanja (2002)
3815

Ustna vprašanja TOP LINK

# Naslov
1 Ustna vprašanja - prof. Stanovnik
1090
2 Ustna vprašanja - prof. Stanovnik
1169
3 Ustna vprašanja - Prof. Kržan
1342
4 Ustna vprašanja - prof. dr. Metoda Lipnik-Štangelj
2753
5 Ustna vprašanja - prof. Lipnik-Štangelj
1348
6 Ustna vprašanja - prof. Stanovnik
1309
7 Ustna vprašanja - prof. Stanovnik
1148
8 Ustna vprašanja - prof. Lipnik Štangelj
1226
9 Ustna vprašanja - prof. Stanovnik
1290
10 Ustna vprašanja - prof. Lipnik Štangelj
1417
11 Ustna vprašanja - prof. Kržan
1412
12 Ustna vprašanja - Prof. Lipnik Štangelj
1321
13 Ustna vprašanja - prof. Lipnik Štangelj
1295
14 Ustna vprašanja - prof. Stanovnik
1316
15 Ustna vprašanja - prof. Stanovnik
1355
16 Ustna vprašanja - prof. Kržan
1389
17 Ustna vprašanja - prof. stanovnik
1895
18 Ustna vprašanja - prof. Stanovnik
1993
19 Ustna vprašanja - prof. Lipnik Štangelj
1782
20 Ustna vprašanja - Prof. Lipnik Štangelj
2392
21 Ustna vprašanja - prof. Lipnik-Štangelj
1976
22 Ustna vprašanja - prof. Kržan
2479
23 Zbirka ustnih vprašanj - prof. Lipnik-Štangelj (2010-12)
2544
24 Ustna vprašanja - prof. Lipnik-Štangelj
1792
25 Ustna vprašanja - prof. Kržan
1954
26 Ustna vprašnja - prof. Lipnik-Štangelj
1734
27 Ustna vprašanja - prof. Stanovnik
2233
28 Ustni izpit - prof. Lipnik-Štangelj
1798
29 Ustni izpit - prof.Stanovnik
2721
30 Ustna vprašanja - prof. Kržan
3285
31 Ustna vprašanja - prof. Lipnik-Štangelj
1692
32 Ustna vprašanja - prof. Lipnik-Štangelj
1817
33 Ustna vprašanja - doc. Lipnik-Štangelj
6367
34 Ustna vprašanja (prof. Stanovnik)
1981
35 Zbirka ustnih vprašanj z odgovori - prof. Stanovnik
2905
36 Ustna vprašanja - prof. Stanovnik
2425
37 Ustna vprašanja - prof. Lipnik-Štangelj
2185
38 Ustna vprašanja - prof. Kržan
2789
39 Ustna vprašanja (Lipnik,Kržan,Stanovnik)
3899
40 Ustna vprašanja - prof. Ferjan
1967
41 Ustna vprašanja – prof. Krzan
2724
42 Ustna vprašanja - prof. Lipnik
1994
43 Ustna vprašanja - prof. Kržan
2518
44 Ustna vprašanja - prof. Stanovnik
2323
45 Ustna vprašanja - prof. Stanovnik
2466
46 Ustna vprašanja - prof. Stanovnik
2599
47 Ustna vprašanja - prof. Lipnik-Štangelj
2151
48 Ustna vprašanja - prof. Stanovnik
2371
49 Ustna vprašanja - prof. Kržan
2601
50 Ustna vprašanja - prof. Lipnik-Štangelj
2065
51 Ustna vprašanja - prof. Kržan
2377
52 Ustna vprašanja - prof. Lipnik - Stangelj
2027
53 Ustna vprašanja - prof. Stanovnik
2481
54 Ustna vprašanja - prof. Lipnik - Stangelj
2095
55 2006-01-24 Ustna vprašanja - prof. Krzan
2408
56 Ustna vprašanja - prof. Kržan
3711
57 Ustna vprašanja - prof. Lipnik Štangelj
2681
58 Ustna vprašanja - prof. Stanovnik
3456
59 Ustna vprašanja - prof. Budihna
2583

Kolokviji TOP LINK

# Naslov
1 Kolokvij - 4. vaja (vpliv zdravil na centralno živčevje)
1082
2 Kolokvij - 3. vaja - farmakokinetika
1050
3 Kolokvij iz vaj
3520
4 Kolokvij - 4. vaja (2013-12-06)
1860
5 Kolokvij - farmakokinetika
2530
6 Zbirka kolokvijev (4.vaja)
2693
7 4. kolokvij
2020
8 Kolokvij (3.vaja)
2100
9 Vstopni kolokvij za 2. vajo
2560
10 1.vstopni kolokvij
3147
11 Vstopni kolokvij - 1. vaja
3680
12 Vstopni kolokvij - 2. vaja
3297
13 Kolokvij - Receptura (2010-01-25)
3851
14 Kolokvij - Receptura (2010-01-25)
2412
15 Kolokvij - Receptura (2010-01)
3612
16 Vstopni kolokvij - 2. vaja
4194
17 Kolokvij - Receptura (2007-01-16)
3082
18 Kolokvij - Receptura (2007-01-16)
2538
19 Kolokvij - Receptura (2007-01-16)
2416
20 Kolokvij - Receptura (2006-12-11)
2461
21 Kolokvij - Receptura (2007-01-09)
2126
22 Kolokvij - Receptura (2007-01-09)
2439
23 Vstopni kolokviji (2006)
6397
24 2005-04-11 II. vaja - Kolokvij
3750
25 2005-03-31 II. vaja - Kolokvij
3999
26 2006-01-10 Receptura - Kolokvij
2421
27 2006-01-10 Receptura - Kolokvij
2488
28 Kolokvij iz recepture
2898
29 3.Kolokvij za vajo-poskus na cloveku(atropin)2005
3807
30 2. vstopni kolokvij - poskus na živali
4073
31 Vstopni kolokvij
6132
32 Vprašanja za frekvenčni kolokvij (2002)
3215
33 Kolokvij za vajo: poskus na človeku - atropin
4808
34 Kolokvij - vprašanja
8270
35 Vprašanja za frekvenčni kolokvij
7183

Seminarji TOP LINK

# Naslov
1 Tiklopidin
1165
2 Memantin
813
3 Piridostigmin
1536
4 Amoksicilin
5313
5 Propiltiouracil in hipertiroidizem (seminar pri specialni farmakologiji)
1070
6 Interakcije med omeprazolom, paroksetinom in klindamicinom
1190
7 Zbirka seminarjev (poletni semester 2009)
3467
8 Farmakologija hipertenzije (2009) (Word + PPT)
1940
9 Zdravila pri anesteziji (2008-03)
2047
10 Toksikologija težkih kovin (2007)
2193
11 Zdravljenje sladkorne bolezni (2007)
1942
12 Farmakologija dihal (2007)
2047
13 Biološka zdravila (2007)
8386
14 Farmakoterapija bolečine (2006-05-21)
1695
15 Terapija diabetesa (2006-05-11)
3228
16 Zdravila pri anesteziji (2006-05-18)
10318
17 Interakcije med zdravili (2006)
3036
18 Snovi za izboljševanje telesnega videza
3900
19 Antiseptiki
1702
20 Farmakologija zdravil, ki delujejo na gladko mišico
1958
21 Diuretiki
1916
22 Imunosupresivna zdravila
3050
23 Pozno ugotovljena toksicnost zdravil
1703
24 Protivirusna zdravila
1857
25 Farmakologija dihal
2507
26 Toksikologija snovi, ki povzrocajo odvisnost
1878
27 Genska terapija
1591
28 2003-12 Glukokortikoidi
5017
29 2003-11 Antiseptiki in razkužila
12554
30 2005-03-03 Genska terapija
1936
31 2005-05-26 Snovi z anabolnim in katabolnim ucinkom (Prezentacija)
3472
32 2005-05-19 Farmakologija izbranih zdravil, ki delujejo na gladko misico
1921
33 2005-04-21 Zdravila pri anesteziji
6502
34 2005-03-31 Protivirusna zdravila (Tekst in prezentacija)
1682
35 2005-03-10 Biotransformacija zdravil - Prezentacija
1768
36 2005-05-19 Farmakoterapija bolecine
4548
37 2005-04-28 Farmakologija dihal
3402
38 2005-04-07 Pozno ugotavljanje toksicnosti zdravil
1289
39 2005-03-17 Toksikologija snovi, ki povzrocajo zasvojenost
4433
40 2005-05-19 Interakcije med zdravili
1973
41 2005-05-05 Antiseptiki
1683
42 2005-04-14 ACE inhibitorji
2109
43 2005-03-24 Imunosupresivna zdravila
2445
44 Snovi z anabolnim in katabolnim učinkom
6507
45 Pozno ugotovljena toksičnost zdravil
3009
46 Imunosupresivi
4973
47 Farmakoterapija bolečine
5456
48 Vpliv zdravil na gladko mišico
1726
49 ACE inhibitorji
7691
50 Interakcije med zdravili
3287
51 Imunosupresivna zdravila
12216
52 Toksikologija snovi, ki povzročajo zasvojenost
7393
53 Antibiotiki (1999)
6936
54 Blokatorji Ca2+ kanalov
3153
55 Antihipertenzivi
9353
56 Diuretiki (1998)
3321
57 Bronhialna astma (1996)
8510
58 Opioidi (1996)
4463
59 Interakcije med zdravili (1996)
4940
60 Kalcijevi antagonisti (1996)
5585
61 Zdravila sinaptičnega prenosa (1996)
4467
62 Odvisnost (1996)
6260

Povezave TOP LINK

# Naslov
1 Animacije in prezentacije
1562
2 Seminarji 2006/2007
2609
3 Toksikologija in zastrupitve
2506
4 Strani Inštituta za farmakologijo
6047