Farmakologija

Literatura TOP LINK

# Naslov
1 Specialna farma - zapiski
1745
2 Zdravila po skupinah
2486
3 Izpiski za specialno farmakologijo
4533
4 Rang & Dales Pharmacology - prevod knjige
9096
5 Delovni list za 4. vajo
2395
6 Zdravila po skupinah
4718
7 Receptura - listi za ponavljanje in utrjevanje
9489
8 Predavanja receptura 09/10
5807
9 Primeri iz recepture s kraticami
8142
10 4. vaja - Rešitve delovnega lista
2540
11 Farmakoloski koncentrat
3768
12 Zapiski iz recepture
5464
13 Toksikologija - Izpiski
8810
14 Receptura - Povzetek, kratice, slovarček
9379
15 Zapiski - Razno
6909
16 Receptura - kratice
5006
17 Izpiski posameznih poglavij
8401
18 Diuretiki - slajdi iz predavanja
5392
19 Literatura za recepturo
11699
20 Priporočena literatura
6617

Pisna vprašanja TOP LINK

# Naslov
1 Zbrana zdravila z večine starih vprašanj
2560
2 Pisni izpit - specialna farmakologija (1.9.2016)
2851
3 Pisna vprašanja - splošna farmakologija (2016-06-24)
2516
4 Specialna farmakologija (2016-06-10)
2359
5 Splošna farmakologija - 1. rok 2014
2555
6 Pisna vprašanja (2014-01-20)
2885
7 Pisna vprašanja (zbirka)
5472
8 Pisni izpit (2012-08)
3697
9 Pisna vprašanja - Specialna farmakologija (2012-08-27)
5651
10 Pisni izpiti (2012-06-11)
3601
11 Pisni izpit
3143
12 Pisna vprašanja (2012-06-11)
3006
13 Pisna vprašanja (2012)
2740
14 Pisni izpit
3182
15 Pisna vprašanja (2012-02-13)
3335
16 Pisni izpit
3306
17 Pisna vprašanja (2012-01-23)
3338
18 Pisna vprašanja (2011-02)
3882
19 Pisna vprašanja (2011-02-14)
2983
20 Pisni izpit (2010-09-20)
3125
21 Pisna vprašanja (2010-09-06)
2821
22 Pisna vprašanja (2010-04-19)
3080
23 Pisna vprašanja (2010-02-09)
3001
24 Izpit 9.2.2010
3157
25 Izpit 9.2.2010
3080
26 Pisna vprašanja (2010-01-25)
2869
27 Pisna vprašanja (2009-09-07)
3134
28 Pisna vprašanja (2009-03-23)
3215
29 Pisni izpit (09.06.2008)
3148
30 Pisna vprašanja (2008-04-21)
2928
31 Pisna vprašanja (2008-03-17)
3042
32 Izpitna vprašanja z odgovori
8266
33 Pisna vprašanja (2007-06-04)
2826
34 Pisna vprašanja (2007-04-16)
2978
35 Zbirka odgovorov na izpitna vprašanja (2007)
5653
36 Pisna vprašanja (2007-03-26)
3173
37 Pisna vprašanja (2007-02-05)
2582
38 Pisni izpit (5.2.2007)
2807
39 Pisna vprašanja (2007-01-22)
2608
40 Pisna vprašanja - A, B, C in D (2006-09-04)
3335
41 Pisna vprašanja C (2006-06-26)
2696
42 Pisna vprašanja A (2006-06-26)
2574
43 Pisna vprašanja B (2006-06-26)
2548
44 2006-03-13 Pisni izpit D
2692
45 2006-03-13 Pisni izpit C
2733
46 2006-03-13 Pisni izpit A
2672
47 2006-03-13 Pisni izpit B
2576
48 2006-02-13 Pisna vprašanja B
2593
49 2006-02-13 Pisna vprašanja A
2857
50 2006-01-30 Pisni izpit C
3217
51 2006-01-30 Pisni izpit A
2785
52 2006-01-30 Pisni izpit B
2683
53 2006-01-16 Pisna vprašanja
2638
54 Pisna vprašanja
2828
55 Pisni izpit – 27.6.2005
2958
56 Pisni izpit (6.6.05)
2903
57 Pisna vprašanja po poglavjih
4935
58 Pisni izpit (jan2005)
3065
59 Farmakološke metode (podiplomski študij)
3078
60 Pisna vprašanja (apr2004)
3077
61 Pisni izpiti 2003
2996
62 Pisni izpit (mar2004)
2808
63 Pisna vprašanja
2844
64 Pisna vprašanja
3010
65 Pisni izpit (feb 2004)
2955
66 Pisna vprašanja (jan 2004)
2829
67 Pisni izpiti
4051
68 Pisna vprašanja (2002)
4343

Ustna vprašanja TOP LINK

# Naslov
1 Ustna vprašanja - prof. Stanovnik
1388
2 Ustna vprašanja - prof. Stanovnik
1458
3 Ustna vprašanja - Prof. Kržan
1642
4 Ustna vprašanja - prof. dr. Metoda Lipnik-Štangelj
3180
5 Ustna vprašanja - prof. Lipnik-Štangelj
1699
6 Ustna vprašanja - prof. Stanovnik
1650
7 Ustna vprašanja - prof. Stanovnik
1475
8 Ustna vprašanja - prof. Lipnik Štangelj
1532
9 Ustna vprašanja - prof. Stanovnik
1623
10 Ustna vprašanja - prof. Lipnik Štangelj
1702
11 Ustna vprašanja - prof. Kržan
1720
12 Ustna vprašanja - Prof. Lipnik Štangelj
1628
13 Ustna vprašanja - prof. Lipnik Štangelj
1581
14 Ustna vprašanja - prof. Stanovnik
1615
15 Ustna vprašanja - prof. Stanovnik
1659
16 Ustna vprašanja - prof. Kržan
1681
17 Ustna vprašanja - prof. stanovnik
2172
18 Ustna vprašanja - prof. Stanovnik
2294
19 Ustna vprašanja - Prof. Lipnik Štangelj
2709
20 Ustna vprašanja - prof. Lipnik Štangelj
2072
21 Ustna vprašanja - prof. Lipnik-Štangelj
2265
22 Ustna vprašanja - prof. Kržan
2803
23 Zbirka ustnih vprašanj - prof. Lipnik-Štangelj (2010-12)
2905
24 Ustna vprašanja - prof. Lipnik-Štangelj
2126
25 Ustna vprašanja - prof. Kržan
2255
26 Ustna vprašnja - prof. Lipnik-Štangelj
2008
27 Ustna vprašanja - prof. Stanovnik
2513
28 Ustni izpit - prof.Stanovnik
3049
29 Ustni izpit - prof. Lipnik-Štangelj
2091
30 Ustna vprašanja - prof. Kržan
3650
31 Ustna vprašanja - prof. Lipnik-Štangelj
1961
32 Ustna vprašanja - prof. Lipnik-Štangelj
2122
33 Ustna vprašanja - doc. Lipnik-Štangelj
6692
34 Ustna vprašanja (prof. Stanovnik)
2256
35 Zbirka ustnih vprašanj z odgovori - prof. Stanovnik
3186
36 Ustna vprašanja - prof. Stanovnik
2726
37 Ustna vprašanja - prof. Lipnik-Štangelj
2490
38 Ustna vprašanja - prof. Kržan
3084
39 Ustna vprašanja (Lipnik,Kržan,Stanovnik)
4192
40 Ustna vprašanja – prof. Krzan
3003
41 Ustna vprašanja - prof. Ferjan
2234
42 Ustna vprašanja - prof. Lipnik
2287
43 Ustna vprašanja - prof. Kržan
2825
44 Ustna vprašanja - prof. Stanovnik
2890
45 Ustna vprašanja - prof. Stanovnik
2609
46 Ustna vprašanja - prof. Stanovnik
2775
47 Ustna vprašanja - prof. Lipnik-Štangelj
2477
48 Ustna vprašanja - prof. Stanovnik
2656
49 Ustna vprašanja - prof. Kržan
2875
50 Ustna vprašanja - prof. Lipnik-Štangelj
2348
51 Ustna vprašanja - prof. Lipnik - Stangelj
2313
52 Ustna vprašanja - prof. Stanovnik
2763
53 Ustna vprašanja - prof. Kržan
2675
54 Ustna vprašanja - prof. Lipnik - Stangelj
2395
55 2006-01-24 Ustna vprašanja - prof. Krzan
2701
56 Ustna vprašanja - prof. Kržan
3994
57 Ustna vprašanja - prof. Lipnik Štangelj
2965
58 Ustna vprašanja - prof. Stanovnik
3761
59 Ustna vprašanja - prof. Budihna
2877

Kolokviji TOP LINK

# Naslov
1 Kolokvij - 4. vaja (vpliv zdravil na centralno živčevje)
1427
2 Kolokvij - 3. vaja - farmakokinetika
1465
3 Kolokvij iz vaj
3968
4 Kolokvij - 4. vaja (2013-12-06)
2199
5 Kolokvij - farmakokinetika
2970
6 4. kolokvij
2380
7 Zbirka kolokvijev (4.vaja)
2998
8 Kolokvij (3.vaja)
2454
9 Vstopni kolokvij za 2. vajo
2888
10 1.vstopni kolokvij
3493
11 Vstopni kolokvij - 1. vaja
3977
12 Vstopni kolokvij - 2. vaja
3617
13 Kolokvij - Receptura (2010-01-25)
4165
14 Kolokvij - Receptura (2010-01-25)
2701
15 Kolokvij - Receptura (2010-01)
3985
16 Vstopni kolokvij - 2. vaja
4449
17 Kolokvij - Receptura (2007-01-16)
3396
18 Kolokvij - Receptura (2007-01-16)
2835
19 Kolokvij - Receptura (2007-01-16)
2681
20 Kolokvij - Receptura (2007-01-09)
2692
21 Kolokvij - Receptura (2006-12-11)
2713
22 Kolokvij - Receptura (2007-01-09)
2407
23 Vstopni kolokviji (2006)
6751
24 2005-03-31 II. vaja - Kolokvij
4282
25 2005-04-11 II. vaja - Kolokvij
4046
26 2006-01-10 Receptura - Kolokvij
2721
27 2006-01-10 Receptura - Kolokvij
2801
28 Kolokvij iz recepture
3197
29 3.Kolokvij za vajo-poskus na cloveku(atropin)2005
4098
30 2. vstopni kolokvij - poskus na živali
4357
31 Vstopni kolokvij
6501
32 Vprašanja za frekvenčni kolokvij (2002)
3524
33 Kolokvij za vajo: poskus na človeku - atropin
5207
34 Kolokvij - vprašanja
8766
35 Vprašanja za frekvenčni kolokvij
7516

Seminarji TOP LINK

# Naslov
1 Tiklopidin
1613
2 Memantin
1221
3 Piridostigmin
1949
4 Amoksicilin
6214
5 Propiltiouracil in hipertiroidizem (seminar pri specialni farmakologiji)
1365
6 Interakcije med omeprazolom, paroksetinom in klindamicinom
1463
7 Zbirka seminarjev (poletni semester 2009)
3776
8 Farmakologija hipertenzije (2009) (Word + PPT)
2206
9 Zdravila pri anesteziji (2008-03)
2335
10 Toksikologija težkih kovin (2007)
2570
11 Zdravljenje sladkorne bolezni (2007)
2346
12 Farmakologija dihal (2007)
2373
13 Biološka zdravila (2007)
9231
14 Farmakoterapija bolečine (2006-05-21)
2019
15 Zdravila pri anesteziji (2006-05-18)
12150
16 Interakcije med zdravili (2006)
3607
17 Terapija diabetesa (2006-05-11)
3797
18 Snovi za izboljševanje telesnega videza
4246
19 Antiseptiki
2050
20 Farmakologija zdravil, ki delujejo na gladko mišico
2215
21 Diuretiki
2286
22 Imunosupresivna zdravila
3471
23 Pozno ugotovljena toksicnost zdravil
2057
24 Protivirusna zdravila
2186
25 Farmakologija dihal
2891
26 Toksikologija snovi, ki povzrocajo odvisnost
2209
27 Genska terapija
1976
28 2003-11 Antiseptiki in razkužila
13564
29 2003-12 Glukokortikoidi
5905
30 2005-04-28 Farmakologija dihal
3996
31 2005-04-07 Pozno ugotavljanje toksicnosti zdravil
1560
32 2005-03-17 Toksikologija snovi, ki povzrocajo zasvojenost
5304
33 2005-05-19 Interakcije med zdravili
2430
34 2005-05-05 Antiseptiki
1937
35 2005-04-14 ACE inhibitorji
2462
36 2005-03-24 Imunosupresivna zdravila
3010
37 2005-03-03 Genska terapija
2574
38 2005-05-26 Snovi z anabolnim in katabolnim ucinkom (Prezentacija)
3700
39 2005-05-19 Farmakologija izbranih zdravil, ki delujejo na gladko misico
2159
40 2005-04-21 Zdravila pri anesteziji
7653
41 2005-03-31 Protivirusna zdravila (Tekst in prezentacija)
2133
42 2005-03-10 Biotransformacija zdravil - Prezentacija
2118
43 2005-05-19 Farmakoterapija bolecine
5229
44 Snovi z anabolnim in katabolnim učinkom
7752
45 Pozno ugotovljena toksičnost zdravil
3505
46 Imunosupresivi
5499
47 Farmakoterapija bolečine
6061
48 Vpliv zdravil na gladko mišico
1987
49 ACE inhibitorji
8462
50 Interakcije med zdravili
3674
51 Imunosupresivna zdravila
15279
52 Toksikologija snovi, ki povzročajo zasvojenost
8052
53 Antibiotiki (1999)
8204
54 Blokatorji Ca2+ kanalov
3708
55 Antihipertenzivi
11057
56 Diuretiki (1998)
4356
57 Kalcijevi antagonisti (1996)
6445
58 Zdravila sinaptičnega prenosa (1996)
5219
59 Odvisnost (1996)
6953
60 Bronhialna astma (1996)
10138
61 Opioidi (1996)
5111
62 Interakcije med zdravili (1996)
5418

Povezave TOP LINK

# Naslov
1 Animacije in prezentacije
1887
2 Seminarji 2006/2007
2997
3 Toksikologija in zastrupitve
2799
4 Strani Inštituta za farmakologijo
6344