Farmakologija

Literatura TOP LINK

# Naslov
1 Specialna farma - zapiski
1242
2 Zdravila po skupinah
2123
3 Izpiski za specialno farmakologijo
4250
4 Rang & Dales Pharmacology - prevod knjige
8758
5 Delovni list za 4. vajo
2181
6 Zdravila po skupinah
4436
7 Receptura - listi za ponavljanje in utrjevanje
9049
8 Predavanja receptura 09/10
5563
9 Primeri iz recepture s kraticami
6788
10 4. vaja - Rešitve delovnega lista
2311
11 Farmakoloski koncentrat
3523
12 Zapiski iz recepture
5163
13 Toksikologija - Izpiski
8461
14 Receptura - Povzetek, kratice, slovarček
9064
15 Zapiski - Razno
6647
16 Receptura - kratice
4726
17 Izpiski posameznih poglavij
8161
18 Diuretiki - slajdi iz predavanja
5158
19 Literatura za recepturo
11092
20 Priporočena literatura
6316

Pisna vprašanja TOP LINK

# Naslov
1 Zbrana zdravila z večine starih vprašanj
2222
2 Pisni izpit - specialna farmakologija (1.9.2016)
2518
3 Pisna vprašanja - splošna farmakologija (2016-06-24)
2167
4 Specialna farmakologija (2016-06-10)
2083
5 Splošna farmakologija - 1. rok 2014
2232
6 Pisna vprašanja (2014-01-20)
2644
7 Pisna vprašanja (zbirka)
5179
8 Pisni izpit (2012-08)
3419
9 Pisna vprašanja - Specialna farmakologija (2012-08-27)
5398
10 Pisni izpit
2860
11 Pisni izpiti (2012-06-11)
3339
12 Pisna vprašanja (2012)
2483
13 Pisna vprašanja (2012-06-11)
2762
14 Pisni izpit
2922
15 Pisna vprašanja (2012-02-13)
3084
16 Pisni izpit
3025
17 Pisna vprašanja (2012-01-23)
3077
18 Pisna vprašanja (2011-02)
3619
19 Pisna vprašanja (2011-02-14)
2708
20 Pisni izpit (2010-09-20)
2857
21 Pisna vprašanja (2010-09-06)
2579
22 Pisna vprašanja (2010-04-19)
2839
23 Izpit 9.2.2010
2827
24 Pisna vprašanja (2010-02-09)
2749
25 Izpit 9.2.2010
2897
26 Pisna vprašanja (2010-01-25)
2629
27 Pisna vprašanja (2009-09-07)
2880
28 Pisna vprašanja (2009-03-23)
2960
29 Pisni izpit (09.06.2008)
2869
30 Pisna vprašanja (2008-04-21)
2665
31 Pisna vprašanja (2008-03-17)
2799
32 Izpitna vprašanja z odgovori
7948
33 Pisna vprašanja (2007-04-16)
2744
34 Pisna vprašanja (2007-06-04)
2597
35 Zbirka odgovorov na izpitna vprašanja (2007)
5395
36 Pisna vprašanja (2007-03-26)
2904
37 Pisna vprašanja (2007-02-05)
2344
38 Pisni izpit (5.2.2007)
2554
39 Pisna vprašanja (2007-01-22)
2365
40 Pisna vprašanja - A, B, C in D (2006-09-04)
3085
41 Pisna vprašanja B (2006-06-26)
2312
42 Pisna vprašanja C (2006-06-26)
2421
43 Pisna vprašanja A (2006-06-26)
2313
44 2006-03-13 Pisni izpit C
2477
45 2006-03-13 Pisni izpit D
2449
46 2006-03-13 Pisni izpit A
2422
47 2006-03-13 Pisni izpit B
2328
48 2006-02-13 Pisna vprašanja B
2359
49 2006-02-13 Pisna vprašanja A
2631
50 2006-01-30 Pisni izpit C
2976
51 2006-01-30 Pisni izpit A
2505
52 2006-01-30 Pisni izpit B
2415
53 2006-01-16 Pisna vprašanja
2400
54 Pisna vprašanja
2558
55 Pisni izpit – 27.6.2005
2726
56 Pisni izpit (6.6.05)
2583
57 Pisna vprašanja po poglavjih
4668
58 Pisni izpit (jan2005)
2766
59 Farmakološke metode (podiplomski študij)
2833
60 Pisni izpit (mar2004)
2568
61 Pisna vprašanja (apr2004)
2836
62 Pisni izpiti 2003
2753
63 Pisna vprašanja
2591
64 Pisna vprašanja
2749
65 Pisni izpit (feb 2004)
2675
66 Pisna vprašanja (jan 2004)
2557
67 Pisni izpiti
3785
68 Pisna vprašanja (2002)
4050

Ustna vprašanja TOP LINK

# Naslov
1 Ustna vprašanja - prof. Stanovnik
1228
2 Ustna vprašanja - prof. Stanovnik
1308
3 Ustna vprašanja - Prof. Kržan
1495
4 Ustna vprašanja - prof. dr. Metoda Lipnik-Štangelj
2949
5 Ustna vprašanja - prof. Lipnik-Štangelj
1507
6 Ustna vprašanja - prof. Stanovnik
1467
7 Ustna vprašanja - prof. Stanovnik
1315
8 Ustna vprašanja - prof. Lipnik Štangelj
1372
9 Ustna vprašanja - prof. Stanovnik
1432
10 Ustna vprašanja - prof. Lipnik Štangelj
1546
11 Ustna vprašanja - prof. Kržan
1555
12 Ustna vprašanja - Prof. Lipnik Štangelj
1443
13 Ustna vprašanja - prof. Lipnik Štangelj
1421
14 Ustna vprašanja - prof. Stanovnik
1448
15 Ustna vprašanja - prof. Stanovnik
1493
16 Ustna vprašanja - prof. Kržan
1517
17 Ustna vprašanja - prof. stanovnik
2007
18 Ustna vprašanja - prof. Stanovnik
2115
19 Ustna vprašanja - prof. Lipnik Štangelj
1913
20 Ustna vprašanja - Prof. Lipnik Štangelj
2538
21 Ustna vprašanja - prof. Lipnik-Štangelj
2116
22 Ustna vprašanja - prof. Kržan
2623
23 Zbirka ustnih vprašanj - prof. Lipnik-Štangelj (2010-12)
2694
24 Ustna vprašanja - prof. Lipnik-Štangelj
1936
25 Ustna vprašanja - prof. Kržan
2092
26 Ustna vprašnja - prof. Lipnik-Štangelj
1863
27 Ustna vprašanja - prof. Stanovnik
2352
28 Ustni izpit - prof. Lipnik-Štangelj
1928
29 Ustni izpit - prof.Stanovnik
2858
30 Ustna vprašanja - prof. Kržan
3472
31 Ustna vprašanja - prof. Lipnik-Štangelj
1818
32 Ustna vprašanja - prof. Lipnik-Štangelj
1933
33 Ustna vprašanja - doc. Lipnik-Štangelj
6497
34 Ustna vprašanja (prof. Stanovnik)
2105
35 Zbirka ustnih vprašanj z odgovori - prof. Stanovnik
3027
36 Ustna vprašanja - prof. Stanovnik
2542
37 Ustna vprašanja - prof. Lipnik-Štangelj
2306
38 Ustna vprašanja - prof. Kržan
2916
39 Ustna vprašanja (Lipnik,Kržan,Stanovnik)
4022
40 Ustna vprašanja - prof. Ferjan
2087
41 Ustna vprašanja – prof. Krzan
2852
42 Ustna vprašanja - prof. Lipnik
2119
43 Ustna vprašanja - prof. Kržan
2657
44 Ustna vprašanja - prof. Stanovnik
2442
45 Ustna vprašanja - prof. Stanovnik
2624
46 Ustna vprašanja - prof. Stanovnik
2709
47 Ustna vprašanja - prof. Lipnik-Štangelj
2292
48 Ustna vprašanja - prof. Stanovnik
2484
49 Ustna vprašanja - prof. Kržan
2720
50 Ustna vprašanja - prof. Lipnik-Štangelj
2190
51 Ustna vprašanja - prof. Kržan
2501
52 Ustna vprašanja - prof. Lipnik - Stangelj
2155
53 Ustna vprašanja - prof. Stanovnik
2603
54 Ustna vprašanja - prof. Lipnik - Stangelj
2213
55 2006-01-24 Ustna vprašanja - prof. Krzan
2538
56 Ustna vprašanja - prof. Kržan
3837
57 Ustna vprašanja - prof. Lipnik Štangelj
2806
58 Ustna vprašanja - prof. Stanovnik
3596
59 Ustna vprašanja - prof. Budihna
2714

Kolokviji TOP LINK

# Naslov
1 Kolokvij - 4. vaja (vpliv zdravil na centralno živčevje)
1230
2 Kolokvij - 3. vaja - farmakokinetika
1229
3 Kolokvij iz vaj
3707
4 Kolokvij - 4. vaja (2013-12-06)
2009
5 Kolokvij - farmakokinetika
2741
6 Zbirka kolokvijev (4.vaja)
2822
7 4. kolokvij
2173
8 Kolokvij (3.vaja)
2252
9 Vstopni kolokvij za 2. vajo
2703
10 1.vstopni kolokvij
3282
11 Vstopni kolokvij - 1. vaja
3803
12 Vstopni kolokvij - 2. vaja
3436
13 Kolokvij - Receptura (2010-01-25)
3977
14 Kolokvij - Receptura (2010-01-25)
2542
15 Kolokvij - Receptura (2010-01)
3780
16 Vstopni kolokvij - 2. vaja
4301
17 Kolokvij - Receptura (2007-01-16)
3229
18 Kolokvij - Receptura (2007-01-16)
2672
19 Kolokvij - Receptura (2007-01-16)
2531
20 Kolokvij - Receptura (2006-12-11)
2572
21 Kolokvij - Receptura (2007-01-09)
2253
22 Kolokvij - Receptura (2007-01-09)
2548
23 Vstopni kolokviji (2006)
6559
24 2005-04-11 II. vaja - Kolokvij
3873
25 2005-03-31 II. vaja - Kolokvij
4133
26 2006-01-10 Receptura - Kolokvij
2553
27 2006-01-10 Receptura - Kolokvij
2632
28 Kolokvij iz recepture
3018
29 3.Kolokvij za vajo-poskus na cloveku(atropin)2005
3951
30 2. vstopni kolokvij - poskus na živali
4197
31 Vstopni kolokvij
6287
32 Vprašanja za frekvenčni kolokvij (2002)
3365
33 Kolokvij za vajo: poskus na človeku - atropin
5012
34 Kolokvij - vprašanja
8514
35 Vprašanja za frekvenčni kolokvij
7336

Seminarji TOP LINK

# Naslov
1 Tiklopidin
1379
2 Memantin
970
3 Piridostigmin
1721
4 Amoksicilin
5789
5 Propiltiouracil in hipertiroidizem (seminar pri specialni farmakologiji)
1225
6 Interakcije med omeprazolom, paroksetinom in klindamicinom
1324
7 Zbirka seminarjev (poletni semester 2009)
3613
8 Farmakologija hipertenzije (2009) (Word + PPT)
2069
9 Zdravila pri anesteziji (2008-03)
2180
10 Toksikologija težkih kovin (2007)
2397
11 Zdravljenje sladkorne bolezni (2007)
2137
12 Farmakologija dihal (2007)
2190
13 Biološka zdravila (2007)
8828
14 Farmakoterapija bolečine (2006-05-21)
1846
15 Terapija diabetesa (2006-05-11)
3548
16 Zdravila pri anesteziji (2006-05-18)
11393
17 Interakcije med zdravili (2006)
3312
18 Snovi za izboljševanje telesnega videza
4048
19 Antiseptiki
1854
20 Farmakologija zdravil, ki delujejo na gladko mišico
2073
21 Diuretiki
2069
22 Imunosupresivna zdravila
3248
23 Pozno ugotovljena toksicnost zdravil
1878
24 Protivirusna zdravila
1994
25 Farmakologija dihal
2660
26 Toksikologija snovi, ki povzrocajo odvisnost
2008
27 Genska terapija
1761
28 2003-12 Glukokortikoidi
5510
29 2003-11 Antiseptiki in razkužila
13177
30 2005-03-03 Genska terapija
2284
31 2005-05-26 Snovi z anabolnim in katabolnim ucinkom (Prezentacija)
3585
32 2005-05-19 Farmakologija izbranih zdravil, ki delujejo na gladko misico
2035
33 2005-04-21 Zdravila pri anesteziji
7115
34 2005-03-31 Protivirusna zdravila (Tekst in prezentacija)
1914
35 2005-03-10 Biotransformacija zdravil - Prezentacija
1927
36 2005-05-19 Farmakoterapija bolecine
4962
37 2005-04-28 Farmakologija dihal
3750
38 2005-04-07 Pozno ugotavljanje toksicnosti zdravil
1418
39 2005-03-17 Toksikologija snovi, ki povzrocajo zasvojenost
4939
40 2005-05-19 Interakcije med zdravili
2201
41 2005-05-05 Antiseptiki
1782
42 2005-04-14 ACE inhibitorji
2259
43 2005-03-24 Imunosupresivna zdravila
2800
44 Snovi z anabolnim in katabolnim učinkom
7198
45 Pozno ugotovljena toksičnost zdravil
3256
46 Imunosupresivi
5204
47 Farmakoterapija bolečine
5767
48 Vpliv zdravil na gladko mišico
1829
49 ACE inhibitorji
8093
50 Interakcije med zdravili
3438
51 Imunosupresivna zdravila
14096
52 Toksikologija snovi, ki povzročajo zasvojenost
7746
53 Antibiotiki (1999)
7586
54 Blokatorji Ca2+ kanalov
3406
55 Antihipertenzivi
10362
56 Diuretiki (1998)
3863
57 Bronhialna astma (1996)
9284
58 Opioidi (1996)
4807
59 Interakcije med zdravili (1996)
5173
60 Kalcijevi antagonisti (1996)
5987
61 Zdravila sinaptičnega prenosa (1996)
4860
62 Odvisnost (1996)
6579

Povezave TOP LINK

# Naslov
1 Animacije in prezentacije
1692
2 Seminarji 2006/2007
2774
3 Toksikologija in zastrupitve
2628
4 Strani Inštituta za farmakologijo
6174