Farmakologija

Literatura TOP LINK

# Naslov
1 Specialna farma - zapiski
2296
2 Zdravila po skupinah
2957
3 Izpiski za specialno farmakologijo
4941
4 Rang & Dales Pharmacology - prevod knjige
9591
5 Delovni list za 4. vajo
2744
6 Zdravila po skupinah
5140
7 Receptura - listi za ponavljanje in utrjevanje
10411
8 Predavanja receptura 09/10
6207
9 Primeri iz recepture s kraticami
10805
10 4. vaja - Rešitve delovnega lista
2907
11 Farmakoloski koncentrat
4129
12 Zapiski iz recepture
5942
13 Toksikologija - Izpiski
9351
14 Receptura - Povzetek, kratice, slovarček
9925
15 Zapiski - Razno
7309
16 Receptura - kratice
5436
17 Izpiski posameznih poglavij
8766
18 Diuretiki - slajdi iz predavanja
5804
19 Literatura za recepturo
12507
20 Priporočena literatura
7031

Pisna vprašanja TOP LINK

# Naslov
1 Zbrana zdravila z večine starih vprašanj
3196
2 Pisni izpit - specialna farmakologija (1.9.2016)
3444
3 Pisna vprašanja - splošna farmakologija (2016-06-24)
3210
4 Specialna farmakologija (2016-06-10)
2881
5 Splošna farmakologija - 1. rok 2014
3084
6 Pisna vprašanja (2014-01-20)
3421
7 Pisna vprašanja (zbirka)
6292
8 Pisni izpit (2012-08)
4242
9 Pisna vprašanja - Specialna farmakologija (2012-08-27)
6198
10 Pisni izpit
3697
11 Pisni izpiti (2012-06-11)
4130
12 Pisna vprašanja (2012)
3314
13 Pisna vprašanja (2012-06-11)
3502
14 Pisni izpit
3708
15 Pisna vprašanja (2012-02-13)
3883
16 Pisni izpit
3807
17 Pisna vprašanja (2012-01-23)
3873
18 Pisna vprašanja (2011-02)
4508
19 Pisna vprašanja (2011-02-14)
3528
20 Pisni izpit (2010-09-20)
3645
21 Pisna vprašanja (2010-09-06)
3311
22 Pisna vprašanja (2010-04-19)
3591
23 Izpit 9.2.2010
3606
24 Pisna vprašanja (2010-02-09)
3509
25 Izpit 9.2.2010
3682
26 Pisna vprašanja (2010-01-25)
3395
27 Pisna vprašanja (2009-09-07)
3668
28 Pisna vprašanja (2009-03-23)
3736
29 Pisni izpit (09.06.2008)
3674
30 Pisna vprašanja (2008-04-21)
3455
31 Pisna vprašanja (2008-03-17)
3532
32 Izpitna vprašanja z odgovori
8890
33 Pisna vprašanja (2007-06-04)
3353
34 Pisna vprašanja (2007-04-16)
3490
35 Zbirka odgovorov na izpitna vprašanja (2007)
6176
36 Pisna vprašanja (2007-03-26)
3679
37 Pisna vprašanja (2007-02-05)
3086
38 Pisni izpit (5.2.2007)
3299
39 Pisna vprašanja (2007-01-22)
3106
40 Pisna vprašanja - A, B, C in D (2006-09-04)
3835
41 Pisna vprašanja B (2006-06-26)
3073
42 Pisna vprašanja C (2006-06-26)
3208
43 Pisna vprašanja A (2006-06-26)
3088
44 2006-03-13 Pisni izpit C
3233
45 2006-03-13 Pisni izpit D
3173
46 2006-03-13 Pisni izpit A
3172
47 2006-03-13 Pisni izpit B
3091
48 2006-02-13 Pisna vprašanja B
3094
49 2006-02-13 Pisna vprašanja A
3328
50 2006-01-30 Pisni izpit C
3730
51 2006-01-30 Pisni izpit B
3202
52 2006-01-30 Pisni izpit A
3291
53 2006-01-16 Pisna vprašanja
3132
54 Pisna vprašanja
3313
55 Pisni izpit – 27.6.2005
3454
56 Pisni izpit (6.6.05)
3480
57 Pisna vprašanja po poglavjih
5442
58 Pisni izpit (jan2005)
3630
59 Farmakološke metode (podiplomski študij)
3586
60 Pisni izpit (mar2004)
3301
61 Pisna vprašanja (apr2004)
3576
62 Pisni izpiti 2003
3489
63 Pisna vprašanja
3307
64 Pisna vprašanja
3496
65 Pisni izpit (feb 2004)
3441
66 Pisna vprašanja (jan 2004)
3318
67 Pisni izpiti
4546
68 Pisna vprašanja (2002)
4807

Ustna vprašanja TOP LINK

# Naslov
1 Ustna vprašanja - prof. Stanovnik
1684
2 Ustna vprašanja - prof. Stanovnik
1759
3 Ustna vprašanja - Prof. Kržan
1929
4 Ustna vprašanja - prof. dr. Metoda Lipnik-Štangelj
3523
5 Ustna vprašanja - prof. Lipnik-Štangelj
1988
6 Ustna vprašanja - prof. Stanovnik
1986
7 Ustna vprašanja - prof. Stanovnik
1777
8 Ustna vprašanja - prof. Lipnik Štangelj
1823
9 Ustna vprašanja - prof. Stanovnik
1938
10 Ustna vprašanja - prof. Lipnik Štangelj
1970
11 Ustna vprašanja - prof. Kržan
2014
12 Ustna vprašanja - Prof. Lipnik Štangelj
1909
13 Ustna vprašanja - prof. Lipnik Štangelj
1844
14 Ustna vprašanja - prof. Stanovnik
1899
15 Ustna vprašanja - prof. Stanovnik
2043
16 Ustna vprašanja - prof. Kržan
1988
17 Ustna vprašanja - prof. stanovnik
2495
18 Ustna vprašanja - prof. Stanovnik
2586
19 Ustna vprašanja - prof. Lipnik Štangelj
2380
20 Ustna vprašanja - Prof. Lipnik Štangelj
3012
21 Ustna vprašanja - prof. Lipnik-Štangelj
2531
22 Ustna vprašanja - prof. Kržan
3114
23 Zbirka ustnih vprašanj - prof. Lipnik-Štangelj (2010-12)
3229
24 Ustna vprašanja - prof. Lipnik-Štangelj
2453
25 Ustna vprašanja - prof. Kržan
2539
26 Ustna vprašnja - prof. Lipnik-Štangelj
2260
27 Ustna vprašanja - prof. Stanovnik
2795
28 Ustni izpit - prof. Lipnik-Štangelj
2382
29 Ustni izpit - prof.Stanovnik
3347
30 Ustna vprašanja - prof. Kržan
3963
31 Ustna vprašanja - prof. Lipnik-Štangelj
2239
32 Ustna vprašanja - prof. Lipnik-Štangelj
2527
33 Ustna vprašanja - doc. Lipnik-Štangelj
7024
34 Ustna vprašanja (prof. Stanovnik)
2546
35 Zbirka ustnih vprašanj z odgovori - prof. Stanovnik
3482
36 Ustna vprašanja - prof. Stanovnik
3030
37 Ustna vprašanja - prof. Lipnik-Štangelj
2791
38 Ustna vprašanja - prof. Kržan
3365
39 Ustna vprašanja (Lipnik,Kržan,Stanovnik)
4479
40 Ustna vprašanja – prof. Krzan
3298
41 Ustna vprašanja - prof. Ferjan
2503
42 Ustna vprašanja - prof. Lipnik
2581
43 Ustna vprašanja - prof. Kržan
3105
44 Ustna vprašanja - prof. Stanovnik
3042
45 Ustna vprašanja - prof. Stanovnik
3175
46 Ustna vprašanja - prof. Stanovnik
2881
47 Ustna vprašanja - prof. Lipnik-Štangelj
2786
48 Ustna vprašanja - prof. Stanovnik
2951
49 Ustna vprašanja - prof. Kržan
3198
50 Ustna vprašanja - prof. Lipnik-Štangelj
2627
51 Ustna vprašanja - prof. Kržan
2983
52 Ustna vprašanja - prof. Lipnik - Stangelj
2593
53 Ustna vprašanja - prof. Stanovnik
3058
54 Ustna vprašanja - prof. Lipnik - Stangelj
2681
55 2006-01-24 Ustna vprašanja - prof. Krzan
2991
56 Ustna vprašanja - prof. Kržan
4301
57 Ustna vprašanja - prof. Lipnik Štangelj
3241
58 Ustna vprašanja - prof. Stanovnik
4044
59 Ustna vprašanja - prof. Budihna
3144

Kolokviji TOP LINK

# Naslov
1 Kolokvij - 4. vaja (vpliv zdravil na centralno živčevje)
1718
2 Kolokvij - 3. vaja - farmakokinetika
1762
3 Kolokvij iz vaj
4268
4 Kolokvij - 4. vaja (2013-12-06)
2464
5 Kolokvij - farmakokinetika
3277
6 Zbirka kolokvijev (4.vaja)
3282
7 4. kolokvij
2653
8 Kolokvij (3.vaja)
2716
9 Vstopni kolokvij za 2. vajo
3144
10 1.vstopni kolokvij
3745
11 Vstopni kolokvij - 1. vaja
4264
12 Vstopni kolokvij - 2. vaja
3892
13 Kolokvij - Receptura (2010-01-25)
4476
14 Kolokvij - Receptura (2010-01-25)
2957
15 Kolokvij - Receptura (2010-01)
4275
16 Vstopni kolokvij - 2. vaja
4711
17 Kolokvij - Receptura (2007-01-16)
3680
18 Kolokvij - Receptura (2007-01-16)
2935
19 Kolokvij - Receptura (2007-01-16)
3092
20 Kolokvij - Receptura (2007-01-09)
2668
21 Kolokvij - Receptura (2007-01-09)
2952
22 Kolokvij - Receptura (2006-12-11)
2979
23 Vstopni kolokviji (2006)
7037
24 2005-03-31 II. vaja - Kolokvij
4537
25 2005-04-11 II. vaja - Kolokvij
4319
26 2006-01-10 Receptura - Kolokvij
2967
27 2006-01-10 Receptura - Kolokvij
3048
28 Kolokvij iz recepture
3430
29 3.Kolokvij za vajo-poskus na cloveku(atropin)2005
4346
30 2. vstopni kolokvij - poskus na živali
4632
31 Vstopni kolokvij
6780
32 Vprašanja za frekvenčni kolokvij (2002)
3787
33 Kolokvij za vajo: poskus na človeku - atropin
5495
34 Kolokvij - vprašanja
9059
35 Vprašanja za frekvenčni kolokvij
7793

Seminarji TOP LINK

# Naslov
1 Tiklopidin
1926
2 Memantin
1521
3 Piridostigmin
2257
4 Amoksicilin
6732
5 Propiltiouracil in hipertiroidizem (seminar pri specialni farmakologiji)
1642
6 Interakcije med omeprazolom, paroksetinom in klindamicinom
1747
7 Zbirka seminarjev (poletni semester 2009)
4155
8 Farmakologija hipertenzije (2009) (Word + PPT)
2478
9 Zdravila pri anesteziji (2008-03)
2602
10 Toksikologija težkih kovin (2007)
2906
11 Zdravljenje sladkorne bolezni (2007)
2663
12 Farmakologija dihal (2007)
2664
13 Biološka zdravila (2007)
9701
14 Farmakoterapija bolečine (2006-05-21)
2294
15 Terapija diabetesa (2006-05-11)
4218
16 Zdravila pri anesteziji (2006-05-18)
13289
17 Interakcije med zdravili (2006)
4032
18 Snovi za izboljševanje telesnega videza
4567
19 Antiseptiki
2358
20 Farmakologija zdravil, ki delujejo na gladko mišico
2523
21 Diuretiki
2603
22 Imunosupresivna zdravila
3853
23 Pozno ugotovljena toksicnost zdravil
2354
24 Protivirusna zdravila
2490
25 Farmakologija dihal
3230
26 Toksikologija snovi, ki povzrocajo odvisnost
2572
27 Genska terapija
2285
28 2003-12 Glukokortikoidi
6463
29 2003-11 Antiseptiki in razkužila
14105
30 2005-05-26 Snovi z anabolnim in katabolnim ucinkom (Prezentacija)
3999
31 2005-05-19 Farmakologija izbranih zdravil, ki delujejo na gladko misico
2448
32 2005-04-21 Zdravila pri anesteziji
8606
33 2005-03-31 Protivirusna zdravila (Tekst in prezentacija)
2461
34 2005-03-10 Biotransformacija zdravil - Prezentacija
2439
35 2005-05-19 Farmakoterapija bolecine
5647
36 2005-04-28 Farmakologija dihal
4331
37 2005-04-07 Pozno ugotavljanje toksicnosti zdravil
1868
38 2005-03-17 Toksikologija snovi, ki povzrocajo zasvojenost
5795
39 2005-05-19 Interakcije med zdravili
2797
40 2005-05-05 Antiseptiki
2229
41 2005-04-14 ACE inhibitorji
2758
42 2005-03-24 Imunosupresivna zdravila
3342
43 2005-03-03 Genska terapija
2929
44 Snovi z anabolnim in katabolnim učinkom
8432
45 Pozno ugotovljena toksičnost zdravil
3860
46 Imunosupresivi
5936
47 Farmakoterapija bolečine
6530
48 Vpliv zdravil na gladko mišico
2268
49 ACE inhibitorji
9195
50 Interakcije med zdravili
4050
51 Imunosupresivna zdravila
16829
52 Toksikologija snovi, ki povzročajo zasvojenost
8645
53 Antibiotiki (1999)
8864
54 Blokatorji Ca2+ kanalov
4132
55 Antihipertenzivi
12240
56 Diuretiki (1998)
4919
57 Opioidi (1996)
5476
58 Interakcije med zdravili (1996)
5733
59 Kalcijevi antagonisti (1996)
6936
60 Zdravila sinaptičnega prenosa (1996)
5686
61 Odvisnost (1996)
7451
62 Bronhialna astma (1996)
11130

Povezave TOP LINK

# Naslov
1 Animacije in prezentacije
2167
2 Seminarji 2006/2007
3285
3 Toksikologija in zastrupitve
3088
4 Strani Inštituta za farmakologijo
6602