Spisek strukturnih formul za izpit

Spisek biomolekul, katerih strukturne formule morajo študenti poznati:

1. Organske kisline oz. soli nekaterih organskih kislin:
Acetat, butirat, -ketoglutarat, laktat, oksaloacetat, citrat, piruvat, sukcinat.

2. Aminokisline:
Glicin, alalnin, glutamat, glutamin, aspartat, aspargin, tirozin, serin, cistein, metionin.

3. Ogljikovi hidrati:
Glukoza, friktoza, galaktoza, riboza, 2-deoksiriboza, saharoza, laktoza.

4. Purinske in pirimidinske baze:
Adenin, gvanin, citozin in uracil ter iz njih izpeljani nukleozidi in nukleotidi.

5. Steroidi:
Holesterol, žolcne kisline, znacilne funkcionalne skupine pri steroidnih hormonih.

6. Glicerol, struktura triacilglicerola.