Družinska medicina

Literatura TOP LINK

# Naslov
1 PZV paket (družinska medicina + MDPŠ)
2956
2 Družinska po učbeniku
3271
3 Vzorec poročila o družini
7368
4 Pravice na podlagi invalidnosti
4608
5 Priporočena literatura
6222

Pisna vprašanja TOP LINK

# Naslov
1 OSCE postaje z izpita
5136
2 Pisna vprašanja (2013-11-19)
4217
3 Pisna vprašanja (2013-06-11)
3803
4 Opis izpita (2012-11-15)
4318
5 Zbirka vprašanj (MF MB)
3281
6 Pisni izpit
5500
7 Pisna vprašanja (2011-11-22)
5195
8 Pisna vprašanja (2011-04-12)
4451
9 Praktični del in ustna vprašanja (dr. Petek Šter)
4464
10 Pisna vprašanja (2010-04)
5100
11 Pisni izpit (junij 2009)
4352
12 Pisni izpit - (2.6.2009)
4293
13 Pisna vprašanja (2009-01-20)
3916
14 Pisna vprašanja (2007-06-05)
4966
15 Pisni izpit (junij 2003)
6368

Ustna vprašanja TOP LINK

# Naslov
1 Ustni izpit - doc. Nena Kopčavar Guček
1448
2 Ustni izpiti PZV 2018-19 (Kopčavar Guček, Rifel, Bilban)
2061
3 Ustni izpit - prof. Švab
2571
4 Ustni izpit - doc. dr. Petek-Šter
2491
5 Ustni izpit - dr. Petek Šter (6.4.2016)
2153
6 Ustna vprašanja - dr. Petek Šter
2304
7 Pisni, praktični, ustni (prof.Rotar Pavlič)
2932
8 Ustni izpit - prof. Petek Šter
2619
9 Ustni izpit - prof. dr. Kolšek
2416
10 Zbirka ustnih in pisnih vprašanj
4077
11 Ustna vprašanja - dr. Petek Šter
3170
12 Praktični del izpita
3007
13 Ustna vprašanja - dr. Petek Šter
3598
14 Ustna vprašanja - Prof. dr. Grmec
3889
15 Ustna vprašanja - dr. Grmec
3186
16 Ustna vprašanja - prof. Švab
4254
17 Ustni izpit
4721
18 Ustna vprašanja - Prof. Janko Kersnik
4340

Kolokviji TOP LINK

# Naslov
1 Pregledna vaja II (23.5.2017)
1757

Seminarji TOP LINK

# Naslov
1 Organizacija - klinična pot
2232
2 Bolniški stalež in delazmožnost
15836
3 Kakovost - Napotitve
2658
4 Kakovost napotitve
2356
5 Zakonske podlage in kadri
2673
6 Spolnost
3369
7 Kakovost - napotitve
2918
8 Hišni obisk (2011/2012)
2702
9 Spolnost in zdrav življenski slog
2740
10 Delazmožnost in bolniški stalež
3030
11 Zdrav življenski slog
2470
12 Preventivni programi (Prezentacija)
3466
13 Organizacija dela (2007)
2552
14 Kakovost napotitev (2007)
2531
15 Poslovanje zasebne ambulante
4071
16 Pristopi k preventivi kardio vaskularnih bolezni
2714
17 2004-11 Predpisovanje zdravil
3372
18 Zdrav življenski slog
3236
19 Kakovost predpisovanja zdravil
2776
20 Kako zmanjšati število napotitev in izboljšati njihovo kakovost?
3289
21 Preventiva
3260
22 Organizacija dela – oprema
2990
23 Preventivni programi
3998
24 Poslovanje ambulante
3070
25 Preventiva
3352
26 Hišni obisk
4977
27 Predpisovanje zdravil
3594
28 Bolniški stalež
5037
29 Umirajoč bolnik
3757
30 Spolnost
5102
31 Hišni obisk
2915
32 Poslovanje zasebne ambulante
3266
33 Spolnost (2003)
5750
34 Delazmožnost in bolniški stalež
14155
35 Zdravnik, družina in umirajoči bolnik
3642
36 Hišni obisk
2595
37 Preventiva
3667
38 Kakovost predpisovanja zdravil
3327
39 Predpisovanje zdravil
5156
40 Poslovanje ambulante
3259
41 Ocenjevanje zmožnosti za delo
7026
42 Spolnost (2002)
2839
43 Umirajoči bolnik
7654
44 Preventiva v družinski medicini
3123
45 Spolnost II
3018
46 Napotitve bolnikov
3315
47 Preventiva
2915

Povezave TOP LINK

# Naslov
1 Katedra za družinsko medicino
2219