Družinska medicina

Literatura TOP LINK

# Naslov
1 PZV paket (družinska medicina + MDPŠ)
2337
2 Družinska po učbeniku
2745
3 Vzorec poročila o družini
6891
4 Pravice na podlagi invalidnosti
4208
5 Priporočena literatura
5702

Pisna vprašanja TOP LINK

# Naslov
1 OSCE postaje z izpita
4490
2 Pisna vprašanja (2013-11-19)
3807
3 Pisna vprašanja (2013-06-11)
3446
4 Opis izpita (2012-11-15)
3956
5 Zbirka vprašanj (MF MB)
2894
6 Pisni izpit
5079
7 Pisna vprašanja (2011-11-22)
4867
8 Pisna vprašanja (2011-04-12)
4080
9 Praktični del in ustna vprašanja (dr. Petek Šter)
4071
10 Pisna vprašanja (2010-04)
4747
11 Pisni izpit (junij 2009)
4029
12 Pisni izpit - (2.6.2009)
3944
13 Pisna vprašanja (2009-01-20)
3596
14 Pisna vprašanja (2007-06-05)
4632
15 Pisni izpit (junij 2003)
5817

Ustna vprašanja TOP LINK

# Naslov
1 Ustni izpit - doc. Nena Kopčavar Guček
1090
2 Ustni izpiti PZV 2018-19 (Kopčavar Guček, Rifel, Bilban)
1701
3 Ustni izpit - prof. Švab
2188
4 Ustni izpit - doc. dr. Petek-Šter
2087
5 Ustni izpit - dr. Petek Šter (6.4.2016)
1791
6 Ustna vprašanja - dr. Petek Šter
1909
7 Pisni, praktični, ustni (prof.Rotar Pavlič)
2537
8 Ustni izpit - prof. Petek Šter
2246
9 Ustni izpit - prof. dr. Kolšek
2069
10 Zbirka ustnih in pisnih vprašanj
3685
11 Ustna vprašanja - dr. Petek Šter
2782
12 Praktični del izpita
2637
13 Ustna vprašanja - dr. Petek Šter
3199
14 Ustna vprašanja - Prof. dr. Grmec
3520
15 Ustna vprašanja - dr. Grmec
2836
16 Ustna vprašanja - prof. Švab
3876
17 Ustni izpit
4351
18 Ustna vprašanja - Prof. Janko Kersnik
4002

Kolokviji TOP LINK

# Naslov
1 Pregledna vaja II (23.5.2017)
1435

Seminarji TOP LINK

# Naslov
1 Organizacija - klinična pot
1887
2 Bolniški stalež in delazmožnost
15259
3 Kakovost - Napotitve
2308
4 Kakovost napotitve
1994
5 Zakonske podlage in kadri
2257
6 Spolnost
2940
7 Kakovost - napotitve
2528
8 Hišni obisk (2011/2012)
2360
9 Spolnost in zdrav življenski slog
2369
10 Delazmožnost in bolniški stalež
2709
11 Zdrav življenski slog
2148
12 Preventivni programi (Prezentacija)
3073
13 Kakovost napotitev (2007)
2202
14 Organizacija dela (2007)
2217
15 Poslovanje zasebne ambulante
3620
16 Pristopi k preventivi kardio vaskularnih bolezni
2387
17 2004-11 Predpisovanje zdravil
3002
18 Zdrav življenski slog
2904
19 Kako zmanjšati število napotitev in izboljšati njihovo kakovost?
2899
20 Kakovost predpisovanja zdravil
2449
21 Preventiva
2865
22 Organizacija dela – oprema
2651
23 Preventivni programi
3649
24 Poslovanje ambulante
2708
25 Preventiva
2806
26 Hišni obisk
4414
27 Predpisovanje zdravil
3179
28 Umirajoč bolnik
3348
29 Bolniški stalež
4627
30 Spolnost
4675
31 Hišni obisk
2525
32 Poslovanje zasebne ambulante
2784
33 Spolnost (2003)
4990
34 Delazmožnost in bolniški stalež
13132
35 Zdravnik, družina in umirajoči bolnik
3247
36 Hišni obisk
2254
37 Preventiva
3211
38 Kakovost predpisovanja zdravil
2890
39 Predpisovanje zdravil
4593
40 Poslovanje ambulante
2898
41 Ocenjevanje zmožnosti za delo
6482
42 Spolnost (2002)
2497
43 Umirajoči bolnik
7153
44 Preventiva v družinski medicini
2787
45 Spolnost II
2687
46 Napotitve bolnikov
2940
47 Preventiva
2510

Povezave TOP LINK

# Naslov
1 Katedra za družinsko medicino
1885