Družinska medicina

Literatura TOP LINK

# Naslov
1 PZV paket (družinska medicina + MDPŠ)
3234
2 Družinska po učbeniku
3542
3 Vzorec poročila o družini
7651
4 Pravice na podlagi invalidnosti
4846
5 Priporočena literatura
6467

Pisna vprašanja TOP LINK

# Naslov
1 OSCE postaje z izpita
5537
2 Pisna vprašanja (2013-11-19)
4487
3 Pisna vprašanja (2013-06-11)
4033
4 Opis izpita (2012-11-15)
4546
5 Zbirka vprašanj (MF MB)
3509
6 Pisni izpit
5782
7 Pisna vprašanja (2011-11-22)
5383
8 Pisna vprašanja (2011-04-12)
4677
9 Praktični del in ustna vprašanja (dr. Petek Šter)
4695
10 Pisna vprašanja (2010-04)
5318
11 Pisni izpit - (2.6.2009)
4513
12 Pisni izpit (junij 2009)
4574
13 Pisna vprašanja (2009-01-20)
4128
14 Pisna vprašanja (2007-06-05)
5218
15 Pisni izpit (junij 2003)
6586

Ustna vprašanja TOP LINK

# Naslov
1 Ustni izpit - doc. Nena Kopčavar Guček
1661
2 Ustni izpiti PZV 2018-19 (Kopčavar Guček, Rifel, Bilban)
2269
3 Ustni izpit - prof. Švab
2827
4 Ustni izpit - doc. dr. Petek-Šter
2732
5 Ustni izpit - dr. Petek Šter (6.4.2016)
2377
6 Ustna vprašanja - dr. Petek Šter
2536
7 Pisni, praktični, ustni (prof.Rotar Pavlič)
3179
8 Ustni izpit - prof. Petek Šter
2856
9 Ustni izpit - prof. dr. Kolšek
2652
10 Zbirka ustnih in pisnih vprašanj
4324
11 Ustna vprašanja - dr. Petek Šter
3397
12 Praktični del izpita
3238
13 Ustna vprašanja - dr. Petek Šter
3821
14 Ustna vprašanja - Prof. dr. Grmec
4113
15 Ustna vprašanja - dr. Grmec
3408
16 Ustna vprašanja - prof. Švab
4490
17 Ustni izpit
4948
18 Ustna vprašanja - Prof. Janko Kersnik
4575

Kolokviji TOP LINK

# Naslov
1 Pregledna vaja II (23.5.2017)
1981

Seminarji TOP LINK

# Naslov
1 Organizacija - klinična pot
2478
2 Bolniški stalež in delazmožnost
16119
3 Kakovost - Napotitve
2885
4 Kakovost napotitve
2561
5 Zakonske podlage in kadri
2920
6 Spolnost
3609
7 Kakovost - napotitve
3156
8 Hišni obisk (2011/2012)
2895
9 Spolnost in zdrav življenski slog
2967
10 Delazmožnost in bolniški stalež
3241
11 Zdrav življenski slog
2677
12 Preventivni programi (Prezentacija)
3696
13 Kakovost napotitev (2007)
2737
14 Organizacija dela (2007)
2767
15 Poslovanje zasebne ambulante
4342
16 Pristopi k preventivi kardio vaskularnih bolezni
2939
17 2004-11 Predpisovanje zdravil
3638
18 Zdrav življenski slog
3460
19 Kako zmanjšati število napotitev in izboljšati njihovo kakovost?
3541
20 Kakovost predpisovanja zdravil
3005
21 Preventiva
3511
22 Organizacija dela – oprema
3230
23 Preventivni programi
4217
24 Poslovanje ambulante
3294
25 Hišni obisk
5262
26 Preventiva
3648
27 Predpisovanje zdravil
3816
28 Bolniški stalež
5290
29 Umirajoč bolnik
4021
30 Spolnost
5338
31 Hišni obisk
3168
32 Poslovanje zasebne ambulante
3517
33 Spolnost (2003)
6043
34 Delazmožnost in bolniški stalež
14680
35 Preventiva
3986
36 Kakovost predpisovanja zdravil
3629
37 Zdravnik, družina in umirajoči bolnik
3878
38 Hišni obisk
2819
39 Predpisovanje zdravil
5457
40 Poslovanje ambulante
3486
41 Ocenjevanje zmožnosti za delo
7353
42 Spolnost (2002)
3068
43 Preventiva v družinski medicini
3361
44 Spolnost II
3237
45 Umirajoči bolnik
7952
46 Napotitve bolnikov
3547
47 Preventiva
3160

Povezave TOP LINK

# Naslov
1 Katedra za družinsko medicino
2433