Družinska medicina

Literatura TOP LINK

# Naslov
1 PZV paket (družinska medicina + MDPŠ)
3432
2 Družinska po učbeniku
3741
3 Vzorec poročila o družini
7825
4 Pravice na podlagi invalidnosti
4999
5 Priporočena literatura
6621

Pisna vprašanja TOP LINK

# Naslov
1 Zbrane OSCE postaje
945
2 Zbirka starih pisnih vprašanj
318
3 OSCE postaje z izpita
5811
4 Pisna vprašanja (2013-11-19)
4647
5 Pisna vprašanja (2013-06-11)
4170
6 Opis izpita (2012-11-15)
4677
7 Zbirka vprašanj (MF MB)
3655
8 Pisni izpit
5934
9 Pisna vprašanja (2011-11-22)
5501
10 Pisna vprašanja (2011-04-12)
4802
11 Praktični del in ustna vprašanja (dr. Petek Šter)
4846
12 Pisna vprašanja (2010-04)
5450
13 Pisni izpit (junij 2009)
4704
14 Pisni izpit - (2.6.2009)
4648
15 Pisna vprašanja (2009-01-20)
4256
16 Pisna vprašanja (2007-06-05)
5352
17 Pisni izpit (junij 2003)
6715

Ustna vprašanja TOP LINK

# Naslov
1 Zbirka ustnih vprašanj
715
2 Ustni izpit - doc. Nena Kopčavar Guček
1784
3 Ustni izpiti PZV 2018-19 (Kopčavar Guček, Rifel, Bilban)
2379
4 Ustni izpit - prof. Švab
2989
5 Ustni izpit - doc. dr. Petek-Šter
2855
6 Ustni izpit - dr. Petek Šter (6.4.2016)
2506
7 Ustna vprašanja - dr. Petek Šter
2669
8 Pisni, praktični, ustni (prof.Rotar Pavlič)
3313
9 Ustni izpit - prof. Petek Šter
2991
10 Ustni izpit - prof. dr. Kolšek
2775
11 Zbirka ustnih in pisnih vprašanj
4489
12 Ustna vprašanja - dr. Petek Šter
3529
13 Praktični del izpita
3368
14 Ustna vprašanja - dr. Petek Šter
3964
15 Ustna vprašanja - Prof. dr. Grmec
4249
16 Ustna vprašanja - dr. Grmec
3538
17 Ustna vprašanja - prof. Švab
4633
18 Ustni izpit
5080
19 Ustna vprašanja - Prof. Janko Kersnik
4707

Kolokviji TOP LINK

# Naslov
1 Pregledna vaja II (23.5.2017)
2116

Seminarji TOP LINK

# Naslov
1 Organizacija - klinična pot
2616
2 Bolniški stalež in delazmožnost
16281
3 Kakovost - Napotitve
3029
4 Kakovost napotitve
2693
5 Zakonske podlage in kadri
3051
6 Spolnost
3729
7 Kakovost - napotitve
3294
8 Hišni obisk (2011/2012)
3011
9 Spolnost in zdrav življenski slog
3103
10 Delazmožnost in bolniški stalež
3361
11 Zdrav življenski slog
2794
12 Preventivni programi (Prezentacija)
3832
13 Kakovost napotitev (2007)
2858
14 Organizacija dela (2007)
2869
15 Poslovanje zasebne ambulante
4494
16 Pristopi k preventivi kardio vaskularnih bolezni
3063
17 2004-11 Predpisovanje zdravil
3776
18 Zdrav življenski slog
3568
19 Kako zmanjšati število napotitev in izboljšati njihovo kakovost?
3689
20 Kakovost predpisovanja zdravil
3130
21 Preventiva
3637
22 Organizacija dela – oprema
3353
23 Preventivni programi
4346
24 Poslovanje ambulante
3424
25 Preventiva
3784
26 Hišni obisk
5405
27 Bolniški stalež
5429
28 Predpisovanje zdravil
3949
29 Umirajoč bolnik
4152
30 Spolnost
5467
31 Hišni obisk
3311
32 Poslovanje zasebne ambulante
3668
33 Spolnost (2003)
6216
34 Delazmožnost in bolniški stalež
14899
35 Zdravnik, družina in umirajoči bolnik
3998
36 Hišni obisk
2943
37 Preventiva
4224
38 Kakovost predpisovanja zdravil
3769
39 Predpisovanje zdravil
5599
40 Poslovanje ambulante
3620
41 Ocenjevanje zmožnosti za delo
7528
42 Spolnost (2002)
3198
43 Umirajoči bolnik
8109
44 Preventiva v družinski medicini
3495
45 Spolnost II
3350
46 Napotitve bolnikov
3699
47 Preventiva
3304

Povezave TOP LINK

# Naslov
1 Katedra za družinsko medicino
2572