Družinska medicina

Literatura TOP LINK

# Naslov
1 PZV paket (družinska medicina + MDPŠ)
2799
2 Družinska po učbeniku
3115
3 Vzorec poročila o družini
7225
4 Pravice na podlagi invalidnosti
4477
5 Priporočena literatura
6082

Pisna vprašanja TOP LINK

# Naslov
1 OSCE postaje z izpita
4929
2 Pisna vprašanja (2013-11-19)
4082
3 Pisna vprašanja (2013-06-11)
3671
4 Opis izpita (2012-11-15)
4198
5 Zbirka vprašanj (MF MB)
3152
6 Pisni izpit
5351
7 Pisna vprašanja (2011-11-22)
5087
8 Pisna vprašanja (2011-04-12)
4315
9 Praktični del in ustna vprašanja (dr. Petek Šter)
4335
10 Pisna vprašanja (2010-04)
4964
11 Pisni izpit - (2.6.2009)
4164
12 Pisni izpit (junij 2009)
4238
13 Pisna vprašanja (2009-01-20)
3810
14 Pisna vprašanja (2007-06-05)
4854
15 Pisni izpit (junij 2003)
6233

Ustna vprašanja TOP LINK

# Naslov
1 Ustni izpit - doc. Nena Kopčavar Guček
1335
2 Ustni izpiti PZV 2018-19 (Kopčavar Guček, Rifel, Bilban)
1935
3 Ustni izpit - prof. Švab
2436
4 Ustni izpit - doc. dr. Petek-Šter
2347
5 Ustni izpit - dr. Petek Šter (6.4.2016)
2032
6 Ustna vprašanja - dr. Petek Šter
2171
7 Pisni, praktični, ustni (prof.Rotar Pavlič)
2786
8 Ustni izpit - prof. Petek Šter
2487
9 Ustni izpit - prof. dr. Kolšek
2295
10 Zbirka ustnih in pisnih vprašanj
3945
11 Ustna vprašanja - dr. Petek Šter
3029
12 Praktični del izpita
2870
13 Ustna vprašanja - dr. Petek Šter
3463
14 Ustna vprašanja - Prof. dr. Grmec
3758
15 Ustna vprašanja - dr. Grmec
3070
16 Ustna vprašanja - prof. Švab
4130
17 Ustni izpit
4602
18 Ustna vprašanja - Prof. Janko Kersnik
4218

Kolokviji TOP LINK

# Naslov
1 Pregledna vaja II (23.5.2017)
1646

Seminarji TOP LINK

# Naslov
1 Organizacija - klinična pot
2119
2 Bolniški stalež in delazmožnost
15640
3 Kakovost - Napotitve
2540
4 Kakovost napotitve
2238
5 Zakonske podlage in kadri
2527
6 Spolnost
3242
7 Kakovost - napotitve
2784
8 Hišni obisk (2011/2012)
2597
9 Spolnost in zdrav življenski slog
2600
10 Delazmožnost in bolniški stalež
2917
11 Zdrav življenski slog
2362
12 Preventivni programi (Prezentacija)
3337
13 Organizacija dela (2007)
2437
14 Kakovost napotitev (2007)
2424
15 Poslovanje zasebne ambulante
3921
16 Pristopi k preventivi kardio vaskularnih bolezni
2603
17 2004-11 Predpisovanje zdravil
3238
18 Zdrav življenski slog
3123
19 Kako zmanjšati število napotitev in izboljšati njihovo kakovost?
3157
20 Kakovost predpisovanja zdravil
2656
21 Preventiva
3135
22 Organizacija dela – oprema
2871
23 Preventivni programi
3889
24 Poslovanje ambulante
2946
25 Preventiva
3152
26 Hišni obisk
4805
27 Predpisovanje zdravil
3462
28 Umirajoč bolnik
3617
29 Bolniški stalež
4890
30 Spolnost
4970
31 Hišni obisk
2784
32 Poslovanje zasebne ambulante
3106
33 Spolnost (2003)
5521
34 Delazmožnost in bolniški stalež
13788
35 Preventiva
3518
36 Kakovost predpisovanja zdravil
3159
37 Zdravnik, družina in umirajoči bolnik
3511
38 Hišni obisk
2485
39 Predpisovanje zdravil
4994
40 Poslovanje ambulante
3144
41 Ocenjevanje zmožnosti za delo
6851
42 Spolnost (2002)
2719
43 Spolnost II
2913
44 Umirajoči bolnik
7505
45 Preventiva v družinski medicini
3011
46 Napotitve bolnikov
3203
47 Preventiva
2780

Povezave TOP LINK

# Naslov
1 Katedra za družinsko medicino
2110