Družinska medicina

Literatura TOP LINK

# Naslov
1 PZV paket (družinska medicina + MDPŠ)
2061
2 Družinska po učbeniku
2497
3 Vzorec poročila o družini
6678
4 Pravice na podlagi invalidnosti
4026
5 Priporočena literatura
5471

Pisna vprašanja TOP LINK

# Naslov
1 OSCE postaje z izpita
4172
2 Pisna vprašanja (2013-11-19)
3590
3 Pisna vprašanja (2013-06-11)
3268
4 Opis izpita (2012-11-15)
3778
5 Zbirka vprašanj (MF MB)
2682
6 Pisni izpit
4910
7 Pisna vprašanja (2011-11-22)
4655
8 Pisna vprašanja (2011-04-12)
3915
9 Praktični del in ustna vprašanja (dr. Petek Šter)
3892
10 Pisna vprašanja (2010-04)
4589
11 Pisni izpit (junij 2009)
3868
12 Pisni izpit - (2.6.2009)
3759
13 Pisna vprašanja (2009-01-20)
3432
14 Pisna vprašanja (2007-06-05)
4451
15 Pisni izpit (junij 2003)
5635

Ustna vprašanja TOP LINK

# Naslov
1 Ustni izpit - doc. Nena Kopčavar Guček
906
2 Ustni izpiti PZV 2018-19 (Kopčavar Guček, Rifel, Bilban)
1558
3 Ustni izpit - prof. Švab
2006
4 Ustni izpit - doc. dr. Petek-Šter
1903
5 Ustni izpit - dr. Petek Šter (6.4.2016)
1632
6 Ustna vprašanja - dr. Petek Šter
1743
7 Pisni, praktični, ustni (prof.Rotar Pavlič)
2354
8 Ustni izpit - prof. Petek Šter
2081
9 Ustni izpit - prof. dr. Kolšek
1912
10 Zbirka ustnih in pisnih vprašanj
3522
11 Ustna vprašanja - dr. Petek Šter
2620
12 Praktični del izpita
2474
13 Ustna vprašanja - dr. Petek Šter
3014
14 Ustna vprašanja - Prof. dr. Grmec
3348
15 Ustna vprašanja - dr. Grmec
2665
16 Ustna vprašanja - prof. Švab
3704
17 Ustni izpit
4179
18 Ustna vprašanja - Prof. Janko Kersnik
3845

Kolokviji TOP LINK

# Naslov
1 Pregledna vaja II (23.5.2017)
1276

Seminarji TOP LINK

# Naslov
1 Organizacija - klinična pot
1717
2 Bolniški stalež in delazmožnost
14895
3 Kakovost - Napotitve
2118
4 Kakovost napotitve
1822
5 Zakonske podlage in kadri
2050
6 Spolnost
2708
7 Kakovost - napotitve
2338
8 Hišni obisk (2011/2012)
2179
9 Spolnost in zdrav življenski slog
2199
10 Delazmožnost in bolniški stalež
2538
11 Zdrav življenski slog
1990
12 Preventivni programi (Prezentacija)
2904
13 Kakovost napotitev (2007)
2049
14 Organizacija dela (2007)
2043
15 Poslovanje zasebne ambulante
3386
16 Pristopi k preventivi kardio vaskularnih bolezni
2225
17 2004-11 Predpisovanje zdravil
2799
18 Zdrav življenski slog
2749
19 Kako zmanjšati število napotitev in izboljšati njihovo kakovost?
2731
20 Kakovost predpisovanja zdravil
2299
21 Preventiva
2683
22 Organizacija dela – oprema
2487
23 Preventivni programi
3478
24 Poslovanje ambulante
2534
25 Preventiva
2517
26 Hišni obisk
4137
27 Predpisovanje zdravil
2938
28 Umirajoč bolnik
3124
29 Bolniški stalež
4377
30 Spolnost
4405
31 Hišni obisk
2309
32 Poslovanje zasebne ambulante
2502
33 Spolnost (2003)
4641
34 Delazmožnost in bolniški stalež
12599
35 Zdravnik, družina in umirajoči bolnik
3037
36 Hišni obisk
2085
37 Preventiva
3007
38 Kakovost predpisovanja zdravil
2683
39 Predpisovanje zdravil
4335
40 Poslovanje ambulante
2733
41 Ocenjevanje zmožnosti za delo
6241
42 Spolnost (2002)
2325
43 Umirajoči bolnik
6846
44 Preventiva v družinski medicini
2613
45 Spolnost II
2491
46 Napotitve bolnikov
2747
47 Preventiva
2306

Povezave TOP LINK

# Naslov
1 Katedra za družinsko medicino
1721