Družinska medicina

Literatura TOP LINK

# Naslov
1 PZV paket (družinska medicina + MDPŠ)
2067
2 Družinska po učbeniku
2501
3 Vzorec poročila o družini
6681
4 Pravice na podlagi invalidnosti
4031
5 Priporočena literatura
5477

Pisna vprašanja TOP LINK

# Naslov
1 OSCE postaje z izpita
4174
2 Pisna vprašanja (2013-11-19)
3592
3 Pisna vprašanja (2013-06-11)
3270
4 Opis izpita (2012-11-15)
3781
5 Zbirka vprašanj (MF MB)
2684
6 Pisni izpit
4911
7 Pisna vprašanja (2011-11-22)
4656
8 Pisna vprašanja (2011-04-12)
3916
9 Praktični del in ustna vprašanja (dr. Petek Šter)
3894
10 Pisna vprašanja (2010-04)
4590
11 Pisni izpit (junij 2009)
3871
12 Pisni izpit - (2.6.2009)
3762
13 Pisna vprašanja (2009-01-20)
3435
14 Pisna vprašanja (2007-06-05)
4454
15 Pisni izpit (junij 2003)
5636

Ustna vprašanja TOP LINK

# Naslov
1 Ustni izpit - doc. Nena Kopčavar Guček
909
2 Ustni izpiti PZV 2018-19 (Kopčavar Guček, Rifel, Bilban)
1560
3 Ustni izpit - prof. Švab
2009
4 Ustni izpit - doc. dr. Petek-Šter
1906
5 Ustni izpit - dr. Petek Šter (6.4.2016)
1635
6 Ustna vprašanja - dr. Petek Šter
1746
7 Pisni, praktični, ustni (prof.Rotar Pavlič)
2357
8 Ustni izpit - prof. Petek Šter
2084
9 Ustni izpit - prof. dr. Kolšek
1915
10 Zbirka ustnih in pisnih vprašanj
3525
11 Ustna vprašanja - dr. Petek Šter
2623
12 Praktični del izpita
2477
13 Ustna vprašanja - dr. Petek Šter
3017
14 Ustna vprašanja - Prof. dr. Grmec
3349
15 Ustna vprašanja - dr. Grmec
2668
16 Ustna vprašanja - prof. Švab
3706
17 Ustni izpit
4181
18 Ustna vprašanja - Prof. Janko Kersnik
3846

Kolokviji TOP LINK

# Naslov
1 Pregledna vaja II (23.5.2017)
1279

Seminarji TOP LINK

# Naslov
1 Organizacija - klinična pot
1722
2 Bolniški stalež in delazmožnost
14906
3 Kakovost - Napotitve
2121
4 Kakovost napotitve
1825
5 Zakonske podlage in kadri
2054
6 Spolnost
2715
7 Kakovost - napotitve
2342
8 Hišni obisk (2011/2012)
2186
9 Spolnost in zdrav življenski slog
2202
10 Delazmožnost in bolniški stalež
2543
11 Zdrav življenski slog
1993
12 Preventivni programi (Prezentacija)
2909
13 Kakovost napotitev (2007)
2053
14 Organizacija dela (2007)
2048
15 Poslovanje zasebne ambulante
3391
16 Pristopi k preventivi kardio vaskularnih bolezni
2228
17 2004-11 Predpisovanje zdravil
2809
18 Zdrav življenski slog
2752
19 Kako zmanjšati število napotitev in izboljšati njihovo kakovost?
2735
20 Kakovost predpisovanja zdravil
2302
21 Preventiva
2686
22 Organizacija dela – oprema
2490
23 Preventivni programi
3482
24 Poslovanje ambulante
2538
25 Preventiva
2521
26 Hišni obisk
4145
27 Predpisovanje zdravil
2945
28 Umirajoč bolnik
3129
29 Bolniški stalež
4382
30 Spolnost
4409
31 Hišni obisk
2313
32 Poslovanje zasebne ambulante
2506
33 Spolnost (2003)
4650
34 Delazmožnost in bolniški stalež
12612
35 Zdravnik, družina in umirajoči bolnik
3045
36 Hišni obisk
2089
37 Preventiva
3010
38 Kakovost predpisovanja zdravil
2691
39 Predpisovanje zdravil
4341
40 Poslovanje ambulante
2736
41 Ocenjevanje zmožnosti za delo
6249
42 Spolnost (2002)
2328
43 Umirajoči bolnik
6854
44 Preventiva v družinski medicini
2616
45 Spolnost II
2495
46 Napotitve bolnikov
2751
47 Preventiva
2311

Povezave TOP LINK

# Naslov
1 Katedra za družinsko medicino
1725