Družinska medicina

Literatura TOP LINK

# Naslov
1 PZV paket (družinska medicina + MDPŠ)
1789
2 Družinska po učbeniku
2312
3 Vzorec poročila o družini
6476
4 Pravice na podlagi invalidnosti
3881
5 Priporočena literatura
5265

Pisna vprašanja TOP LINK

# Naslov
1 OSCE postaje z izpita
3938
2 Pisna vprašanja (2013-11-19)
3423
3 Pisna vprašanja (2013-06-11)
3111
4 Opis izpita (2012-11-15)
3630
5 Zbirka vprašanj (MF MB)
2513
6 Pisni izpit
4777
7 Pisna vprašanja (2011-11-22)
4498
8 Pisna vprašanja (2011-04-12)
3785
9 Praktični del in ustna vprašanja (dr. Petek Šter)
3741
10 Pisna vprašanja (2010-04)
4447
11 Pisni izpit (junij 2009)
3738
12 Pisni izpit - (2.6.2009)
3612
13 Pisna vprašanja (2009-01-20)
3310
14 Pisna vprašanja (2007-06-05)
4315
15 Pisni izpit (junij 2003)
5499

Ustna vprašanja TOP LINK

# Naslov
1 Ustni izpit - doc. Nena Kopčavar Guček
718
2 Ustni izpiti PZV 2018-19 (Kopčavar Guček, Rifel, Bilban)
1396
3 Ustni izpit - prof. Švab
1837
4 Ustni izpit - doc. dr. Petek-Šter
1742
5 Ustni izpit - dr. Petek Šter (6.4.2016)
1480
6 Ustna vprašanja - dr. Petek Šter
1594
7 Pisni, praktični, ustni (prof.Rotar Pavlič)
2190
8 Ustni izpit - prof. Petek Šter
1910
9 Ustni izpit - prof. dr. Kolšek
1786
10 Zbirka ustnih in pisnih vprašanj
3361
11 Ustna vprašanja - dr. Petek Šter
2480
12 Praktični del izpita
2347
13 Ustna vprašanja - dr. Petek Šter
2875
14 Ustna vprašanja - Prof. dr. Grmec
3207
15 Ustna vprašanja - dr. Grmec
2535
16 Ustna vprašanja - prof. Švab
3541
17 Ustni izpit
4040
18 Ustna vprašanja - Prof. Janko Kersnik
3721

Kolokviji TOP LINK

# Naslov
1 Pregledna vaja II (23.5.2017)
1148

Seminarji TOP LINK

# Naslov
1 Organizacija - klinična pot
1544
2 Bolniški stalež in delazmožnost
14464
3 Kakovost - Napotitve
1950
4 Kakovost napotitve
1666
5 Zakonske podlage in kadri
1894
6 Spolnost
2445
7 Kakovost - napotitve
2196
8 Hišni obisk (2011/2012)
2034
9 Spolnost in zdrav življenski slog
2066
10 Delazmožnost in bolniški stalež
2397
11 Zdrav življenski slog
1865
12 Preventivni programi (Prezentacija)
2759
13 Kakovost napotitev (2007)
1925
14 Organizacija dela (2007)
1908
15 Poslovanje zasebne ambulante
3203
16 Pristopi k preventivi kardio vaskularnih bolezni
2095
17 2004-11 Predpisovanje zdravil
2638
18 Zdrav življenski slog
2614
19 Kako zmanjšati število napotitev in izboljšati njihovo kakovost?
2597
20 Kakovost predpisovanja zdravil
2172
21 Preventiva
2541
22 Organizacija dela – oprema
2365
23 Preventivni programi
3344
24 Poslovanje ambulante
2390
25 Preventiva
2317
26 Hišni obisk
3926
27 Predpisovanje zdravil
2752
28 Umirajoč bolnik
2942
29 Bolniški stalež
4163
30 Spolnost
4107
31 Hišni obisk
2134
32 Poslovanje zasebne ambulante
2308
33 Spolnost (2003)
4111
34 Delazmožnost in bolniški stalež
12133
35 Zdravnik, družina in umirajoči bolnik
2818
36 Hišni obisk
1946
37 Preventiva
2804
38 Kakovost predpisovanja zdravil
2525
39 Predpisovanje zdravil
4071
40 Poslovanje ambulante
2602
41 Ocenjevanje zmožnosti za delo
5955
42 Spolnost (2002)
2178
43 Umirajoči bolnik
6549
44 Preventiva v družinski medicini
2473
45 Spolnost II
2362
46 Napotitve bolnikov
2603
47 Preventiva
2164

Povezave TOP LINK

# Naslov
1 Katedra za družinsko medicino
1580