Družinska medicina

Literatura TOP LINK

# Naslov
1 PZV paket (družinska medicina + MDPŠ)
2582
2 Družinska po učbeniku
2928
3 Vzorec poročila o družini
7064
4 Pravice na podlagi invalidnosti
4342
5 Priporočena literatura
5881

Pisna vprašanja TOP LINK

# Naslov
1 OSCE postaje z izpita
4707
2 Pisna vprašanja (2013-11-19)
3927
3 Pisna vprašanja (2013-06-11)
3542
4 Opis izpita (2012-11-15)
4063
5 Zbirka vprašanj (MF MB)
3036
6 Pisni izpit
5189
7 Pisna vprašanja (2011-11-22)
4976
8 Pisna vprašanja (2011-04-12)
4184
9 Praktični del in ustna vprašanja (dr. Petek Šter)
4203
10 Pisna vprašanja (2010-04)
4840
11 Pisni izpit - (2.6.2009)
4045
12 Pisni izpit (junij 2009)
4120
13 Pisna vprašanja (2009-01-20)
3684
14 Pisna vprašanja (2007-06-05)
4741
15 Pisni izpit (junij 2003)
6107

Ustna vprašanja TOP LINK

# Naslov
1 Ustni izpit - doc. Nena Kopčavar Guček
1206
2 Ustni izpiti PZV 2018-19 (Kopčavar Guček, Rifel, Bilban)
1807
3 Ustni izpit - prof. Švab
2299
4 Ustni izpit - doc. dr. Petek-Šter
2207
5 Ustni izpit - dr. Petek Šter (6.4.2016)
1903
6 Ustna vprašanja - dr. Petek Šter
2030
7 Pisni, praktični, ustni (prof.Rotar Pavlič)
2650
8 Ustni izpit - prof. Petek Šter
2361
9 Ustni izpit - prof. dr. Kolšek
2176
10 Zbirka ustnih in pisnih vprašanj
3803
11 Ustna vprašanja - dr. Petek Šter
2894
12 Praktični del izpita
2737
13 Ustna vprašanja - dr. Petek Šter
3310
14 Ustna vprašanja - Prof. dr. Grmec
3624
15 Ustna vprašanja - dr. Grmec
2934
16 Ustna vprašanja - prof. Švab
3989
17 Ustni izpit
4453
18 Ustna vprašanja - Prof. Janko Kersnik
4098

Kolokviji TOP LINK

# Naslov
1 Pregledna vaja II (23.5.2017)
1527

Seminarji TOP LINK

# Naslov
1 Organizacija - klinična pot
1990
2 Bolniški stalež in delazmožnost
15444
3 Kakovost - Napotitve
2409
4 Kakovost napotitve
2108
5 Zakonske podlage in kadri
2370
6 Spolnost
3099
7 Kakovost - napotitve
2640
8 Hišni obisk (2011/2012)
2472
9 Spolnost in zdrav življenski slog
2480
10 Delazmožnost in bolniški stalež
2788
11 Zdrav življenski slog
2244
12 Preventivni programi (Prezentacija)
3185
13 Organizacija dela (2007)
2313
14 Kakovost napotitev (2007)
2294
15 Poslovanje zasebne ambulante
3745
16 Pristopi k preventivi kardio vaskularnih bolezni
2483
17 2004-11 Predpisovanje zdravil
3098
18 Zdrav življenski slog
3005
19 Kako zmanjšati število napotitev in izboljšati njihovo kakovost?
3005
20 Kakovost predpisovanja zdravil
2547
21 Preventiva
2994
22 Organizacija dela – oprema
2746
23 Preventivni programi
3762
24 Poslovanje ambulante
2829
25 Preventiva
2972
26 Hišni obisk
4614
27 Predpisovanje zdravil
3308
28 Umirajoč bolnik
3471
29 Bolniški stalež
4745
30 Spolnost
4817
31 Hišni obisk
2641
32 Poslovanje zasebne ambulante
2941
33 Spolnost (2003)
5339
34 Delazmožnost in bolniški stalež
13440
35 Preventiva
3367
36 Kakovost predpisovanja zdravil
3001
37 Zdravnik, družina in umirajoči bolnik
3363
38 Hišni obisk
2361
39 Predpisovanje zdravil
4787
40 Poslovanje ambulante
2997
41 Ocenjevanje zmožnosti za delo
6639
42 Spolnost (2002)
2599
43 Spolnost II
2791
44 Umirajoči bolnik
7328
45 Preventiva v družinski medicini
2887
46 Napotitve bolnikov
3062
47 Preventiva
2638

Povezave TOP LINK

# Naslov
1 Katedra za družinsko medicino
1990