Družinska medicina

Literatura TOP LINK

# Naslov
1 PZV paket (družinska medicina + MDPŠ)
1549
2 Družinska po učbeniku
2134
3 Vzorec poročila o družini
6340
4 Pravice na podlagi invalidnosti
3757
5 Priporočena literatura
5126

Pisna vprašanja TOP LINK

# Naslov
1 OSCE postaje z izpita
3722
2 Pisna vprašanja (2013-11-19)
3317
3 Pisna vprašanja (2013-06-11)
2995
4 Opis izpita (2012-11-15)
3513
5 Zbirka vprašanj (MF MB)
2390
6 Pisni izpit
4665
7 Pisna vprašanja (2011-11-22)
4369
8 Pisna vprašanja (2011-04-12)
3689
9 Praktični del in ustna vprašanja (dr. Petek Šter)
3636
10 Pisna vprašanja (2010-04)
4332
11 Pisni izpit (junij 2009)
3636
12 Pisni izpit - (2.6.2009)
3492
13 Pisna vprašanja (2009-01-20)
3216
14 Pisna vprašanja (2007-06-05)
4203
15 Pisni izpit (junij 2003)
5395

Ustna vprašanja TOP LINK

# Naslov
1 Ustni izpit - doc. Nena Kopčavar Guček
593
2 Ustni izpiti PZV 2018-19 (Kopčavar Guček, Rifel, Bilban)
1284
3 Ustni izpit - prof. Švab
1711
4 Ustni izpit - doc. dr. Petek-Šter
1613
5 Ustni izpit - dr. Petek Šter (6.4.2016)
1359
6 Ustna vprašanja - dr. Petek Šter
1472
7 Pisni, praktični, ustni (prof.Rotar Pavlič)
2078
8 Ustni izpit - prof. Petek Šter
1782
9 Ustni izpit - prof. dr. Kolšek
1685
10 Zbirka ustnih in pisnih vprašanj
3235
11 Ustna vprašanja - dr. Petek Šter
2373
12 Praktični del izpita
2234
13 Ustna vprašanja - dr. Petek Šter
2759
14 Ustna vprašanja - Prof. dr. Grmec
3102
15 Ustna vprašanja - dr. Grmec
2440
16 Ustna vprašanja - prof. Švab
3436
17 Ustni izpit
3925
18 Ustna vprašanja - Prof. Janko Kersnik
3598

Kolokviji TOP LINK

# Naslov
1 Pregledna vaja II (23.5.2017)
1040

Seminarji TOP LINK

# Naslov
1 Organizacija - klinična pot
1441
2 Bolniški stalež in delazmožnost
14175
3 Kakovost - Napotitve
1822
4 Kakovost napotitve
1551
5 Zakonske podlage in kadri
1769
6 Spolnost
2300
7 Kakovost - napotitve
2052
8 Hišni obisk (2011/2012)
1926
9 Spolnost in zdrav življenski slog
1960
10 Delazmožnost in bolniški stalež
2285
11 Zdrav življenski slog
1759
12 Preventivni programi (Prezentacija)
2644
13 Kakovost napotitev (2007)
1816
14 Organizacija dela (2007)
1797
15 Poslovanje zasebne ambulante
3050
16 Pristopi k preventivi kardio vaskularnih bolezni
1993
17 2004-11 Predpisovanje zdravil
2521
18 Zdrav življenski slog
2492
19 Kako zmanjšati število napotitev in izboljšati njihovo kakovost?
2491
20 Kakovost predpisovanja zdravil
2072
21 Preventiva
2438
22 Organizacija dela – oprema
2273
23 Preventivni programi
3232
24 Poslovanje ambulante
2272
25 Preventiva
2205
26 Hišni obisk
3750
27 Predpisovanje zdravil
2610
28 Umirajoč bolnik
2804
29 Bolniški stalež
4037
30 Spolnost
3936
31 Hišni obisk
2001
32 Poslovanje zasebne ambulante
2192
33 Spolnost (2003)
3930
34 Delazmožnost in bolniški stalež
11818
35 Zdravnik, družina in umirajoči bolnik
2682
36 Hišni obisk
1843
37 Preventiva
2658
38 Kakovost predpisovanja zdravil
2395
39 Predpisovanje zdravil
3855
40 Poslovanje ambulante
2487
41 Ocenjevanje zmožnosti za delo
5756
42 Spolnost (2002)
2066
43 Umirajoči bolnik
6328
44 Preventiva v družinski medicini
2350
45 Spolnost II
2258
46 Napotitve bolnikov
2480
47 Preventiva
2030

Povezave TOP LINK

# Naslov
1 Katedra za družinsko medicino
1460