Družinska medicina

Literatura TOP LINK

# Naslov
1 PZV paket (družinska medicina + MDPŠ)
2193
2 Družinska po učbeniku
2618
3 Vzorec poročila o družini
6775
4 Pravice na podlagi invalidnosti
4123
5 Priporočena literatura
5599

Pisna vprašanja TOP LINK

# Naslov
1 OSCE postaje z izpita
4278
2 Pisna vprašanja (2013-11-19)
3691
3 Pisna vprašanja (2013-06-11)
3350
4 Opis izpita (2012-11-15)
3868
5 Zbirka vprašanj (MF MB)
2784
6 Pisni izpit
4987
7 Pisna vprašanja (2011-11-22)
4776
8 Pisna vprašanja (2011-04-12)
4001
9 Praktični del in ustna vprašanja (dr. Petek Šter)
3979
10 Pisna vprašanja (2010-04)
4665
11 Pisni izpit (junij 2009)
3947
12 Pisni izpit - (2.6.2009)
3847
13 Pisna vprašanja (2009-01-20)
3517
14 Pisna vprašanja (2007-06-05)
4544
15 Pisni izpit (junij 2003)
5715

Ustna vprašanja TOP LINK

# Naslov
1 Ustni izpit - doc. Nena Kopčavar Guček
989
2 Ustni izpiti PZV 2018-19 (Kopčavar Guček, Rifel, Bilban)
1618
3 Ustni izpit - prof. Švab
2096
4 Ustni izpit - doc. dr. Petek-Šter
1996
5 Ustni izpit - dr. Petek Šter (6.4.2016)
1713
6 Ustna vprašanja - dr. Petek Šter
1819
7 Pisni, praktični, ustni (prof.Rotar Pavlič)
2446
8 Ustni izpit - prof. Petek Šter
2165
9 Ustni izpit - prof. dr. Kolšek
1996
10 Zbirka ustnih in pisnih vprašanj
3596
11 Ustna vprašanja - dr. Petek Šter
2700
12 Praktični del izpita
2552
13 Ustna vprašanja - dr. Petek Šter
3105
14 Ustna vprašanja - Prof. dr. Grmec
3435
15 Ustna vprašanja - dr. Grmec
2750
16 Ustna vprašanja - prof. Švab
3789
17 Ustni izpit
4261
18 Ustna vprašanja - Prof. Janko Kersnik
3922

Kolokviji TOP LINK

# Naslov
1 Pregledna vaja II (23.5.2017)
1352

Seminarji TOP LINK

# Naslov
1 Organizacija - klinična pot
1801
2 Bolniški stalež in delazmožnost
15075
3 Kakovost - Napotitve
2204
4 Kakovost napotitve
1908
5 Zakonske podlage in kadri
2148
6 Spolnost
2815
7 Kakovost - napotitve
2432
8 Hišni obisk (2011/2012)
2283
9 Spolnost in zdrav življenski slog
2280
10 Delazmožnost in bolniški stalež
2624
11 Zdrav življenski slog
2068
12 Preventivni programi (Prezentacija)
2990
13 Kakovost napotitev (2007)
2127
14 Organizacija dela (2007)
2138
15 Poslovanje zasebne ambulante
3497
16 Pristopi k preventivi kardio vaskularnih bolezni
2310
17 2004-11 Predpisovanje zdravil
2908
18 Zdrav življenski slog
2827
19 Kako zmanjšati število napotitev in izboljšati njihovo kakovost?
2814
20 Kakovost predpisovanja zdravil
2371
21 Preventiva
2770
22 Organizacija dela – oprema
2571
23 Preventivni programi
3566
24 Poslovanje ambulante
2616
25 Preventiva
2678
26 Hišni obisk
4275
27 Predpisovanje zdravil
3075
28 Umirajoč bolnik
3242
29 Bolniški stalež
4503
30 Spolnost
4528
31 Hišni obisk
2420
32 Poslovanje zasebne ambulante
2638
33 Spolnost (2003)
4781
34 Delazmožnost in bolniški stalež
12877
35 Zdravnik, družina in umirajoči bolnik
3140
36 Hišni obisk
2168
37 Preventiva
3110
38 Kakovost predpisovanja zdravil
2782
39 Predpisovanje zdravil
4457
40 Poslovanje ambulante
2812
41 Ocenjevanje zmožnosti za delo
6361
42 Spolnost (2002)
2410
43 Umirajoči bolnik
7002
44 Preventiva v družinski medicini
2700
45 Spolnost II
2583
46 Napotitve bolnikov
2844
47 Preventiva
2411

Povezave TOP LINK

# Naslov
1 Katedra za družinsko medicino
1802