2005 Motnje hemostaze

Datoteke:
DatotekaVelikost
Snemi datoteko (motnje_hemostaze.doc)motnje_hemostaze.doc121 kB
Normalna hemostaza

• Primarna hemostaza: pride do vazokonstrikcije, ki je le prehodna. Sledi trombocitna faza: pride do adhezije trombocitov na specifične receptorje endotela ( R za kolagen Ia, IIa; dodatna utrditev z receptorji za fibrinogen :GP IIb/IIIa ) in agregacije trombocitov (povežejo s fibrinogenom). Iz granul trombocita se izločajo aktivne substance, ki aktivirajo PLC. V končno fazi pride do fosforilacij proteinov (lipokortin) in tvorbe tromboksana prek ciklooksigenazne poti.

• Sekundarna hemostaza se aktivira na dva načina:
1. intrinzična pot: stik s subendotelom, začne s FXII in FXIIa, ta aktivira FXI, sledi FIX in FVIII, ki pretvori FX v aktivno obliko
( test intrinzične poti je PTČ )
2. ekstrinzična pot: ob tkivni poškodbi prek FVII pride do pretvorbe FX v FXa ( test ekstrinzične poti je PT )
Od faktorja X sta poti skupni, aktivira se FV, ki omogoči pretvorbo protrombina v trombin, sledi tvorba fibrina iz fibrinogena in tvorba polimer fibrina, ki sestavljajo krvni strdek ( trombinski čas –TČ ).

• Fibrinoliza je nasproten proces, kjer plazmin razgrajuje fibrin in s tem preprečuje preobsežno koagulacijo