II. kolokvij (2012-03)

2. kolokvij marec 2012

Ca(OH)2 (ali pač neko podobno snov) damo v 0,1M Ca
K topnosti=1,3*10^-6
Kolikšna je topnost?
-1,8*10^-3 (P)
-1,3*10^-4 (N)
-1,3*10^-5 (N)
-1,3*10^-6 (N)

Obkroži nepravilni odgovor:
-Elektroni potujejo po elektrolitskem ključu med členoma (P)

Nernstova enačba pove:
-odvisnost napetosti med členoma od koncentracij produktov in reaktantov (P)

Obkroži pravilno:
-Če se entalpija sistema zmanjša, se entalpija okolice poveča(P)
-Entropija idealnega kristala pri 0K je 0 in največja možna(N)

Ravnovesje:
-V ravnovesju se hitrosti nastajanja reaktantov in produktov izenačita in nista enaki 0 (P)
-V ravnovesju se hitrosti nastajanja reaktantov in produktov izenačita in sta enaki 0 (N)

Sterični faktor:
-je odvisen od velikosti in oblik molekul (P)
-je pri dvoatomnih molekulah večji kot pri triatomnih (N)


Na začetku imamo 500 enot snovi, po 400 urah je samo še 250 enot:
-k=ln2/400h (P)

Strmina premice funkcije lnK(1/T) je -10:
-reakcije je endergonska, delta H = 10*R (P)
-reakcije je endergonska, delta H = 10/R (N)
-reakcije je endergonska, delta H = -10R (N)

Pri merjenju pH:
-pri merjenju pH potencial enega člena neodvisn od ph, potencial drugega pa odvisen .. (P)

-Kisik je na koncu dihalne verige oksidant in se reducira v vodo (P)


En trik je bil najbrž z radiem kosti in da ga kristalizacijska jedra zmanjšajo, ampak ne vem več ali je bil kritični radij ali kakšen drug. Jaz sem obkrožil nekaj drugega.