Kolokvij II. (2007-01-09)

Datoteke:
DatotekaVelikost
Snemi datoteko (drugi_kolokvij_iz_biofizike_9.1.2007.doc)drugi_kolokvij_iz_biofizike_9.1.2007.doc31 kB
Drugi kolokvij iz biofizike: 9.1.2007

Elektrika in magnetizem:

1. Povšinska gostota naboja (As/mm2) na površini fosfolipidne membrane, ki jo tvori 20 molekul fosfatidlihserina in 80 fosfatidilholina je približno
-4 -0,4 -0,04 -0,004
Fosfatidilserin ima en negativni osnovni naboj e0= 1,6* 1019 As
Fosfatidilholin je nevtralen. Posamezna molekula ima površino 0,7 mm2

2. Električna poljska jakost je na oddaljenosti 2 m od enakomerno nabite plošče enaka 2 V/m.
Koliko znaša na razdalji 4 m
0 2 4 8 16

3. Gibljivost v vodi raztopljenega iona je odvisna od
njegove velikosti
njegovega naboja
viskoznosti vode
električne poljske jakosti
dielektrične konstante
Obkrožite pravilne odgovore!

4. Inducirana napetost je enaka hitrosti spreminjanja magnetnega pretoka (Q) s časom (t).
U= - dQ/dt
Zakaj predznak -

5. Kolikšna je sila na delec, ki se giblje s hitrostjo (v) v električnem polju z jakostjo (E)
vzporedno s silnicami in nanj deluje magnetno polje (B)


Valovanje:

1. Od česa je odvisna valovna dolžina valovanja, od česa hitrost in od česa frekvenca valovanja.

2. Energija valovanja je sorazmerna njeni amplitudi na
kvadrat. tri. štiri.

3. O žarkih govorimo, kadar uklon valovanja
je pomemben. ni pomemben.

4. Uklon je pomemben, kadar so ovire
majhne velike
v primerjavi z valovno dolžino valovanja.

5. Zakaj je hitrost zvoka odvisna od adiabatne stisljivosti in ne od izotermne
Struktura snovi:

1. Enkrat ioniziran atom litija ima enako elektronsko strukturo kot atom
vodika helija enkrat ioniziranega helija enkrat ioniziranega vodika

2. Obkroži pravilne elektronske porazdelitve v molekulah:
H2O sp2 sp3
NH3 sp2 sp3
CH4 sp2 sp3
C2H4 sp2 sp3

3. Kako si sledijo disociacijske sile od najmanjše do največje
Wandervalsove – vodikove –ionske
Wandervalsove–ionske– vodikove
vodikove–ionske-Wandervalsove
ionske-Wandervalsove– vodikove
ionske– vodikove-Wandervalsove
vodikove-Wandervalsove–ionske

4. Pri alfa vijačnici daje oporo vodikova vez:
-N-H- … O
-O-H- … O
-N-H- … N
-O-H- … N

5. Obrazložite nastanek hidrofobne sile

Računska naloga:
Z laserjem svetimo na kožo. S kako debelim filtrom moramo zasenčiti laser, če gostota svetlobnega toka na koži ne sme biti večja od 30 mW/cm2. Absorpcijski koeficient filtra je 2 cm-1, moč laserja je 4mW, premer laserskega žarka pa je 3 mm in se z razdaljo ne spreminja.