Kolokvij II. (2012-06-06)

Skupina B


1. Katere bolezni se pojavljajo v območjih, ki so prenaseljena in kjer pride do slabe prezračenosti prostorov? (ošpice, gripa, meningitis, tuberkuloza, rumena mrzlica, spalna bolezen, tetanus… v različnih kombinacijah)
2. že dolgo je znano, da hrup nad določeno mejo povzroča probleme (40, 50, 60, 70, 80 db)
3. povezati učinke hrupa (razdraženost, utrujenost, neznosno piskanje, še 2) z vrednostmi hrupa (40-65, 65-90, 90-110, 110-inveč)
4. povezati aditive (sladila, barvila, konzervansi, emulgatorji, ojačevalci okusa) z njihovimi lastnostmi
5. povezati kemične snovi (alifatski oz. aromatski ogljikovodiki, halogeni, korozivne snovi, kisline) z njihovimi lastnostmi
6. kateri plin se največ sprošča pri izgorevanju fosilnih goriv, v industrijskih procesih… SO2 (možnosti še CO, NO2, ozon)
7. kateri toplotni indeks primerja količino znoja, katera bi morala izhlapeti pri dani porabi … HSI (kot možnosti še: efektivna temperatura, PPD, WBGT, PMW)
8. pri kateri naravni nesreči pride do velikega števila huje poškodovanih, vendar malo mrtvih (potresi, mirne poplave, močni vetrovi (brez poplav), zemeljski plaz)
9. največ katerih kemičnih snovi se prepelje preko Slovenije v cestnem prometu (vnetljive tekoče snovi, plini, jedke snovi, vnetljive trdne snovi, še ena možnost)
10. Zdravstveno ustrezna pitna voda ima estetski videz in mora ustrezati normativom za pitno vodo: (TREBA JE BILO NAPISATI MANKAJOČI NORMATIV):
Organoleptične lastnosti + mikrobiološke in biološke lastnosti + fizikalno kemične in kemične lastnosti + vsebnosti kemičnih snovi + radiološke lastnosti
11. Vsako onesnaženje tal se odrazi tudi na kvaliteti pitne vode, s tem pa spet vpliva na zdravje človeka. Vpliv kontaminiranih tal na zdravje, je lahko posledica:
(TREBA JE BILO NAPISATI MANKAJOČO POSLEDICO):
Zaužitja zemlje ali druge kontaminirane snovi + pitja vode,ki je onesnažena + inhalacije prahu + uživanja sadje in zelenjave, ki je zrasla na kontaminirani zemlji + uživanje živil živalskega izvora + stika kože z onesnaženo zemljo
12. Posledica GSO (treba NAPISAT manjkajočo posledico): alergenost, povečana toksičnost, prenos resistence, pojav raka, spremembe v hranilnosti hranil
13. Katere dva vira prispevata k največjemu delu ionizirijaočega sevanja (kombinacije po 2: gama, radon, kozmično sevanje, notranje sevanje…)
14. kateri organizmi se lahko razmnožujejo in preživijo zunaj celice… enoceližni paraziti, drugo: glive, virusi, glodalci
15. še nekej 