Pisni izpit - Javno zdravje (2012-06-13)

izpit javno zdravje , 13.6.2012

Vseh je blo 20 vpr, +1točka za vsak pravilen, za en odgovor je samo ena pravilna, blo je pa za obkroževat, povezovat in dopisovat
uu
1. Spet za razvrstit tiste ljudi: virchow, guerin, william farr, andrej štampar, last- za povezat z obdobji
2. Katerega leta je bil ustanovljen higienski zavod v slo-podane letnice: 1915, 1925, 1930 (nevem prow točno katere)
3. Kakšne pristope uporablja javnozdravstevni delavec-5kvdaratkov- v tretjega si mogel dopisati, v ostalih je bilo: znanstveni pristop; nevem kakšen pristop; pomoč pri odločitvah politikom; pomoč pri odločitvah nevem komu
4. Kdo je utemeljitel salutogeneze?
5. Za kateri model velja: prilagajanje notranjem in zunanjem okolju, bolezen nastopi ko je nezmožnost prilagajanja- adaptacijski
6. Za kateri model so značilne determinante zdravja- biopsihosocialni
7. Koliko ljudi oskrbuje najmanjši zdr. zavod v sloveniji?- 50 000, 75 000, 100 000, …
8. Za povezat determinante zdravja z deli teh determinant
9. 4 kvadratki, v enega si mogel dopolnit metode ki jih uporabljamo za analizo problema
10. V naravni potek bolezni si mogel vrisati terciarno preventivo
11. Za povezat opise(samopregledovanje dojk, delavna terapija po možg. Kapi, svetovanje debelim naj se zdravo prehranjujejo, cepljenje…) z vrsto prevetive (primarno-primarna, primarna, sek, terc)
12. Po katero vrsto prevetive spada predklinično iskanje bolezni
13. Pod katero vrsto preventive spada samopregledovanje
14. Kaj je značilno za velike javnizdr. Probleme: 5 kvadratkov, edej je bil prazen in si mogel dopisati
15. Piramida:spodaj ozka, potem široka, nato spet ozka- kašna vrsta je to: upadanje preb, hitra rast, počasna rast, evropsko standardno, svetovno standardno

Ostalega se pa nemorem spomnit 