Pisni izpit (2011-02-01)

Vprašanja na pisnem izpitu, 1.2.2011.
1) Kloniranje, vrste, moralne in etične dileme
2) Evtanazija - moralne in etične dileme
3) Helsinška deklaracija in medicinsko preiskovanje na pacientih

1) Zgodovinski deontološki zapisi in njihov pomen!
2) Vnaprejšnja volja pacienta al neki tazga
3) Zlorabe otrok, kakšne so posledice in kako mora zdravnik ukrepati.

1) Hipokratova zaprisega - vsebinska razlaga
2) Splav - etične dileme
3) Telemedicina - pomen in pasti.

1) Mednarodno humanitarno pravo in ženevske konvencije
2) Škodljivost tobaka, deklaracija o škodljivosti tobaka in tobačnih
izdelkov
3) Pomen dopinga v medicini športa