Kolokvij statistika (2008-11)

Datoteke:
DatotekaVelikost
Snemi datoteko (statistika.doc)statistika.doc22 kB
1.Standardna, normalna porazdelitev (z porazdelitev) nima
a) aritmetične sredine 0 in standardne deviacije 1
b) aritmetične sredine 1 in standardne deviacije 1
c) aritmetične sredine e in standardne deviacije 0
d) aritmetične sredine 0 in neskončno varianco

2. S t testom smo primerjali x nastanka depresije pri 2 skupinah zdravstvenega osebja.

depresija skupina N mean Std. Dev. Std. error
Medicinske sestre 18 13,29 3,69
RTG tehniki 18 10,79 3,01

Izpolni
t df Sig-2-tailed Mean diff Std error of diff Std error


Kaj je bila ničelna hipoteza, interpretiraj rezultate.

3. Pri bolnikih s KOPB smo primerjali respiratorne volumne med m in ž. Ker je RV desno asimetrična spremenljivka, namesto samih spremenljivk primerjamo range. RV rang v moški skupini (15) je bil 19, v skupini ž (20) pa 17,25.
S katerim testom lahko preverimo statistično značilnosttega rezultata? Kakšno p vrednost pričakujemo, zakaj?

4. Preučujete povezanost prehranskega režima (mešan, vegetarijanski) z osteoporozo (prisotna, odsotna). Izmislite si kontingenčno tabelo za vzorec 100 oseb, za katero bi s testom hi kvadrat dobili statistično neznačilen rezultat. P>0,05, yatesov popravek zanemarimo

5. Izvedli smo raziskavo v kateri smo na vzorcu 50 športnikov preučevali povezanost med obremenitvijo (tempom teka na 100m, med 9s in 14 s) in srčnim utripom.
S katero statistično metodo bomo analizirali zdaj?
Natančno navedite ničelno hipotezo.
Izmislite si tak rezultat, ki bi ga lahko dobili v tem primeru (vrednost koeficienta, standadrdna napaka, testna statistik, statistična značilnost) in jo utemeljite. Vrednost naj bodo približne, zadostuje smiselen predznak, približna vrednost parametrov.