Strokovni izpit - dr. Diallo

- natancno oživljanje
- opekline pri otrocih
-hude poškodbe glave
- poškodbe z el. tokom
- oživljanje utopljenca, nosecnice
- Voluven
- anafilakticni šok - doze zdravil! (nasploh
šokovno stanje)
- meningokokna sepsa (otroci)
- reanimacija otroka
- nadomešcanje tekocin
- na prakticnem rada vpraša, kaj naredimo s
pacientom po uspešni reanimaciji (po AMI npr.
napotimo v koronarno enoto za revaskularizacijo)
- Kako se napihne rezervoar/balon pri Ohio maski
(treba je stisnit en gumb...)
- nasploh ima rada doze zdravil...
Meni je na lutki nastavila PEA, ki je bila dejansko AV blok III.stopnje - sem pac ukrepal po algoritmu in je bilo prav (vmes mi je nastavila tudi VF). Vprašala me je tudi, ce bi imel pacient le AV blok III stopnje (brez zastoja srca), kaj bi naredil najprej - hotela je slišati fist pacing.