Strokovni izpit (december 2012)

Datoteke:
DatotekaVelikost
Snemi datoteko (1.docx)1.docx14 kB
Pozdravljeni!

Decembra je bil izredno slab rezultat testa – pisalo nas je nekje med 30 in 40, pozitivno po moji oceni največ 12 kandidatov. Najboljši rezultat je bil 82. NUJNO si poglejte vsa vprašanja na MS – tudi več let stara (pri čemer je potrebna pozornost na spremembo ERC smernic v l. 2010) in ne samo iz zadnjih dveh let. Večina kolegov je bila mnenja, da so bila v tem testu skoraj sama nova vprašanja, ampak ni res – vsaj dobra polovica jih je bila že v predhodnih testih (ne vse dobesedno, malo drugačne trditve, a finte so bile iste). Za pravilno rešitev novega vprašanja (oz. takega, ki ga nisi že kdaj prej videl in si šel točno tistega detajla pogledat)so res zelo majhne šanse.


Veliko sreče želim!


1.Slika EKG (en sam odvod) – kaj je na sliki
a. AVB I.
b. AVB II.
c. AVB II. – tip II.
d. AVB III.

2.Če bi se ritem iz 1. vpr. pojavil pri bolniku 3h po AMI, nikoli ni imel vrtoglavice – kakšna bi bila Th
a. Začasna elektrostimulacija
b. atropin 2mg i.v.
c. Adrenalin 1 mg v bolusu
d. Adrenalin 1 mg frakcionirano

3.Slika EKG (en sam odvod) – kaj je na sliki
a. monomorfna VT
b. polimorfna VT
c. PSVT s širokimi QRS kompleksi
d. VF

4.Kakšna bi bila Th v primeru ritma iz 3. vpr.
a. amiodaron 300ml i.v.
b. verapamil...
c. lidokain 1mg/kg i.v.
d. ?

5.Kolikšno je preživetje, če bolnika defibriliramo v 6. minuti po srčnem zastoju
a. 50 \%
b. 30 \%
c. 60 \%
d. 40 \%

6.Kakšno je pravilno razmerje zunanja masaža srca : umetni vpihi
a. 30:2, če oživljata dva laika s poklicnimi izkušnjami pri delu z otroci
b. 2:30, ....
c. 20:2, ....
d. 2:20....

7.Oskrba dihalne poti:
a. za potrditev pravilne lege ET povsem zadostuje meritev EtCO2
b. če pri avsk. na eni strani ne slišimo dihanja, je možna endobronhialna intubacija
c. lahko nam je v pomoč ezofagealni detektor
d. Najprej opravimo inspekcijo
8.Za oživljanje velja:
a. energija pri defibrilaciji na odprtem srcu je 20J
b. pri prostoročni defib. med polnjenjem defibrilatorja izvajamo zunanjo masažo srca
c. zaceloten postopek defibrilacije imaš časa 10sek
d. v bolnici mora biti defibrilacija opravljena znotraj 3min po srčnem zastoju

9.Astma – možni vzroki srčnega zastoja:
a. hipoksija
b. učinek zdravil za Th poslabšanja astme
c. dinamična kompresija dihalnih poti pri bolniku na mehanski ventilaciji
d. Tenzijski pnevmotoraks, ponavadi je enostranski

10.Kako pri otroku preveriš odzivnost neposredno pred oživljanjem
a. z GCS
b. z natančnim UZ pregledom
c. z odzivom na verbalni in bolečinski dražljaj
d. Zenični refleks

11.Atropin:
a. je parasimpatikomimetik
b. je indiciran pri PEA s frekvenco srca 60/min
c. je kontraindiciran pri bradikardiji ob retenci urina
d. IO odmerek je enak kot IV

12.Pacient dobi 20ml 1 propofola:
a. dobi 0,2g propofola
b. stanje je anestezija z ohranjenim dihanjem
c. poobremenitev srca se zmanjša
d. lahko se zmanjša IKP

13.Pri kateri T se močno poveča verjetnost VF pri podhladitvi
a. 35st.C
b. 32st.C
c. 27st.C
d. 23st.C

14.Poškodovanec ne odpira oči, umakne tvojo roko na bolečino, nogo ima iztegnjeno, izgovarja nerazumljive besede; GCS
a. E1 V2 M4; GCS = 7
b. E2 V2 M5; GCS = 9
c. E1 V2 M5; GCS = 8
d. E1 V3 M3; GCS = 715.Poškodovanec je hipotenziven – kaj velja: (pri tem ni bil kao noben pravilen)
a. vekuronij bi bil zdravilo izbora pri intubaciji
b. ketamin je kontraindiciran
c. Ne potrebuje sedacije, ker bo stanje zavesti le sabše
d. Pred intubacijo mu damo IV tekočine

16.Definicija blage poškodbe glave pri otroku
a. GCS 15
b. GCS 14-15
c. GCS 13-15
d. GCS 9

17.Slika CT glave: levo viden EDH, desno obsežna možganska kontuzija (to dvoje ne piše zraven, ampak je bilo vidno):
a. GCS je lahko 8
b. to stanje ima načeloma dobro prognozo
c. LMA bi bila izbor za zaščito dihalne poti
d. ?

18.Kaj ne povzroča sekundarne možganske okvare
a. hipoksija
b. hipertermija
c. hipokaliemija
d. hipovolemija

19.Slika RTG PC (zelo slaba – dovolj jasno viden le premik mediastinuma v levo, ali je poleg zraka tudi kri – zelo težko vidno):
a. pnevmotoraks desno
b. pnevmohematotoraks desno
c. desno bazalno zamolklina
d. Po intubaciji bo potrebna torakalna drenaža

20.Bakterijski traheitis:
a. pogosto se pojavlja pri otrocih med 8. in 12. letom
b. lahko je visoka vročina
c. lahko se zaplete s parezo n. facialisa
d. pogost povzročitelj je Staf. aureus

21.Kaj po mednarodnih priporočilih daš za vazoaktivno podporo (inotropno zdravilo) pri kardiogenem šoku otroka po treh neuspelih tekočinskih bolusih
a. dopamin 4mcg/kg/min (največ do 5mcg/kg/min)
b. dopamin 10mcg/kg/min
c. vazopresin 20IE...
d. vazopresin 40IE...

22.Kaj je lahko zaplet v prvih 30min kontinuirane infuzije PGE1 pri otroku, ki dobiva to zdravilo zaradi vzdrževanja odprtega Botallijevega voda zaradi srčne napake
a. hiperbilirubinemija
b. akutna obstrukcija črevesa
c. pareza n. Facialisa
d. apnea

23.Pljučni edem pri akutnem srčnem popuščanju – katera zdravila uporabljamo
a. nitroglicerin
b. nitroprusid
c. beta-bloker
d. morfij

24.Možni vzroki nekardiogenega pljučnega edema:
a. embolija z amnijsko tekočino
b. možganska krvavitev
c. miokarditis
d. sepsa

25.Kako zdraviš predoziranje opiatov
a. nalokson
b. verapamil
c. beta-bloker
d. ?

26.Opiatna zdravila – kaj velja
a. priporočena doza fentanila za indukcijo pri intubaciji je 2mg/kg i.v.
b. piritramid uporabljamo za zdravljenje akutne bolečine
c. ?
d. ?

27.Koga po električnem udaru sprejmeš na opazovanje
a. poškodovanca, ki je bil po dogodku kratek čas v nezavesti
b. poškodovanca z blago povišano telesno temperaturo
c. poškodovanca s Psist. 180 mmHg
d. poškodovanca s pogostimi ekstrasistolami

28.Akutna akustična travma:
a. poškodba Cortijevega organa
b. poškodba Evstahijeve cevi
c. stanje nikdar ni povsem reverzibilno
d. izvirna terapija je propranolol29.Torzija apendiksa testisa:
a. stanje prištevamo pod sy akutnega skrotuma
b. se zdravi samo konzervativno
c. lahko se zdravi konzervativno
d. ?

30.Katera stanja lahko Dg s prenosnim UZ na terenu(ni pisalo FAST, ampak točno tako)
a. hipovolemija
b. pnevmotoraks
c. tamponada srca
d. Trombembolija

31.Adrenalin pri oživljanju:
a. vpliva na pretok v koronarnem žilju
b. ne vpliva na pretok v možganskem žilju
c. deluje na alfa in beta receptorje
d. povzroči dilatacijo splanhničnega žilja

32.Vztrajna VF:
a. poiščemo in razrešimo morebitev vzrok motnje
b. po 5. Defibrilaciji damo 150 mg amiodarona
c. položaj ročk ni pomemben
d. po vstavitvi LMA nadaljujemo z oživljanjem 30:2