Pisna vprašanja (2010-12-13)

Datum: 13.12.2010 (2.rok)

1. zaprt intervju
a) daje manj konkretne podatke
b) daje bolj konkretne podatke
c) ne omogoča pripovedovalne svobode

2. strukturiran intervju uporabljajo:
a)Začetniki
b)V neurgentnih primerih
c)Pri manjšanju relacije bolnik-zdravnik
d)V urgentnih primerih
e)Izkušeni

3. Nehotna imitacija je:
a)Refleksna
b)Zavedna
c)Sistematična
d)zavestna

4. Identifikacija z vodjo skupine je:
a) idealna
b) koncizna
c) objektna
d) personalna

5. Blokade poslušanja so:
a)Primerjanje
b)Sanjarjenje
c)Odmik
d)selektivnost
e) pripravljanje odziva
f) branje misli

6. Blokade razkrivanja sebe:
a) strah pred zaprtimi prostori
b) strah pred javnim nastopanjem
c) strah pred kaznijo
d) strah pred zavrnitvijo
e) strah pred posmehom

7. Jasno sporočilo
a) izražen namen je prepričevanje
b) izražen namen je enak resničnemu namenu komunikacije
d) je prikrito sporočilo

8. Parafraziranje
a) poveča zmedo
b) onemogoči napačno interpretacijo
c) ustavi naraščanje in umiri jezo

9. Asertivnost je:
a) zdrava agresivnost
b) destruktivna agresivnost
c) pozitivna agresivnost

10. Namen asertivnosti oz. neki takega:
a) izraziti jasno svoje mnenje
b) prepustiti mesto nekomu drugemu
c) si zagotoviti svoje mesto v konkretnih okoliščinah

11.Regulatorji:
a) uravnavajo medosebni dialog
b) sogovornikov govor
c) globoke misli

12. Pisna anketa
a) vpliv anketarja
b) neresnost
c) anonimnost

13. Maskirana uprašanja:
a) kontrolna
b) evfemistična
c) sugestibilna

14. Strukturiran intervju:
a) ima vnaprej nedoločene teme
b) velika aktivnost zdravnika
c) znane hipoteze

15. Nestrukturiran intervju, ugotavljamo:
a) nove, nepričakovane podatke
b) bolnikovo čustvovanje
c) osebnostne dejavnike
d) splošne generalije

16. Imitacija:
a) je reakcija posameznika, ki reagira kot nekdo pred njim
b) je reakcija posameznika, ki reagira povsem po svoje
c) je v celoti originalna lastnost (nekaj v tem smislu)
d) je najbolj naporna oblika učenja

17. Sugestija
a) je pojav lahko podoben imitaciji
b) je stabilna lastnost osebe
c) je direktno vplivanje na mišljenje posameznika
d) je indirektno vplivanje na mišljenje posameznika

18. Identificira se nekdo, ki je:
a) samozavesten
b) samozadosten
c) inferioren
d) negotov

19. Kontaminirana sporočila so:
a) napačno označena sporočila
b) so mešana sporočila
c) povzročajo zmedo
d) povzročajo občutek odtujenosti