Ustna vprašanja - prof. Balažic (zbirka)

1. Mrliške lise
2. Mrliška okorelost
3. Ohlajanje trupla
4. Sušenje trupla
5. Mumifikacija
6. Trohnenje
7. Mrliški vosek
8. Sekundarne mrliške spemembe
9. Spremembe v ognu
10. Muhe
11. Veda, ki preučuje žuželke Entomologija
12. Določanje časa smrti
13. Identifikacija
14. Določanje starosti glede na zobe
15. DNA identifikacija
16. Ločevanje živalske in človeške kosti
17. Klinična obdukcija
18. Sanitarna obdukcija
19. Mrliško pregledna služba
20. Krajevni ogled
21. Ocenjevanje telesnih poškodb Če nimamo bolnikovega soglasja za poseg smo povzročili hudo/posebno hudo telesno poškodbo
22. Kvalificirana lahka telesna poškodba
23. Huda telesna poškodba
24. Posebno huda telesna poškodba
25. Življenska ogroženost (abstraktna/konkretna)
26. Skaženost
27. Ostre poškodbe
28. Vreznine
29. Vbodnine
30. Nasaditev
31. Pnevmotoraks
32. Zračna embolija Dokazujemo s porkanjem krvi v injekcijo; razmerje kri/zrak, tekočino v perikard, prerezali srce, izhajanje mehurčkov
33. Paradoksalna zračna embolija
34. Tope poškodbe
35. Podpludbe
36. Epiduralni hematom
37. Subduralni hematom
38. SAH
39. Prelomi lobanjskega svoda
40. Poškodbe možganske baze
41. Pretres možganov
42. Ruptura torakalne aorte
43. Notranja zadušitev (CO, CN, zračna embolija, kesonska bolezen)
44. Zadavljenje
45. Obešanje
46. Utopitev
47. Faze utapljanja
48. Opekline
49. Hipotermija Krvavitve na želodcu so znak le-te
50. Električne poškodbe
51. Udar strele
52. Strel iz relativne bližine
53. Strelne rane in dopolnilni faktorji
54. Detomor
55. Organofosfati
56. Nitrati (kri pri zastrupitvi)
57. Cianidi
58. Metanol
59. Etilenglikol
60. Etanol
61. Kokain
62. THC
63. Opiati
64. Heroin
65. Aspirin (uporaba, zastrupitev)
66. BDZ
67. Etika vs morala
68. Pravica do upoštevanja vnaprej izražene volje
69. Malomarnost
70. Opustitev medicinske pomoči