Ustna vprašanja - prof. Ermenc (zbirka)

1. Vrste smrti
2. Oblike smrti Naravne, nasilne
3. Nenadna smrt (odrasli in dojenček)
4. Smrt v zibki
5. Nenadna srčna smrt v latinščini
6. Znaki smrti Koželjevi zapiski
7. Ločevanje med agonijo in navidezno smrtjo
8. Ločevanje med navidezno smrtjo in pravo smrtjo
9. Koliko časa lahko človek ostane navidezno mrtev
10. Kakšen je izhod iz agonije
11. Razkosanje
12. Prva zgodnja mrliška sprememba, ki potrdi smrt
13. Bledica telesa
14. Mrliške lise
15. Mrliška lisa vs. Podpludba
16. Sušenje trupla
17. Mehanizem rigor mortisa When a muscle gets fatigued, its ATP content decreases. As a result, the sarcoplasmic Ca2+ concentration remains elevated even when the muscle is not depolarized. In the absence of ATP, therefore, the active sites of actin remain uncovered (due to high sarcoplasmic Ca2+) and bound to the myosin heads (because ATP is also required for the dissociation of myosin heads from actin).The muscle therefore fails to relax completely and remains in a partially contracted state called contraction remainder. For identical reasons (i.e. depletion of ATPs), the muscles become contracted and rigid after death, a state known as rigor mortis.
18. Kataleptična okorelost
19. Kdaj mrliške lise niso več premakljive/iztisljive
20. Gnilobna žilna risba
21. Psevdomelanoza Temno zelena do črna postmortem obarvanost abdominalne viscere zaradi razpada Hg
22. Kakšna je žila ko jo odpreš in so se že začeli avtolitični procesi Psevdomelanoza
23. Kdaj popusti mrliška okorelost
24. Pozne mrliške spremembe
25. Mrliški vosek
26. Najhitrejši čas pretvorbe trupla v mrliški vosek 1 leto
27. Gnitje
28. Konzervirajoči procesi
29. Kdaj se najprej pojavijo alge na truplu v vodi
30. Koliko časa potrebujejo ličinke, da se izležejo
31. Veda, ki preučuje črve Helmintologija
32. Veda, ki preučuje muhe Entomologija
33. Določanje časa smrti
34. Spremembe šarenice po smrti
35. Spremembe roženice po smrti
36. Zenice po smrti (odzivnost na eserin in atropin)
37. Balzamiranje za prevoz trupla
38. Zunanji opis svežega trupla
39. Identifikacija trupla s svojci
40. Posebna znamenja pri identifikaciji
41. Biometrija pri identifikaciji trupla
42. Razlike med lobanjo belca in črnca Pazi na mešanje ras
43. Razlike med lobanjo belca in mongola Pazi na mešanje ras
44. Razlike med lobanjo črnca in mongola Pazi na mešanje ras
45. Razlike lasu črnca in mongola
46. Ali lahko mikroskopsko ločimo med sramno dlago, podpazdušno dlako, lasom
47. Razlike med moško in žensko lobanjo
48. Razlike med moško in žensko medenico
49. Razlike med moško in žensko križnico
50. Določanje starosti lobanje Šivi, zobje, določanje količine AK
51. Starost na podlagi zob Zaprti dentinski kanalček, mlečni/stalni, izrasle korenine, transparentnost zobov na konicah je bolj izrazita pri starejših, http://www.forensische-tandheelkunde.be/MFO/articles/01_JOFOS_Willems.pdf
52. Določanje spola na podlagi zob
53. Ločevanje živalske in človeške kosti
54. Palatoskopija odtis neba za potrebe identifikacije
55. Platografija is a technique used to identify which parts of the mouth are used when making different sounds. This technique is often used by linguists doing field work on little-knownnatural languages. It involves painting a coloring agent, such as a dye or a mixture of charcoal and olive oil on the tongue or the roof of a persons mouth and having that person pronounce a specific letter or sound. A photograph is then made of the mouth roof and tongue in order to determine how the sound was articulated. The technique can also be performed electronically using a tool called a pseudo-palate, which consists of a retainer-like plate lined with electrods that is placed on the roof of the mouth while the speaker pronounces a sound. A record made through palatography is called a palatogram...
56. Daktiloskopija Jemanje prstnih odtisov po papilarnih linijah v jagodici prsta in dlani
57. Labiografija Jemanje odtisov ustnic
58. Kaj vse ti pove mrliška rokavica Prstni odtisi, lega/lokacija trupla (z roko v vodi), izdelava smodniške rokavice
59. Vrste obdukcij
60. Sanitarna obdukcija
61. Klinična obdukcija
62. Naloge mrliškega oglednika
63. Življenska ogroženost po KZ
64. Obvestilo o telesni poškodbi Ločevanje med tipi za policijo, sodišče...
65. Zdravniško potrdilo vs. Zdravniško spričevalo
66. Kako in kdo se preganja pri lahki telesni poškodbi
67. Kvalificirana lahka telesna poškodba
68. Skaženost
69. Vreznine
70. Vbodnine
71. Vbodna rana, razlika med umorom in samomorom
72. Žaganine
73. Razlika med vreznino in razpočno rano
74. Nasaditev
75. Tope poškodbe
76. Odrgnine
77. Zračna embolija
78. Paradoksalna embolija
79. Maščobna embolija
80. Pnevmotoraks
81. Ugrizna rana po latinsko Vulnus morsu,
82. Ugrizna rana vs. Sledovi ugriza
83. Po koliko časa izgine vsakršna podplutba 4 tedne
84. Direktne poškodbe lobanje
85. Tope poškodbe lobanje
86. Krožni zlom lobanje (latinsko ime)
87. Difuzna nevronska poškodba (makroskopsko in mikroskopsko)
88. Subduralna krvavitev
89. Anterogradna amnezija
90. Poškodbe možgan (countre-coup)
91. Konfabulacije
92. Kaj je obvezno v anamnezi pri pretresu možganov Nezavest
93. Ruptura aorte
94. Obešenje
95. Bolusna smrt
96. Absolutni dokaz utopitve
97. Faze utopitve
98. Pena pri utopljencu
99. Opekline
100. Ožganine
101. Podhladitev (zakaj so tu rožnate mrtvaške lise)
102. Smrt zaradi podhladitve v vodi Kritična temp. Sredice 24C +/- 1C
103. Električne poškodbe
104. Udar strele
105. Pištola vs. Revolver
106. Kaj ima vsaka vstrelna rana Vstrelno rano in kolobar odrgnine
107. Lastnosti vstrelne rane, če je človek oblečen
108. Strelna rana (absolutna in relativna bližina)
109. Dopolnilni faktorji pri vstrelni rani
110. Bistveno pri balistični sili/škodi, ki jo naredi projektil Hitrost, masa, oblika
111. Katera lastnost projektila bo povzročila največ škode pri prestrelu glave
112. Poškodbe z eksplozivnimi sredstvi
113. Tkivni žep “decolement traumatique“ Najpogostejši pri prevoženju pešca
114. Samomor
115. Detomor
116. Antidoti
117. CO2
118. Organofosfati
119. Svinec
120. Cianidi
121. Herbicidi
122. Nitriti
123. Etanol
124. Stopnje alkoholiziranosti
125. Kokain
126. THC
127. Trpinčenje otroka
128. Malomarnost (Kazenska odgovornost)
129. Etika vs. Morala
130. Pravice izvedenca
131. Iatrogena poškodba
132. Zakaj ne moremo odstraniti tetovaže
133. Kaj je purpura