Ustna vprašanja - prof. Ermenec

1. udar strele (načini udara, napetost, kaj vidimo pri vsakem udaru, arborescentne figure..)
2. maščobna embolija (pot tromba iz kosti do možgan, kako v sistemsko cirkulacijo, kako dokažemo maščobe...)
3. določanje starosti kosti
4. zastrupitev z organofosfati
5. kodeks medicinske deontologije

1. Podhladitev, znaki pri obdukciji
2. Vreznine, kako locimo od razpocne rane
3. Obesenje (pove primer, opises, za kaksno vrsto gre)
4. Stopnje alkoholiziranosti
5. Zastrupitev s cianidi (kje, kako, zakaj, vcasih pogosta, zdaj izjemno redka)

1. sekundarne mrliške spremembe
2. maščobna embolija, paradoksna embolija (kako do nje pride)
3. ugotavljanje starosti po zobeh ( dentinski kanalčki, transparentnost zobov,...)
4. ugovor vesti
5. (najmanj) koliko CO moramo najti pri obdukciji, da lahko rečemo, da gre za zastrupitev s CO

1. Fingiran samomor
2. Razlika med ugrizno rano in sledovi ugriza
3. Razloži zakaj je v sklopi kazenskega zakonika pomembno določiti, kako je poškodba nastala
4. Detomor

Opozoril bi na latinščino - bodite pozorni na detajle, jaz sem npr. pobrkal naslednje: pravilno je suicidium (in NE suicidum) in vulnus morsum (in NE morsus). Profesor me je seveda prijazno opomnil, naj si doma le pogledam, kako je pravilno.

1. Strelne poškodbe z daljave
2. Zastrupitev s CO2
3. Opustitev NMP
4. Kazenska in poklicna odgovornost
5. Epiduralni hematom
6. bolusno smrt (zmanjšan refleks, alkoholiziranost, nevrološka obolenja)

1. ali je možen kolobar odrgnine pri izstopni rani kako nastane
2 . notranji znaki utopitve.
3. mož (zdravnik) pelje visoko nosečo ženo v porodnišnico. na poti zagleda gručo ljudi, ki so ob nezavestnem, ki leži na hrbtu. Kaj naj naredi potem je dal pa še podoben primer...
4. ali je vsaka rana lahka telesna poškodba

1. zgodnje mrliške spremembe, bolj natančno okorelost
2. subarahnoidalna krvavitev (dg, zdravljenje, razlikovanje v klinični sliki od meningitisa - telesna temperatura)
3. zastrupitev z etilnim alkoholom, zdravljenje (hotel je slišati praznenje želodca)
4. sanitarna obdukcija

1. tope poškodbe (in njih latinska imena)
podvprašanje: kako se reče latinsko izbitju zoba (avulsio dentis)
2. ruptura aorte
3. kako računamo čas smrti po temperaturi mrliča
4. zdravniška molčečnost (kdo ima pravico do zdr. dokumentacije po smrti pacienta)

1. sekanina
2. primer obešenja (kako bi lahko razložil takšno odrgnino zanke)
3. kosti (starostnik:mladostnik -> starejši imajo tanjšo pokostnico, kar naj bi bil baje tudi razlog pogostejših zlomov v tej starostni skupini)
4. kvalificirana poškodba
5. barva kože pri zastrupitvi z nitrati
1. Zgodnje mrliške spremembe- zakaj so pomembne, latinski izrazi
2. Countre-coup (pomembno za določitev s katere strani je prišel udarec)
3. Zadušitev z zadrgo
4. Zastrupitev z OF (znaki, antidot)
5. Odgovornost zdravnika

1. ohlajanje trupla
2. razpočna rana (tudi latinsko poimenovanje)
3. pretres možganov (najdbe pri obdukciji, kako se po latinsko reče in napiše)
4. kakšne bodo zenice na kokainu, zakaj se ob zastrupitvi s kokainom umre
5. kako se sodno obravnava lahka poškodba

1. kataleptični mrliški krč (tudi lat. poimenovanje);
2. nastanek mrliškega voska;
3. nenadna smrt pri odraslih in otrocih (na dolgo in široko);
4. razlika med etiko in deontologijo

1. ugrizna rana, samo latinsko ime
2. razlika med človeško in živalsko kostjo, kako ugotavljamo
3. zenice pri kokainu (ko izstreliš da ŠIROKE, nekaj sekund do minut tišine, nato - kot da bi bil šokiran da se nisi nic zmedel: A ste sigurna SEM. In dalje)
4. kako je z dokumentacijo po smrti kdo je do nje upravičen (POZOR: sicer naj bi bili NAJOŽJI sorodniki, brez potrebe po dokazovanju pravnega interesa... vendar pa je dejansko stanje tako da JA, AMPAK, samo če vsi ostali najožji sorodniki dajo soglasje, ki naj bo overjeno (torej ne gre za pravni interes temveč za obično notarsko soglasje). Dal je primer ki naj bi ga balažic povedal na predavanjih - nek dr. je dal po smrti sinu umrlega dokumentacijo, potem pa ga je čez par let brat, tj. drugi sin od umrlega tožil...In je dobil tožbo. zakoni pač...polni lukenj)
5. zakaj je sodnomedicinsko pomembno da poznamo razvoj hematoma (barve, pa naštet barve)

1. subduralni hematom (opis in latinski izraz)
2. mrliška okorelost (latinski izraz)
3. zastrupitev s CO- Koliko Hb, da je smrtno (odgovor, ki ga zahteva je 55)
4. detomor (ali je lahko detomor, kot umor v prvih 24 urah)
5. kdaj popusti okorelost in zakaj
6. dopolnilni faktorji pri strelni rani (dodatno vprašanje)

1. suffusio
2. utopitev
3. razlika med etiko in moralo
4. lahka telesna poškodba (znotraj tega še posebej nevarno sredstvo ali nevaren način nastanka poškodbe)
5. za piko na i pa še vprašanje, v čem se pena na ustih, ki jo najdemo pri utopljencu razlikuje od pene na ustih, ki jo najdemo pri umrlih ali bolnikih z drugimi patologijami (odgovor je, da je pena zaradi mešanja s sluzjo v dihalnih poteh bolj fina in ima zelo drobne mehurčke)

1. evtanazija
2. udar strele (arborescentne figure so bile moja latinska fraza)
3. tope poškodbe glave
4. mrliškopregledna služba in zakonodaja
5. akutna zastrupitev z organofosfati

1. Kdaj izgine mrliška okorelost oziroma se kljub umetni prekinitvi ne povrne več,
2. Razlika med podplutbo in mrliško liso,
3. Maščobna embolija (kako nastane, kaj sploh je, kaj povzroča in kje),
4. Iznakaženost (kam spada),
5. Kako se kaže zastrupitev s svincem

1. Kataleptična okorelost: kaj je, kako nastane in zaradi česa nastane.
2. Utopitev: zunanji in notranji znaki utopljenca, razlika med peno v ustih zaradi utopitve od recimo tiste, ki nastane zaradi zastrupitve Prva je bolj fina in je gobi podobna.
3. Razlika med hudo in posebno hudo telesno poškodbo, posebej na primeru življenjske ogroženosti Abstraktna in konkretna nevarnost za življenje.
4. Akutna zastrupitev z nitriti: kako, zakaj, NMP, izgled trupla.
5. Razlika med moško in žensko medenico

1. Difuzna aksonska poškodba
2. Zračna embolija (vse, dokazovanje mikro makro, nastanek, paradoksna, vzroki smrti...) 70-130ml za smrt!
3. Mrliške lise (TAKOJ po smrti)
3. Zastrupitev z cianidi
4. balistične lastnosti projektilov (tist crap o deformaciji, nedeformaciji, hitrosti, kalibru, ubistvu vse kar vpliva na stopnjo poškodbe pr strelini)

1. ohlajanje mrliča (Hennsangejev diagram...)
2. ogljikov dioksid (kje se zadržuje...)
3. izdrtje zoba po latinsko (množina: avulsio dentium)
4. kaj pomeni deontologija (deontos - dolžnost, logos - veda)
5. ugovor vesti (kaj je, kdo ga izreče, kam se to prijavi)