Testna vprašanja

Datoteke:
DatotekaVelikost
Snemi datoteko (testna_vprasanja_iz_sodne_medicine.doc)testna_vprasanja_iz_sodne_medicine.doc48 kB
Testna vprašanja iz Sodne medicine

Kar je BOLD, je pravlino (vsaj naj bi bilo).

Med tope poškodbe možganov spadajo:
a) krvavitev v možganovino
b) možganska kap
c) povrhnja obtolčenina možganov
d) globoka obtolčenina možganov
e) meningitis
f) vpiši še kakšno poškodbo:________________ (npr. zmečkanine)

Prelomi lobanje
a) se delijo na prelome baze in svoda
b) so direktni prelomi na bazi
c) so lahko utorni in luknjičasti prelomi na krovu () lobanje
d) je lahko indirekten prelom na krovu lobanje, ki nastane:
a. pri udarcu s kladivom
b. pri padcu na noge z višine (!!ta je na bazi!!)
c. pri stisnjenju ()
d. pri udarcu s palico

Vbodna rana:
a) je topa poškodba
b) ima tkivne mostičke
c) nastane izključno pri sunku koničastega predmeta v telo
d) po njej ne moremo v nobenem primeru identificirati predmeta
e) nam povzroča ugodje
NIČ NI PRAV!!! (Tudi ta varianta obstaja)

Dopolnilni faktorji pri strelu iz absolutne bližine:
a) sled dotika cevi orožja
b) opeklina, ožganina
c) raztrganina, podkožni emfizem
d) dimni kolobar
e) tetovaža

Epiduralni hematom:
a) ni poškodbenega izvora, je bolezenska sprememba
b) je arterijska krvavitev med kost in možgansko opno
c) za njegov nastanek prelom kosti ni potreben
d) značilen je prost interval
e) je smrtno nevarna poškodba, zato je potreben kirurški poseg
f) privede do odpovedi dihanja zaradi stisnjenja obnosnih votlin
g) obvezno se raztrganje srednje meningealne arterije ali njenih vej

Zgodnje mrliške spremembe so:
a) mrliške lise
b) mrliška okorelost
c) ohlajanje trupla
d) kataleptična mrliška okorelost
e) mumifikacija
f) saponifikacija
g) sušenje trupla zaradi prenehanja delovanja žlez lojnic in znojnic

Obešenje je lahko:
a) popolno
b) nepopolno
c) zadušitev
d) samomor
e) nezgoda
f) umor
g) pri njem lahko pride do refleksne smrti
h) nezgodna smrt dojenčka (smrt nenadne otroške smrti)

Zračna embolija:
a) je posledica nasilnega vbrizganja zraka v žilo (veno)
b) nastane pri vreznih in vbodnih ranah na nogah
c) nastane pri odprtju venskih sinusov v glavi
d) nastane pri odprtju vratnih ven
e) je dokazljiva na srcu
f) privede do zamašitve krvnih žilic v pljučih
g) ni smrtno nevarna, tudi če je masivna, ker se pojavi samo v pljučih

Stanje alkoholiziranosti: (napiši sam!!)
0,0 – 0,5 = treznost
0,5 – 1,5 = opitost
1,5 – 2,5 = pijanost
2,5 – 3,5 = težka pijanost
3,5 – 4,0 = težka zastrupitev z alkoholom
> 4,0 spodnja meja letalne koncentracije

Pretres možganov:
a) je posledica vrezne ali vbodne rane
b) ima za posledico obtolčenino možganov
c) ima retrogradno amnezijo
d) zanj ni značilna amnezija
e) ima lahko za posledico nezavest in bruhanje
f) pušča trajne posledice
g) je lahko huda ali lahka telesna poškodba glede na posledice (postkomocijski sindrom)
h) ima anterogradno amnezijo

Detomor:
a) je oblika umora po KZ RS
b) je milejša oblika umora po KZ RS
c) storilec je lahko vsakdo
d) je lahko naklepno dejanje matere
e) je dejanje pod vplivom poporodne psihoze
f) je lahko oblika
g) predmet dejanja je lahko otrok do polnoletnosti
h) predmet dejanja je mrtvorojen otrok

Obdukcije ureja:
a) zakon o zdravstveni dejavnosti RS
b) kazenski zakonih RS (določa kazenska dejanja!!!)
c) zakon o kazenskem postopku (ZKP) RS (odreja vse proceduralne zadeve)
d) zakon o sodiščih
e) pravilnik o opravljanju mrliško pregledne službe

Električni tok povzroči:
a) opekline zaradi:
a. močnega segretja tokovodnika
b. močno vlažne kože
c. ker je el. tok vroč
d. ker lahko nastane obločni plamen
b) razkroj celic dihalnega centra
c) interferenco s prevodnih sistemom srca
d) strelo, ki je:
a. atmosferska elektrika
b. izmenični tok
c. istosmerni tok napetosti nekaj tisoč voltov (milijonov!!)
d. istosmerni tok

Med poškodbe lobanje štejemo (naštej štiri !!):
prelom baze, prelom svoda, fragmentacije, krvavitve v glavi, pretres možganov, obtolčenine možganov, zmečkanine, strelne poškodbe.

Naštej dolžnosti obducenta pri obdukciji trupelca pri detomoru:
a) ugotoviti starost
b) ugotoviti mrtvo- ali živorojenost
c) ugotoviti ali je bil sposoben za samostojno življenje
d) koliko časa je živel, kdaj je umrl
e) vzrok smrti

Zadušitev lahko nastopi pri:
a) utopitvi
b) zadavljenju
c) obešenju
d) zastrupitvi s CN in CO (notranja zadušitev)
e) zapora dihalnih poti zaradi stisnjenja

Cianidi so smrtno nevarni, ker:
a) so konzervansi za hrano
b) se ireverzibilno vežejo na encime dihalne verige
c) smrt nastopi nenadno
d) so se uporabljali v koncentracijskih taboriščih
e) jih lahko zaužijemo po nesreči

Naštej vrste obdukcij! Glej navodila za vaje!

Naštej vrste identifikacij!
Identifikacija:
• živih oseh
• svežega trupla
• gnijočega trupla
• razpadlega trupla
• v masovnih nesrečah

Refleksna smrt: (za obkroževati) Use your imagination!!

In še nekaj pomembnih fragmentov vprašanj:

Cianidi so: pripravek za ciklonizacijo prostorov (uničevanje mrčesa)
pesticidi
strup za zatiranje lisic
uporabljani v galvanizaciji

Vstrelna rana JE lahko VEČJA od izstrelne!

Obdukcija JE načrtna poškodba z ostrim orodjem!