Ustni izpit (22.11.2010)Vprašanja, ki jih je zbral Matic (19.11), so se 100 ponovila pri vseh, ki smo danes imeli izpit.

Podlaga koncni oceni je pisni izpit, ki ga lahko v veliki vecini primerov zvišate za eno oceno.

Profesorica je izredno prijazna in se vkljuci v debato, pomembno pa je, da takoj na zacetku poveste kljucne stvari, ki jih želi slišati.

Moja dva vprašanja sta bila:

1. Problem velikosti Slovenije glede na ceno zdravil (velikost trga in njegov vpliv na ceno in dostopnost zdravil...).

2. Dimenzije zdravja. Navedi primer.
( Biomedicinski model in Biopsihosocialni model + cedalje vecji vpliv okolja....V bistvu celotno 3 poglavje v knjigi).