Ustni izpit

Najprej nekaj napotkov.

Definitivno je treba predelati knjigo ter stara vprašanja. Posebej velja pozornost nameniti epidemiologiji, ki je najpomembnejši del. Posebej dobro se je treba pripraviti na pisni izpit, ki je temelj za ustnega. Nekaj vprašanj je vedno iz predavanj, to je potrdila tudi profesorica, nekaj informacij pa se dobi tudi na spletni strani Katedre za javno zdravje, tako da se splača tudi te stvari pregledat. Na ustnem velja naslednje pravilo: 0 odgovorov = -1 ocena, 1 odgovor = ista ocena kot na pisnem, 2 odgovora = +1 ocena. Tako da za pisnega se spača doooobro pripravit. Pisni izpit je lažji, treba je imet nekoliko teoretične podlage (da daš vedet, da veš o čem govoriš), ter nekaj splošnega znanja, da znaš pokazat to na praktičnem primeru. V škatlici je cca 40 listkov, vsak vleče po dva, ne vračajo se nazaj.

Na našem izpitnem roku so bila naslednja vprašanja:

1) Tvegano stresno vedenje in ogrožene skupine (naj bi bilo na predavanjih, ne moreš kar nekaj blefirat)
2) Razlika med umrljivostjo in smrtnostjo
3) John Snow in izbruh kolere
4) Tržni način zdravstvenega varstva
5) Prioritetni cilji zdravstva v Sloveniji (glede na uporabnike, glede na zdravnike, glede na Ministrstvo za zdravje)
6) Strategije v zdravstvenem varstvu (Health 21, opisat piramido, cilje...)
7) Andrija Štampar in njegova vloga v JZ in SZO
8) Vpliv medsektorskega sodelovanja na primeru nesreč motoristov (tudi vloga Zdravstvenega sveta in Sveta za zdravje)
9)Značilnosti opisne in analitične epidemiološke raziskave (ni v knjigi!)
10) Horizontalna in vertikalna enakost
11) Pomen solidarnosti v zdravstvu, posebej v času kriz
12) Dopolnilno zdravstveno zavarovanje, kaj je specifičen problem pri tem v Sloveniji (da ga nekateri ne plačujejo, ker mislijo, da ga ne bodo rabili)
13) Duševne motnje in stigmatizacija
14) Demografske spremembe v Sloveniji in vpliv na prioritete zdravstvenega varstva
15) Klinični in javnozdravstveni pogled na preventivo
16) Pravna ureditev zdravstvenega varstva
17) Telemedicina in starostniki (ni v knjigi)
18) Razlika med absolutno in relativno frekvenco, uporabnost pri načrtovanju bolniških postelj
19) Piramida ciljev zdravja Health 21
20) Problem majhnosti SLO (npr. pri naročanju zdravil)
21) Alkoholna problematika v Sloveniji, ukrepi
22) Naravne nesreče in vloga zdravnika (bojda najdeš na spletni strani katedre; pazi: Slovenija je ZELO ogrožena)
23) Sistem nadzora nad kakovostjo zdravstvene oskrbe
24) Mehanizmi za zagotavljanja pravične zdravstvene oskrbe
25) Razlika med populacijskimi in bolnišničnimi registri (Onko register je populacijski!)
26) Promocija zdravja na periferiji
27) Pomen dostopnosti informacij za posameznika
28) Pomen javnega zdravstva
29) Razlika med celostnim in selektivnim zdravstvenim varstvom (holistični vs. biomedicinski pristop)
30) Pomen medsektorskega sodelovanja v zdravstvu
31) Standardizacija in njen pomen za uporabo v epidemiologiji
32) ... nečitljivo

Srečno!