Ustni izpit (23.9.2009)

• Kajenje v preteklosti, danes, v prihodnosti
• Prioritete v zdravstvenem varstvu
• Metadonski programi
• Demografske spremembe v Sloveniji in njihov vpliv na sistem zdr. varstva; preteklost, sedanjost, prihodnost
• Dobre in slabe strani informiranosti pacientov v sistemu zdr. varstva