Pisna vprašanja (2012)

Za odgovore nisem 100prepričana o njihovi pravilnosti;) To je to kar se spomnim

1. Kolikšen je približen procent kadilcev v SLO?20
2. Katera epidemiološka preiskava je primerna za proučevanje populacije?ekološke
3. Katere od naštetih so mere povezanosti med pojavi?razmerje obetov
4. Diagnostične vrednosti in nozološke (pozitivne in negativne)…za povezat
5. Katera starostna piramida je na sliki?Se mi zdi da je bila počasna rast
6. Stroški-direktni, indirektni, neotipljivi…za povezat
7. Preventiva..primarna, primarna primarna, sekundarna, terciarna za povezat
8. Presejalni testi za povezat (Svit, Dora, Zora, neki o sifilisu pri nosečnicah)
9. Kdo vse dinancira javni sektor?ZZZS, država, občina
10. Kdo bdi nad izvajanjem zakonskih določil?Zdravstveni inšpektorat
11. Model prostega trga, planski mešami, za povezat
12. 3 zdravstvenni zakoni?o zdravniški sluæbi, dejavnosti in zavarovanju
13. Promocija zdravja…aktivnost izvaja z ljudmi in ne le za ljudi, kam to paše? Pod temeljne značilnosti
14. Determinante zdravja
15. Dejavniki družbenega okolja
16. Tri vprašanja iz seminarjev