Pisna vprašanja (2009-09-23)

Test pri socialni medicini obsega 30 vprašanj, večina jih je za
okrožit, nekaj pa jih moraš sam napisat. Piše se eno uro, ustni pa se
začnejo čez približno en teden in rezultate testa izveš takrat.

Vprašanja (večinoma niso popolna, ker se ne spomnim(o) vseh možnih odgovorov:

Kdo izvaja nadzor nad ZOPA? (zakon o omejeni porabi alkohola):
policija, zdr, inšpektor...

Kdo je bil Cvahte? profesor socialne medicine in nekaj, zavzemal se je
za dispanzerske metode dela, uvedel prvi kodeks medicinske etike v
Jugoslaviji, nasprotoval preventivni medicini

Deklaracija o zdravih bolnicah? helsinška, dunajska, budimpeška, bukareška..

Nalezljive bolezni v Slo? črevesne, dihala, klopi, hemoragične

Slika premice zdravja (zdravje, bolezen, okrevanje) in si mogel z X
označit na premici, kdaj izvajamo zdravstveno vzgojo pri ljudeh, ki
imajo povišano telesno težo in so ogroženi za srčni infarkt.

Slika na str. 152, moraš obkrožit (ali napisat- se ne spomnim), kaj
predstavlja A.

Slika demografske piramide in moraš napisat, kaj je na sliki. Jaz sem
napisala starostna piramida in upam, da bodo tudi upoštevali :)

HPV, kateri tipi povzročajo rak materničnega vratu 6,11,16,18

Kdo je na podlagi svojih raziskav takratni vladi uspešno predlagal
higienske in socialne reforme? Alfred Grothjan, Jueles Guerin, John
Snow, Rudolf Virchow

Javno zdravje, nekaj zvezi s tem kaj je temeljno načelo? pravičnost,
ravnotežje...

QUALY

Stopnja napada (sam napišeš).

Bolniki imajo bolezen B, v določem časovnem obdobju umre X bolnikov.
X/ vsi bolniki je? smrtnost, splošna umrljivost, specifična
umrljivost...

Temelji javnega zdravja (za okrožit, se ne spomnim kaj je blo)

Kdo sprejme zakon o nacionalnem programu v zdravstvu? vlada, državni
zdor, min. za zdravje

Naštete so bile dejavnosti, ki si jih mogel povezat z vrsto
preventive: primarno primarna, primarna, sekundarna, tercialna.

Kaj so DALY, QALY, HEALY...? Na str. 153 piše, da mere vrzeli zdravja.

Neka skica iz katere si mogel razbrat če je pogoj A zadosten in
potreben/ ni potreben...za razvoj bolezni.

Povezat motnjo, bolezen, okvaro... s pravo definicijo.

Vprašanja in seminarjev: HPV. alkohol, telemedicina.