Izpitna vprašanja iz seminarjev (2008/2009)

Datoteke:
DatotekaVelikost
Snemi datoteko (socialna_medicina_izpitna_vprasanja_0809.doc)socialna_medicina_izpitna_vprasanja_0809.doc100 kB
Vzrok za bolniški stalež ne more biti:
a) gradnja hiše
b) poškodba zunaj delovnega mesta
c) pomanjkanje motivacije
d) poklicna bolezen

Obkroži nepravilno trditev:
a) Zavarovanec ima pravico do zadržanosti z dela zaradi poškodbe ali bolezni.
b) Delavec svoj izostanek z dela opraviči z zdravniškim potrdilom.
c) Nadomestilo plače ne more biti manjše od zajamčene.
d) Delodajalec nima pravice nadzorovati, ali se delavec drži navodil o ravnanju med zadržanostjo z dela.

Nacionalni presejalni program, ki bistveno pripomore k zmanjšanju pojavnosti raka materničnega vratu (RMV), se imenuje:
a) ZORA
b) DORA
c) SVIT

Štirivalentno cepivo proti HPV ščiti pred okužbami z genotipi:
a) 6
b) 26
c) 16
d) 18
e) 53
f) 11
g) 66

Kateri je najpogostejši vzrok prezgodnje umrljivosti in obolevnosti pri mladih?
a) sladkorna bolezen
b) povišan krvni tlak
c) raba/zloraba alkohola
d) srčna kap

Kaj je alkoholna politika?
a) sklep vlade o neomejenem pitju alkoholnih pijač
b) znanstveno utemeljena dejavnost, ki naj bi privedla do zmanjševanja posledic škodljive rabe alkohola
c) politika, ki se izključno ukvarja z uvozom in izvozom alkoholnih pijač
d) strokovno utemeljena dejavnost, ki dovoljuje pitje alkoholnih pijač vsem politikom

Česa odvisniku Center za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog NE nudi?
a) dnevnega centra
b) psihoterapevtskega zdravljenja
c) testiranja za HBV, HCV, HIV
d) metadonskega zdravljenja
e) zdravljenja z Dormicumom

Obkrožite pravilne trditve o Zavodu za prestajanje kazni Koper!
a) zaporniki nimajo možnosti dostopa do zdravstvene oskrbe
b) nevladne organizacije so izključene iz programov za zdravljenje odvisnosti znotraj Zavoda za prestajanje kazni Koper
c) v zaporu je organiziran program menjave igel
d) abstinenca se preverja z nenapovedanimi urinskimi testi
e) v zavodu se izvaja metadonski program, na katerem je udeležba prostovoljna, vendar pogojena z izpolnjevanjem določenih pogojev


Kaj velja za toksoplazmozo?
a) je problematična, če se ženska z njo prvič okuži v nosečnosti
b) v Evropi je dobro razvit in enoten način izvajanja presejalnih testov na kongenitalno toksoplazmozo
c) v Sloveniji je prekuženost žensk v 90. letih glede na 80. padla
d) najpomembnejši javnozdravstveni ukrep za preprečevanje toksoplazmoze je ozaveščanje nosečnic
e) toksoplazmozo preprečujemo s cepljenjem

Kaj velja za steklino?
a) ločimo gozdno in mestno obliko
b) od leta 1950 je bilo v Sloveniji več kot 100 smrtnih primerov
c) urbana steklina v Sloveniji še zmeraj predstavlja grožnjo
d) preprečujemo jo s cepljenjem lisic
e) najnovejša metoda polaganja cepilnih vab je s prirejenimi športnimi letali

Katere izmed naštetih trditev spadajo med glavna načela preventivnih programov za preprečevanje okužbe z virusom HIV?
a) promocija različnosti med spoloma
b) neupoštevanje in nespoštovanje človekovih pravic
c) povezava med preprečevanjem okužbe z virusom HIV in zdravo spolnostjo
d) Č) širjenje znanja in zavedanja o prenosu virusa HIV in kako ga lahko preprečimo
e) D) boj proti stigmatizaciji, diskriminaciji in zaščita pravic okuženih z virusom HIV ali s povečanim tveganjem za okužbo

Pri katerem izmed navedenih dejanj obstaja največja verjetnost, da se zdrava oseba okuži z virusom HIV?
a) receptivni oralni spolni odnos
b) insertivni analni spolni odnos
c) souporaba igel in brizg med intravenskimi narkomani
d) souporaba istega jedilnega pribora ter kozarcev
e) transfuzija okužene krvi

Katera vrsta nesreč je najpogostejša na smučiščih?
a) trki z osebo
b) padci
c) trki z oviro na smučišču
d) padec s sedežnice

Do katerega leta je po Zakonu o varnosti na smučiščih obvezno uporabljati zaščitno smučarsko čelado?
a) do 10. leta
b) do 12. leta
c) do 14. leta
d) do 16. leta


Obkrožite agens, ki vpliva na nastanek nesreče na smučišču?
a) starost smučarja
b) fizična pripravljenost smučarja
c) hitrost smučanja
d) alkoholiziranost smučarja

Obkrožite pravilno trditev:
a) večina poškodb otrok na igralih se zgodi na igriščih ob vrtcih in šolah
b) najpogostejši vzrok poškodb je padec z igrala
c) poškodbe so pogosteje težje kot lažje
d) višina igrala in podlaga nista pomembna dejavnika tveganja za poškodbe

Med težjimi poškodbami otrok na igralih se najpogosteje pojavljajo:
a) ureznine
b) smrtne poškodbe
c) zlomi
d) rane
e) pretresi možganov

Kaj drži za samomor?
a) Slovenija se uvršča med države z najvišjim samomorilnim količnikom na svetu
b) Samomorilna oseba vidi le beg pred neznosno psihično bolečino. Prevladujoči čustvi pri samomorilcih sta brezup in nemoč.
c) Samomor je posledica enega, za posameznika izjemno hudega, čustveno stresnega dogodka.
d) Alkoholiki so bistveno bolj nagnjeni k samomoru kot splošna populacija.
e) Na število samomorov nimamo nobenega vpliva.

Kaj drži za prepoznavanje in preprečevanje samomora?
a) Večina ljudi ne pokaže, da resno razmišlja o samomoru.
b) Če pri nekom opazimo znake samomorilnosti, ga moramo direktno vprašati, če razmišlja o samomoru, saj mu s tem damo možnost, da se čustveno razbremeni.
c) Če pri nekom opazimo znake samomorilnosti, ga o njegovih razmišljanjih o samomoru ne smemo direktno vprašati, saj mu tako lahko ponudimo nov ½izhod½ iz stiske, na katerega sam še ni pomislil.
d) Mladostniki delajo samomor iz drugačnih razlogov kot starejši, znake samomorilnosti pa je pri njih težje prepoznati, ker se odločajo bolj impulzivno in nepredvidljivo.
e) Zdravnik ima pomembno vlogo v preprečevanju samomora, saj 40-60 samomorilcev v tednu pred samomorom obišče zdravnika ali psihiatra.

Pomembni viri joda v prehrani predstavljajo naslednja živila:
a) kuhinjska sol
b) ribe, morska hrana
c) rastlinska olja, margarine

Kolikšen je še priporočljiv dnevni vnos kuhinjske soli v telo za odraslega?
a) 1 mg/dan
b) 5 mg/dan
c) 10 mg/dan
d) 15 mg/dan

S katero/katerimi bolezenskimi stanji je vzročno najbolj povezan prekomeren vnos soli v telo?
a) Astma
b) Hipertenzija
c) Rak materničnega vratu
d) Ateroskleroza

Kaj je telemedicina?
a) Uporaba informacijske tehnologije v namene diagnostike, terapije in spremljanja pacienta
b) Uporaba informacijske tehnologije v namene izobraževanja zdravstvenih delavcev
c) Uporaba informacijske tehnologije v namene poučevanja študentov
d) Uporaba tehnologije za aktivnosti v prostem času

Obkroži nepravilno trditev!
a) Telemedicina na domu in oskrba na domu na daljavo bosta nujno potrebni storitvi v sistemu dolgotrajne oskrbe v Sloveniji v prihodnje.
b) Slovenija je zakonsko že uredila sistem dolgotrajne oskrbe.
c) Strategija Republike Slovenije »eZdravje 2010« je usmerjena predvsem v podporo bolniku v njegovem domačem okolju.
d) Strategija Republike Slovenije »eZdravje 2010« ima izdelan tudi svoj akcijski načrt za tekoče obdobje.

Kakšno je priporočilo glede telesne dejavnosti za krepitev zdravja za odrasle?
a. 15 minut intenzivne telesne dejavnosti vsak dan tednu
b. 45 minut zmerne telesne dejavnosti 3 dni v tednu
c. 30 minut ali več zmerne telesne dejavnosti vsak dan v tednu
d. 30 minut intenzivne telesne dejavnosti vsaj 3 dni v tednu

Katera od naštetih je ustrezna definicija telesne dejavnosti za krepitev zdravja?
a. kakršna koli aktivnost skeletnih mišic, ki ima za posledico porabo energije
b. načrtovano, strukturirano in ponavljajoče gibanje z namenom izboljšanja telesne zmogljivosti
c. katerakoli telesna dejavnost, ki je koristna za zdravje in funkcionalno zmogljivost in ne povzroča škode ali tveganja za zdravje
d. organizirana telesna vadba v skupini pod vodstvom vaditelja

Katera nevladna organizacija se v Sloveniji ukvarja s pomočjo žrtvam trgovine z ljudmi?
a) Društvo Ključ
b) Mirovni inštitut
c) Fundacija GEA 2000
d) CNVOS

Kateri projekt deluje v Evropi že od leta 1993 (v Sloveniji od 2008), katerega ena primarnih nalog je izobraževanje prostitutk?
a) TAMPEP
b) društvo Ključ
c) Beli obroč
d) Robert Wood Johnson Foundation


Kakšni so možni načini okužbe z virusi HIV, HPV, HCV?
a) po zraku
b) z vbodom igle
c) preko sluznice
d) skozi nepoškodovano kožo

Ob stiku s katerim virusom je največje tveganje za okužbo?
a) HIV
b) HBV
c) HCV

Kakšni so ukrepi za preprečevanje okužb z ostrimi okuženimi predmeti v Sloveniji?
a) obvezno cepljenje proti HBV za zdravstvene delavce
b) uporaba igel z varovali
c) obvezno testiranje titra HBV
d) neobvezno cepljenje proti HBV za zdravstvene delavce

Kolikšna je sprejemljiva količina dnevno popitega alkohola za žensko, staro 67 let?
a) 1 merica
b) 2 merici
c) 3 merice
d) 0.5 merice

Kaj prestavlja eno merico alkohola?
a) eno veliko pivo (0,5l)
b) 2 dcl vina
c) 1dcl vina
d) 1 šilce žganja

Katere podatke vnašamo v register raka?
a) Identifikacijski podatki, podatki o bolezni, podatki o zdravljenju, vitalno stanje bolnika
b) Identifikacijski podatki, podatki o zdravljenju, datum smrti
c) Podatki o bolezni, podatki o zdravljenju, datum smrti
d) Identifikacijski podatki, vitalno stanje

Kakšen je namen registra raka? Obkroži nepravilni odgovor!
a) Spremljanje pojavnosti različnih oblik raka
b) Spremljanje statistike, katera bolnica ali oddelek ima najboljše preživetje
c) Spremljanje zdravljenja
d) Izboljšanje metod zdravljenja

Katerega leta je bila ustanovljena Svetovna zdravstvena organizacija?
a. 1938
b. 1948
c. 1965
d. 1979

Kaj ni eden od prioritetnih ciljev Svetovne zdravstvene organizacije?
a) izkoreninjenje bolezni črnih koz
b) ustvariti globalno partnerstvo za razvoj
c) premagati hudo revščino in lakoto
d) spodbujati enakost med spoloma in povečati vlogo žensk v družbi

Perryjev model je:
a) dvofazna ponazoritev upadanja zdravja študentov na MF
b) trifazna ponazoritev spreminjanja osebnosti zdravnika tekom njegove službe
c) štirifazna ponazoritev spreminjanja dojemanjskih in interesnih lastnosti pripravnika v svoji pripravi na svoj bodoči poklic
d) desetfazna ponazoritev poteka študija medicine na MF
e) slikovit prikaz primerne osebnosti za študij medicine

Problemi, ki jih prinaša reševanje anket prek interneta in se je z njimi ukvarjala tudi študentska raziskovalna naloga o zdravju študentov MF so:
a) kršenje človekovih pravic
b) dodeljevanje osebnega gesla vsakemu študentu posebej
c) dolgotrajno ročno analiziranje anket in obdelava podatkov
d) predvidoma manjša udeležba študentov na anketi
e) priprava anketnih pol

Enakost je na področju zdravstva pomembna,ker:
a) Viša nepotrebne stroške zdravstvenega zavarovanja
b) izboljšuje kakovost življenja za vse člane družbe
c) viša smrtnost
d) nima ekonomskega smisla

Cilji programov za zmanjševanje neenakosti in socialnih determinant na področju zdravstva so:
a) širjenje epidemij
b) poslabšanje zdravja
c) narediti obstoječi sistem nudenja pomoči čim bolj nedostopen
d) ogroženim skupinam izboljšati socialno vključenost in dostopnost do zdravstvenega sistema

Označi nepravilne trditve o alkoholu in njegovem oglaševanju.
a) Alkohol je droga, ki deluje na naš sistem zaviralno in uspavalno, kljub temu pa lahko pri nekaterih povzroča agresivno vedenje ali/in prepirljivost.
b) Žgane pijače vsebujejo več kot 15 alkohola. Njihovo oglaševanje na radijskih in televizijskih postajah je dovoljeno samo ponoči med 21.30 in 7. uro zjutraj.
c) Zaradi alkohola najpogosteje umirajo mlade ženske do 30. leta starosti. Običajno je vzrok smrti zastrupitev z etanolom.
d) Najpogostejši vzrok smrti zaradi dolgoletne uporabe alkohola so bolezni jeter in duševne motnje. Med dolgotrajnimi uporabniki alkohola pogosteje umirajo moški.

Označi pravilne trditve o alkoholu in njegovem oglaševanju.
a) V Sloveniji je najmanj 200.000 alkoholikov. Letno spijemo med 9-13 litrov alkohola na prebivalca, kar presega evropsko povprečje letne porabe alkohola na prebivalca.
b) Učinki alkohola so bolj izraziti pri moških kot pri ženskah, saj moški pogosteje posegajo po žganih pijačah, ženske pa po vinu ali pivu.
c) Vsak oglas z alkohol mora vsebovati naslednji opozorili: "Minister za zdravje opozarja: Uživanje alkohola lahko škoduje zdravju!" ali "Minister za zdravje opozarja: Prekomerno pitje alkohola škoduje zdravju!". Oglasi lahko prikazujejo zgolj polnoletne osebe.
d) Alkohol je pomemben dejavnik pri prometnih nesrečah. Vozniki osebnih vozil imajo lahko do vključno 0,50 grama alkohola na kilogram krvi ali do vključno 0,24 miligrama alkohola na liter izdihanega zraka.

Živilom dodajamo aditive, da:
a) izboljšamo okus živila
b) živilu podaljšamo rok uporabe
c) povečamo biološko in hranilno vrednost živila
d) izboljšamo barvo živila

K aditivom štejemo:
a) konzervanse
b) sladila
c) antioksidante
d) ojačevalce okusa
e) začimbe