2005-11-23 Pisna vprašanja

1. Kje v Sloveniji je največja umrljivost
2. kaj je največji demografski problem
3. Naštej slovenske regije (območni zavodi za zdravstveno zavarovanje).
4. Kaj je novela zakona
5. Kateri zakon opisuje zdravstveno varstvo in kdaj je bil izdan
6. Kaj je nezgoda in kaj nesreča
7. Naštej 3 naravne nesreče.
8. Kaj je, če pošljemo vprašalnik po pošti in ljudje pa ga ne vrnejo
9. Incidenca raka v Sloveniji.
10. V katero regijo WHO spada Slovenija in kje je sedeš te regije
11. Kam pošiljamo podatke o zdravju (v katero svetovno zbirko)
12. Za čem najpogosteje umirajo ženske po 65 letu (osteoporoza).
13. ZA kaj se uporabljajo kohortne raziskave
14. S katerimi raziskavami preverjamo hipoteze
15. Programi za odvisnike, ki zahteva popolno abstinenco, se imenujejo … (visokopražni)
16. Kaj je paliativna oskrba
17. Katere organizacije sodelujejo pri naravnih katastrofah
18. Katere institucije preverjajo izvajanje zakona o omejeni uporabi alkohola
19. Kaj je terciarna oskrba (rehabilitacija po poškodbi)
20. Rezistenca bakterij na antibiotike je posledica…