Priporočena literatura

Osnovni ucbenik

Mardesic D., Pediatrija, Skolska knjiga, Zagreb, 1981, 1-978

Dopolnilni fakultetni prirocniki in ucbeniki za poglobljeni studij pediatrije:

Krzisnik C., ed., Izbrana poglavja iz pediatrije I - Vnetje dihal, sladkorna bolezen, enureza., Medicinska fakulteta, Katedra za pediatrijo, Ljubljana, 1991, 1-172.
Krzisnik C., ed., Izbrana poglavja iz pediatrije II. Epilepsije in krci pri otroku in mladostniku, anemije, otroska revmatologija, Medicinska fakulteta, Katedra za pediatrijo, Ljubljana, 1992, 1-170.
Krzisnik C., ed., Izbrana poglavja iz pediatrije III, Celiakija, klinicna genetika, otroska kardiologija, Medicinska fakulteta, Katedra za pediatrijo, Ljubljana, 1993;1- 68.
Krzisnik C., ed., Izbrana poglavja iz pediatrije IV, Urgentna pediatrija in intenzivno zdravljenje, neonatalna hiperbilirubinemija, Medicinska fakulteta, Katedra za peditrijo, Ljubljana, 1993;1-225.
Krzisnik C., ed., Izbrana poglavja iz pediatrije V, Avtisticni sindrom kot razvojna motnja, otroska alergologija, okuzbe secil, Medicinska fakulteta, Katedra za pediatrijo, Ljubljana, 1994;1-168.
Krzisnik C., ed., Izbrana poglavja iz pediatrije VI, Strukelj M., Pljucne bolezni, Medicinska fakulteta, Katedra za pediatrijo, Ljubljana, 1994, 1-96.
Krzisnik C., Battelino T., eds., Izbrana poglavja iz pediatrije VII, Motnje diferenciacije spola, novosti v intenzivni terapiji otrok, kronicne bolezni prebavil, Medicinska fakulteta, Katedra za pediatrijo, Ljubljana, 1996.1-.
Krzisnik C., Battelino T., eds., Izbrana poglavja iz pediatrije VIII, Nevrokutani sindromi, trombocitopenije pri otroku, Medicinska fakulteta, Katedra za pediatrijo, Ljubljana, 1996;1-164.
Behrman R.E., Kliegman R.M., Nelson W.E:, Vaughan V.C., Nelson Textbook of Pediatrics, W.B. Saunders Company, Philadelphia, London, Toronto, Montreal, Sydney, Tokyo 1992;1-1965.
Zergollern L., et al., Pediatrija, Naprijed, Zagreb, 1994;1-2111.
Graham C., A paediatric catechism, Hodder and Stoughton, London Sydney, Auckland, Toronto, 1987;1-49.
Strukelj M., Razpoznava bolezni s kronicnim kasljem pri otroku, Klinicni center, Pediatricna klinika, Ljubljana, 1993;1-146.
Gill D., OBrien N., Paediatric Clinical Examination, Churchill Livingstone, Edinburgh, London, Melbourne and New York, 1988;1-197.