Ustna vprašanja - prof. Popovič (komplet)

Po nekaterih informacijah naj bi bila to vsa vprašanja, ki jih postavlja:


karcinom DČ

pnevmokonioze

pigmenti

amiloidoze

embolizem

infarkts srca

nekroze

ateroskleroza

karc dojke

karc maternice

zlatenice

wilmsov tumor

emfizem

degenerativne možganske bolezni

tumorji debelega črevesa

specifična in nespecifična vnetja

prilagoditev celice na poškodbo

mezenhimski tumorji

tumorji možganov

diabetes

cerebrovaskilarni inzult

revmatic fever

endokarditis

adaptivne spremembe celic

pankreatitis

karcinom materničnega vratu

germ tumorji

epit tumorji

vaskulitisi