Ustna vprašanja - prof. Zidar

1. apoptoza

2. plazmocitom (hoèe tudi one redke)

3. postinfekcijski glomerulonefritis