Bolezni zaradi vplivov dedovanja in okolja - Vprašanja


1. Kongenitalne malformacije so:
anencefalija
virusna pljučnica
Klinefelterjev sindrom
alkohol ni steatohepatitis
Downov sindrom

2. Kongenitaino okužbo, ki jo tvori TORCH komplex, povzročajo:
glivice
virus hepatitisa C
herpes simpleks virus
citomegalovirus
toksoplazma

3. Označi citogenetske bolezni, ki nastanejo zaradi številčnih odklonov kromosomov
v kariotipu (numerična aberacija):
sindrom mačjega krika
hemokromatoza
Edwardsov sindrom
Klinefelterjev in Turnerjev sindrom
familiarna polipoza črevesa

4. Avtosomno recesivne bolezni so:
Downov sindrom
srpasta anemija
hereditarna hemokromatoza
cistična fibroza
Marfanov sindrom

5. Metode prenatalne diagnostike dednih bolezni so:
amniocenteza
endoskopsko vodena biopsija želodčne sluznice
preiskava vzorca krvi iz umbilikalnih žil
biopsija horionskih resic
mikrobiološki pregled vaginalnega izcedka

6. Poligenske bolezni so:
ateroskleroza
policistične ledvice
putika
diabetes mellitus tip 2
Marfanov sindrom

7. Značilnosti fetalnega alkoholnega sindroma so:
upočasnjena rast
sladkorna bolezen
dismorfološke spremembe obraza
okvarjeno delovanje centralnega živčevja
akutna levkemija

8. Pomembne kardiovaskularne spremembe pri Marfanovem sindromu so:
ateroskleroza cerebralnih arterij
spremenjena medija aorte s posledično anevrizmo
prolaps lističev mitraine zaklopke
razširitev aortne zaklopke z regurgitacijo krvi
amiloidoza kapilar v ledvičnih telescih

10.Za citotoksično obliko medikamentne okvare jeter je značilno:
obseg in intenzivnost tkivnih sprememb zavisi od doze zdravila
okvara se pojavi šele ob ponovni rabi zdravila
spremembe se razvijejo po kratkem latentnem času ali neposredno
okvaro izzovejo tudi pri poskusnih živalih
spremembe v organih izločanja uporabljenega zdravila niso odvisne od doze

9. Najpomembnejši teratogeni dejavniki med nosečnostjo so:
kužne bolezni, npr. toksoplazmoza, sifilis
uživanje drog
prehrana z visoko vsebnostjo vitaminov A, B, C
izpostavljenost sevanjem, kot so rentgenski žarki
prekomerno uživanje alkohola

11. Kemične škodljivosti okvarijo organe zaradi:
direktnega ali citotoksičnega delovanja
nesterilnega vnosa v telo (igle)
neuspešnega izločanja iz telesa pri motnjah delovanja organov, kot so ledvice in
jetra
enkratne visoke doze
preobčutljivostnega imunskega odgovora

12.Steatoza jeter se razvije pri:
uživanju hepatotoksičnih zdravil v visokih dozah
sladkorni bolezni
prekomernem uživanju alkohola
okužbi z virusom hepatitisa B
vnetju žolčnika in žolčevodov

13.Alkohol je hepatotoksin, ki v jetrih povzroči:
steatohepatitis
avtoimunsko primarno cirozo
odlaganje bakra in železa
napredujočo fibrozo z regeneracijo parenhima
zamaščenje

14.Značilnosti alkoholnega hepatitisa so:
steatoza
nekroze hepatocitov z granulocitno vnetno reakcijo
granulomi
Malloryjev hialin v propadajočih hepatocitih
imunsko vnetje z limfociti in plazmatkami

15. Histološke značilnosti kronične alkoholne okvare jeter so:
centralna skleroza ob terminalnih venah
zvezdasta fibrozirana portaina polja
intenzivno difuzno odlaganje siderina po hepatocitih
periportalno napredujoče vnetje s »peace meal« nekrozami
centralno-portalna povezovalna fibroza