Tipi hipoksij in cianoza (2006-11-27)

Datoteke:
DatotekaVelikost
Snemi datoteko (tipi_hipoksij_in_cianoza_2006.doc)tipi_hipoksij_in_cianoza_2006.doc133 kB
1 HIPOKSIJE

Glavna naloga srčno-žilnega in dihalnega sistema je preskrba telesnih celic s kisikom in substrati ter odstranjevanje metaboličnih produktov (CO2 in drugih), za kar so potrebni normalno delujoč kardiorespiratorni sistem, normalna sestava krvi, ter zrak z zadostno količino O2. Različne vrste tkiv imajo predvsem zaradi različne stopnje metabolizma različno potrebo po preskrbi s kisikom in hranili.

HIPOKSIJA je nezadostna preskrba tkiv s kisikom. Posledica tega stanja so motnje v delovanju organa ali celotnega organizma.
HIPOKSEMIJA je premajhna nasičenost krvi s kisikom (znižan pO2).
HIPERKAPNIJA je prevelika nasičenost krvi s CO2 (povišan pCO2).
ANOKSIJA je odsotnost kisika v vdihanem zraku in/ali v tkivih.