Izstopni kolokvij - Hipotermija (2006-11-06)

Datoteke:
DatotekaVelikost
Snemi datoteko (izstopni_hipotermija_2006-11-6.doc)izstopni_hipotermija_2006-11-6.doc36 kB
Izstopni kolokvij Hipotermija, 6. 11. 2006

1. Pri podhladitvi nastopi
a) cirkulacijski
b) toplotni
šok zaradi
d) ireverzibilne okvare srca
e) ireverzibilne okvare živčevja
f) neskladja med perifernimi in centralnimi regulacijskimi mehanizmi.

(a, f)

2. Če živi podgani, podhlajeni na 28şC, temperatura še naprej pada, je
a) odpovedal termoregulacijski center
b) termoliza je večja od termogeneze
c) termoliza ni zavrta
d) termogeneza je zmanjšana.

(b – bilanca je zagotovo negativna, ne vemo pa, kaj se dogaja z drugimi mehanizmi)

3. Umetno hipotermijo uporabimo zato, ker želimo
a) povečati
b) zmanjšati porabo O2
Bolnika
c) ohladimo
d) blokiramo termoregulacijski center
e) zavremo dihalni center
f) …

(b, c, d)

4. Med ogrevanjem podhlajene podgane tretirane s klorpromazinom je intenziteta ekscitacije
a) manjša
b) večja
kot pri kontrolni podgani zaradi
c) inhibicije
d) ekscitacije
termoregulacijskega centra, zato je bilanca toplote
e) manj pozitivna
f) bolj pozitivna
g) bolj negativna
h) manj negativna
kot pri kontrolni podgani.

(a, c, e)

5. Pri ohlajanju telesnega jedra na 25-30şC je v srčni mišici hitrost faze 1 proženja akcijskega potenciala
a) zvečana
b) zmanjšana
zaradi
c) hiperkaliemije
d) hiponariemije
e) ohladitve miokarda

(b, c)

6. Hipotermija pomakne disociacijsko krivuljo oksihemoglobina
a) levo
b) desno
c) navzgor,
kar
d) zmanjša
e) poveča
odpust O2 s hemoglobina na periferiji.

(a, d)

7. Pri podhlajenem ponesrečencu lahko najdemo
a) hiperkaliemijo
b) hiponatriemijo
c) hipernatriemijo
zaradi
d) pomanjkanja
e) presežka
f) citoplazemskega ATP
g) glutamata.

(a, d, f)

8. V fazi ekscitacije se pojavijo mehanizmi, ki
a) zmanjšajo
b) povečajo
porabo O2. Nevroleptik pa
c) zmanjša
d) poveča
porabo O2 v fazi ekscitacije.

(b, c)

9. Lokalne poškodbe zaradi mraza so
a) cirkulacijski šok
b) omrzline
c) ozebline.
Primarni razlog za nastanek omrzlin so
d) kristali…
e) ishemija
f) …

(b, c, d)

10. Če pademo v mrzlo vodo, toploto izgubljamo zaradi
a) konvekcije
b) kondukcije
c) radiacije
d) evaporacije.
Glavnina toplote se izgubi z
e) evaporacijo
f) kondukcijo
g) konvekcijo
h) radiacijo.

(prvotni pravilni odgovori so bili: a, b, f. Profesor se je nato strinjal, da je v bistvu tudi radiacija -c-, a prispeva zelo malo. Na koncu je »priznal«, da se toplota izgublja tudi z evaporacijo -d-, če le imamo glavo nad vodo – preko pljuč. Kaj bojo upoštevali, ne vem…)