Ustna vprašanja - prof. Sketelj

http://andper.net

- - - - - - - - - - -

Patoloska fiziologija: nekateri trojcki ustnih izpitnih vprasanj (junij 2006)


prof. Sketelj:

1. primarna arterijska hipertenzija
2. rahitis
3. visinska bolezen in aklimatizacija

1. ketoacidoza
2. driska
3. vazovagalna sinkopa

1. sladkorna bolezen
2. kesonska bolezen
3. motnje zivcno misicnega prenosa

1. pnevmotoraks
2. insuficienca srca
3. kronicna insuficenca ledvic

1. ulkusna bolezen
2. dehidracija
3. tetanija

1. stradanje
2. dispneja
3. odziv na stres

1. krvavitev
2. golsa (endemska, evtiroidna)
3. ciroza jeter

1. spasticna ohromelost
2. ortostatska hipotenzija
3. ikterus