Pisna vprašanja (22.6.2004)

PAFI, 22.6.2004

1.) Zdrav posameznik preprečuje ortostatsko hipotenzijo z a)mišično črpalko b)zvečanjem perifernega upora c)aktivnostjo simpatika.
2.) Zdravilo, ki bi olajšalo simptome parkinsonove bolezni: a)agonisti D2 receptorjev b)inhibitorji muskarinskih rec.,…
3.) Pri hipovolemiji so baroreceptorji v a)aktivirani b)inhibirani. To pomeni, da c)ne prožijo AP d)frekvenca AP je visoka.
4.) Pri zastrpitvi z inhibitorjem nikotinskih rec. damo a)…
5.) Aktivna hiperemija se pojavi pri a)edemih b)pljučni kongestiji c)preobčutljivostni reakciji.
6.) Hitrost zraka v dihalnih poteh pri emfizemu je a)večja b)manjša, zaradi c)večje razlike tlakov v zunanjem segmentu d)manjše razlike tlakov v zunanjem segmentu e)večje razlike tlakov v notranjem segmentu.
7.) Beljakovine akutne faze sintetiziramo v a)kostnem mozgu b)jetrih c)krvnih celicah, njihovo koncentracijo pa merimo v d)plazmi e)punktatu kostnega mozga.
8.) K hipoglikemiji so nagnjeni ljudje z a)hiperfunkcijo adenohipofize b)hipofunk. adenohipofize c)adenomom medule nadledvičnice d)insuficienco nadledvičnice
9.) Med popolnim stradanjem so glavni substrat glukoneogeneze a)maščobne kisline b)AK skeletnega mišičja c)ketonske kiskine d)mišični glikogen
10) Pri anemiji zaradi pomanjkanja folata najdemo a)megaloblaste v mozgu in makrocite v krvi b)megaloblaste v krvi
11.) Med koncentracijskim testom za ledvice preiskovanjec z ledv. insuficienco a)pije samo fiziološko tekočino b)je normalno hrano c)je prekomerno slano hrano. Njegov urin je d)bolj e)manj koncentriran, kot urin zdravega posameznika
12.) Pri bolniku s kronično insuficienco ledvic najdemo a)višjo b)nižjo koncentracijo kreatinina v plazmi, c)manjši d)večji klirens kreatinina.
13.) Za družinsko hiperholesterolemijo je značilno a)večja konc. HDL b)večja konc. LDL, zaradi c)manjše mutiranrga receptorja za LDL d)napake pri prevzemu holeserola v jetrih.
14.) Do maščobne degeneracije jeter pri alkoholiku pride zaradi a)večjega privzema maščob s hrano b)večje glukoneogeneze c)manjše konc. VLDL d)večje sinteze apolipoproteinov.
15.) Driska kot posledica okužbe z a)C.Difficile b)V.Colerae je posledica c)zvišanega cAMP v celici d)večjega izločanja Cl v črevo.
16.) Po Gytonovi hipotezi o nastanku primarne hipertenzije a)se najprej zviša MV, sledi pa mu R, b)se istčasno zvišata MV in R c)MV kasneje pade.
17.) Pri kroničnem bruhanju za vsak izgubljen H pridobimo v ECT en a)Cl b)HCO3, zato nastane c)respiratorna alkaloza d)metabolna acidoza e)metabolna alkaloza.
18.) Hiperkapnija je lahko posledica a)paralize dihalnih mišic b)balgega poslabšanja astme c)odpovedi dihalnega centra.
19) Posledica primarne insuficience nadledvičnice je a)↓CRH b)↓ACTH c)↑ACTH d)↑kortizola.
20.) Tetanija je a)patološki b)fiziološki proces, ki ga lahko povzroči c)C. Tetani …d)↑Ca ICT.
21.) Poškodba z ionizirajočim sevanjem je odvisna od a)oddaljenosti od izvora sevanja b)biološki aktivnosti sevanja c)zaščitne obleke.
22.) aktivacija rec. pljučnega draženja…
23.)Celice v ateromu, ki vsebujejo maščobe, so a)fibroblasti b)epitelijske celice c)mišične celice d)limfociti.
24.) Če zdrav človek je samo oglj.hid. se diureza a)zveča b)zmanjša, dnevno izloči c)100ml d)500ml e)1200ml. Voda v urinu je f)metabolna voda g)voda, ki, sledi topljencem v lumen tubulov.
25.) Pri pacientu z obstrukcijo doctusa choledocusa najdemo a)nekonjugiran bilirubin v plazmi b)rjav urin.
26.) Kateri so aktivitani mehanizmi pri levostranskem popuščanju, ko se še niso izrazile poz. povratne zanke
27.) Primarna hiperanalgezija je posledica a)znižanega praga rec. b)senzitacije sekundarnega nevrona.
28.) Prvi simptom povišanega ICT je a)papiloedem b)nezavest, zaradi c)motenega odtekanja krvi iz v.retinae d)obstrukcije a.retinae.
29.) Drgetanje zaradi zviševanja telesne temperature je posledica a)zvišane termogeneze b)aktivacije sy. c)termolize.