Pisna vprašanja (2006-01-10)

Datoteke:
DatotekaVelikost
Snemi datoteko (pafi_izpit-10.1.06.doc)pafi_izpit-10.1.06.doc35 kB
Izpit iz pafi 10.1.06

1) Padec MV pri akutnem infarktu levega prekata se lahko kompenzira s a)povečano dejavnostjo neprizadetega miokarda b)povečanjem hematokrita c)povečanjem polnilnega tlaka za prizadet prekat č) povečanjem perifernega upora
R: a,c
2) Močno zvečanje aktivnosti alkalne fosfataze v serumu bomo srečali pri a) hudi hemolizi b) uničenju jetrnega parenhima c) obstrukcijskemu ikterusu č) pomanjkanju vit K v hrani d) pospešeni osteogenezi
R: c, d
3) Pri sistemskem odzivu organizma po hujši poškodbi je a) povečana proteoliza v nekaterih tkivih, drugje pa povečana sinteza beljakovin b) povečana proteoliza v vseh tkivih c) povečana sinteza beljakovin v vseh tkivih
R: a
4) Pri nekaj dni trajajoči metabolični acidozi s pH 7,2 najdemo a) znižano koncentracijo bikarbonatnega iona b) zvišan pCO2 v plazmi c) znižano razmerje med koncentracijo HCO3- in pCO2 v plazmi č) zmanjšano izločanje bikarbonata z urinom d) zvečano izločanje NH4+ z urinom
R: a, c, d
5) Venski priliv je zmanjšan pri a) krvavitvi b) hipertonični hiperhidraciji c) hipotonični dehidraciji č) ortostatski hipotenziji d)primarni arterijski hipertenziji
R: a, c, č
6) Iz pafi stališča je za opredelitev diareje bistveno a) pogostost defekacij b) kri v blatu c) sluz v blatu č) vrsta bakterij v blatu d) količina z blatom izločene vode
R: d
7) Epidemiološke študije pri ljudeh kažejo, a) da je velika količina NaCl v hrani pomembna pri razvoju primarne hipertenzije b) da se pri vseh ljudek, ki uživajo povečano količino NaCl, razvije primarna hipertenzija c) da obstaja genetska nagnjenost k primarni hipertenziji č) da ne obstaja populacija kjer ne poznajo pimarne arterijske hipertenzije d) da se arterijski tlak poveča pri vseh ljudeh, ki začnejo uživati več soli
R: a, c
8) Hemoragična diateza se lahko pojavi zaradi a)antikoagulacijske terapije b) c) hude hipovitaminoze C č) pomanjkanja železa d) bolezni jeter e) trombocitopenije
R: a, c!, d, e
9) Med učinke organofosfatov na parasimpatični avtonomni živčni sistem uvrščamo a) midriaza b) mioza c) hipersalvinacija č) hiposalvinacija d) bronhodilatacija e) bronhospazem f) fascikulacije v skeletni mišičnini g) mišična paraliza
R: b, c, e
10) Znižan parcialni tlak kisika v arterijski krvi se lahko pojavi zaradi a) alveolne hipoventilacije b) povečanega nesorazmerja med ventilacijo in perfuzijo c) povečane difuzijske kapacitete (alveolne) membrane č) desno-levega spoja (šanta) d) anemije
R: a, b, č
11) Nekaj minut po tem ko pri živali vzpostavimo A-V fistulo je arterijski tlak a) zvečan b) zmanjšan; MV srca c) zvečan č) zmanjšan; perfuzija ledvic je d) zvečana e) zmanjšana; celokupni PU je f)zvečan g) zmanjšan
R: b, c, e, g
*12) Mediatorji vnetja nastanejo iz a) plazemskih beljakovin b) nekaterih AK c) fosfolipidov
R: a,b,c
13) Pri obstrukcijskem ikterusu je motena absorpcija a)AK b) maščob c) Vit K č) vitaminov skupine B d) vitamin E
R: b, c, d
14) Pri razviti kronični insuficienci ledvic najdemo v krvi zvišano koncentracijo a) sečnine b)kreatinina c) fosfata č) vodikovih ionov d) 1,25-dihidroksiholekalciferola
R:a,b,c,č
15) Debelost se lahko pojavi zaradi a) pomanjkanja učinkov inzulina na periferna tkiva b) večjega vnosa maščob s hrano od porabe kalorij c) prevelike sekrecije inzulina č) poškodbe centra za sitost zaradi tlaka tumorja hipofize d) hiperaktivnosti ščitnice
R: b,č
*16) Pogoj za maligno transformacijo so mutacije, ki zajemajo a) en alel TSG(tumorskega supresorskega gena) b)ki zajemajo oba alela TSG, pri čemer postaneta gena c)hiperaktivna č) neaktivna
R: b, č
17) Pri perniciozni anemiji je a) zvečan b) zmanjšan povprečni volumen eritrocita in je posledica motnje v sintezi c) hema č) porfobilinogena d) DNA
R: a, d
18) Če človek uživa snovi, ki neposredno zavrejo sintezo hormonov v ščitnici, to povzroči a) hipertrofijo b) hiperplazijo ščitnice, kar je posledica c) neposrednih učinkov te snovi na ščitnico č) povečanga izločanja TSH d) zvišanja koncentracije jodida v plazmi
R: a, č
19) Znižano koncentracijo albumina v plazmi bomo našli pri a) prestopu intersticijske tekočine v plazmo zaradi hude krvavitve b) jetrni cirozi c) hipotonični dehidraciji č) beljakovinskem stradanju d) nefrotskem sindromu
R: a,b,č,d
*20) Pri aketotičnem hiperozmolarnem sindromu pride do dehidracije v a) akstracelularni b) intracelularni tekočini c) obeh, zaradi č) osmozne diureze d) prestopa tekočine iz intracelularnega področja v ekstracelularnega.
R: c,č,d
21) Alkohol deluje v jetrni celici tako, da a) pospešuje b) zavira glukoneogenezo. Ta je posledica c) zvečanega č) zmanjšanega razmerja med NADH/NAD, kar nastane zaradi delovanja d) alkoholne dehidrogenaze c) laktat-dehidrogenaze
R: b,č,d
22) Pri kronični anemiji se v eritrocitu a) poveča b) zmanjša koncentracija 2,3-bifosfoglicerata; disociacijska krivulja oksihemoglobina se pomakne v c) levo č) desno; v takšnih razmerah lahko eritrociti pri enako nizkem pO2 oddajo v tkivo d) več e) manj kisika
R: a,č,d
23) Pri sekundarnem hiperaldosteronizmu vedno najdemo a) zmanjšano razgradnjo aldosterona b) ničelno bilanco vode in soli c) zvišano aktivnost renina v plazmi č) hipoalbuminemijo d) portalno hipertenzijo
R: c
*24) Antagonisti inzulina so: a) glukagon b) kortizol c)tiroksin č)adrenalin
R:a,b,c,č
*25) Nevralgija trigeminusa je primer a) prenesene b) projicirane c) psihogene č) nociceptivne bolečine
R: b
*26) Pri sevalni bolezni se najkasneje pojavi: a) nevtropenija b) trombocitopenija c) anemija č) limfopenija
R: c
*27) Za astme je značilno: a) reverzibilna zožitev dihalnih poti b) kronična preobčutljivostna reakcija c)
*28) Zaviranje izločanja želodčne kisline povzroči a) gastrin b) somatostatin. Pri duodenalnem ulkusu je ta mehanizem c) ojačan č) inhibiran
R: b, č
*29) Beljakovine sistema komplementa omogočajo a) fagocitozo b) kemotakso c)
R: a,b
*30) Za fazo povečane bronhialne odzivnosti pri astmi je značilno:

* Vprašanje je približno takšno kot na izpitu!
Za pravopisne napake, napačne rešitve, lapsuse se opravičujem ;)

LP, Adil