Vaje iz ortopedije (pregled)

Datoteke:
DatotekaVelikost
Snemi datoteko (dodatni_testi.pps)dodatni_testi.pps702 kB
Snemi datoteko (vaje_iz_ortopedije.pps)vaje_iz_ortopedije.pps2405 kB
VAJE IZ ORTOPEDIJE
Vrat
Gibljivost
Test interforaminalne kompresije
Distrakcijski test
Palpacija bolečih točk v mišicah
Paravertebralna bolečnost
Palpacija spinozusov
Patologija
Spondiloza
Diskus hernija: radikulopatija (manj izrazito kot na spodnjih okončinah, prevladuje bolečina)
Spinalna stenoza: mielopatija

DDg: miopatije, CVI/TIA, MS, ALS, sindrom torakalnega izhoda, Pancoastov tumor, refl. simp. distrofija, brahialni nevritis, tumor hrbtenjače, siringomielija, zoster, subakromialna utesnitev…
Gibljivost vratne hrbtenice
Fleksija 45
Ekstenzija 55
Laterofleksiji po 40
Rotaciji po 70
Kompresija in distrakcija (ob radikulopatiji)
Interforaminalna kompresija:
Spurlingov manever: povečanje bolečine ali radikulopatije ob blagi hiperekstenziji vratne hrbtenice in nagibu v bolečo stran
Pritisk na teme pri stoječem bolniku
Interforaminalna distrakcija
Trakcija pri sedečem bolniku
Bolečina se zmanjša pri fleksiji vratu in abdukciji boleče okončine preko temena
Boleče točke
Miofascialna bolečina: “trigger points”
ob pritisku pride do izžarevanja bolečine
tipen je vozliček (nodus)
lokalizacija: trapezius, supraspinatus, infraspinatus, romboidi levator scapulae

DDg: fibromialgija: “tender points”: ni izžarevanja bolečine (18 tipičnih točk, kriterij revmatološkega združenja)
Paravertebralna bolečnost, palpacija spinozusov
Ob hrbtenici (transversusi)
Od spinozusov sta najbolje tipna C2 in zlasti C7 (“vertebra prominens”)
Nevrološki pregled zgornje okončine
Moč
Senzibiliteta
Refleksi
Koreninska okvara C6, C7, C8
Koreninska okvara C6
Bolečina v vratu, rami, lateralnem delu nadlehti, na radialni strani podlehti, hrbtišču dlani, na konicah palca, kazalca in sredinca
Distribucija bolečine je bolj proksimalno, parestezija pa bolj distalno
Oslabljen ali odsoten bicepsov refleks (sicer bolj C5)
Koreninska okvara C7
Motnje senzibilitete po zadajšnji strani nadlehti, posterolateralni strani podlehti, na hrbtišču dlani, prstanca in mezinca
Slabost fleksorjev zapestja, tricepsa in pronatorjev
Oslabljen ali odsoten tricipitalni refleks
Cervikalna radikulopatija: izpadi
Lezija zgornjega mot. nevrona: cervikalna hrbtenica
Hoffmannov refleks: pri uporu proti fleksiji distalnega členka sredinca pride do refleksne fleksije palca in kazalca
Rama
Inspekcija – atrofije
Gibljivost
Fiksacija lopatice
Testi za subakromialno utesnitev
Moč supraspinatusa
Subakromialni burzitis
AC sklep
Test horizontalne abdukcije
Test za tendinitis dolge kite bicepsa
Testi nestabilnosti
Rama: DDg bolečine v rami
Patologija rotatorne manšete
Nestabilnost (anteriorna, posteriorna, multidirekcionalna)
Tendinitis bicepsa
Avaskularna nekroza glavice humerusa
Artroza
Kalcinirajoči tendinitis (PHSC)
Impingement supraskapularnega živca
Okvara brahialnega pleksua
Brahialni nevritis
Nevropatska rama
Sindrom torakalnega izhoda

Rama: inspekcija, atrofije
Deltoid, supraspinatus, trapezius
Pogled od zadaj: scapula alata
Rama: gibljivost
Abdukcija = kombinacija skapularnega in glenohumeralnega giba (v ravnini skapule, ne v frontalni): 180°
Antefleksija: 180°
Notranja rotacija (palec do…)
Zunanja rotacija:
V addukciji
V abdukciji 90°
Fiksacija lopatice z roko
Rotatorna manšeta
Supraspinatus = abduktor
Infraspinatus = zunanji rotator
Teres minor = zunanji rotator
Subskapularis = notranji rotator
Rotatorna manšeta
Testi za subakromialno utesnitev  bolečina
Klasični Neerov test:
Preiskovanec sedi, zdravnik stoji
Roka med abdukcijo in antefleksijo
Zdravnik elevira roko
Bolečina pri 90° antefleksije
Testi za subakromialno utesnitev  bolečina
Hawkinsova modifikacija (testira utesnitev supraspinatusa pod CA ligamentom)
Antefleksija humerusa
Notranja rotacija humerusa
Moč supraspinatusa
Abdukcija v rami 90°
Antefleksija 30°
Maksimalna notranja rotacija
Pacient se upira pritisku navzdol na komolec, ki ga izvaja zdravnik
 bolečina
Testi nestabilnosti rame
AC (akromioklavikularni) sklep
Inspekcija (klavirska tipka ob sindezmolizi)
Palpacija
Test horizontalne addukcije (cross-arm test)
Rentgenski kriteriji (Rockwoodova klasifikacija)
Testiranje bicepsa brachii
Bolečina nad sulkusom
Test za tendinitis dolge kite: Yergasonov test: test stabilnosti kite v sulkusu
pacient supinira in flektira komolec
zdravnik komolec rotira navzven se upira supinaciji
 bolečina
Testiranje bicepsa brachii
Speedov manever:
Upogib komolca 20-30°, supinirana podleht, 60° antefleksije, zdravnik se upira nadaljnji fleksiji rame in palpira biceps v sulkusu
Testi stabilnosti rame: sprednja nestabilnost
“Apprehension Test” preiskovanec leži ali sedi; roka v 90° abdukcije; zdravnik pritiska humerus naprej in navzven rotira ramo bolečina ali občutek, da bo prišlo do izpaha
Sledi test repozicije

Testi stabilnosti rame: zadnja nestabilnost
Pacient leži ali sedi
Rama 90° abdukcije in komolec 90° fleksije
Zdravnik potisne humerus nazaj

Testi stabilnosti rame: spodnja nestabilnost
Znak sulkusa (spodnja glenohumeralna nestabilnost):
Ob potegu viseče roke navzdol se lateralno in pod akromionom oblikuje utor (lahko normalno pri mladih)
Komolec
Gibljivost
Fleksijska kontraktura
Palpacija tipičnih točk
Obseg
Testiranje moči
Ohlapnost

Komolec: gibljivost
Fleksija 0/150°
80° pro- in supinacije
Za funkcijo potrebnih 30/130 fleksije in 50 pro- in supinacije

Fleksijska konraktura
Komolec: palpacija tipičnih točk
Lateralni epikondil
Medialni epikondil
Olekranon
Glavica radiusa
Radiohumeralni sklep
Komolec
Merjenje obsega s šiviljskim metrom
Testiranje moči
Biceps
pro- in supinatorji
Maudsleyev test: boleča ekstenzija sredinca proti uporu: lateralni epikondilitis
Testiranje stabilnosti:
Valgus nateg
Varus nateg
Zapestje
Gibljivost
Obseg
Palpacija tipičnih točk
Tinelov znak
Phalenov znak
Zapestje
Gibljivost v °: funkcionalno fl. in ekst. po 65
Fleksija 75
Ekstenzija 70
Radialna deviacija 25
Ulnarna deviacija 45
Pronacija 60
Supinacija 60
Zapestje
Obseg
Palpacija:
Radialnega stiloida (stiloiditis, stenozantni tendinitis de Quervain)
Ulnarnega stiloida
Navikularke
Zapestje: utesnitev medianusa
Tinelov znak: parestezije po perkusiji medianusa
Phalenov znak: parestezije ob skrajni dorzifleksiji ali volarni fleksiji zapestja (držimo cca 30 sec do 1 min)
Dlan, prsti
Inspekcija
Gibljivost
Oteklina – obsegi
CMC sklep palca – palpacija
Ohlapnost sklepov
Testiranje moči
Dlan, prsti
Inspekcija, palpacija:
Oteklina DIP, PIP, MCP; CMC sklep palca (rizartroza)
Heberdenovi vozliči
Maleus deformacija
“Trigger finger/thumb”: preskakovanje in boleč pritisk na fleksor
Gibljivost v °:
MCP 90
PIP 110
DIP 80
Dlan, prsti
Ohlapnost sklepov
Stabilni v ekstenziji
Ohlapni v fleksiji
Ohlapnost ulnarnega kolateralnega ligamenta CMC sklepa palca po poškodbi

Testiranje moči
Hrbtenica
Opis hoje
Antalgičnost
Deviacija
Šepanje
Stoje
Inspekcija od strani in od zadaj
Opis fizioloških krivin
Hrbtenica
Stoje
Test predklona
Asimetrija toraksa, kifoza
Višina spine i.a.s. stoje
Test po Schobru in razteznost hrbtenice
Obseg predklona
Leže na hrbtu
Test po Lasegu
Psevdolasegue
Kontralateralni Lasegue in psevdolasegue
Hrbtenica
Leže na hrbtu
Moč mišičnih skupin
Senzibilnost
Refleksi
Babinski
Okvara koreninskega nivoja L4, L5, S1
Leže na trebuhu
SIS – Menelov test
Palpacija zadnjih spin in paravertebralno
Test na nateg femoralisa
Perkusija spinozusov
Hrbtenica
Hoja
Šepanje (vzrok)
Antalgično
Duchennovo (Trendeleburgov znak)
Peronealna hoja…
Hrbtenica
Inspekcija stoje:
Fiziološke krivine hrbtenice
Zravnana lordoza, kifoza
Kifotična drža
“kifoskolioza”
Deviacija pri lumboishialgiji
Geneza deviacije pri pritisku na ledveno korenino
Test predklona
Za skoliozo tipična asimetrija ob predklonu
Višina zgornje medenične spine stoje (spina iliaca ant. sup.)
Hitra orientacija o dolžini spodnjih ekstremitet
Ocena razteznosti hrbtenice z meritvijo po Schobru
Označi spinozus L5 in odmeri 10 cm proksimalno nad ledveno hrbtenico, označi tudi to mesto. Pacient napravi maksimalni predklon. Ponovno zmeri razdaljo med točkama. Normalno povečanje je razdalje je >=5 cm.
Schober
Obseg predklona
Predklon je rezultat gibljivosti ledvene hrbtenice, manj prsne, in kolkov
Kolena iztegnjena!
Opišemo obseg giba (do kolen, zgornje tretjine goleni, gležnjev, do tal, z dlanmi na tla…)
Leže na hrbtu: Lasegue; psevdolasegue; kontralateralni Lasegue/psevdolasegue
Groba mišična moč
Psoas L2
Kvadriceps L3
Antikus L4
Gluteus medius L5>L4
Ekstenzor palca L5
Gastroknemius S1
Sfinkter mehurja S2
Analni sfinkter S3
Senzibilnost
Dermatomska razporeditev na spodnjih udih
Refleksi
patelarni: L3, L4Ahilov: S1
Babinski
Okvara zgornjega motoričnega nevrona: plantarni odziv v ekstenziji
Koreninska okvara nivojev L4, L5, S1
Leže na trebuhu
Nateg sakroiliakalnega sklepa s hiperekstenzijo v kolku
(varianta natega SIS leže na boku)
Palpacija posteriornih spin
Palpacija intervertebralnih prostorov
Palpacija paravertebralne muskulature
Nateg femoralisa
Kolk
Gibljivost
Fiksacija medenice pri testiranju gibljivosti
Thomasov test in flektorna kontraktura
Absolutna dolžina
Navidezna dolžina
Funkcionalna dolžina
Palpacija tipičnih točk
Test FABER
Gibljivost v kolku
Leže na hrbtu
Pacient “poravnan” (medenica pravokotno na vzdolžno os ležišča)
Dva preiskovalca
Fiksacija medenice
Gibljivost v kolku
Fleksija
Thomasov test za identifikacijo flektorne kontrakture
Gibljivost v kolku
AbdukcijaAddukcija

Gibljivost v kolku
Zunanja rotacija
Notranja rotacija

Trebušna lega!
Dolžina spodnjih ekstremitet
Absolutna dolžina

Navidezna dolžina

Funkcionalna dolžina: izravnava medenice s podlaganjem
Palpacija tipičnih točk v predelu kolka
Veliki trohanter (vrh, zadnji rob)
Izstopišče ishiadikusa
Pulz arterije femoralis pod ingvinalnim ligamentom
Mali trohanter
Spina iliaka posterior
Test FABER: DDg kolk/SIS
Leže na hrbtu položi pacient stopalo na nasprotno koleno
Bolečina v dimljah govori za kolčno patologijo
Pritisk na koleno in nasprotno spino lahko povzroči bolečino v SIS
Koleno
Gibljivost
Fleksijska kontraktura
Obseg čez pogačico, 5 in 10 cm nad njo
“Ballotement” pogačice
Ohlapnost v frontalni ravnini
Anteromedialna nestabilnost, zadnji predal
McMurray
Zohlerjev test za hondropatijo
Palpacija tipičnih točk na kolenu
Testiranje moči
Gibljivost kolena
Rekurvatum (= hiperkekstenzija)
Fleksija
Minimalne rotacije v fleksiji (jih ne merimo)
Fleksijska kontraktura
Prava kontraktura (pasivno)
Izpad ekstenzije (aktivno)
Obsegi
Obseg čez pogačico (izliv)
5 cm nad pogačico (recesus)
10 cm nad pogačico (muskulatura – atrofija)
Ugotavljanje izliva v koleno
“Ballottement” patele
Bolnik leži
Desno koleno je iztegnjeno
Z levico iztisnemo suprapatelarni recesus
S prsti desnice hitro potisnemo patelo proti podlagi (femoralni trohleji)
Čutimo trd dotik kosti na kost
Os kolena
Biomehanična os stoje: center glavice kolka, center kolena, center gležnja
Odstopanje: varus, valgus
Ženske imajo konstitucionalni valgus (širša medenica)
Otroci sprva varus, nato valgus, nato normalno os
Varus, valgus artroza
Ohlapnost v frontalni ravnini
Koleno se na nateg odpira v ekstenziji (kar kaže na prizadetost prednje križne vezi) ali le v fleksiji 20-30°
Odpiranje na valgus nateg (X): ohlapnost medialne kolateralne vezi (in prednje križne vezi)
Odpiranje na varus nateg (O): ohlapnost lateralne kolateralne vezi (in prednje križne vezi)
Anteromedialna nestabilnost: sprednji križni ligament
Sprednji predalčni fenomen
Leže
Fleksija 90°
Vlek golenice navzpred
Primerjava D/L
Anteromedialna nestabilnost: sprednji križni ligament
Lachmanov test
Leže na hrbtu
Fleksija 20-30°
Z levico fiksiramo femur
Z desnico potegnemo golen navzpred
Primerjava D/L
Anteromedialna nestabilnost: zadnji križni ligament
Zadnji predalčni fenomen
Leže na hrbtu
Fleksija 80°
Pritisk navzad – translacija tibije na femorju
Podoben sprednjemu: repozicija iz subluksacije
Primerjava D/L
Pogled od strani (kontura kolena)
Manipulacija v fleksiji: meniskus
McMurrayev test
Prsti na sklepni špranji
Flektiramo/ekstendiramo/rotiramo
Čakamo preskok (ki ga včasih tudi slišimo)
Preskok je boleč

Pogačica
Največja sezamoidna kost
Izboljša učinkovitost ekstenzije kolena
Problem sprednje bolečnosti kolena, nestabilnosti pogačice
Test za hondropatijo patele
Zohlerjev test
Leže na hrbtu
Iztegnjeno koleno
Blag potisk patele navzdol
Kontrakcija kvadricepsa
Primerjava D/L
Bolečina
Palpacija tipičnih točk na kolenu
Adduktorni tuberkel
Vrh pogačice
Tuberozitas tibije
Glava fibule
Lateralni kolateralni ligament
Medialna in lateralna sklepna špranja
Narastišče tetiv pes anserinus
Gerdyjev tuberkel (narastišče traktusa iliotibialisa)
Testiranje moči
Testiranje moči ekstenzije kolena
Testiranje moči fleksije kolena
Gleženj in stopalo
Obseg
Palpacija tipičnih točk
Gibljivost v zgornjem skočnem sklepu
Subtalarna gibljivost
Dolžina Ahilove tetive
Moč: dorzifleksija, plantarna fleksija, peroneusa, postikus
Palec in mali prsti: tipične deformacije, gibljivost
Periferni pulzi
Obseg gležnja in palpacija tipičnih točk
Oteklina ob zvinu (primerjava D/L)
Palpacija maleolov, sklepne špranje, narastišča Ahilove tetive, glavice 5. metatarzale, navikularke, grče petnice
Gibljivost v zgornjem/spodnjem skočnem sklepu
Dorzifleksija
Plantarna fleksija
Ekvinus (ekvinovarus)
Kavus

Varus
Valgus (planovalgus)
Ahilova tetiva
Skrajšana: stopalo v plantarni fleksiji (ekvinusu)
Thompsonov test
Pacient leži na trebuhu
Ob gnetenju gastroknemiusa pride pri intaktni Ahilovi tetivi do plantarne fleksije v gležnju
Če je strgana, giba ni
Moč mišic ob gležnju
Plantarna fleksija
Dorzifleksija
Peroneusa
postikus
Palec in mali prsti
Haluks valgus
Haluks rigidus
Digitus fleksus
Digitus maleus
Periferni pulzi na nogah
Ortopedske bolezni – predavanja!
prirojena stanja (displazija kolka, ekvinovarus stopala)
razvojne anomalije (skolioza)
degenerativne bolezni (diskus, sklepni hrustanec)
poškodbe
vnetja (revmatoidni, seronegativni, bakterijski artritis)
tumorji (primarni in sekundarni)
… (vaskularne motnje, presnovne bolezni…)
Ortopedske bolezni
pogoste v ambulanti družinskega zdravnika (v vseh življenjskih obdobjih, predvsem pri delovni populaciji in v starosti)
konservativno zdravljenje (ortoped, fiziater, revmatolog)
kirurško zdravljenje (ortoped, travmatolog)
Kako postaviti diagnozo in ugotoviti stopnjo okvare
anamneza
opazovanje pri gibanju
inspekcija
palpacija
meritev gibljivosti sklepov (aktivna, pasivna)
refleksi, senzibiliteta, groba moč
specialni testi

Kako postaviti diagnozo in ugotoviti stopnjo okvare
rentgenogram (nativni, tomogram, kontrastno slikanje)
preiskave telesnih tekočin
CT
MRI
UZ
scintigrafija skeleta
nevrofiziološke preiskave
bakteriologija, citologija, histologija

Anamneza (družinska, osebna)
starost
poklic oz. delovne obremenitve
nastop simptomov
spontano
poškodba
prvič ali ponovno
trajanje

bolečina
opis
pogostnost
mirovanje, napor
izžarevanje
sprožilni dejavnik
zatikanje, nestabilnost sklepa
otekanje
nevrološki simptomi
zdravila, druge bolezni, alergije, operacije, zlatenica
Opazovanje pri gibanju
drža
sposobnost premikanja, pripomočki
šepanje
oblika telesa, hrbtenice, udov
prikrajšava udov
zakrčenost sklepov
atrofija mišic
barva kože, prisotnost brazgotin
Pregled po področjih
hrbtenica (vratna, prsna, ledvena)
kolk
koleno
rama
(komolec, zapestje, gleženj, stopalo)
Ledvena hrbtenica
anamneza
začetek težav
lokalizacija bolečine
vpliv napenjanja
vpliv mirovanja, hoje
sfinktri
mravljinčavost, občutek, moč
Ledvena hrbtenica
opazovanje pri gibanju
deviacija
predklon, zaklon, odklona
hoja (po prstih, petah)
meritev po Schobru
Ledvena hrbtenica
palpacija
trnov vretenc
medvretenčnih prostorov
posteriornih spin
izstopišč in debel ishiadikusa
Ledvena hrbtenica – specialni testi
Ledvena hrbtenica – specialni testi
Ledvena hrbtenica
nevrologija
refleksi
senzibiliteta
groba moč
“prekrivanje” dermatomov in miotomov
(dolgi ekstenzor palca “mono”inervira korenina L5)
stoja na petah L5
stoja na prstih S1
refleksi
patelarni L3, L4
ahilov S1
senzibiliteta
hrbt. stopala znotraj L5
hrbt. stopala zunaj S1
Ledvena hrbtenica – dodatne preiskave
rtg za izključitev vnetja, tumorja
LSR in CT
MRI
EMG
funkcionalno slikanje
diskografija

degenerativne spremembe hrbtenice so običajen izvid
Kolk
anamneza
bolečina v dimljah in/ali stegnu in/ali kolenu
(bolečina na zunanji strani kolka ni značilna za intraartikularno patologijo)
bolečina ob artrozi
začetna artroza: bolečina ob vstajanju
izražena artroza: + bolečina ob hoji
napredovala artroza: + bolečina v mirovanju
Kolk
opazovanje pri gibanju
šepanje
antalgično
Duchennovo
Trendelenburgov znak
antalgično šepanje:
skrajšana faza obremenitve
nagib na bolno stran

(bergla na zdravi strani, tovor na bolni strani)
Kolk
inspekcija
izliva ali vnetja se navadno ne vidi, razen kadar je (septično) vnetje prodrlo že v podkožje
palpacija
sklep leži globoko in ga je težko palpirati
občutljivost velikega trohantra govori za periartikularno patologijo
občutljivost na indirektni udarec
Kolk
Kolk
flektorna kontaktura: Thomasov test:
skrajna fleksija nasprotnega kolka obliterira lumbalno lordozo, zato se manifestira flektorna kontraktura, ki jo je pacient kompenziral s povečano lumbalno lordozo
adduktorna kontraktura: funkcionalno krajša noga
abduktorna kontraktura: funkcionalno daljša noga
najpogostejša je kombinacija flektorne, adduktorne, zunanje rotatorne kontrakture
Kolk
Kolk
meritev dolžine udov
palpacija anteriornih superiornih spin ali iliakalnih krist stoje; ocena nagiba medenice
meritev absolutne dolžine spodnjih udov leže (od SIAS do medialnega maleola)
pomembnejša od relativne dolžine (od popka do medialnega maleola) je funkcionalna dolžina, ki je odraz vseh kontraktur in prikrajšav
rentgenska skenometrija
Kolk
pri bolečini v predelu kolka vedno vsaj orientacijsko preglej ledveno hrbtenico ter koleno na isti strani! Velja tudi obratno: pri bolečini v kolenu ali ledveni hrbtenici vedno preglej tudi kolka;
preglej tako aktivno kot pasivno gibljivost, predvsem v smeri fleksije;
pri prizadetosti kolka sta najprej omejeni rotaciji (orientacijski pregled leže na trebuhu)
Koleno
velik sklep
leži neposredno pod kožo
podvržen poškodbam
meniskusa zagotavljata maksimalno elastičnost ob maksimalni stabilnosti sklepa
za stabilnost so pomembne vezi
Koleno
anamneza
poškodba
bolečina v skepovni špranji s preskakovanjem
občutek nestabilnosti
zaskočen sklep (inkarceracija meniskusa)
oteklina nekaj ur po poškodbi govori za okvaro meniskusa, takoj po poškodbi pa za krvavitev v sklep (vezi, zlom)
Koleno
opazovanje pri gibanju
antalgično šepanje in šepanje zaradi kontrakture
stabilnost sklepa (odpiranje v varus/valgus) ob obremenitvi
inspekcija
os spodnjega uda (normalna, varus, valgus, rekurvatum = hiperekstenzija)
oteklina, rdečina
kontraktura (flektorna)
Koleno
palpacija
nežno!
izliv (balotement –balotma– patele)
občutljivost sklepnih špranj
občutljivost pogačice
občutljivost obsklepnih struktur
Koleno
meritev gibljivosti
rekurvatum
flektorna kontraktura (“pasivna”)
deficit ekstenzije (“aktiven”)
fleksija (aktivna in pasivna)
manipulacija v fleksiji
fleksija + rotacija
test meniskusov (McMurray)
Koleno
testi stabilnosti
varus, valgus stres
v ekstendiranem položaju
pri 20° fleksije
palpacija lateralne kolateralne vezi (št. 4)
testi sprednje križne vezi (LCA)
sprednji predalčni fenomen
Lachmanov test
pivot-shift test
test zadnje križne vezi (LCP)
zadnji predalčni fenomen
Koleno
pogačica
občutljivost na pritisk in ob palpaciji medialne površine
krepitacije pri gibanju (normalno)
občutljivost ob fiksiranju pogačice in hkratnem dvigu iztegnjene noge (Viberg)
Smilliejev test (apprehension test)
občutljivost vrha pogačice (“jumper’s knee”)
Koleno
rentgenska diagnostika
slikanje stoje za oceno obrabe hrustanca medialnega/lateralnega kompartmenta
tunelska projekcija za interkondilarni predel (prosto telo, osteohondritis disekans)
stranska projekcija v fleksiji 30° za oceno višine pogačice in displazije trohleje
(aksialna projekcija v različnih položajih fleksije za oceno prileganja pogačice)
fabela (sezamoidna koščica za kolenskim sklepom) je normalen pojav
Rama
glenohumeralni sklep
akromioklavikularni sklep
skapulotorakalni stik
sternoklavikularni sklep
vezi med klavikulo in skapulo
“skapulohumeralni ritem”

Rama
opazovanje pri gibanju
habitualna luksacija
“scapula alata” pri naslanjanju na steno (pareza n. thoracici longi ali m. serrati ant.)
inspekcija
atrofija deltoida, supraspinatusa
luksacija (anteriorna, posteriorna)
akromioklavikularna sindezmoliza (“klavirska tipka”)
Rama
Palpacija
Subakromialni prostor
Akromioklavikularni sklep
korakoid


Gibljivost (akt./pas.)
abdukcija
addukcija
antefleksija
zunanja rotacija
notranja rotacija (v addukciji ali v abdukciji 90°)
Rama
specialni testi
bolečinski lok
Neerov test
Jobov test
utesnitev tetiv rotatorne manšete med glavico humerusa in akromionom = utesnitveni sindrom rame
supraspinatus
infraspinatus
teres minor
subskapularis