Priporočena literatura

DOMACA LITERATURA:

Prof. Srakar, Ortopedija, Ljubljana, 1995.
Ortopedski dnevi - zbornik predavanj za zdravnike splosne medicine
Hrbtenica v rasti in razvoju, Ljubljana, 1983.
Simpozij o cervikalnem in brachialnem sindromu, Ljubljana, 1984.
Punkcije in infiltracije v ortopediji, Ljubljana, 1985.
Bolecina v krizu, Ljubljana, 1986.
Fizikalna terapija v ortopediji, Ljubljana, 1987.
Novosti v ortopediji I. del, Ljubljana, 1988.
Novosti v ortopediji, II. del, Ljubljana, 1989
Stopalo, Ljubljana, 1990.
Delazmoznost ortopedskega bonika, Ljubljana, 1991.
Bolezni ramenskega obroca, Ljubljana, 1992.
Ortopedska problematika otroskega kolka od rojstva do zakljucke rasti, Ljubljana, 1993.
Bolezni in poskodbe kolen, Ljubljana, 1994.
Bolezni kolka pri odraslem, Ljubljana, 1995.
Utesnitveni sindrom v ortopediji, Ljubljana, 1996.
Brecelj J., Kurnik J., Kirursko zdravljenje bolnika z juvenilnim revmatoidnim artritisom.
V: Krzisnik C., Epilepsije in krci pri mladostniku, Anemija, Otroska revmatologija, (izbrana poglavja iz pediatrije). Ljubljana, Medicinska fakulteta, Katedra za pediatrijo, 1992: 152-158.
Brecelj J., Baebler B., Prehodni sinovitis kolka, 12. Dercevi pediatricni dnevi, Zbornik, Ljubljana, 1991: 395-400.


TUJA LITERATURA:

J. Crawford Adams, Outline of Orthopaedics, 9 th. ed., Churchill Livingstone, London, 1981,
J. Crawford Adams, Outline of Fractures, 8: th. ed., Churchill Livingstone, London, 1983.
Pecina M., in sod., Ortopedija, Zagreb, 1996.
Horst Cotta, Orthopaedie, Thieme Verlag.
Baumgartner, Checkliste Ortopaedie, Thieme Verlag.
Spier, Checkliste Gipstechnik, Thieme Verlag.
Heime, Checkliste Traumatologie, Thieme Verlag.
Kapandji, the Phisiology of theJoints, Churchill Livingstone,