Pisna vprašanja - izbirni predmet

Vprašanja na roku 8.1.2019:
1. Spinalna stenoza
2. Primarna in sekundarna artroza
3. Razlike v dolžini spodnjih udov
(Vsako vprašanje je imelo še 'podvprašnja' v smislu usmeritev o čem pisat, ampak se ne spomnim natančno kaj.)