Karcinom grla (ppt)

Datoteke:
DatotekaVelikost
Snemi datoteko (karcinom_grla2.ppt)karcinom_grla2.ppt348 kB
1.0 ANATOMIJA IN FUNKCIJA
Sluznica z dvema parnima gubama razdeli grlo na tri dele
Grlo opravlja tri funkcije
2.0 INCIDENCA
Od leta 1980 incidenca karcinoma glasilk pri moških narašča, incidenca supraglotičnega karcinoma pa je po letu 1996 začela upadati, incidenca neopredeljene lokacije v grlu pa se ni spremenila
Predvidevamo, da se bo do leta 2009 incidenca raka grla še nekoliko povečala
3.0 RIZIČNI FAKTORJI
-kajenje
-alkohol
-onesnažen zrak
-ionizirajoče sevanje
-industrija ( ekspozicija težim kovinam:krom, nikelj, uran in azbest )
4.0 HISTOLOGIJA
1.navadna hiperplazija
2.abnormalna hiperplazija
3.atipična hiperplazija-PREKANCEROZA
4.karcinom
-karcinoma in situ- NEINVAZIVNI KARCINOM
-INVAZIVNI KARCINOM - večinoma so to ploščatocelični karcinomi ( nad 90 )

5.0 PATOGENEZA / KLINIČNA SLIKA
6.0 DIAGNOSTIKA
Pri vsakem bolniku, ki je hripav ali pa navaja bolečine oz. neugodje v grlu, moramo narediti posredno laringoskopijo, ki prikaže razmeroma večje spremembe na sluznici grla
Če so spremembe majhne in omejene ali če ne najdemo nobene anatomske ali funkcijske spremembe, ki bi ustrezala težavam bolnika, izvedemo laringomikroskopijo (neposredna laringoskopija)
Avtofluorescenca tkiva izvana s lasersko svetlobo je ena od novejših možnosti za odkrivanje in zamejitev zgodnjih oblik raka v grlu
Najnovejše raziskave kažejo, da bi raven hialuronidaze PH-20 v tkivu grla lahko uporabili kot tumorski označevalec in napovedni dejavnik pri bolnikih z rakom grla, morda pa tudi kot presejalni test
7.0 ZDRAVLJENJE
Terapija je odvisna od tipa karcinoma
SUPRAGLOTISNI KARCINOM
-supraglotisna (horizontalna) hemilaringektomija
-laringektomija (odstranitev vsega grla)
-regionalne metastaze zdravimo kirurško
GLOTISNI KARCINOM
-hordektomija ali odstranitev glasilke
-vertikalna hemilaringektomija
-laringektomija pri fiksirani glasilki
SUBGLOTISNI KARCINOM
-zdravljenje je kirurško, običajno laringektomija z obsevanjem
8.0 REHABILITACIJA
Nadomestila za govor in proizvodnjo zvoka

Komplikacije zaradi traheostome

Psihološke in socialne posledice laringektomije
9.0 ZAKLJUČEK
Že splošni zdravnik mora pri pregledu bolnikov, ki tožijo o težavah v zgornjih dihalih, pomisliti na malignom in bolnika poslati na specialistični pregled. Le tako bomo bolnika najhitreje in najmanj boleče ozdravila.