Priporočena literatura

Fras AP, ed. Onkologija. Ljubljana: Katedra za onkologijo in radioterapijo, Onkoloski institut, 1994.
DeVitta VT, jr, Hellman S; Rosenberg SA, eds. Cancer: Principles and Practice of Oncology. Philadelphia: Lippincott, 1997.
Letna porocila Registra raka za Slovenijo
Izbrani pregledni slanki, ki jih dobijo studenti na posameznih seminarjih oz. predavanjih.