Gradivo in literatura (novejša priporočila)

Povzeto po straneh Katedre za oftalmologijo
http://www.ksmf.org/oftalma/gradiva.asp


LITERATURA, DOSTOPNA V KNJIŽNICI MF

Komentar: prof.dr.Marko Hawlina, dr.med.A colour atlas of ophthalmological diagnosis
Bedford, M.A. ES=2nd ed. reprinted 1987 PY=1986 PP=London PU=Wolfe Medical Publications Ltd ID=856084
Kratek atlas s tipičnimi kliničnimi primeri.OK.

Atlas of clinical ophthalmology
Spalton, David J.-urednik ; Hitchings, Roger A.-urednik ; Hunter, Paul A.-urednik ES=2nd ed. PY=1994 PP=London PU=Wolfe ID=1362196
Odličen atlas z veliko lepimi slikami in kratko a koncizno razlago. Žal jih ni veliko na voljo.

Clinical ophthalmology : a systematic approach
Kanski, Jack J.-avtor ES=3rd ed., reprinted 1995 PY=1994 PP=Oxford PU=Butterworth-Heinemann ID=1479188

Clinical ophthalmology : a systematic approach
Kanski, Jack J.-avtor ES=3rd ed., reprinted PY=1997 PP=Oxford PU=Butterworth-Heinemann ID=1752852
Odličen učbenik. Ne ustrašite se obsega, ker je vsaj pol strani ilustrativnih shem in tipičnih kliničnih slik. Žal jih ni veliko na voljo.

Clinical ophthalmology : a test yourself atlas
Kanski, Jack J.-avtor ; Nischal, Ken K.-avtor PY=1995 PP=Oxford PU=Butterworth-Heinemann ID=1435668
Kratek atlas z vprašanji, zelo dober predizpitni repetitorij.

Nujna stanja v oftalmologiji
Brovet-Zupančič, Irena-avtor ES=2.izd. PY=1987 PP=Ljubljana PU=OO ZSMS Medicinske fakultete ID=4024832
Še vedno aktualna brošura, ki je v pomoč pri študij in pri vajah, ni pa osnovni učbenik za stomatologe, kot se včasih misli.

Oftalmologija
Bradamante, Želimir-avtor ; Čupak, Krešimir-urednik PY=1994 PP=Zagreb PU=Nakladni zavod Globus ID=106559
Oftalmologija
Čupak, Krešimir-urednik ES=2. obnovljeno i dop. izd. PY=1988 PP=Zagreb PU=Jumena ID=136962

Oftalmologija
Čupak, Krešimir ES=3. izd. PY=1990 PP=Zagreb PU=Jumena ID=17797378
Oftalmologija : udžbenik za studente medicine
Blagojević, Milan-urednik ; Litričin, Olga-urednik ES=10. prešt. izd. PY=1991 PP=Beograd ; Zagreb PU=Medicinska knjiga ID=376340
Za vse knjige od Čupaka in Blagojeviča velja, da so rahlo obsežne in nepraktično pisane, so pa v pomoč tistim, ki slabše obvladajo angleščino.

Ophthalmology : a short textbook : 292 illustrations, 23 color plates with 73 figures
Hollwich, Fritz-avtor ES=2nd revised ed. PY=1985 PP=Stuttgart ; New York ; New York PU=Thieme ; Thieme-Stratton ID=1438484

Pocket atlas of ophthalmology
Hollwich, Fritz-avtor ES=2nd revised edition PY=1986 PP=Stuttgart ; New York PU=Georg Thieme Verlag ID=997908
Hollwich je bil dogo ena najpriljubljenejših kratkih učbenikov za študente. Žal je nehal izhajati in ga je nadomestil Lang. Lang je sicer nekoliko manj sistematičen, vendar je podobno zasnovan, le nekoliko preveč "linearen" (ne poudari bistvenih stvari).

Rdeče oko : zbornik predavanj
Kosec, Dragica-urednik PY=1995 PP=Ljubljana PU=Univerzitetna očesna klinika ; Katedra za oftalmologijo MF ID=57771776
Koristno.

Practical ophthalmology: a manual for beginning residents. Wilson, Fred M. 4th ed. San Francisco: American Academy of Ophthalmology, 1996
Odličen priročnik za vaje. Razloži uporabo vseh pripomočkov in izvedbo veščin. Žal jih ni veliko na voljo. Eden od virov, ki jih posebno priporočam na vajah.

The physicians guide to eye care / Jonathan D. Trobe. - San Francisco : American Academy of Ophthalmology, 1993. - XIII, 8, 188 str. + The physicians guide to eye care, Chapter 7 update, 1997


Sodobno in praktično napisana knjiga o najpogostejših očesnih boleznih s stališča splošnega zdravnika. Zelo priporočam kot repetitorij in priročnik v splošnih ambulantah.Ophthalmology secrets: questions you will be asked/ James Vander, janice A. Gault. Philadelphia: Hanley˛Belfus, 1998
Zelo dobra zbirka tipičnih vprašanj s kratkimi in konciznimi odgovori. "Problem based" pristop. Zelo priporočam.Še vedno velja, da je za poglavje refrakcije in tudi za terminologijo še vedno priporočljiva ustrezna poglavja iz knjige: L.Ješe: Oftalmologija, 1947. Ostalo v tej knjigi je sicer zanimivo, z vidika opisov še kar uporabno, terapija pa je polna zanimivosti iz časov pijavk in mlečnih injekcij. Fotokopirajte.