Priporočena literatura

Temeljni ucbenik:

Integrated clinical science-Neurology: R.W.R. Russell, C.M. Wiles, Heinemann, 1985.
Brain`s clinical neurology, revised by Sir R. Bannister, Oxford, zadnja izdaja.
Clinical neurology, C.D. Marsden, T.J. Fawler, Edvard Arnold, 1989.

Uporabni so vsi trije ucbeniki, priporocljiv vrstni red za studij: 3,2,1.

Navodila za vaje:
Klinicna nevroloska preiskava, Anton Lavric, Ur.: Martin Janko, Ljubljana, Medicinski razgledi, 1996, ( osnovni pripomocek za vaje).

Pripomocek predklinicnega dela, ki olajsa razumevanje nevrologije:
Topical diagnose in neurology: anatomy, phisiology, signs, symptoms Peter Duus, Thieme, 1989, (pripomocek za razumevanje nevrologije).

Prispevki v obliki clankov:
Visja zivcna dejavnost, Med. Razgl., 1992, 31:369-400. D. Vodusek
Gibanje, Med. Razgl., 1987, 26:377-349. M. Janko
Motnje gibanja, 1991, 30:55-69. M. janko
Zdravljenje epilepsije z antiepileptiki, 1990, 29:331-345. M. Janko

(Obstaja se nekaj clankov, ki so ze deloma zastareli; vsebina ucbenika sicer pokriva vso materijo).