Povzetki snovi

Imunologija: izpiski iz učbenika, napisani zelo podrobno

Bakterije: bolj ali manj prepisano iz izročkov s spletne učilnice, tiste bakterije, ki manjkajo v izročkih, manjkajo tudi tukaj

Glive, praživali: izročki s spletne učilnice

Virusi: za večino virusov narejeno po povzetkih na koncu poglavij učbenika Medicinska virologija, za herpesviruse in viruse hepatitisa pa po celotnem poglavju

Za izpit je potrebno znati vsaj te celotne povzetke.