Priporočena literatura

Ucbeniki
DOMACA LITERATURA:

1. Likar M, Dragas AZ, Kotnik V. Mikrobiologija in imunologija, Splosni del. Ljubljana: Medicinska fakulteta, 1989
2. Likar M. Mikrobiologija in imunologija, Specialni del. Ljubljana: Medicinska fakulteta,1986
3. Logar J. Medicinska parazitologija, Ljubljana: DZS, 1991
4. Vozelj M. Temelji imunologije. Ljubljana: DZS, 1985,
5. Hren Vencelj H, Gubina M, Dragas AZ, Stropnik Z, Logar J. Moznosti laboratorijske diagnostike mikrobnih povzrociteljev bolezni. Ljubljana: Medicinska fakulteta, 1992.
6. Dragas A.Z. Preprecevanje infekcij v zdravniskih ordinacijah. Ljubljana: DZS, 1993
7. Dragas A.Z. Preprecevanje infekcij v zobozdravstvu, Ljubljana: Medicinska fakulteta, 1991.
8. Banic S. Repetitorij mikrobiologije za studente stomatologije. Ljubljana: Medicinska fakulteta, 1972. str. 15-27.
9. Andlovic A, Avsic-Zupanc T,Dragas AZ, GubinaM, Hren-Vencelj H, Ihan A, Koren S, Kotnik V, Logar J, Marin J, Premru-Mueller M, Poljak M, Ruzic E, Seme K. Praktikum iz mikrobiologije in imunologije za studente medicine. Ljubljana: Medicinska fakulteta, 1995.
10. Andlovic A, Avsic-Zupanc T, Gubina M, Hren-Vencelj H, Ihan A, Koren S, Kotnik V, Logar J, Marin J, Premru-Mueller M, Poljak M, Ruzic E, Seme K. Praktikum iz mikrobiologije in imunologije za studente stomatologije. Ljubljana: Medicinska fakulteta, 1995.
11. Vozelj M. Imunologija - Enciklopedijski prirocnik. Ljubljana: DZS, 1996.
12. Dragas AZ. Oralna bakteriologija. Ljubljana: DZS, 1996.
13. Curin-Serbec V, Ihan A, Jeras M, Kotnik V, Simcic S, Wraber B. Imunologija. Prirocnik za vaje. Ljubljana: Medicinska fakulteta, 1996.
14. Gastritis in z njim povezane bolezni / 27. memorialni sestanek profesorja Janeza Plecnika;. Cerar A, Krizman I, eds. Ljubljana: Medicinska fakulteta, Institut za patologijo, 1996:42-57, 63-66, 93-112, 121-127.
15. Posvetovanje ob 45. obletnici Instituta za mikrobiologijo Medicinske fakultete v Ljubljani, Likar M. ed. Ljubljana: Medicinska fakulteta, 1990.
16. Karakasevic B. i saradnici. Mikrobiologija i parazitologija. Beograd-Zagreb: Medicinska knjiga, 1989.
17. Ugotavljanje in preprecevanje bolnisnicnih okuzb za medicinske sestre in zdravnike. Dragas AZ, ed. Ljubljana: Medicinska fakulteta, 1984.
18. Dragas AZ. Prirocnik za preprecevanje bolnisnicnih infekcij za zdravnike in medicinske sestre. Ljubljana: Medicinska fakulteta, 1984.
19. Posvetovanje ob 40. obletnici Instituta za mikrobiologijo MF, Ljubljana 1985, Zbornik del.
20. XXII. Memorialni sestanek profesorja Janeza Plecnika, Ljubljana 1991. Zbornik del.
21. Zbornik 2. tecaja Slovenskega mikrobioloskega drustva: Nacini priprave in uporabe monoklonskih protiteles. Ljubljana, 1995. Slovensko mikrobiolosko drustvo, 1995. 28-30
22. Akutna bakterijska vnetja spodnjih dihal. Slovensko zdravnisko drustvo. Sekcija za klinicno mikrobiologijo in hospitalne infekcije. Lipica, 1996.
TUJA LITERATURA:
1. Greenwood D, Slack RCB, Peutheror JF. Medical Microbiology. 14th ed., Hong Kong: Churchill Livingstone, 1992, ali zadnja izdaja
2. Jawetz, Melnick, Adelberg"s. Medical Microbiology. East Norwalk: Appleton & Lange, 1991 ali zadnja izdaja
3. Mims CA, Playfair JHL, Roitt IM, Wakelin D, Williams R, Anderson RM. Medical Microbiology. London: Mosby Europe Limited, 1993 ali zadnja izdaja.
4. Roitt I M. Essential Immunology. 7th ed. Oxford: Blackwell Scientific Publication,1991, ali zadnja izdaja
5. Willet NP, White RR, Rosen S. Essential Dental Microbiology. 1st ed. East Norwalk: Appleton & Lange, 1991 ali zadnja izdaja.

OBJAVLJENI DOMACI IN DRUGI CLANKI, KI SE PRIPOROCAJO ZA STUDIJ:

1. Avsic-Zupanc T, Likar M, Novakovic S, Cizman B, Kraigher A, van der Groen G, Stojanovic R, Obradovic M, Gligic A, Le Duc J. Evidence of the presence of two Hantaviruses in Slovenia, Yugoslavia. Arch Virol 1990, (Suppl.l): 87-94.
2. Avsic-Zupanc T. Hemoragicna mrzlica z renalnim sindromom v Sloveniji. Zdrav Vestn 1991; 60: 469-71.
3. Kraigher A, Avsic-Zupanc T, Kovacevic M, Matjasic M, Maticic M. Tick borne-encephalitis in Slovenia. Ellipse 1991; 29: 462-463.
4. Cimperman J, Strle F, Maraspin-Carman V, Lotric-Furlan S, Ruzic-Sabljic E, Avsic-Zupanc T. Concomitant infection with Tick-borne encephalitis virus and Borrelia burgdorferi. Acta dermatovenerologica A.P.A. 1994; 3 (1/2): 121-125.
5. Avsic-Zupanc T, Poljak M. Hantavirus genomic variation and disease distribution. Zdrav Vestn 1994; 63 Suppl 2: 25-27.
6. Avsic-Zupanc T, Poljak M, Furlan P, Kaps R, Xiao S-Y, LeDuc JW. Isolation of a strain of a Hantaan virus from a fatal case of hemorrhagic fever with renal syndrome in Slovenia. Am J Trop Med Hyg 1994; 51: 393-400.
7. Avsic-Zupanc T, Poljak M, Maticic M, Radsel-Medvescek A, LeDuc JW, Stiasny K, Kunz C, Heinz FX. Laboratory acquired tick-borne meningoencephalitis: characterization of virus strains. Clinical and Diagnostic Virology 1995; 4: 51-59.
8. Zolnir-Dovc M, Poljak M, Seme K, Rus A, Avsic-Zupanc T. Evaluation of Two Commercial Amplification Assays for Detection of Mycobacterium tuberculosis Complex in Respiratory Specimens. Infection 1995; 23: 216-221.
9. Avsic-Zupanc T, Petrovec M, Jelovsek M, Strle F. Medicinsko pomembni arbovirusi v Sloveniji. Zdrav Vestn 1995; 64: Suppl III: 15-9.
10. Ravnik M, Hren-Vencelj H, Avsic-Zupanc T, Poljak M, Potocnik M, Bokal-Vrtacnik E. Verizna reakcija s polimerazo v diagnostiki urogenitalnih okuzb z bakterijo Chlamydia trachomatis - preliminarni rezultati. Zdrav Vestn 1995; 64: Suppl III: III-69-71.
11. Avsic-Zupanc T, Toney A, Anderson K, Chu Y-K, Schmaljohn CS. Genetic and antigenic properties of Dobrava virus: a unique member of the Hantavirus genus, family Bunyaviridae. Journal of General Virology 1995; 76 : 2801-2808.
12. Hren-Vencelj H,Avsic-Zupanc T, Kese D. Rickettsial infections in Slovenia. Acta dermatovenerologica A. P. A. 1996; 5(1): 15-19.
13. Avsic-Zupanc T. Laboratorijska diagnostika hemoragicne mrzlice z renalnim sindromom. In: Nefrologija 1996. Eds.: Bren AF, Kajtna-Koselj M, Kandus A, Kveder R, Nefroloska klinika, Ljubljana 1996: 97-104.
14. Petrovec M, Lotric-Furlan S, Avsic-Zupanc T. Erlihioze. Med Razgl 1995; 34: 487-499.
15. Drinovec B, Poljsak Prijatelj M, Kuret J, Mannweiler K. Interakcije med virusi. Zdrav Vestn 1995; 64: III-25-7
16. Ihan A. Monoklonska protitelesa, ki omogocajo opredelitev imunskega stanja. Zdrav Vestn 1994;63:457-60
17. Ihan A. Imunomodulacija pri zdravljenju raka. Farm Vestn 1994;45:117-128
18. Ihan A. Imunski mehanizmi, ki omogocajo obrambo pred tumorji. Farm Vestn 1994;45:109-116
19. Ihan A. Cell surface molecules that regulate ability of NK cells to kill their targets. Zdrav Vestn 1994;63: suppl II-53-5
20. Ihan A. Vloga specificnih in nespecificnih imunskih mehanizmov pri obrambi pred tumorji. Med Razgl 1994;33:361-9
21. Ihan A. Imunsko zdravljenje tumorjev. Med Razgl 1994;33:491-500
22. Ihan A. Mehanizmi preobcutljivostnih reakcij. Farm Vestn 1995;46:146-161
23. Ihan A, Kotnik V, Tomazic J, Ferlan-Marolt V, Tepes B, Gubina M. Immunological response to Helicobacter pylori. AAMJ 1996 5:29-33
24. Ihan A. Imunski odgovor v ustni votlini. Med razgl 1995;35:337-42
25. Ihan A. Analiza imunskih celic s pretocnim citometrom. Farm Vestn 1996;47:275-279
26. Ihan A. Imunski mehanizmi proti bakterijam, virusom in zajedalcem. Med Razgl 1996;32
27. Ihan A. Uporaba pretocne citometrije za spremljanje lokalnih imunskih reakcij. Zdrav Vestn 1996;65:645-7
28. Ihan A. Immune events in multiple sclerosis. V: Proceedings of the Symposium on multiple sclerosis. Ljubljana 1995:10-15
29. Ihan A. Mikrobi in ljudje. Appendicitis. MF S.C.ENE 1995;1:13-18
30. Ihan A. Evolucija imunskega prepoznavanja tujkov. Proteus 1996;59:157-166
31. Kese D, H Hren-Vencelj, M Socan, B Beovic, M Cizman. Prevalence of Antibodies to Chlamydia pneumoniae in Slovenia. Eur J Clin Microbiol Infect Dis 1994; 13: 523-4.
32. Kese D, H Hren-Vencelj, J Marin, A Knol. Okuzbe z respiratornim sincicijskim virusom v obdobju 1990-1995 v Sloveniji. Zdrav Vestn1995; 64: Suppl III:21.
33. Kese D. Mikrobioloska diagnostika infekcij z bakterijo Chlamydia pneumoniae. Dragas A Z , ed. Akutna bakterijska vnetja spodnjih dihal, Lipica 1996; 57-60. Zbornik strokovnega srecanja.
34. Socan M, B Beovic, D Kese. Chlamydia pneumoniae-Novi povzrocitelj okuzbe dihal. Zdrav Vestn 1992; 61:617-9.
35. Socan M, B Beovic, D Kese. Chlamydia pneumoniae and meningoencephalitis. N Engl J Med 1994; 331: 406.
36. Koren S. Tumorski virusi. Med Razgl 1989; 28:197-208.
37. Koren S. Virusna cepiva. Med. Razgl 1990; 29: 249-58.
38. Kotnik V. Celicni imunski odziv. V: Klinicna imunologija, Predavanja s podiplomskega seminarja iz alergologije in klinicne imunologije, Skripta, Golnik1984;
39. Kotnik V: Delovanje imunskega sistema. V: Interna medicina. Eds. Kocijancic A in Mrevlje F. Drzavna zalozba Slovenije, Ljubljana 1993, 843-54
40. Kotnik V. Imunski odziv po infekciji s HIV. Med Razgl 1989; 35-42
41. Klampfer L, Kotnik V, Interlevkini in imunski sistem. Zdrav Vestn 1992; 61: 35-40
42. Tomazic J, Vidmar L, Martincic M, Ovcak S, Ermenc B, Cerk M, Kotnik V. Nevroaids - prikaz nasih bolnikov in pregled literature. Zdrav Vestn 1992; 61: 353-357
43. Kotnik V. Imunski odziv proti lastnim antigenom in avtoimunske bolezni scitnice. Radiol Oncol 1993; 27 Supp 6: 149-54
44. Kotnik V, Kirschfink M. Kako spoznati motnje v delovanju komplementnega sistema Zdrav Vestn 1995; 64: 335-43
45. Kotnik V. Ugotavljanje vzroka nekaterih kronicnih ponavljajocih se okuzb. Zdrav Vestn 1995; 64: III-73-9
46. Kuret J.: (1995) Ohranitev ultrastrukture bioloskega materiala s kriofiksacijo in kriodehidracijo. Zdrav Vestn; 64: III-29-33
47. J Logar, A Kraut, M Likar. Toxocara antibodies in patients with visceral or ocular disorder in Slovenia. Infect 1993; 21: 27-29.
48. J Logar, A Andlovic, M Poljsak-Prijatelj. Incidence of Blastocystis hominis in patients with diarrhoea. J Infect 1994; 28: 151-154.
49. J Logar, Z. Novak-Antolic, A Zore. Serological screening for toxoplasmosis in pregnancy in Slovenia. Scand J Infect Dis 1995; 27: 163-164.
50. J Logar, M Poljsak-Prijatelj, A Andlovic. Ciklosporioza v Sloveniji. Zdrav Vestn 1995; 64: 85-86.
51. J Logar, M Poljsak-Prijatelj, A Andlovic. Incidence of Cryptosporidium parvum in patients with diarrhoea. J Eukaryot Microbiol 1996; 43: S 67.
52. J Logar. Presejalni testi za toksoplazmozo v nosecnosti. I. Kongres ginekologov in perinatologov Slovenije. Zbornik prispevkov, Portoroz 1996, 146-148.
53. Marin J. Virusi.V: Raspor P, ed. Biotehnologija, BIA d.o.o., Ljubljana 1992:17-28.
54. Poljak M, Ferluga D, Gale N, Petrovec M. Molekularna diagnostika okuzbe s humanim virusom papiloma (HVP) v patologiji. Zdrav Vestn 1993; 62: 105-109.
55. Seme K, Poljak M, Avsic-Zupanc T. Sodobna diagnostika okuzbe z virusom hepatitisa C. Med Razgl 1994; 33: 89-103.
56. Poljak M, Avsic-Zupanc T, Seme K. Verizna reakcija s polimerazo-nova raziskovalna in diagnosticna metoda v virologiji. Med Razgl 1994; 33: 379-400.
57. Poljak M, Seme K, Kristancic L, Vidmar L, Tomazic J. Pomen verizne reakcije s polimerazo v diagnostiki okuzbe s HIV. Zdrav Vestn; 64: Suppl 3: 3-7.
58. Poljak M, Gale N, Kambic V, Cerar A, Seme K. Pomen okuzbe s humanimi virusi papiloma v etiopatogenezi epitelijskih novotvorb grla in poziralnika. Med Razgl 1995; 34: 51-78.
59. Seme K, Poljak M. Kvantitativna verizna reakcija s polimerazo - nova metoda za spremljanje poteka in zdravljenja virusnih okuzb. Med Razgl 1996; 35: 59-74.
60. Poljsak Prijatelj M, Drinovec B, Kuret J. Imunsko oznacevanje virusnih in bakterijskih antigenov s koloidnim zlatom za pesevni elektronski mikroskop. Zdrav Vestn 1995; 64: III-35-8
61. Strle F, Cimperman J, Pejovnik-Pustinek A, Stanek G, Pleterski-Rigler D, Jereb M, Ruzic E: Lyme borreliosis: epidemioloski podaci za Sloveniju. In: Lyme borelioza u Jugoslaviji, Ropac D. ed. Zbornik medicinske akademije Hrvatske, Zagreb 1989: 35-43.
62. E, Strle F: Seroloska dijagnostika Lyme borelioze. In: Lyme borelioza u Jugoslaviji, Ropac D. ed. Zbornik Medicinske akademije Hrvatske, Zagreb 1989: 69-75.
63. Ruzic E: Izolacija Borreliae burgdorferi. In: Posvetovanje ob 45. obletnici Instituta za mikrobiologijo Medicinske fakultete v Ljubljani, ed. Likar M, Ljubljana 1990: 109-112.
64. Ruzic E, Strle F, Cimperman J: Presence of Borrelia burgdorferi in Ixodes ricinus ticks from Slovenia. Giorn Malat Infet Parassit 1993, 45: 412-414.
65. Ruzic-Sabljic E: Klinicni pomen izolacije Borreliae burgdorferi. Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta Ljubljana, 1993: magistrsko delo.
66. Ruzic-Sabljic E, Strle F, Cimperman J: The Ixodes ricinus tick as a vector of Borrelia burgdorferi in Slovenia. Eur J Epidemiol 1993, 9: 396-400.
67. Ruzic-Sabljic E: Uporaba PCR v diagnostiki lymske borelioze. In: Hitra diagnostika virusnih infekcij. Zbornik predavanj, ed. H. Hren-Vencelj, Med.fak., Institut za mikrobiologijo 1993: 45-48.
68. Ruzic-Sabljic E: Detection of Borrelia burgdorferi by polymerase chain reaction in biological fluids. Acta Dermatovenerologica A.P.A. 1994, 3: 105-109.
69. Ruzic-Sabljic E: Borrelia burgdorferi sensu lato - povzrocitelj lymske borelioze. Vet Nov.1996, 22: 175-177.
70. Ruzic-Sabljic E: Laboratorijsko dokazovanje lymske borelioze. In: Lymska borelioza 96, 1. slovensko posvetovanje, Zbornik predavanj; ed. F.Strle, Ljubljana 1996: 123-125.
71. Zore A, Ruzic-Sabljic E: Dokazovanje Borreliae burgdorferi sensu lato s pomocjo verizne reakcije s polimerazo. In: Lymska borelioza 96, 1. slovensko posvetovanje, Zbornik predavanj; ed. F.Strle, Ljubljana 1996: 127-129.
72. Ruzic-Sabljic E: Osnovne znacilnosti bakterije Borrelia burgdorferi sensu lato. In: Lymska borelioza 96, 1. slovensko posvetovanje, Zbornik predavanj; ed. F. Strle, Ljubljana 1996: 47-49.
73. Simcic S. Laboratorijska diagnostika juvenilnega revmatoidnega artritisa. V: Izbrana poglavja iz pediatrije: epilepsije in krci pri otroku in mladostniku, anemije, otroska revmatologija. Ur.: Krzisnik C. MF Univerze v Ljubljani, Katedra za pediatrijo, Ljubljana 1992; 142-144.