Antimikrobna kemoterapija (prevod iz Jawetza)

Datoteke:
DatotekaVelikost
Snemi datoteko (antimikrobna_kemoterapija.doc)antimikrobna_kemoterapija.doc697 kB
Kazalo (celoten tekst je v datoteki):

Antimikrobna kemoterapija 1
Selektivna toksičnost 1
ODPORNOST NA ANTIMIKROBNA ZDRAVILA 5
IZVOR ODPORNOSTI NA ZDRAVILA 6
Negenetični izvor 6
Genetični izvor 6
Navzkrižna rezistenca 7
Omejevanje rezistence na zdravila 7
Klinični pomen odpornosti na zdravila 7
ANTIMIKROBNA AKTIVNOST IN VITRO 8
ANTIMIKROBNA AKTIVNOST IN VIVO 9
ODNOSI ZDRAVILO-PARAZIT 9
Okolje 9
ODNOSI GOSTITELJ-PARAZIT 10
Sprememba tkivnega odgovora 10
Sprememba imunskega odgovora 10
Sprememba mikrobne flore 10
KLINIČNA UPORABA ANTIBIOTIKOV 11
Izbor antibiotikov 11
Nevarnosti nekritične uporabe 12
ANTIMIKROBNA ZDRAVILA, KI SE UPORABLJAJO V KOMBINACIJI 12
Indikacije 12
Pomanjkljivosti 12
Mehanizmi 13
Sinergizem 13
ANTIMIKROBNA KEMOPROFILAKSA 14
Profilaksa pri osebah z normalno občutljivostjo, izpostavljenih specifičnemu patogenu 14
Profilaksa pri osebah z zvečano občutljivostjo 14
Profilaksa pri kirurških postopkih 15
DEZINFEKTANTI 16
ANTIMIKROBNA ZDRAVILA ZA SISTEMSKO DAJANJE 17
PENICILINI 17
Antimikrobna učinkovitost 18
Odpornost 18
Absorbcija, distribucja in ekskrecija 18
Klinična uporaba 19
Stranski učinki 19
Alergične reakcije se lahko pojavijo kot tipičen anafilaktični šok, tipična serumska 20
CEFALOSPORINI 20
Cefalosporini prve generacije 20
Cefalosporini druge generacije 20
Cefalosporini tretje generacije 21
Cefalosporini četrte generacije 21
Stranski učinki cefalosporinov 21
DRUGA BETA LAKTAMSKA ZDRAVILA 22
Monobaktami 22
Karbapenemi 22
TETRACIKLINI 22
Antimikrobna učinkovitost 23
Stranski učinki 23
Bakteriološki pregled 23
KLORAMFENIKOL 24
Antimikrobna učinkovitost 24
Stranski učinki 24
Bakteroiološki pregled 24
KLINDAMICIN & LINKOMICIN 26
VANKOMICIN 26
TEIKOPLANIN 26
BACITRACIN 26
POLIMIKSINI 27
AMINOGLIKOZIDI 27
SPEKTINOMICIN 29
IZONIAZID 29
ETAMBUTOL 30
RIFAMPIN 30
AMINOSALICILINSKA KISLINA 31
PIRAZINAMID 31
CIKLOSERIN 32
KINOLONI 32
Antimikrobna aktivnost in rezistenca 32
Absorbcija in ekskrecija 32
Klinična uporaba 32
Stranski učinki 33
SULFONAMIDI IN TRIMETOPRIM 33
Rezistenca 34
Stranski učinki 34
Bakteriološki pregled 34
DAPSON 34
URINARNI ANTISEPTIKI 35