IL-8 in TNF-A iz perifernih nevtrofilcev in proteini akutne faze pri periodontitisu

Datoteke:
DatotekaVelikost
Snemi datoteko (periodontitis.doc)periodontitis.doc40 kB
Uvod
Nevtrofilci predstavljajo prvo vrsto v gostiteljski obrambi. Celice delujejo kot dvorezni meč, saj so odgovorne tudi za destrukcijo tkiva. Našli so že hiperaktivne periferne nevtrofilce pri pacientih s periodontitisom, in sicer z izmerjeno povečano količino sproščenih prostih kisikovih radikalov in elastaze. Hiperaktivnost nevtrofilcev pri periodontitisu je lahko konstitucionalna ali inducirana z boleznijo. Citokini, sproščeni iz različnih celic modificirajo vnetje in se akumulirajo v njihovi bližini in s tem vzpodbujajo celični odgovor v avtokrinem in parakrinem smislu. IL-8 iz nevtrofilcev je še posebej zanimiv, ker ima tarčno specifičnost za nevtrofilno obnavljanje in aktivacijo. Povečane koncentracije v plazmi so bile odkrite pri nezdravljenem hitro progresivnim periodontitisu, toda se je normaliziral po zdravljenju, kar nakazuje, da ima periodontalna bolezen sistemski učinek. Našli so tudi zmerno povečan CRP v plazmi in zmanjšan IgG, toda povezave z zdravljenjem niso raziskovali.
Raziskovali so sproščanje IL-8 in TNF- iz in vitro stimuliranih perifernih nevtrofilcev. Določali so tudi nekaj proteinov akutne faze in parametre povezane z levkocitno aktivacijo za izključitev sekundarnih vnetnih učinkov. Raziskovali so tudi povezavo s kajenjem.

Materiali in metode
Vzeli so vzorce venske krvi v vakumske tube z EDTA 15 pacientom s periodontitisom in 15 kontrolnih vzorcev. Pacienti so imeli vsaj 6 mest s klinično izgubo pripoja več kot 5 mm, medtem ko zdravi kontrolni niso imeli izgube pripoja. Oboji so bili razdeljeni na kadilce in nekadilce. Pacienti so pokadili 5-25 cigaret na dan in kontrolni 2-15 cigaret na dan. Nobeden pa ni kadil 2 uri pred vzemom krvi. Tudi niso jemali nobenih zdravil, ki bi lahko povzročili vnetno reakcijo ali motnje v mikroflori. Pacienti so imeli dobro periodontalno zdravljenje, dobro ustno higieno in zelo malo supragingivalnega vnetja.
Kot reagente so uporabili fosfatno sol brez divalentnih kationov z 0.25 humanega serumskega albumina (PBS/HSA) in Hank-ovo ravnotežno sol z divalentnimi kationi z 0.25 HSA (Hanks/HSA). Preparirali so nevtrofilce in jih stimulirali. Fc-receptorji so bili stimulirani s Staphylococcus aureus, opsoniziranim z globulinom. Uporabili so razmerje celica:bakterija 1:37 ali le pufer. Hanks/HSA so uporabili kot inkubacijski pufer (pH 7.3-7.4). Občutljivost na stimulacijo nevtrofilnih Fc-receptor je bila izračunana kot razmerje stimulirano/nestimulirano izločanje IL-8 in TNF-.
Določali so tudi plazemske proteine: CRP (kapsularni reaktivni protein), haptoglobulin, IgG, IL-8, IL-6, IL-1ra, sTNF-R1.
Rezultati
Raziskovali so in-vitro sproščanje IL-8 in TNF- iz nestimuliranih in Fc-receptor-stimuliranih perifernih nevtofilcev pri nekadilcih s periodontitisom in zdravimi kontrolami, ter pri kadilcih, ki so pokadili različno število cigaret.
IL-8 je bil rahlo nižji pri nekadilcih pacientih kot kontrolah in efekt kajenja ni bil očiten. TNF- je bil malo nižji pri obeh pacientih, s stimuliranim in nestimuliranim sproščanjem. Odvisnost s kajenjem je bila neznatna.
Da so izračunali odvisnost od stimulacije, so izračunali razmerje stimuliranega do nestimuliranega sproščanja IL-8 in TNF-in našli niso nobenih razlik med nekadilskimi pacienti in nekadilskih kontrolah. Kajenje je imelo pomemben učinek pri pacientih. Znižalo je občutljivost na stimulacijo z Fc-receptorjem. Razlike v IL-8 med kadilci-pacienti in kontrolnimi kadilci lahko pripišemo nizkim vrednostim pri pacientih kadilcih ali pa višjim številom pokajenih cigaret pri tej skupini. Da bi to preverili, so primerjali število cigaret in vrednosti za občutljivost.
Določali so nekaj pomembnih parametrov v plazmi, da bi izključili subjekte s splošnimi akutno-faznimi reakcijami in za sledenje možnih sistemskih učinkov periodontalne bolezni ali napredujoče oblike gingivalnega vnetja na gostiteljevo obrambo in še posebej funkcijo nevtrofilcev. Vsi rezultati so bili v okvirih kliničnih referenc. Pomembno višje koncentracije nevtrofilcev pri kontrolnih kadilcih kot pri kontrolnih nekadilcih in nižje koncentracije IgG pri pacientih kadilcih kot pri nekadilcih. IL-8 je bil rahlo višji pri pacientih nekadilcih kot pri kontrolnih nekadilcih. Ravno tako pri nekadilskih pacienitih proti kadilskim.
Diskusija
Študija kaže, da lahko primerjamo sproščanje citokinov iz Fc-receptor-stimuliranih perifernih nevtrofilcev med subjekti z ali brez periodontitisa. Srednja vrednost in razpon obeh, stimulirano in nestimulirano sproščenega TNF- je bila nižja pri pacientih s periodontitisom kot pri zdravih ljudeh. Podobno tudi IL-8. Merjenje senzitivnosti na stimulacijo lahko bolje reflektira celično kapaciteto, da reagira na spremembe okolja, kot točno količino sproščenih citokinov . Nič razlik niso našli v IL-8 in TNF- med pacienti nekadilci in kontrolnimi nekadilci. Kakorkoli, kajenje je znatno znižalo občutljivost za IL-8 pri pacientih, kar nakazuje na spremenjen gostiteljski odgovor izražen s perifernimi nevtrofilci. Če primerjamo kadilce paciente in kontrolne kadilce, je bila občutljivost manjša pri skupini pacientov, kar je lahko posledica bolj intenzivnega kajenja v tej skupini, lahko pa je korelacija med številom cigaret in vrednostimi za senzitivnost, vsaj pri kadilcih pacientih. Študije, ki vključujejo kajenje je težko ovrednotiti in bi mogli upoštevati meritve, kot so število zavojčkov letno, število cigaret ali časovni interval med zadnjo pokajeno cigareto in odvzemom krvnega vzorca. Analiza plazme in krvi je torej pokazala, da so bili subjekti splošno dobrega zdravja, da je učinek periodontalnega vnetja minimalen v tihi fazi, medtem ko je imelo kajenje očiten vpliv na število nevtrofilcev in koncentracijo IgG. Koncentracije plazemskega IL-8 so bile malo višje pri pacientih nekadilcih, kot pri kontrolnih nekadilcih. To morda nakazuje relacijo s periodontitisom. Povečane plazemske koncentracije IL-8 je poročal že Gainet leta 1998 pri hitro napredujočem periodontitisu, toda nič informacij niso dali v zvezi s kajenjem. Ko so ponovno pregledali 5 od 14 pacientov, ki so se zdravili, so videli, da se jim je IL-8 normaliziral.
Hipotetično bi lahko bile patogenske posledice visokih plazemskih koncentracij IL-8 pri pacientih s periodonitisom, da povečana količina citokinov izločenih v periodontalno lezijo privlači in aktivira nevtrofilce, kar vzpodbuja destrukcijo tkiva. Dokazali so, da je koncentracija IL-8 v gingivalni tekočini v korelaciji s stopnjo vnetja. Druga interpretacija je, da so lahko višje koncentracije IL-8 v plazmi povzročene z obilno produkcijo IL-8 v periodontalni leziji. To lahko rezultira v vzpodbujenem nastajanju nevtrofilcev ne le v leziji, temveč tudi v cirkulaciji nezrelega kostnega mozga s konstitucionalnim abnormalnim citokinskim odgovorom.
Zaključek
Našli so nižje sproščanje TNF- in vitro iz perifernih nevtrofilcev pri nekadilskih subjektih z periodontitisom odraslih, kot pri zdravih kontrolah. Kajenje je reduciralo senzitivnost perifernih nevtrofilcev na stimulacijo s IL-8 pri pacientih v primerjavi med kadilskimi pacienti z nekadilskimi pacienti. Ugotovili so tudi, da imajo zadnji tendenco k višjim plazemskim koncentracijam IL-8, kot nekadilci v kontrolni skupini. Kajenje cigaret ima različen, toda jasen učinek na citokine, zato bi se morale patogenske študije periodontitisa delati na nekadilcih.