3. in 4. kolokvij 2004/05 (dentalna medicina)

Oba kolokvija sta vsebovala po 10 vprašanj, s tem da je bilo pri tretjem kolokviju vec razlicnih testov (zato toliko vprašanj), medtem ko je bila pri cetrtem le ena razlicica.


3. kolokvij — glive, mikrobiološke okužbe in zašcita

* Naštej 2 mikroorganizma, ki poleg bakterij povzrocata drisko.
* Katero kužnino je poleg hemokulture smiselno vzeti pri pljucnici
* Naštej 2 virusa in 2 bakteriji, ki povzrocata spolno prenosljive bolezni.
* Imenuj eno od zmerno ucinkovitih razkužil.
* Katere glive od naštetih spadajo pod plesni (ali pod kvasovke — odvisno od vprašanja) (možnosti za obkroževanje: a) Aspergillus, b) Candida, c) , d) )
* Naštej 3 podrocja, kjer je normalna mikrobna flora.
* Naštej 2 bakteriji, ki sta na trdih zobnih tkivih.
* Zakaj je pomembno, da pred sterilizacijo inštrumente mehansko ocistimo
* Naštej 2 najpogostejša postopka sterilizacije v zobozdravstvu.
* Kje v secilih je normalna mikrobna flora in katera je
* Naštej 4 ustne streptokoke.
* Kaj je virulentni dejavnik pri Vibriu cholerae
* Koliko CFU/ml v preiskovanem urinu pomeni bakteriurijo
* Iz katerih kužnin bi lahko izolirali Neisserio gonorrhoeae
* Kje v normalni mikrobni flori so prisotne glive
* Kaj je sterilizacija
* Kateri so kriticni instrumenti Kaj moramo z njimi storiti po uporabi
* Naštej 4 viruse v zobozdravstvu, ki se prenašajo parenteralno.
* Kakšen je ucinek zelo ucinkovitih razkužil Navedi vsaj 1 primer takega razkužila.
* Opiši pomen normalne mikrobne flore.
* Naštej 4 treponeme v ustni votlini.
* Navedi vsaj 2 dermatofita.
* Kaj je razkuževanje
* Kateri so nekriticni instrumenti Kaj moramo z njimi storiti po uporabi
* Kakšen je ucinek ucinkovitih razkužil Navedi vsaj 1 primer takega razkužila.
* Zakaj Chlamydia trachomatis ne raste na bakterijskih gojišcih
* Iz katere kužnine in s katerim postopkom diagnosticiramo sepso
* Naštej vsaj 4 mikrobe, ki se prenašajo z inhalacijo.
* Katero bolezen povzrocajo na cloveka prilagojene salmonele
* Naštej 4 virulentne dejavnike, ki parodontopatogenim bakterijam omogocajo škodljivo delovanje
* Naštej 2 bakteriji, ki povzrocata zastrupitve s hrano.
* Na bakterijskem gojišcu, ki smo ga pripravili z vzorcem odvzetim iz moške secnice, smo našli po gramu negativne diplokoke. Na okužbo s katero bakterijo sumimo
* Kaj so antiseptiki
* Katera je najpogostejša poškodba pri delu v zobozdravstvu
* S cim vse se mora zobozdravnik pri delu zašcititi
* V kateri kužnini dokažemo povzrocitelja bakterijskega meningitisa
* Kateri del prebavil ima najbolj pestro in številno mikrobno floro Kateri mikroorganizmi prevladujejo
* Kaj je termodezinfekcija Navedi temperaturo pri kateri se izvaja.
* Naštej 4 lastnosti Treponeme pallidum.
* Naštej 2 mikroba (rod in vrsto) stalne normalne flore kože in 2 mikroba prehodne normalne flore kože.
* Naštej 4 postopke za preprecevanje širjenja okužb v stomatološki ordinaciji.
* Kako izvajamo biološki nadzor sterilizacije
* Kako se razmnožujejo glive
* Kolikšen je odstotek anaerobov v zdravi ustni votlini
* Proti kateremu virusu, ki se prenaša parenteralno, se lahko (oz. se moramo) stomatologi cepiti
* Jemanje vzorca urina z metodo po Sanfordu. (možnosti za obkroževanje: a) vzamemo srednji curek urina, b) prvi curek, c) ves curek)
* Kateri so polkriticni instrumenti Kaj moramo z njimi storiti po uporabi
* S katero vrsto mesa se prenaša Campylobacter jejuni


4. kolokvij — parazitologija

1. Kaj povzrocajo lišmenije in kaj tripanosomi
2. Kakšen je pomen artropodov za humano parazitologijo
3. Katere okužbe prenašajo klopi
4. Kateri 2 praživali najdemo v ustih
5. Kaj povzrocajo zemeljske amebe Naštej vrste (teh) ameb.
6. Koga v cloveški populaciji ogroža Toxoplasma gondii in zakaj
7. Naštej 3 crevesne gliste.
8. Kaj povzroca Toxocara canis in od kod jo lahko izoliramo
9. Katera je najbolj razširjena tropska bolezen in kaj je njen povzrocitelj
10. Naštej 3 praživali, ki povzrocajo drisko.